Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Katedra managementu ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN Ing. Miloš Krejčí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Katedra managementu ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN Ing. Miloš Krejčí"— Transkript prezentace:

1 Katedra managementu ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

2 2.2. ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN 1. Inovace a inovační podnikání - inovace jako konkurenční výhoda, kvalita a inovace 2. Hodnotové inovace a strategie modrého oceánu 3. Komercializace inovace – uvedení inovace na trh 4. Řízení inovací a změn ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

3 3.3. Fáze Produktové Změny (Inovace) Výzkum (R) Vývoj (D)Testování VýrobaKomercializace ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

4 4.4. Komercializace inovace Vstup inovace na trh a její expanze ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz VÝZKUM a VÝVOJ (R&D) Výzkum Univerzity Ostatní Intelektuální vlastnictví (IP) START Patent Licence Inkubátory Tech. parky Akcelerátory Klastry Business Plan ORGANIZACE Lidé Strategie Marketing Plány FINANCE Výše fin. Způsob fin. EXPANZE Rozvoj Prodej (Exit)

5 5.5. Komercializace inovace Základní a Aplikovaný výzkum Intelektuální vlastnictví (IP) ochrana Transfer technologií Transfer IP (IPR) ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz VÝZKUM a VÝVOJ (R&D) Výzkum Univerzity Ostatní Intelektuální vlastnictví (IP) START Patent Licence Inkubátory Tech. parky Akcelerátory Klastry Business Plan ORGANIZACE Lidé Strategie Marketing Plány FINANCE Výše fin. Způsob fin. EXPANZE Rozvoj Prodej (Exit)

6 6.6. Komercializace inovace ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz VÝZKUM a VÝVOJ (R&D) Výzkum Univerzity Ostatní Intelektuální vlastnictví (IP) START Patent Licence Inkubátory Tech. parky Akcelerátory Klastry Business Plan ORGANIZACE Lidé Strategie Marketing Plány FINANCE Výše fin. Způsob fin. EXPANZE Rozvoj Prodej (Exit) Patent, Licence, Poplatky Inkubátory, Technologické parky, Akcelerátory, Klastry Spin-off, Spin-out

7 7.7. Komercializace inovace ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

8 8.8. Licence nebo „Spin-Out“? investiční NÁROČNOST – finance, lidé, kapacity potřebné ZPŮSOBILOSTI – management, know-how RYCHLOST – uvedení na trh podnikatelská AMBICE KOMPATIBILITA – s dlouhodobou strategií PŘÍLEŽITOST…? ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz Kritéria:

9 9.9. Podnikatelský plán – Business plan „V továrně vyrábíme kosmetiku, v prodejnách prodáváme naději“ [Charles Revlon] Strategický dokument - představa o realizaci vstupu inovace na trh podklad pro rozhodnutí vedení firmy podklad pro rozhodnutí o přidělení zdrojů STRUKTURA? PROVEDITELNOST? PREZENTACE? ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

10 10. Podnikatelský plán – Business plan Část I. Analýza výchozí situace podmínky úspěšného vstupu inovace na cílový trh Část II. Formulace strategie návrh cílů realizace inovačního nápadu rozbor podmínek jejich dosažitelnosti návrh scénářů možného postupu Část III. Soubor opatření jednotlivé kroky úspěšného vstupu inovace na cílový trh Část IV. Plánové dokumenty časový harmonogram plán investic rozpočet nákladů ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

11 11. Podnikatelský plán – Podmínky úspěchu 1.Konkrétní cíle - SMART 2. Vzdálenost organizace od stanovených cílů 3. Zdroje potřebné k dosažení cílů 4. Alternativní scénáře postupu a kritéria pro výběr nejlepší alternativy ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

12 12. Podnikatelský plán – Podmínky PROVEDITELNOSTI komerční (objemy prodejů, distribuční cesty, cena) provozně-technické (výrobní technologie, podnikatelské procesy) finanční (investice a náklady na vstup inovace na cílový trh) projektové (do kdy je „okénko příležitosti“ otevřené) způsobilostní a motivační (znalosti, dovednosti a motivace) ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

13 PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR a jeho implementace Analýza vnějšího prostředí Politická situace Hospodářství Sociální stav Technologie Přírodní podmínky Analýza vnitřního prostředí Zdroje Organizace Fungování Management SWOT analýza Analýza trhu a konkurence Rizika STRATEGICKÉ MOŽNOSTI Podnikatelský plán – Podmínky PROVEDITELNOSTI ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz Konkurenční Profil Modrý oceán

14 14. Komercializace inovace ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz VÝZKUM a VÝVOJ (R&D) Výzkum Univerzity Ostatní Intelektuální vlastnictví (IP) START Patent Licence Inkubátory Tech. parky Akcelerátory Klastry Business Plan ORGANIZACE Lidé Strategie Marketing Plány RISK FINANCE Výše fin. Způsob fin. EXPANZE Rozvoj Prodej (Exit)

15 Existující trh Stávající produkt Stabilní zdroj výnosů Udržovat zájem loajálních zákazníků Nový trh Technické riziko Spoléhat na loajalitu Stávajících partnerů Komerční riziko Spoléhat na kvalitu existujících produktů Nový produkt Kombinace technických a komerčních rizik Nevstupovat! Rizika komercializace inovace ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

16 16. ŘÍZENÍ OBCHODU [ROb] Ing. Miloš Krejčí 22522@mail.vsfs.cz FORMY Komercializace inovace INOVACE SMLUVNÍ Licence Aliance Sítě Ostatní INVESTIČNÍ Joint venture Majoritní / Minoritní / 50-50% Plné vlastnictví Greenfield / Brownfield Akvizice ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz Business angel Majoritní / Minoritní / 50-50%

