Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

N_SD/c-pVPH TB č. 10 Správa dokumentů v mezioborových souvislostech – 2. část.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "N_SD/c-pVPH TB č. 10 Správa dokumentů v mezioborových souvislostech – 2. část."— Transkript prezentace:

1 N_SD/c-pVPH TB č. 10 Správa dokumentů v mezioborových souvislostech – 2. část

2 2. Správní řízení Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád (od 1. 1. 2006) Spis → § 17 - spisová značka (jednoznačný identifikátor) - podání, protokoly, záznamy, rozhodnutí … - přílohy = důkazní prostředky - soupis všech svých součástí + datum jejich uložení - stvrzení podání a dodání - spis po správním rozhodnutí uchovává správní orgán, který vykonává spisovou službu

3 2. Správní řízení Protokol → § 18 - místo, čas, označení úkonů - zúčastněné osoby - vylíčení průběhu provedených úkonů - odepření podpisu + důvody + námitky – záznam Lhůty → zákonné → určené správním orgánem

4 2. Správní řízení Doručování - doručuje správní orgán - přednost DS - provozovatelem pošt. služeb - osobně zaměstnancem správního orgánu - veřejnou vyhláškou (zákon, neznámý pobyt) - do vlastních rukou (předvolání + oznámení rozhodnutí) - tzv. fikce doručení - úřední deska - při nezastižení správ. úřad uloží + výzva adresátovi

5 3. Audit a správa dokumentů Zákon č. 524/1992 Sb., auditorech a KAČR Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů Audit → účetní závěrky (externí a.) → interní (vnitřní a.) Příprava na audit: - uzavření smlouvy s auditorem -dokumenty pro audit účetní závěrky

6 3. Audit a správa dokumentů Dokumenty potřebné pro audit účetní závěrky: - účetní závěrka její součásti → účetní rozvaha ↘ výkaz zisku a ztráty (výsledovka) ↘ příloha - výroční zpráva (vč. Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami) - vybrané právní dokumenty: ↘ společenská smlouva

7 3. Audit a správa dokumentů ↘ stanovy ↘ výpis z OR ↘ zápisy z valných hromad ↘ výpisy z katastru nemovitostí ↘ (důležité) smlouvy ↘ daňové dokumenty ↘ účetní dokumenty ↘ ostatní dokumenty → inventarizační zápisy

8 3. Audit a správa dokumentů ↘ ostatní dokumenty → informace o SW vybavení ↘ organizační řády ↘ oběh účetních dokumentů Spis auditora = zpráva auditora + přílohy - získání prohlášení vedení společnosti Zpráva auditora = 3 části: 1) o auditu účetní závěrky 2) o ověření výroční zprávy 3) o prověrce zprávy o vztazích mezi prop. osobami

9 3. Audit a správa dokumentů Zpráva auditora: - bez modifikace → výrok bez výhrad - s modifikací → v. se zdůrazněním skutečnosti ↘ v. s výhradou ↘ záporný v. ↘ odmítnutí výroku

10 4. Likvidace firmy a správa dokumentů Zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon Do 31. 12 2013: ZoA ↔ ObchZ 513/1991 Sb. - podle §75a ObchZ povinnost likvidátora k žádosti o výmaz z OR přiložit potvrzení územně příslušného SOA o projednání problematiky dokumentů původce Od 1. 1. 2014: ZoA ↔ NOZ 89/2012 Sb. - výše uvedená povinnost likvidátora zrušena → novela ZoA (č. 56/2014 Sb.)

11 4. Likvidace firmy a správa dokumentů Skartační řízení: - dokumenty s prošlými skartačními lhůtami - d. s neprošlými … → právní nástupce ↘ koncesovaná živnost „vedení spisovny“ (tzv. komerční spisovny)


Stáhnout ppt "N_SD/c-pVPH TB č. 10 Správa dokumentů v mezioborových souvislostech – 2. část."

Podobné prezentace


Reklamy Google