Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MVČR Projekt Procesní modelování agend 9. Národní konference kvality ve veřejné správě Ing Josef Beneš, manažer projektu 20.2.2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MVČR Projekt Procesní modelování agend 9. Národní konference kvality ve veřejné správě Ing Josef Beneš, manažer projektu 20.2.2013."— Transkript prezentace:

1 MVČR Projekt Procesní modelování agend 9. Národní konference kvality ve veřejné správě Ing Josef Beneš, manažer projektu 20.2.2013

2 je implementace softwarové, znalostní a procesní infrastruktury pro vytváření, využívání a správu procesních modelů agend tak, aby je bylo následně možné optimalizovat (zefektivnit činnost úřadů veřejné správy, snížit finanční nároky na chod administrativy a zajistit jejich maximální dostupnost a kvalitu). Cíl projektu PMA

3 1.Vypracování Metodiky procesního modelování agend veřejné správy. –Cílem je zavedení společného procesního slovníku a tedy společného pohledu na různé aspekty procesních modelů –Cílem je naučit se popisovat procesní postup, včetně čerpání zdrojů a kvality výkonu procesů –Cílem není personální audit –Cílem není veřejnou správu „ukreslit“ 2.Dodávka a implementace AIS RPP Modelovacího pro procesní modelování agend veřejné správy, vybaveného moduly řízení, editace, připomínkování a publikování. 3.Návrh, implementace a zprovoznění Rozhraní mezi AIS RPP Modelovacím a RPP (dále jen „Rozhraní“). –Mít vazbu na základní registry – systém je editační 4.Vyškolení vybraných úředníků v procesním modelování podle vypracované Metodiky a s použitím AIS RPP Modelovacího. 5.Zpracování procesních modelů 30 agend veřejné správy. –Nejde o vytvoření standardu 30 agend, cílem je zavedení systému pro modelování agend –Je to reprezentativní vzorek, který umožní pochopit souvislosti (extrémy a kritici) 6.Návrh institucionálních a věcných podmínek pro zřízení metodického centra pro procesní modelování agend Zadavatelem po dobu realizace a udržitelnosti projektu. –Udržení znalostí a založení dlouhodobého výhledu udržitelnosti a rozvoje systému –Pomoc ohlašovatelům agend a samosprávě v jejich práci Předmět dodávky - Dodavatelem je Accenture Central Europe B.V.,

4 Stanovení postupu modelování sběru, analýzy, tvorby jednotlivých forem procesních modelů a jejich aktualizace v podmínkách veřejné správy, zohledňující specifika veřejné správy. Popis efektivního řízení tvorby, udržování a aktualizace procesních modelů i vlastní Metodiky, vč. identifikace rizik a návrhu jejich eliminace, tj. základ činnosti metodického centra. Metodika procesního modelování je „řídící dokument“ pro –Modelování 30 agend (3 pilotní) v rámci projektu PMA –Dále modelování cca 500 agend ohlášených i neohlášených v RPP –Nasazení a využívání AIS Modelovacího –Školení stovek uživatelů –Provoz Metodické centra MVČR pro modelování agend Metodika procesního modelování – klíčový výstup

5 Zahájena dodávka projektu 1.9.2012 Akceptace prvních výstupů 28.2.2013 –Metodika PMA –Dodávka AIS Modelovací Modely pilotních agend Aktualizace metodiky – červenec 2013 Dokončení modelů 26 agend – říjen 2013 Dokončení školení – listopad 2013 Datum ukončení projektu 31.3.2014 Zahájení činnosti Metodického centra MVČR 1.4.2014 Udržitelnost projektu do 31.3.2019 Časový plán projektu

6 Klasifikace agend a procesů Základ je v metodice ohlašování agend –Agenda - Zákon Dle stupně správy –Státní správa –Samospráva –Přenesená působnost Procesní oblasti – systém regulace –Evidence –Kontrola –Strategie Charakter procesů –Tvrdé –Částečně tvrdé –Měkké Procesní agendy Stát Kraj Město/ obec Podíl na tvrdých procesech Podíl na středně tvrdých procesech Podíl na měkkých procesech Podíl na provozních nákladech Znalostní profil projektu

7 Procesní popis Slovní popis Grafický popis Úroveň 1 –Procesní mapa –Procesní oblast –Organizace –Proces - činnost Úroveň 2 –Účastník –Aktivity - úkon –Stavy –Komunikace Datový popis Úroveň –Proces –Výstup –Typ případ Znalostní profil projektu

8 ISZR RPP Funkce budoucího systému Ústřední orgán Kraj Město/obec Metodické centrum Pracovní model Modelovací nástroj Finální model AIS RPP modelovací je postaven na modelovacím nástroji CraftCase Modul řídící – definice pracovního postupu Modul editační – provedení modelu Modul připomínkovací Modul čtecí – prohlížení modelů

