Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

GENETICKÁ METODA ČTENÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "GENETICKÁ METODA ČTENÍ"— Transkript prezentace:

1 GENETICKÁ METODA ČTENÍ
Metodická setkávání „Vzdělávací tržiště“ Mgr. Dana Smutná

2 OBSAH Info o metodě Etapy nácviku Metodický postup Didaktické hry
Příklady z praxe, pomůcky Činnostní učení Základní principy činnostního učení Odkazy

3 INFO O METODĚ MOTTO: „Univerzální metodu, která by při výuce vyhovovala všem dětem, nenajdeme.“ „Kožíškova metoda“ (ve 20. letech minulého století básník a učitel Josef Kožíšek takto sestavil první čítanku s názvem Poupata) PhDr. Jarmila Wagnerová – 1995/96 – projekt nácviku čtení genetickou metodou (vychází z myšlenek J. Kožíška a V. Příhody) zapisovací metoda – vychází se od zápisu myšlenek, které jsou dětem známé, využívá se zkratek slov a obrázků jako jediná metoda umožňuje okamžité propojení čtení a psaní (psaní silně podporuje čtení) již od začátku - čtení s porozuměním informovat rodiče – nutnost hláskové analýzy a syntézy slova (při nácviku čtení se nepoužívá slabika)

4 ETAPY NÁCVIKU 1. seznámení s velkou tiskací abecedou 2. nácvik čtení
3. přechod ke čtení malými tiskacími písmeny

5 1. seznámení s velkou tiskací abecedou
Cíl: vzbudit zájem dětí o čtení vyvození písmen podle jmen spolužáků poznávání a vybarvování písmen důraz na krátké a dlouhé samohlásky předměty rozmístěné ve třídě opatřeny „jmenovkami“ zápis jmen, pohádkových postav, krátkých slov (na tabulky, do sešitu) modelování velkých písmen „psaní“ mokrou hubkou na tabuli „psaní“ do nasypané krupice „kouzelný provázek“ zápis písmen na „čtverečky“, sestavování slov, četba záměny písmen, tvorba nových slov (nalepování) KRESEBNÉ A UVOLŇOVACÍ CVIKY

6 2. nácvik čtení nepoužívání slabiky
hláskování a přečtení celého slova najednou slabiky di, ti, ni, bě, …. nácvik neprobíhá samostatně, ale ve slovech (na závěr celé abecedy) využití první části čítanky UČÍME SE ČÍST (zaměřené na pohádky) a pracovního sešitu nabídka knih s texty s velkými tiskacími písmeny

7 3. přechod ke čtení malými tisk. písmeny
ČÍTANKA PRO PRVŇÁČKY + dopis přechod proběhne velice rychle  nejprve tvarově stejná nebo podobná písmena (např. oO, uU, …) využití pexesa, karet s písmeny, obrázky apod. malá tiskací písmena žáci nezapisují využití 2. dílu učebnice UČÍME SE ČÍST, knih pro děti a výběr textů ze Slabikáře teprve potom začíná nácvik psací abecedy

8 DIDAKTICKÉ HRY Hry zaměřené na rozvoj:
senzorického vnímání (např. procvičení smyslů) cvičení paměti, rozvoj slovní zásoby rozlišování hlásek a písmen = cvičení analýzy a syntézy ( např.„mimozemšťan“, slovní kopaná) představivosti koncentrace pozornosti dechová cvičení

9 Činnostní učení Základy metod a forem – J.A. Komenský – „Šikovnost rukou se mění v šikovnost myšlení.“ základem je metoda objevování konkrétní činnosti, samostatné úvahy, tvorba vlastních otázek procvičování učiva na konkrétních příkladech a situacích žák koná, činí, přemýšlí a tvoří samostatná práce i práce v týmu vizualizace myšlení prostřednictvím pomůcek dává učiteli možnost stálé kontroly nad prací všech žáků

10 Činnostní učení Základní principy: vlastní činnost žáků
objevování, tvořivost životní zkušenost jako výchozí situace aplikace poznatků v praxi přiměřený čas k učení, trvalé osvojení vědomostí využití mezipředmětových vztahů práce s informacemi, využití souvislostí, propojení poznatků různého druhu zohlednění individ. možností žáků vlastní organizace učení sebekontrola, sebehodnocení diagnostika žáků vnitřní diferenciace ve třídě výběr vhodných metodických materiálů

11 Odkazy Internetové zdroje: http://ctenibezslabikovani.wz.cz/
Školy, které prezentují i zkušenosti s genetickou metodou: Diskuse

12 Odkazy Čtení pro děti: prvni-cteni/ Didaktické hry: Květoslava Santlerová: 100 didaktických her ve výuce čtení a psaní Pomůcky: Srovnání genetické a analyticko-syntetické metody:

13 https://www.stream.cz/vsi-ve-skole/ geneticka-metoda-cteni-proboha-co-to-je


Stáhnout ppt "GENETICKÁ METODA ČTENÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google