Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Koordinační středisko transplantací, 27. 2. 2006.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Koordinační středisko transplantací, 27. 2. 2006."— Transkript prezentace:

1 Koordinační středisko transplantací, 27. 2. 2006

2  Mezinárodní výměna –Zákon 285/2002 Sb.

3  Mezinárodní výměna –Zákon 285/2002 Sb.  Dovoz/vývoz na základě povolení –Novelizace zákonem 228/2005 Sb.

4 1 – PODMÍNKY HMOTNÉ mezinárodní výměna možná pouze: a) nalezení nejvhodnějšího příjemce nebo b) záchrana čekatele v bezprostředním ohrožení 2 – PODMÍNKY PROCESNÍ a to na základě: a) členství v mezinárodních TX organizacích nebo b) mezinárodních (mezistátních) smluv

5 Nabídka tkáně/orgánu do zahraničí možná pouze: a) v ČR není v registru evidován vhodný čekatel nebo b) postup v rámci členství v mezinár. TX org. -------- c) také na základě povolení uděleného MZ není-li evidován vhodný čekatel a nelze v rámci členství či na základě mezinárodní smlouvy (vláda)

6

7

8

9  Správní rozhodnutí (zák. č. 500/2004 Sb.)  Časové a množstevní omezení  Povinnost vrátit po vyčerpání počtu nebo uplynutí času  Podmínkou každého jednotlivého vývozu (dovozu) je kladné stanovisko KST  Celní orgány potvrzují počty

10 Nabídku ze zahraničí lze přijmout pouze: a) cílem nalezení nejvhodnějšího čekatele nebo b) záchrana čekatele v bezprostředním ohrožení a to c) na základě členství nebo mezinárodní smlouvy -------- d) odběr proveden způsobilým ZZ e) způsob v souladu s platnou právní úpravou f) posouzení zdravotní způsobilosti dárce g) dohledatelnost zdravotnické dokumentace

11 EK založila systém programů e-TEN (Trans European Networks) zahrnuje různé oblasti: e-Govt, e-Learn, e-Agro, e-Health … v rámci e-Health jednotlivé projekty: -DOPKI (kvalita znalostí a praxe v orgánových tx) -Alliance O (analýza rizik, pravidla alokace) -Eurocet (harmonizace registrů, terminologie, statistik)

12  KST připravuje podmínky pro možnost uzavření mezinárodních smluv na nejvyšší úrovni  KST usiluje o získání grantových prostředků z fondů EU v těchto oblastech: -Ochrana veřejného zdraví -Informační systémy ve zdravotnictví -Modernizace přístrojového vybavení -Specializované vzdělávání

13  42 milionů obyvatel  147 nemocnic s oprávněním k indikaci a vlastnímu odběru orgánů  43 TC  Cca 4000 lidí ve WL  Rozpočet ONT 5 mil. Eur

14  147 lékařů na VPP v indikujících ZZ  Vyhodnocování všech úmrtí ve vztahu k možnosti odběru  1989 = 14,3 p.m.p.  1992 = založeno ONT  1998 = 18 p.m.p.  2005 = 35,1 p.m.p.  max. 46,9 p.m.p. (Baleáry 2005)

15 Zákon č. 258/2002 Sb. - Transplantační zákon Zákon č. 228/2005 Sb. (novela - vývoz a dovoz) Vyhláška č. 434/2004 Sb. (NROD) Nařízení vlády č. 436/2002 Sb. (mozková smrt) Vyhláška 437/2002 Sb. (zdravotní způsobilost dárců) Vyhláška 479/2002 Sb. (odborná způsobilost lékařů při stanovení smrti) Nařízení vlády č. 504/2005 Sb. (celní nomenklatura)

16 Zákon č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu (odnímání částí lidských těl, zdravotnická dokumentace, registry) Zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění (rozsah zdravotní péče, úhrada transplantace, doprava dárce …) Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů (správce registrů, obsah registrů …) Zákon č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví (lidské pozůstatky a ostatky)

17  Zákon č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník (osoby blízké, způsobilost k právním úkonům)  Zákon č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech  Zákon č. 283/1991 o policii (zjišťování a prokazování totožnosti)  Zákon č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců (podmínky pobytu, doklad o zdravotním pojištění, zátěž sociálního systému)  Zákon č. 140/1961 Sb. Trestní zákon (nedovolené nakládání s tkáněmi a orgány, neposkytnutí pomoci)  Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích (anonymita dárce, nabídka odměny dárci)


Stáhnout ppt "Koordinační středisko transplantací, 27. 2. 2006."

Podobné prezentace


Reklamy Google