Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VÝVOZ A VÝSTUP ZBOŽÍ Z EU podle UCC DA a UCC IA Ing. Michal Šedivý, odbor 21

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VÝVOZ A VÝSTUP ZBOŽÍ Z EU podle UCC DA a UCC IA Ing. Michal Šedivý, odbor 21"— Transkript prezentace:

1 VÝVOZ A VÝSTUP ZBOŽÍ Z EU podle UCC DA a UCC IA Ing. Michal Šedivý, odbor 21 (m.sedivy@cs.mfcr.cz) www.celnisprava.cz

2 Celní prohlášení - pokud se zboží Unie se přepravuje z celního území EU, tj. v rámci vývozu, pasivního zušlechťovacího styku nebo vnitřního tranzitu. Prohlášení o zpětném vývozu – pokud se přepravuje zboží, které není zbožím Unie, v rámci AZS, dočasného použití nebo režimu uskladnění v celním skladu do celního úřadu výstupu. V ostatních případech se použije Výstupní souhrnné prohlášení. www.celnisprava.cz

3 Nová definice vývozce, kterým je (čl. 1 odst. 19 DA): osoba usazená na celním území Unie, která má v okamžiku, kdy je přijímáno prohlášení, uzavřenu smlouvu s příjemcem v třetí zemi a je oprávněna určit, že má být zboží dopraveno do místa určení mimo celní území Unie; soukromá osoba přepravující zboží, jež má být vyvezeno, jestliže se toto zboží nachází v jejím osobním zavazadle; v jiných případech osoba usazená na celním území Unie, která je oprávněna určit, že má být zboží dopraveno do místa určení mimo celní území Unie. Současná definice vývozcem, kterým je (čl. 788 odst. 1 CCIP): pro účely čl. 161 odst. 5 kodexu osoba, jejímž jménem a na jejíž účet je podáváno vývozní celní prohlášení a která má v době přijetí tohoto prohlášení k danému zboží vlastnické nebo obdobné právo umožňující s ním nakládat.

4 www.celnisprava.cz

5

6 Alternativní důkazy (rozšíření z 5 na 7) lze podat jedním z těchto způsobů nebo jejich kombinací (čl. … odst. 4 IA): a)kopií dodacího listu podepsaného nebo ověřeného příjemcem mimo celní území Unie; b)dokladem o zaplacení; c)fakturou; d)dodacím listem; e)dokladem podepsaným nebo ověřeným hospodářským subjektem, jenž zboží vyvezl z celního území Unie; f)dokladem zpracovaným celním orgánem členského státu nebo třetí země v souladu s pravidly a postupy použitelnými v daném státě nebo zemi; g)záznamy hospodářských subjektů o zboží dodaném na lodě, letadla nebo zařízení na moři. www.celnisprava.cz

7 DĚKUJI ZA POZORNOST www.celnisprava.cz


Stáhnout ppt "VÝVOZ A VÝSTUP ZBOŽÍ Z EU podle UCC DA a UCC IA Ing. Michal Šedivý, odbor 21"

Podobné prezentace


Reklamy Google