Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektuOP VK Název projektuModerní škola Název školySoukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. PředmětObčanská nauka (klíčová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektuOP VK Název projektuModerní škola Název školySoukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. PředmětObčanská nauka (klíčová."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektuOP VK 1.5 25549863 Název projektuModerní škola Název školySoukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. PředmětObčanská nauka (klíčová aktivita III/2) TémaVeřejný ochránce práv Ročník2. Jméno autoraBc. Lenka Přichystalová Anotace Prezentace má za úkol přiblížit pojem „veřejný ochránce práv“, popsat jeho působnost a jednání a vyjmenovat ombudsmany, kteří působili v České republice. Datum tvorby27. 9. 2013

2 V některých demokratických státech je od roku 2000 zřízen institut veřejného ochránce práv, který přispívá k ochraně základních práv a svobod. Důvodem popularity této instituce je nepochybně její snadná dostupnost pro občana, rychlost a neformálnost jednání.

3 V EŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV Působí k ochraně fyzických i právnických osob před nečinností orgánů a úřadů veřejné správy nebo jejich jednáním, pokud je v rozporu s právem a neodpovídá principům demokratického právního státu. Provádí také preventivní systematické návštěvy míst, kde mohou být lidé omezováni na svobodě, a usiluje o respektování jejich základních práv. Ochránce rovněž přispívá k prosazování práva na rovné zacházení a ochraně před diskriminací.

4 F AKTA O OCHRÁNCI Jeho působnost je stanovena podle zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv Je volen Poslaneckou sněmovnou Je volen na 6 let z kandidátů, které navrhuje prezident a Senát Může být zvolen pouze dvakrát po sobě Ochránce má 1 zástupce, kterého také volí Poslanecká sněmovna Ochránci i zástupci musí být min. 40 let Sídlí v Brně

5 VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV V ČR Mgr. Anna Šabatová, Ph.D. Sídlem úřadu je Brno Ve funkci od: 18. února 2014 Zástupce ochránkyně: JUDr. Stanislav Křeček. Internetové stránky veřejného ochránce práv jsou: www.ochrance.cz

6 P ŘEDCHŮDCI První veřejný ochránce práv v ČR Ve funkci: 18. prosinec 2000 – 9. květen 2010 1. JUDr. Otakar Motejl Ve funkci: 13. září 2010 – 20. prosinec 2013 2. JUDr. Pavel Varvařovský

7 S LIB, KTERÝ OCHRÁNCE SKLÁDÁ, ZNÍ : „Slibuji na svou čest a svědomí, že svou funkci budu vykonávat nezávisle a nestranně, v souladu s Ústavou a ostatními zákony, a že budu chránit neporušitelnost práv.“

8 S ÍDLO OCHRÁNCE V BRNĚ

9 V EŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV = OMBUDSMAN Slovo ombudsman je švédské, původ má v islandštině (umbuk = moc) V roce 1809 se institut ombudsmana dostal do švédské ústavy V současné době je tento institut v různých formách rozšířen téměř ve 100 státech světa Na celoevropské úrovni existuje Evropský ombudsman, současným je od 1. října 2013 Irka Emily O'Reilly

10 P ŮSOBNOST Působnost veřejného ochránce práv se vztahuje na: Ministerstva Města a obce Policii ČR Armádu ČR Vězeňskou službu Ústavní zařízení

11 P ŮSOBNOST Jeho působnost se však nevztahuje na: Parlament ČR Prezidenta Vládu Soudy všech stupňů a typů Státní zastupitelství Nejvyšší kontrolní úřad Zpravodajské služby ČR

12 J EDNÁNÍ OCHRÁNCE Ochránce jedná na základě stížnosti občana nebo z vlastní iniciativy Zákon sice poskytuje ochránci rozsáhlá oprávnění provádět v jednotlivých věcech nezávislá šetření, nemá však právo a nemůže v žádném případě nahrazovat činnost orgánů státní správy a měnit nebo rušit jejich rozhodnutí Zákon také nedává ochránci právo vstupovat do soukromoprávních sporů mezi občany, do soudního rozhodování sporů, není odvolacím místem a ani jinak nemůže ovlivňovat výkon soudní moci

13 Ú ŘADY JSOU POVINNY : poskytnout veřejnému ochránci za určitých podmínek veškeré informace. předložit dokumenty, případně zjednat nápravu.

14 O TÁZKY Jak se jmenuje současná veřejná ochránkyně práv v ČR? Ve kterém roce byl poprvé v ČR zřízen institut veřejného ochránce práv, a jak se jmenoval první ochránce? Ve kterém městě sídlí veřejný ochránce práv? Jakým jiným slovem označujeme veřejného ochránce práv? Ve kterém státě institut poprvé vznikl? Jaký je hlavní úkol veřejného ochránce práv?

15 Z DROJE PRIVATE ARCHIVE ANNA ŠABATOVÁ. commons.wikimedia.org/wiki [online]. [cit. 27.9.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anna_%C5%A0abatov%C3%A1.jpg Veřejný ochránce práv: Ombudsman [online]. [cit. 27.9.2013. Dostupné z: http://www.ochrance.cz/ Veřejný ochránce práv: Ombudsman [online]. [cit. 27.9.2013. Dostupné z: http://deti.ochrance.cz/verejna-ochrankyne-prav/ AUTOR NEUVEDEN. Veřejný ochránce práv [online]. [cit. 27.9.2013]. Dostupný na WWW: http://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/VOP/Foto-KVOP/kvop-01.JPG DVOŘÁK, Jan, a kol. Odmaturuj ze společenských věd. 1. vyd. Brno: Didaktis, 2008, 256 s. ISBN 978-80-7358-122-0. REKTOŘÍK, Jaroslav. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. 2. aktualiz. vyd. Praha, 2007, 309 s. ISBN 978-808-6929-293. AUTOR NEUVEDEN. http://office.microsoft.com [online]. [cit. 27.9.2013]. Dostupný na WWW: http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=z%C3%A1kon&ex=1#ai:MC900297475| FILIP, Jan, Josef ZIMEK a Jan SVATOŇ. Základy státovědy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1994, 258 s. ISBN 80-210-0868-7. AUTOR NEUVEDEN. http://office.microsoft.com [online]. [cit. 27.9.2013]. Dostupný na WWW: http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=p%C5%99%C3%ADsaha&ex=1#ai:MC900056529| AUTOR NEUVEDEN. http://office.microsoft.com [online]. [cit. 27.9.2013]. Dostupný na WWW: http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=z%C3%A1kon&ex=1#ai:MC900441394|


Stáhnout ppt "Číslo projektuOP VK Název projektuModerní škola Název školySoukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. PředmětObčanská nauka (klíčová."

Podobné prezentace


Reklamy Google