Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Konstrukční a designérský návrh nemocničního lůžka pro intenzivní péči

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Konstrukční a designérský návrh nemocničního lůžka pro intenzivní péči"— Transkript prezentace:

1 Konstrukční a designérský návrh nemocničního lůžka pro intenzivní péči
KKS/DKS Design strojů a zařízení garant předmětu: Doc. Ing. Jiří Staněk, CSc. 5. přednáška Konstrukční a designérský návrh nemocničního lůžka pro intenzivní péči Zjednodušená teorií podložená instruktivní Case Study Prof. Ing. Stanislav Hosnedl, CSc. Plzeň, 2015 Přednáška v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/ Inovace studijního oboru Dopravní a manipulační technika s ohledem na potřeby trhu práce

2 2 Návrh technického produktu / systému (TS)
Konstrukční a designérský návrh nemocničního lůžka PRO ÚPLNOST K INFORMACI POTŘEBNÉ DŮLEŽITÉ OBSAH Předmluva 1 Zadání 2 Návrh technického produktu / systému (TS) Rozpracování a zpřesnění úkolu Koncepční návrh TS Konstrukční návrh TS Detailování konstrukčního návrhu TS 3 Závěr © S. Hosnedl 2

3 PŘEDMLUVA Konstrukční a designérský návrh nemocničního lůžka
POTŘEBNÉ PŘEDMLUVA Předložená Case Study je zjednodušenou komentovanou ukázkou základních kroků interdisciplinárního konstrukčního a designérského projektu řešeného v rámci předmětu KKS/ZKM Systémové navrhování technických produktů. Zjednodušení spočívá v podstatném zkrácení a ve výhradním využití instruktivního teoreticky podloženého přístupu (tj. bez nutnosti využívat podpůrné teoretické poznatky). Potřebné základní teoretické a metodické poznatky vč. jejich terminologie lze nalézt v [Hosnedl 2012a] a v další uvedené literatuře. Téma tohoto studentského projektu bylo zadáno společností Linet spol. s r.o., Želevcice, a řešeno v řadě studentských projektů na Západočeské univerzitě v Plzni. Do předložené formy zjednodušené Case Study zpracoval Prof. S. Hosnedl s využitím [Hosnedl 2012b].  Dokumentace projektu i doplňující komentáře by měly napomoci všem řešitelům dalších analogických projektů. Přeji Vám, aby Vám byly tyto učební podklady co nejvíce nápomocné při rozšiřování a prodhlubování Vašich znalostí i při řešení Vašich projektů. [Hosnedl 2012a] HOSNEDL, S.: Systémové navrhování technických produktů. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, FST, KKS s. ISBN (elektronická verze). [Hosnedl 2012b] HOSNEDL, S., DVOŘÁK J. A KOPECKÝ M.: Konstrukční a designérský návrh nemocničního lůžka pro intenzivní péči Case study. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, s. ISBN   (elektronická verze). © S. Hosnedl 3

4 1 Zadání i. Výchozí situace
Konstrukční a designérský návrh nemocničního lůžka 1 Zadání DŮLEŽITÉ Poznámky: - Zadání konstrukčního a příp. designérského projektu může mít mnoho forem a úrovní podrobnosti. V tomto případě bylo zadání formulováno tak, jak je uvedeno v následujících odstavcích. - Kromě tohoto odborného zadání jsou nedílnou součástí zadání také požadavky na formální provedení. Protože je předložená Case Study je zaměřena jen na vlastní návrh řešení, není zde tato část zadání uvedena. i. Výchozí situace Lůžka intenzivní péče se nacházejí v nemocnicích na odděleních intenzivní péče a v odděleních pohotovosti. Jejich účelem je aktivně podporovat intenzivní zdravotní péči pacientům, kteří nemají v pořádku základní životní funkce nebo jsou léčeni během vážných nemocí po vážných úrazech. ii. Cíl  Cílem projektu je všeobecně přispět k zlepšení zdravotnické péče o pacienty ve velmi kritickém stavu zkonstruováním lůžka intenzivní péče, které se nachází v nemocnicích na odděleních intenzivní péče a odděleních pohotovosti. © S. Hosnedl 4