9 Procesní modelování Základní analýza a příprava modelování Sestavení AS-IS modelu Sestavení TO-BE modelu Etapa 1.1: Iniciální analýza agendy Etapa 1.2: Definice procesního rozsahu agendy Etapa 1.3: Vytvoření detailního harmonogramu prací Etapa 1.4: Posouzení dostupnosti dat o výkonu agendy Etapy postupuFáze postupu Etapa 2.1: Vytvoření procesního popisu agendy Etapa 2.2: Sběr hodnot AS-IS modelu Etapa 2.3: Příprava podkladů pro stanovení nákladů výkonu procesů agendy Etapa 2.4: Stanovení hrubých lokálních nákladů procesů agendy Etapa 2.5: Stanovení čistých lokálních nákladů procesů agendy Etapa 2.6: Schválení AS-IS modelu agendy Etapa 2.7: Identifikace optimalizačního potenciálu Etapa 2.8: Prioritizace procesů pro detailní analýzu Etapa 3.1: Návrh optimalizačních hypotéz Etapa 3.2: Výběr TO-BE varianty modelu Etapa 3.3 Posouzení první verze TO-BE modelu Etapa 3.4: Vytvoření detailních návrhů opatření Etapa 3.5: Odhad potenciálu úspor opatření Etapa 3.6: Prioritizace opatření k realizaci Etapa 3.7: Vytvoření návrhu realizace opatření Etapa 3.8: Posouzení druhé verze TO-BE modelu Etapa 3.9: Vypořádání připomínek Etapa 3.10: Schválení finální verze TO-BE modelu Etapa 3.11: Publikace TO-BE modelu do RPP Postup modelování

10 Standard agendy Stanovení hodnot parametrů standardu Platba za výkon agendy Definice případné kompenzace (mimo standard) Definice KPI Procesní modelování Procesní popis Vazba na RPP Přímé náklady Pracnost Podmínky výkonu Seznam KPI Standard výkonu procesů agendy (3 oblasti) Definice úrovněDefinice výkonu Definice odměny Způsob výpočtu základní odměny Způsob výpočtu celkové odměny Stanovení výše odměny pro konkrétní OVM Základní výše odměny Způsob výpočtu upravené odměny Celková výše odměny dle standardu Evidence lokálních hodnot koeficientů Lokální hodnoty četností a koeficientů Lokální výše kompenzace Zjištění centrálních statistik Statistiky výkonu procesů Požadovaná kvalita (Ukazatele kvality - KPI) Procesní popis Úroveň pro standard Finální výše odměny za výkon agendy Definice standardu (ZR RPP) Podklady pro standard (AISM) Další IS Hodnoty sankčních koeficientů pro KPI Cena jednotky výkonu, fixní složka Upravená výše odměny

11 Organizace modelování Gestor agendy –Správce modelu agendy Vedoucí modelování Analytik modelování Koordinátor metodického připomínkování –Účastník metodického připomínkování Koordinátor vnějšího připomínkování –Účastník vnějšího připomínkování Koordinátor vnitřního připomínkování –Účastník vnitřního připomínkování Vedoucí metodiků –Metodik modelování Správce RPP

12

13

14 Zúčastněná stranaTypický zástupceMožné Role dle Metodiky PMA Ohlašovatel agendy Náměstek ministraGestor agendy Ředitel odboru Správce modelu agendy Vedoucí modelování Koordinátor vnitřního připomínkování, vnějšího připomínkování Účastník vnitřního připomínkování Vedoucí oddělení Vedoucí modelování Koordinátor vnitřního připomínkování, vnějšího připomínkování Účastník vnitřního připomínkování Analytik modelování Referent Analytik modelování Účastník vnitřního připomínkování Participující OVM Vedoucí odděleníÚčastník vnitřního připomínkování ReferentÚčastník vnitřního připomínkování Další členové týmu modelování agendy Vedoucí týmu Vedoucí modelování *) Analytik modelování Metodik modelování Účastník metodického připomínkování *) Člen týmuAnalytik modelování Metodické centrum Vedoucí metodického centra Vedoucí metodiků Metodik modelování Koordinátor metodického připomínkování Účastník metodického připomínkování Metodik PMA Metodik modelování Koordinátor metodického připomínkování Účastník metodického připomínkování Správce RPP Neparticipující OVM, odborná veřejnost RůznéÚčastník vnějšího připomínkování

15 Děkujeme za účast a těšíme se na spolupráci, protože věříme, že vytvářený systém neboří lokální iniciativy a vytvoří základ společného procesního uvažování.


Stáhnout ppt "MVČR Projekt Procesní modelování agend 9. Národní konference kvality ve veřejné správě Ing Josef Beneš, manažer projektu 20.2.2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google