Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JUDr. Marek Hodulík Z AMĚSTNÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ NA DOHODU Sněm RVŠ, 17.5.2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JUDr. Marek Hodulík Z AMĚSTNÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ NA DOHODU Sněm RVŠ, 17.5.2012."— Transkript prezentace:

1 JUDr. Marek Hodulík Z AMĚSTNÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ NA DOHODU Sněm RVŠ, 17.5.2012

2 Zaměstnávání pracovníků na dohodu 1 Právní úprava, sankce 2Rozsah 3Řešení

3 1

4 Právní úprava Dne 1. dubna 2012 vstoupil v účinnost zákon 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, který mj. upravuje problematiku pracovnělékařských prohlídek. -nově ukládá zaměstnavateli pří uzavírání pracovněprávních vztahů včetně dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti nechat uchazeče o uzavření dohody absolvovat vstupní pracovně-lékařskou prohlídku, kterou je povinen v případě uzavření dohody zaměstnavatel uhradit (prohlídka není hrazena z veřejného zdravotního pojištění a její cena se dle oslovených lékařů pohybuje v rozmezí 400- 500 Kč). -Zákon stanoví fikci, že uchazeč, který nemá vstupní pracovnělékařskou prohlídku, je zdravotně nezpůsobilý a zaměstnavatel jej tak v souladu s §103 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce v.z.p.p. nemůže zaměstnat, resp. mu přidělovat práci.

5 Právní úprava § 59 Posuzování zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání (1) Jde-li o osobu ucházející se o zaměstnání, postupuje se při posuzování její zdravotní způsobilosti k práci obdobně jako při posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců v rámci pracovnělékařských služeb s tím, že a) vstupní lékařská prohlídka se uskutečňuje u poskytovatele pracovnělékařských služeb, s nímž má zaměstnavatel uzavřenou písemnou smlouvu, nebo u registrujícího poskytovatele, ke kterému vyslal zaměstnavatel, na jehož pracovištích jsou vykonávány práce pouze v kategorii první, osobu ucházející se o zaměstnání, b) osoba ucházející se o zaměstnání se považuje za zdravotně nezpůsobilou, pokud se před vznikem pracovněprávního nebo obdobného vztahu nepodrobí vstupní lékařské prohlídce. Zaměstnavatel hradí vstupní lékařskou prohlídku, pokud uzavře s uchazečem o zaměstnání pracovněprávní nebo obdobný vztah (2) Vstupní lékařskou prohlídku hradí osoba ucházející se o zaměstnání. Zaměstnavatel hradí vstupní lékařskou prohlídku, pokud uzavře s uchazečem o zaměstnání pracovněprávní nebo obdobný vztah, nestanoví-li jiný právní předpis jinak. Věta první a druhá se nepoužije, jestliže osoba ucházející se o zaměstnání se s případným zaměstnavatelem nebo zaměstnanec se zaměstnavatelem dohodne jinak nebo stanoví-li právní předpis jinak.

6 Právní úprava Zák. 262/2006 Sb., zákoník práce v.z.p.p. §103 (1) Zaměstnavatel je povinen a) nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti,

7 Sankce Zaměstnavatel může být za nedodržení povinnosti provedení pracovnělékařské prohlídky pokutován až 2 000 000 Kč.

8 Sankce Zák. 251/2005 Sb., o inspekci práce v.z.p.p. § 30 Správní delikty právnických osob na úseku bezpečnosti práce (1) Právnická osoba se dopustí správního deliktu na úseku bezpečnosti práce tím, že... f) nedodrží povinnosti při zajišťování bezpečnosti práce stanovené v § 101 až 103 zákoníku práce, (2) Za správní delikt podle odstavce 1 a) písm. b), c), v), w), x), z) a za) lze uložit pokutu až do výše 300 000 Kč, b) písm. l), m), n), p) a y) lze uložit pokutu až do výše 400 000 Kč, c) písm. a), g), j), k), q), r), s) a t) lze uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč, d) písm. d), e), f), h), i), o), u) a zb) lze uložit pokutu až do výše 2 000 000 Kč.

9 2 Rozsah

10 Četnost problematiky, činnosti Kvantifikace: Kvantifikace: Univerzity - dohody jsou uzavírány v četnosti jednotek tisíců ročně (např. VŠE v roce 2011 cca 3000 DPP a DPČ), vícenáklady na nově vzniklou povinnost by se pohybovaly v řádech milionů až desítek milionů korun ročně (např. Univerzita Palackého v Olomouci odhaduje tyto vícenáklady na 2 mil. Kč.) Inkriminované činnosti Inkriminované činnosti činnosti spojené s výukou – externisté, vyžádané přednášky, vedení a posuzování bakalářských a diplomových prací..., činnosti spojené se zapojením škol do oblasti vědy a výzkumu – účast na projektech, grantech, publikační činnost..., Provádění oponentur zahraničními odborníky Praxe studentů

11 3 Řešení

12 NOVELIZACE NOVELIZACE – 24.5.2012 jednání s předsedkyní VVVKMT PSP ČR doc. Putnovou o možné poslanecké novele

13 Návrh úpravy § 59 Posuzování zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání (1) Jde-li o osobu ucházející se o zaměstnání, postupuje se při posuzování její zdravotní způsobilosti k práci obdobně jako při posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců v rámci pracovnělékařských služeb s tím, že a) vstupní lékařská prohlídka se uskutečňuje u poskytovatele pracovnělékařských služeb, s nímž má zaměstnavatel uzavřenou písemnou smlouvu, nebo u registrujícího poskytovatele, ke kterému vyslal zaměstnavatel, na jehož pracovištích jsou vykonávány práce pouze v kategorii první, osobu ucházející se o zaměstnání, b) osoba ucházející se o zaměstnání se považuje za zdravotně nezpůsobilou, pokud se před vznikem pracovního poměru nepodrobí vstupní lékařské prohlídce. (2) Vstupní lékařskou prohlídku hradí osoba ucházející se o zaměstnání. Zaměstnavatel hradí vstupní lékařskou prohlídku, pokud uzavře s uchazečem o zaměstnání pracovní poměr, nestanoví-li jiný právní předpis jinak. Věta první a druhá se nepoužije, jestliže osoba ucházející se o zaměstnání se s případným zaměstnavatelem nebo zaměstnanec se zaměstnavatelem dohodne jinak nebo stanoví-li právní předpis jinak.

14 Legislativní komise to nikdy nevzdá :D Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "JUDr. Marek Hodulík Z AMĚSTNÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ NA DOHODU Sněm RVŠ, 17.5.2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google