Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Interaktivní personální portál

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Interaktivní personální portál"— Transkript prezentace:

1 Interaktivní personální portál
pro potřeby zaměstnanců ve veřejné správě Lubomír Valenta – vedoucí pracoviště projektů eGovernmentu, Ministerstvo vnitra ČR Lucie Zajícová – administrátorka projektu, MV ČR Marek Šmíd – lektor PePo, IVS Praha Jana Malinovská – metodička obsahové části PePo IVS Praha

2 Organizace 8:30 – 9:00 Registrace
9:00 – 9: Zahájení – stručný přehled eGovernmentu 9:20 – 10:30 Představení PePo 10:30 – 11:00 Přestávka cca 30 minut 11:00 – 12:30 Funkcionality PePo 12:30 – 13:30 Diskuse / dotazy účastníků 12:00 – 13:00 Oběd

3 Cíle eGovernmentu Od nekoordinovaného řízení ICT státu ke koordinovanému, které bude vycházet z Národního architektonického plánu; Od vysoké závislosti na externích dodavatelích ICT k vlastní kompetenci k řízení a provozu ICT; Od nejednotných procesů veřejné správy ke standardizovaným, efektivním a měřitelným službám ICT ve veřejné správě a samosprávě; Stávající legislativní rámec a způsob spolupráce různých orgánů veřejné správy samy o sobě nezabránily tomu, že musíme řešit několik náročných výzev – a to především: .... ... Překonávat tzv. rezortní přístup, kdy neexistuje centrální orgán s pravomocí standardizace a řízení rozvoje eGovernmentu

4 Cíle eGovernmentu Od izolovaných IS ke sdíleným ICT službám, od izolovaných prostředí ke koordinované síti Národních a regionálních datových center; Od izolovaných identitních systémů k jednotným identitním systémům uživatelů služeb; Od úředních přepážek k digitální samoobsluze

5 Rada vlády pro informační společnost
vznikla usnesením vlády v roce 2014 má 27 členů; trvale pověřeným předsedou je náměstek ministra vnitra pro řízení sekce ICT hlavním cílem činnosti je rozvoj veřejné správy a eGovernmentu, především v oblastech vyplývajících ze strategických dokumentů Evropské komise a vlády ČR (Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období , Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR , Národní program reforem České republiky 2014 a Evropa 2020).

6 Strategický rámec rozvoje veřejné správy ČR 2014-20
Systematický přístup k rozvoji eGovernmentu zvolený na základě odborné diskuze a zapojení více zainteresovaných stran. Ke specifickému cíli 3.1 bylo definováno 10 hlavních aktivit jeho implementace. Další snímek – priority pro 2015+

7 Projektové okruhy SC 3.1 1. Správa, řízení eGovernmentu (včetně systému pro řízení – NAP) 2. Informační a ICT gramotnost a systémy pro vzdělávání 3.1 Úplné elektronické podání 3.2 Kontaktní místa 3.3 Elektronizace odvětví: eLegislativa, eSbírka 3.4 Elektronizace odvětví: eCulture 3.5 Elektronizace odvětví: eEducation 3.6 Elektronizace odvětví: sociální služby, pojištění, dávky 3.7 Elektronizace odvětví: eHealth 3.8 Elektronizace odvětví: výběr daní a pojištění 3.9Elektronizace odvětví: eJustice 3.10 Elektronizace odvětví: eProcurement 3.11 Elektronizace odvětví: eArchivace (NDA) 4. Zpřístupnění obsahu, transparentnost, opendata 5.1 Rozšíření, propojení a konsolidace datového fondu veřejné správy a jeho efektivní a bezpečné využívání dle jednotlivých agend 5.2 Prostorová data a služby 6.1 Technologická a komunikační infrastruktura (datová centra) 6.2 Bezpečnost a krizové řízení 6.3 Sdílitelné služby technologické infrastruktury 7. Kybernetická bezpečnost 8.1 Elektronická identita 8.2 Elektronické doručování a ekvivalence dokumentů (eIDAS) 9. Elektronizace podpůrných procesů

8 Úplné elektronické podání
autentizace životní situace eOP ISDS IdP.. formulář výběr výběr Uložit Uložit Identita Uložit validace dat vstup uživatele předvyplnění formuláře AIS, dat.fond... PDF otisk před podáním DS – AIS AIS PODÁNÍ občan OVM

9 Prvky procesního řízení ve veřejné správě
Strategický rámec rozvoje veřejné správy 2014 – 2020 Globální cíle a strategie Výstupy PMA (Projekt PMA) Metodika modelování agend Procesní modely Typové ukazatele procesů Standard agendy (Projekt A121) Aktualizace procesů agendy dle platné legislativy Výběr a upřesnění ukazatelů Měření výkonnosti na 30 vybraných OVM Definice standardu agendy Integrovaný systém řízení výkonnosti a kvality úřadu Instanční procesní model agendy (40 procesů) Systemizace pracovních rolí ve vazbě na typy procesů Optimalizovaná sestava KPIs agendy (úřad – agenda – úředník) Procesně generované pracovní náplně úředníků Kompetenční modely úředníků pro výkon agendy Výkonnostní modely úředníků provázané na standard agendy MVČR

10

11 KonferenČNÍ VZDĚLÁVACÍ AKCE PEPO
Plzeň - Magistrát Města Plzně, od 9 hod do 17 hod 21. září 2015: Jihlava - Krajský úřad Kraje Vysočina, od 9 hod do 17 hod 1. října 2015: Brno - Krajský úřad Jihomoravského kraje, od 9 hod do 17 hod 8. října 2015 Benešov – školící středisko IVS Praha, od 9 hod do 17 hod

12 Projekt: interaktivní personální portál pro potřeby zaměstnanců ve veřejné správě reg.č. CZ.1.04/4.1.00/ Financování: Operační program lidské zdroje a zaměstnanost Spolufinancování: Ministerstvo vnitra ČR Poskytovatel služby : Institut pro veřejnou správu Praha Délka realizace: do Hlavní cíl: vytvoření metodického nástroje a podpora efektivity rozvoje a řízení lidských zdrojů ve veřejné správě (pro územní samosprávu : obce I. , II. a III. typu) Dílčí cíle: podpora řízení lidských zdrojů v územní samosprávě podpora lepšího výkonu řízení lidských zdrojů u obcí I. a II. typu (cca obcí) podpora postupného sjednocování personálních činností v obcích I. a II. typu nabídnout interaktivní portál (doména registrována) Cíle projektu vychází z provedené analýzy stavu VS, ze Strategie rozvoje VS a eGovernmentu.

13 Cílové skupiny: Zaměstnanci dle zákona č. 312/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, který upravuje pracovní poměr úředníků územních samosprávných celků a jejich vzdělávání (zejména pro zaměstnance obcí I. a II. stupně)

14 PříjemnÝ DEN Přejí realizátoři


Stáhnout ppt "Interaktivní personální portál"

Podobné prezentace


Reklamy Google