Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Koordinační středisko transplantací KST zřízeno Ministerstvem zdravotnictví Úkoly dané Transplantačním zákonem: vedení registrů, výběr čekatelů, tvorba.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Koordinační středisko transplantací KST zřízeno Ministerstvem zdravotnictví Úkoly dané Transplantačním zákonem: vedení registrů, výběr čekatelů, tvorba."— Transkript prezentace:

1 1 Koordinační středisko transplantací KST zřízeno Ministerstvem zdravotnictví Úkoly dané Transplantačním zákonem: vedení registrů, výběr čekatelů, tvorba pracovních postupů, finanční nároky dárců a pozůstalých, mezinárodní spolupráce při výměně orgánů a další …

2 2 ACCORD Achieving Comprehensive Coordination in Organ Donation throughout the European Union (2012 – 2015) Joint Action – rozšířená účast členských zemí EU KST zařazeno do skupiny vedené Itálií Akreditace a auditování transplantačních center Plnění kvalitativních požadavků Direktivy 2010/53/EU Nastavení kvality pro mezinárodní výměnu orgánů Mezinárodní audity: MZ + KST, IKEM Praha (2013), CKTCH Brno (2014) ------- (§)pracovní postupy, jakost a bezpečnost, spolupráce s MZ

3 3 BLACK SEA AREA Synergie v regionální spolupráci států oblasti Černého moře (2011 – 2014) Organizuje EDQM Rady Evropy Rada Evropy: Španělsko, Portugalsko, Itálie, Francie, Česká Republika Příjemci: Arménie, Azerbajdžán, Bulharsko, Gruzie, Moldavie, Rumunsko, Rusko, Turecko, Ukrajina, Oblasti podpory:(i) klinická praxe, (ii) NTO, (iii) legislativa  financování ------ (§)spolupráce s členskými státy EU, třetími zeměmi a evropskými organizacemi pro výměnu orgánů

4 4 COORENOR Coordinating European Initiative among National Organizations for Organ Transplantation (2010 – 2012) účast 20 partnerů KST pověřeno analýzou podmínek pro mezinárodní výměnu orgánů v EU Nabídka nealokovatelných orgánů + poptávka pro superurgentní pacienty výstupem specializovaný IT portál pro mezinárodní nabídky a poptávky Krátce po spuštění záchrana roční pacientky v Itálii díky srdci z ČR ------ (§)spolupráce s členskými státy EU, třetími zeměmi a evropskými organizacemi pro výměnu orgánů

5 5 DOPKI Improving the Knowledge and Practices in Organ Donation (2006 – 2009) Organizuje španělské ONT Účast 12 národních organizací z EU identifikace potenciálu ke zvýšení počtu dárců zapojení VFN Praha a FN Motol do sběru a hodnocení dat ------ (§)spolupráce s členskými státy EU, třetími zeměmi a evropskými organizacemi pro výměnu orgánů

6 6 EOEO European Organ Exchange Organizations (2004 - …) Založeno v Portugalsku Česká Republika členem od roku 2006 Sjednocení dárcovského formuláře poslední zasedání v červnu 2009 v Praze v rámci českého předsednictví postupně utlumováno (nahradila Direktiva 2010/53/EU) ------ (§)spolupráce s členskými státy EU, třetími zeměmi a evropskými organizacemi pro výměnu orgánů

7 7 EUROCET European Registry of Organs, Cells and Tissues(2005 - ) sjednocení terminologie v oblasti transplantací vytvoření jednotné evropské databáze shromažďuje klinické, teoretické, demografické údaje s možností jejich dalšího využití ------ (§)spolupráce evropskými organizacemi pro výměnu orgánů generování statistik

8 8 FOEDUS Facilitating Exchange of Organs Donated in EU Member States (2012 - 2015) upgrade IT platformy z projektu COORENOR OREXIS – Organ Exchange Information System ETMA – European Transplants Mobile Application (využití smartphonu) EUROTIP – informační portál (legislativa, profily zemí, logistika…) SAT – oficiální platforma Southern Alliance for Transplants ------ (§)organizační zajištění mezinárodní výměny

9 9 GUIDE CoE Guide to Safety and Quality Assurance for Transplantations of Organs, Tissues and Cells Shromažďuje informace a zkušenosti v oblasti transplantací Oficiální publikace expertní skupiny Rady Evropy Tvorba základních definic a pracovních postupů Aktuálně 5. vydání (od 2001) ----- (§)pracovní postupy, jakost a bezpečnost

10 10 IRODAT International Database of Organ Donation and Transplantation založeno v roce 1996 celosvětová data o dárcovství a transplantacích údaje o aktuálních počtech ------ (§)statistická služba

11 11 GIVER OF LIFE Kazachstán: Spolupráce na rozvoji legislativních a organizačních podmínek pro posílení transplantačních programů společně s rozvojem medicínské spolupráce (kardiochirurgie aj.) legislativní konzultace a odborná pomoc analýza slabých míst školení transplantačních koordinátorů v ČR zavedení českých transplantačních registrů (TRINIS - TISSIS) ------ (§)zajišťování mezinárodní spolupráce, pracovní postupy

12 12 MODE Mutual Organ Donation and Transplantation Exchanges: Improving and developing cadaveric organ donation and transplantation programs(2011 – 2013) navazuje na Akční plán EK pro transplantace identifikace slabých a silných míst v transplantaci, alokaci analýzu a plán výměn realizovalo KST prezentace a výměna nejlepších praxí mezi NTO ČR nabídla: registry, sledovatelnost orgánů a tkání ČR hledala: dárcovští konzultanti, žijící dárci, medicínský follow-up ------ (§)zajišťování mezinárodní výměny, pracovní postupy

13 13 SOHO V&S Vigilance and Surveillance of Substances of Human Origin (2010 - 2013) Primárně zaměřeno na tkáně Sjednocení procesu vigilance v dárcovství tkání a orgánů Mechanismy šetření a managementu závažných nežádoucích účinků a reakcí (ZNÚ/R) Mezinárodní spolupráce při zvládání ZNÚ/R ------ (§)pracovní postupy, sledování ZNÚ/R

14 14 SAT South Alliance for Transplants (2012) Užší spolupráce Španělska, Francie, Itálie Pozorovatelské země: Portugalsko, Švýcarsko, Česká Republika Zahrnuje celkovou populaci 200 milionů Nejvyšší podíl dárců pmp ------ (§)zajišťování mezinárodní výměny, pracovní postupy

15 15 ÚČAST KST schvaluje MZ projekty s jasným vztahem k povinnostem a úkolům KST spolufinancované z Evropské komise, Rady Evropy konkrétní, měřitelné pozitivní výsledky pravidelná kontrola 4x ročně CD-P-TO (Řídící výbor Evropského direktoriátu EDQM) Kompetentní autority (Evropská komise)

16 16 KST … … Vám děkuje za pozornost


Stáhnout ppt "1 Koordinační středisko transplantací KST zřízeno Ministerstvem zdravotnictví Úkoly dané Transplantačním zákonem: vedení registrů, výběr čekatelů, tvorba."

Podobné prezentace


Reklamy Google