Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RLZ - Personalistika Romana Pavelková Skalský Dvůr 24.-25.11.2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RLZ - Personalistika Romana Pavelková Skalský Dvůr 24.-25.11.2014."— Transkript prezentace:

1 RLZ - Personalistika Romana Pavelková Skalský Dvůr 24.-25.11.2014

2 Činnosti Úkony, které se mají u zaměstnance provádět a sledovat je –lékařské prohlídky, dohled, –školení, přezkoušení –ochranné pomůcky –svěřené věci –benefity Periodické / jednorázové

3 Pracovnělékařské služby Obsahem pracovnělékařských služeb jsou: –provádění pracovnělékařských prohlídek –poradenství –pravidelný dohled poskytovatele pracov. služeb Smlouva s poskytovatelem / poskytovateli

4 Pracovnělékařské služby Poradenství: –zaměřené na ochranu zdraví při práci a ochranu před pracovními úrazy, nemocemi,… v problematice ergonomie, fyziologie práce zavádění nových technologií a jejich vliv na prac. podmínky identifikace nebezpečí a hodnocení rizik na pracovišti školení zaměstnanců určených k poskytnutí první pomoci …..

5 Pracovnělékařské služby Pravidelný dohled na pracovišti: –nad výkonem práce za účelem zjišťování a hodnocení rizikových faktorů –dohled v zařízení závodního stravování a další zařízení zaměstnavatele –spolupráce při vypracování návrhů pro zaměstnavatele na odstranění zjištěných závad 1 x za rok 1 x za dva roky – kategorie první Záznam o dohledu

6 Pracovnělékařské služby Dokumentace pracovnělékařských služeb: –záznamy o poradenství –záznam o provedení dohledu –výsledky provedených analýz, biologických testů, výsledků měření rizikových faktorů…. –kopie rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví o zařazení práce do příslušné kategorie –kopie výsledků šetření příslušných inspekčních orgánů

7 Pracovnělékařské služby pracovnělékařské prohlídky vstupní, zajištěna před uzavřením prac. poměru –vstupní při změně práce periodická, podle kategorizací mimořádná výstupní následná, provádí se po skončení rizikové práce

8 Pracovnělékařské služby Obecné lhůty periodických prohlídek Ne při dosažení 50 let, ale v návaznosti na skončení platnosti předchozího posudku Skupina osob18 – 50 letNad 50 let Práce 1. kategorie64 Práce 2. kategorie53 Práce 3. kategorie a 2R22 Rizikové práce 4. kategorie11

9 Pracovnělékařské služby Žádost o provedení prohlídky –druh prohlídky důvod u mimořádné –identifikační údaje zaměstnavatele –identifikační údaje zaměstnance údaje o prac. zařazení, druh práce, režim práce, rizikové práce a rizikové faktory ve vztahu ke konkrétní práci

10 Pracovnělékařské služby Kategorizace pozic podle faktorů pracovních podmínek – vyhláška 79/2013 Sb. Číselník faktorů *7055 Rizikové faktory (příloha, část I.) –pracovní podmínky, resp. pracovní prostředí –hluk, vibrace, zraková zátěž, psychická zátěž Rizika ohrožení zdraví (příloha, část II.) –řidič referent, tlakové nádoby, práce ve výškách,… Lze přidávat i uživatelské faktory „U“

11 Pracovnělékařské služby Přiřazení faktorů k pracovním pozicím *7056 společné u pozic –faktory platící pro všechny zam_ce na pozici –u rizikových faktorů se zadává úroveň rizika 1 až 4 –riziko ohrožení zdraví: pouze vybrat

12 Pracovnělékařské služby

13 Přiřazení faktorů k pracovním pozicím *7057 faktory u pozic zaměstnanců –Pro konkrétního zam_ce na pozici rozdílně od společných faktorů

14 Pracovnělékařské služby

15 Číselník činností

16

17 Žádost o provedení prohlídky

18 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "RLZ - Personalistika Romana Pavelková Skalský Dvůr 24.-25.11.2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google