Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Služby péče o dítě – diferenciace péče

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Služby péče o dítě – diferenciace péče"— Transkript prezentace:

1 Služby péče o dítě – diferenciace péče
Návrh zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů Ministerstvo práce a sociálních věcí

2 Služby péče o děti v ČR Soukromá zařízení podle zákona o živnostenském podnikání vázaná živnost "Péče o dítě do tří let věku v denním režimu" volná živnost, obor činnosti č. 72 „Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti“ volná živnost, obor činnosti č. 79 "Poskytování služeb pro rodinu a domácnost“ . Mateřské školy zřízené státem, obcí, krajem, svazkem obcí, církevními právnickými osobami či jinými právnickými osobami, jejichž předmětem činnosti je poskytování vzdělávání nebo školských služeb podle školského zákona. Praxe ukazuje, že jiné typy služeb péče o děti jsou v ČR poskytovány v souladu s platnými právními předpisy.

3 Diferenciace služeb péče o děti – návrh nové právní úpravy
Diskuze o právní úpravě služeb péče o děti (rezorty, další aktéři). Služba péče o dítě provozovaná na nekomerční bázi (mimo režim zákona o živnostenském podnikání), a mimo režim školského zákona. Upravuje činnost fakticky existující (občanská sdružení, resp. spolky), na kterou se ale nevztahuje žádná současná úprava (včetně kvalifikace personálu, technických a hygienických standardů, počtu pečovatelek na dítě apod.), panuje nejistota poskytovatelů a rodičů ohledně toho, podle jakých parametrů má služby fungovat. Obdobný typ služby je rozšířený v „původních“ členských státech EU. Vznik úpravy ovlivnil požadavek občanských sdružení a zaměstnavatelských subjektů k nastavení parametrů služby, která není předškolním vzděláváním v MŠ (zejména s ohledem na počet dětí u menších zaměstnavatelů a věk dětí, které jsou mladší 3 let). Chybějící úprava péče o děti mimo režim předškolního vzdělávání (běžně existuje v zahraničí), významné pro skupinu dětí mladších tří let, která není mimo živnostenský zákon upravena vůbec. Inspirováno rakouskou úpravou Kindergruppen, volně německou Tagesmutter.

4 Základní parametry úpravy
Definováno jako činnost spočívající v hlídání a pravidelné péči o dítě od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky, která je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a je zaměřena na zajištění potřeb dítěte a na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte; pro děti od 1 roku do zahájení povinné školní docházky; poskytovateli budou spolky/občanská sdružení/ další NNO, zaměstnavatelé, dále organizační složky státu, územní samosprávné celky, vysoké školy; upravuje kvalifikaci pečujícího personálu (shodně jako u vázané živnosti péče o dítě do 3 let věku; včetně speciálního kvalifikačního standardu na osobu pečující o dítě do zahájení povinné školní docházky - chůva v rámci Národní soustavy kvalifikací); stanoví počet dětí na pečující osobu dle standardů platných pro obdobnou činnost v zahraničí (cca 6 dětí na osobu, až 3 pečující osoby na 24 dětí). Vyšší počet pečujících osoby na dítě s ohledem na věk dětí; podmínkou poskytování péče je Plán výchovy a péče;

5 Základní parametry úpravy
oprávnění k poskytování služby na základě zápisu do evidence poskytovatelů vedené MPSV; stavebně technické požadavky a hygienické požadavky na prostory a provoz stanoveny adekvátně, neboť nad 12 dětí platí stejné předpisy jako u MŠ i u DS (Přičemž rovněž třída MŠ může být naplňována od počtu 12 dětí.); úhrada nákladů za službu dle zřizovatele, přičemž k úhradě nákladů lze použít rodičovský příspěvek, který je od 2 let věku dítěte poskytován bez podmínky časového omezení péče o dítě v mateřské škole nebo v obdobném zařízení; upravena evidence dětí, pojištění odpovědnosti, vnitřní pravidla a stravování; upraven vznik, změna a zánik oprávnění k poskytování služby, kontrola a správní delikty; rodič může uplatnit slevu na dani ve výši max. min. mzdy za rok; náklady na provoz jsou pro zřizovatele rovněž daňově uznatelné.

6 Dětské skupiny MPSV MPSV provozuje dvě dětské skupiny pilotní ověřování nových služeb péče o děti pro děti od dvou let věku v rámci klíčové aktivity projektu. Činnost první skupiny byla zahájena (kapacita 12 dětí), druhá skupina byla otevřena v březnu 2013 (kapacita 6 dětí). V dětské skupině je poskytována pravidelná služba péče o dítě od dvou let věku s variabilní možností využití buď celotýdně nebo jen některé dny v týdnu, celodenně nebo jen po část dne. Opatřením je podporována možnost využití flexibilních forem pracovní doby a pracovního úvazku rodičů - zaměstnanců MPSV. Po dobu zapojení dětských skupin do projektu financovaného z ESF „Sladění práce a rodiny inspirované příklady dobré praxe v Evropě“ není od rodičů přijímána úhrada za umístění dítěte. Otevřen byl dětských koutek MPSV.

7 Dětské skupiny MPSV - konkrétní provozní podmínky
Dětské skupiny MPSV jsou otevřeny od 7:00 do 17:00. Provoz zajišťují 3 pečující osoby na plný úvazek a 1 pečující osoba na částečný úvazek. Odborná způsobilost pečujících osob je požadována obdobně jako u vázané živnosti „Péče o dítě do tří let věku v denním režimu“. Jedna pečující osoba pečuje nejvýše o 6 dětí současně. Zajišťován je pitný režim a teplé polední jídlo. Svačiny zajišťují rodiče dětí. Poskytování služby probíhá na základě Smlouvy o poskytování služeb péče o děti v dětské skupině a řídí se Provozním řádem. MPSV má uzavřenou pojistnou smlouvu Pojištění odpovědnosti za škodu a škodu způsobenou výrobkem. Výchovná činnost probíhá podle Plánu výchovy a péče. Pečující osoby se účastní dalšího vzdělávání ohledně péče o dítě.

8 Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit Děkujeme za pozornost
Jiřina Pipková Projekt: Harmonizace při opatrování dětí


Stáhnout ppt "Služby péče o dítě – diferenciace péče"

Podobné prezentace


Reklamy Google