Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kvalita a bezpečnost zdravotních služeb -současná priorita MZ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kvalita a bezpečnost zdravotních služeb -současná priorita MZ"— Transkript prezentace:

1 Kvalita a bezpečnost zdravotních služeb -současná priorita MZ
Milena Kalvachová oddělení kvality zdravotních služeb MZ Konference Karlovy Vary

2 Cesta ke kvalitnímu a bezpečnějšímu zdravotnictví
Základním předpokladem úspěchu je zapojení všech: státu, samospráv, ZP, odborné veřejnosti i pacientů. Úloha státu a samospráv: legislativními a nelegislativními opatřeními vytvářet motivační prostředí Úloha odborné veřejnosti: aktivní přístup k posilování bezpečí a zvyšování kvality (systém procesního řízení v rámci ZZ) Úloha pacienta: informovaný pacient „kontroluje“ a upozorňuje na nedostatky a rizika v ZZ – pozitivní zpětná vazba Konference Karlovy Vary

3 Kvalita a bezpečnost zdravotní péče – mezinárodní přístup
Dokončení procesu vyjednávání směrnice o zdravotních službách EK - kvalita, bezpečnost, informovanost pacientů, elektronická zdrav. dokumentace Lucemburská deklarace schválena členskými státy EU v roce 2005 doporučení jak postupovat při zvyšování bezpečí pacientů Konference Karlovy Vary

4 Garance bezpečí a kvality pro občany
Odrazový můstek: reforma zdravotnictví – naplnění 4. priority = KVALITA A BEZPEČNOST Důraz na: Akreditační řízení Bezpečnostní audity Informovanost pacientů Vyhodnocování a zveřejňování kvality péče Měření spokojenosti pacientů Konference Karlovy Vary

5 Konference Karlovy Vary 17. 11. 2007
Připravované kroky Legislativní a nelegislativní opatření Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Legislativní zakotvení akreditace poskytovatelů zdrav. služeb MZ udělí oprávnění právnickým osobám, které budou provádět akreditaci poskytovatelů ZS, podmínky těchto práv. osob při provádění akreditace Konference Karlovy Vary

6 Legislativní opatření
Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování všichni poskytovatelé lůžkových služeb budou mít zákonem stanovenou povinnost zpracovat minimum vnitřních předpisů závazných pro zaměstnance upravujících postup nejrizikovějších oblastí např.: neoprávněné nahlížení a manipulace se ZD, hlášení nežádoucích událostí, vstup do ZZ a na jednotlivá pracoviště, identifikace pacientů a prevence stranové záměny, předepisování a podávání léků a další Minimální standard (vzor) pro vnitřní předpis bude zveřejněn ve Věstníku MZ Kontrola předpisů (formální i obsahová) přísluší zřizovatelům registrovaného ZZ Konference Karlovy Vary

7 Nelegislativní opatření
KNIHA BEZPEČÍ – souhrn opatření, doporučení a informací vedoucích k zvyšování bezpečí pacientů v systému poskytování zdravotních služeb – základem je zapojení laické i odborné veřejnosti Termín pro její zveřejnění – prosinec 2007 Konference Karlovy Vary

8 Informovanost o možnostech
Příprava Informačního serveru kvality ZS a bezpečí pacientů MZ spuštění 2. Konference, odborné semináře (s účastí ZZ, pacientů a mezinárodních organizací) Srozumitelnou formou informovat odbornou i laickou veřejnost. Konference Karlovy Vary

9 Struktura serveru kvality a bezpečnosti ZS
Úvod Cesta k bezpečnějšímu zdravotnictví Národní ukazatele výkonnosti a kvality zdravotní péče Měření kvality ZP prostřednictvím šetření spokojenosti pacientů Výsledky hodnocení výkonnosti a kvality ZP AKREDITACE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BEZPEČÍ PACIENTŮ Standardy léčebné péče Standardy ošetřovatelské péče Probíhající projekty Nemocnice podporující zdraví Konference Karlovy Vary

10 Konference Karlovy Vary 17. 11. 2007
Kvalita a výkonnost ZZ Výkonnost zdravotnických zařízení Výběr několika ukazatelů výkonnosti a jejich uveřejnění pro občany Objednací doby Výběr několika výkonů - u kterých budou sledovány objednací doby Jednotný metodický postup pro poskytovatele, jak sledovat - porovnatelnost Konference Karlovy Vary

11 Kvalita a výkonnost zdravotnických zařízení
Kvalita vnímaná pacienty – dotazníky spokojenosti všechny přímo řízené organizace – 1x ročně jednotná systém - porovnatelnost výstupy musí sloužit pro zlepšení služeb (hodnocení managementu) metodika bude uveřejněna i pro potřeby kraje Ve všech oblastech uvítáme připojení krajských a ostatních nemocnic Konference Karlovy Vary

12 Konference Karlovy Vary 17. 11. 2007
Terminologie Zdravotní péče je soubor činností a opatření prováděných za účelem udržení a prodloužení života fyzických osob, zajištění zdravé reprodukce, odstranění nemoci nebo vady, obnovení a udržení dobrého zdravotního stavu nebo jeho zlepšení a zmírnění utrpení, posouzení zdravotní stavu fyzické osoby a nakládání s tělem zemřelého ve smyslu tohoto zákona. Konference Karlovy Vary

13 Konference Karlovy Vary 17. 11. 2007
Terminologie Zdravotní péči lze poskytovat jen jako zdravotní službu, s výjimkou poskytování zdravotní péče, byť soustavně, vlastní osobě nebo osobě blízké, a poskytnutí první pomoci a dále činností prováděných na základě živnostenského oprávnění. Zdravotní služba je zdravotní péče poskytovaná fyzickou nebo právnickou osobou za účelem zisku nebo jiným účelem, který připouští zákon. Tato právnická nebo fyzická osoba ji poskytuje vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Může být poskytována pouze poskytovatelem zdravotních služeb majícím oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Konference Karlovy Vary

14 Konference Karlovy Vary 17. 11. 2007
Děkuji za pozornost Konference Karlovy Vary


Stáhnout ppt "Kvalita a bezpečnost zdravotních služeb -současná priorita MZ"

Podobné prezentace


Reklamy Google