17 17. Strategické aliance specializace každého z partnerů + využití jejich silných stránek doplnění chybějících kapacit = pružnější a rychlejší reakce na vývoj ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

18 18. Ekologické pojetí (inovační) strategie ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz Úspěchu inovace dosáhne organizace pouze s podporou partnerů - členů strategické aliance. Stejně jako jednotlivé složky biologického ekosystému, jsou i jednotlivé články podnikatelského ekosystému navzájem závislé = změna ve vývoji jednotlivce vyvolává potřebu změny vývoje celého ekosystému

19 19. Podnikatelský ekosystém Konkurenční soutěž se přesouvá z oblasti vzájemného souboje jednotlivých subjektů do oblasti vzájemného soupeření jednotlivých ekosystémů (jejich částí) ??? Možnost využití síly kombinovaných zdrojů k realizaci jinak neuskutečnitelného inovačního záměru Ztráta samostatnosti při rozhodování o provedení vlastních inovačních záměrů Potřeba bezkonfliktního fungování celého podnikatelského ekosystému Dělba výnosů z úspěšné realizace ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

20 20. Přístupy ke Komercializaci inovace INTEGRAČNÍ: Tvůrce inovace zabezpečuje svými silami management všech kroků (včetně partnerů) nutných k úspěšné komercializaci inovačního nápadu. DIRIGENTSKÝ: Tvůrce inovace koordinuje využití všech zdrojů aliance, které se podílejí na komercializaci inovačního řešení, sám se na zpracování podílí pouze částečně. LICENČNÍ: Tvůrce inovačního nápadu se podílí na výnosech z jeho komercializace, kterou zabezpečují jiné organizace; sám se na realizaci svého nápadu vůbec nepodílí. ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

21 Srovnání tří základních přístupů KOMERCIALIZACE: INTEGRAČNÍ DIRIGENTSKÝLICENČNÍ Investiční náročnost Vysoká: investice do pořízení všech nových zdrojů Střední: investuje jen do vlastních aktivit Nízká: R&D a formální zpracování Potřebné způsobilosti Technické a projekční Výrobní Marketingové Vůdcovství aliance Project mngm. Vztahy se zákazníky Spolupráce v alianci Rychlost a pružnost reakce na změny v okolí Výzkum a vývoj Management znalostí a intelektuální kapitál Vliv na standardizaci Prodej duševního vlastnictví

22 Další aspekty volby vhodného inovačního přístupu situace v oboru, charakter inovace, rozsah rizik kompatibilita se silnými stránkami interního prostředí organizace a její kulturou. Kdy je postup nejvýhodnější? průběžná (inkrementální) inovace stabilní trh známá technická řešení s pomalými inovačními cykly nová technická řešení rychlé inovace vysoká pravděpodobnost substituce rozvinuté vztahy vysoká ochrana duševního vlastnictví slabý vliv značky absence vlastních kapacit Rychlost komercionalizace

23 Zvýhodněné úvěry Českomoravské záruční a rozvojové banky Strukturální fondy EU ---------------------------------------------------------- Rizikový kapitál (přímé investice do inovačního podnikání) –Business Angels (pasivní investice) –Venture Capital (aktivní ovlivňování inovačního podnikání) –Burza (emise nových akcií - IPO) Podpora vývozu –EGAP –Záruka (Performance Bond) –Akreditiv ( záruka uskutečněn platby po splnění podmínek obchodního kontraktu) Jak Financovat Inovace? ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

24 24. Jak Financovat Inovace? ??? Peníze – Prodej??? ??? Zdroj Financování??? VLASTNÍ prostředky GRANTY FINANČNÍ a STRATEGICKÝ investor BANKA = různí investoři různé „potřeby“ BUSINESS PLAN - propracovaný, obhajitelný PREZENTACE – která zaujme INVESTIČNÍ PLÁN – pro jednotlivé fáze ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

25 25. Komercializace inovace Vstup inovace na trh a její expanze ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz VÝZKUM a VÝVOJ (R&D) Výzkum Univerzity Ostatní Intelektuální vlastnictví (IP) START Patent Licence Inkubátory Tech. parky Akcelerátory Klastry Business Plan ORGANIZACE Lidé Strategie Marketing Plány FINANCE Výše fin. Způsob fin. EXPANZE Rozvoj Prodej (Exit)

26 26. ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN - shrnutí 1.NEREALIZOVAT prioritně inovační strategii, která sleduje zákazníky a trhy, které jsou atraktivní pro stávající konkurenty 2. Zaměřit pozornost na „neexistující“ zákazníky 3. Inovace nesmí zákazníka nutit měnit jím zažité způsoby užití produktu 4. Pokud je kvalita nabízeného produktu pod úrovní očekávání zákazníka, není na místě zaměření se na doplňkové služby = postup k předčasné modularizaci nabízeného produktu ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

27 27. ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN - shrnutí 5. Podmínky strategické aliance (partnerství):  Posílení existujících zdrojů  Kompatibilita procesů  Obdobnost sdílených hodnot 6. Řada manažerů nedokáže změnit přístup = minulé úspěchy nejsou zárukou úspěchů příštích… 7. Realizace nespojitého inovačního záměru, vzniká intuitivně a vyžaduje dostatek času = klade nároky na řízení procesů 8. Inovace musí být již od prvního okamžiku své komercializace zisková (hodnotová); jinak vzniká nebezpečí, že její další spojitý rozvoj bude založen na nevhodně zvolené nákladové struktuře ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz

28 28. ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN Děkuji za pozornost ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN [RIn] Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz


Stáhnout ppt "Katedra managementu ŘÍZENÍ INOVACÍ A ZMĚN Ing. Miloš Krejčí"

Podobné prezentace


Reklamy Google