Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz Odpady 2015 a jak dál? Význam energetického využívání odpadů pro teplárenství Ing. Martin Hájek, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz Odpady 2015 a jak dál? Význam energetického využívání odpadů pro teplárenství Ing. Martin Hájek, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz Odpady 2015 a jak dál? Význam energetického využívání odpadů pro teplárenství Ing. Martin Hájek, Ph.D. ředitel výkonného pracoviště 16. září 2015, Výstaviště Brno

2 sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz Státní politika životního prostředí Schválena vládou – usnesení č. 6 z 9. 1. 2013 „Nastavit nově poplatky za ukládání odpadu tak, aby došlo minimálně k vyrovnání tohoto, z pohledu ochrany životního prostředí nejméně vhodného, způsobu nakládání s odpady s náklady vhodnějšího způsobu (tzn. energetického využití).“ Gesce: MŽP Termín: 2014

3 sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz Státní energetická koncepce Schválena usnesením vlády č. 362 ze dne 18. května 2015 Strategie do roku 2040 PI.5. Významné zvýšení využití odpadů v zařízeních na energetické využívání odpadů s cílem dosáhnout až 100% využití spalitelné složky odpadů po jejich vytřídění do roku 2024

4 sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz Státní energetická koncepce Dílčí cíle a jejich specifikace v jednotlivých oblastech: Druhotné zdroje energie a odpady Ag.1. Dosáhnout maximalizace energetického využití druhotných zdrojů energie včetně vhodných průmyslových a komunálních odpadů s respektováním hierarchie nakládání s odpady po vytřídění recyklovatelné složky Ag.2. Prioritně podporovat přímé (termické) využití nerecyklovatelných odpadů bez předchozí úpravy pro kogenerační systémy zásobování teplem v souladu s ochranou životního prostředí, zejména ochranou ovzduší. Ag.3. Snížit ukládání biologicky rozložitelných komunálního odpadů v souladu s požadavky EU a zvýšit poplatky za skládkování. Výnosy ze zvýšených poplatků směřovat do recyklace a podpory energetického využití odpadů, zejména na podporu hierarchie nakládání s odpady.

5 sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz Státní energetická koncepce Výroba a dodávka tepla – hlavní cíle D.2. Podporovat využití biomasy, dalších obnovitelných a druhotných zdrojů a maximální využití odpadů v kombinaci s ostatními palivy pro soustavy zásobování teplem, zejména u středních a menších zdrojů a s rozumnou svozovou vzdáleností.

6 sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz Státní energetická koncepce Nástroje na prosazování SEK Nástroje v oblasti legislativní f. Návrh novelizace zákona o odpadech Zvýšení poplatků za skládkování a směřování jejich výnosů do podpory odpadového hospodářství. Podporovat energetické využívání odpadů při respektování hierarchie nakládání s odpady. Zajistí: MŽP Termín: 31.12.2015

7 sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz Optimalizovaný scénář vývoje energetiky do roku 2040 Biologicky rozložitelná část TKO 2,6 PJ (2010) 9,9 PJ (2025) 13,3 PJ (2030)

8 sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz Ekonomické porovnání variant energetického využití odpadu Zdroj: ČAOH

9 sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz Ekonomika TAP aneb nechci slevu slevu zadarmo Celková cena za odstranění tuny SKO pro původce při IRR 8,7 % Zdroj: ČAOH

10 sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz Potenciál TAP A co bude se zbytkem SKO? Zdroj: ČAOH

11 sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz Závěry ke studii ČAOH Nerealisticky vysoká cena za TAP z komunálního odpadu Spalovna je méně výhodná jen při uvažování relativně vysokého nákladu kapitálu (aktuálně nízké úrokové sazby) V každém případě je nutné dostat cenu za uložení tuny SKO na skládku nad 1500 Kč. Uváděný potenciál TAP je velmi nízký a vůbec neřeší odklonění SKO od skládek

12 sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz Stanovisko výkonné rady TSČR k energetickém využití TAP TAP průmyslové (jednodruhové) vs. z TKO Technicky je spoluspalování TAP ve fluidních kotlích možné Legislativní + ekonomické hledisko Legislativní hledisko Spoluspalování TAP by znamenalo vyřazení z přechodných režimů podle zákona o ochraně ovzduší (do roku 2020)

13 sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz Stanovisko výkonné rady TSČR k energetickém využití TAP Ekonomické hledisko 1.Úspora nákladů na nákup tradičního paliva, ve většině případů hnědého nebo černého uhlí. 2.Úspora nákladů na nákup povolenek na emise skleníkových plynů (pokud TAP obsahuje nefosilní složku a úsporu emisí je možné stanovit). 3.Náklady na nákup TAP/ poplatek za jeho využití 4.Nezbytné investice (úpravy kotlů, dopravy a skladování paliva, emisního monitoringu, absorbérů apod.) 5.Provozní vícenáklady (zvýšení nákladů na údržbu v souvislosti se zvýšenou korozí, zvýšené dávkování sorbentů). Otázka ovlivnění kvality/kontaminace vedlejších energetických produktů.

14 sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz Pár otázek na závěr Bude někdo ochoten za TAP z TKO platit? Pokud ano, kolik? Pokud bude cena záporná, bude se jednat o palivo?

15 sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz DĚKUJI ZA POZORNOST Ing. Martin Hájek, Ph.D. Ředitel výkonného pracoviště Teplárenské sdružení České republiky Email: hajek@tscr.cz


Stáhnout ppt "Sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz Odpady 2015 a jak dál? Význam energetického využívání odpadů pro teplárenství Ing. Martin Hájek, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google