5 1 Zadání iii. Zadání problému
Konstrukční a designérský návrh nemocničního lůžka 1 Zadání DŮLEŽITÉ DŮLEŽITÉ iii. Zadání problému Úkolem je zkonstruovat vysoce konkurenceschopné lůžko intenzivní péče nejvyšší třídy pro pacienty ve velmi kritickém stavu. Při konstrukci mají být brány v úvahu zvyklosti a provozní principy na odděleních intenzivní péče a odděleních pohotovostí. Nové nemocniční lůžko pro intenzivní péči by mělo umožnit jednoduchý přístup k pacientovi, jeho polohování do požadovaných poloh, prevenci dekubitů a infekcí, mělo by umožňovat přistavení potřebného léčebného a dalšího nemocničního příslušenství apod. Lůžko by mělo vyhovovat jak pacientům ve velmi kritickém stavu, během něhož je zajišťována jeho aktivní a pasivní mobilita, tak rovněž pacientům ve stavu méně vážném. Mezi další základní požadavky patří umožnění jednoduché hygieny pacienta a snadná přístupnost k jeho hlavě a přístupnost ze stran. Lůžko je samozřejmě podle potřeby vybavováno příslušenstvím, které se nachází v jeho bezprostřední blízkosti. Tyto požadavky na příslušenství jsou zřejmé například na webových stránkách společnosti [http://www.linet.cz/ ] Linet spol. s r.o., Želevcice. © S. Hosnedl 5

6 2 Návrh technického produktu/systému (TS) I. UPŘESNĚNÍ ÚKOLU
Konstrukční a designérský návrh nemocničního lůžka 2 Návrh technického produktu/systému (TS) DŮLEŽITÉ DŮLEŽITÉ I. UPŘESNĚNÍ ÚKOLU Vyjasnění problematiky ia. Průzkum stavu techniky (State of the Art)  Na začátku řešení projektu se řešitelský tým seznámil s konkurenčními TS na trhu. Společnost LINET je v současné době jedním z předních světových výrobců nemocničních lůžek. Jeho nejúspěšnějším produktem na trhu je lůžko Multicare (Obr. 2-1) [LINET 2007b], které je společností vyráběno a nabízeno již od roku Toto lůžko bylo mimo jiné oceněno Národní cenou za design, který byl navržen jedním z nejlepších českých designerů v roce 2000, panem Ivanem Dlabačem. Ostatní nemocniční lůžka, která byla vybrána jako srovnatelná/konkurenční řešení, jsou zobrazena na Obr. 2-2 ÷ 2-5. Poznámky: - Zadání konstrukčního a příp. designérského projektu může mít mnoho forem a úrovní podrobnosti. V tomto případě bylo zadání formulováno tak, jak je uvedeno v následujících odstavcích. - Kromě tohoto odborného zadání jsou nedílnou součástí zadání také požadavky na formální provedení. Protože je předložená Case Study je zaměřena jen na vlastní návrh řešení, není zde tato část zadání uvedena. © S. Hosnedl 6

7 2 Návrh technického produktu/systému (TS) I. UPŘESNĚNÍ ÚKOLU
Konstrukční a designérský návrh nemocničního lůžka 2 Návrh technického produktu/systému (TS) DŮLEŽITÉ DŮLEŽITÉ I. UPŘESNĚNÍ ÚKOLU Vyjasnění problematiky ia. Průzkum stavu techniky (State of the Art) Obr. 2-1 Multicare – nemocniční lůžko pro intensivní péči společnosti LINET [LINET 2007b] Obr. 2-2 Eleganza – nemocniční lůžko pro intensivní péči společnosti LINET [LINET 2007a] © S. Hosnedl 7

8 2 Návrh technického produktu/systému (TS) I. UPŘESNĚNÍ ÚKOLU
Konstrukční a designérský návrh nemocničního lůžka 2 Návrh technického produktu/systému (TS) DŮLEŽITÉ DŮLEŽITÉ I. UPŘESNĚNÍ ÚKOLU Vyjasnění problematiky ia. Průzkum stavu techniky (State of the Art) Obr Nemocniční lůžko pro intensivní péči společnosti FAMED [FAMED 2007] Obr. 2-4 Nemocniční lůžko pro intensivní péči společnosti QUINLINIAN [QUINLINIAN T 2007a] © S. Hosnedl 8

9 2 Návrh technického produktu/systému (TS) I. UPŘESNĚNÍ ÚKOLU
Konstrukční a designérský návrh nemocničního lůžka 2 Návrh technického produktu/systému (TS) DŮLEŽITÉ DŮLEŽITÉ I. UPŘESNĚNÍ ÚKOLU Vyjasnění problematiky ia. Průzkum stavu techniky (State of the Art) Analýzy uvedených TS prokázaly, že dostupné inženýrsko - technické poznatky postačují pro řešení zadaného problému, a že není potřeba žádný speciální výzkum.  Jako dosavadní/výchozí TS bude považováno nemocniční lůžko: TS0: Multicare společnosti LINET (Obr. 2-2) Jako konkurenční/srovnatelné technické produkty budou považována nemocniční lůžka: TSA: společnosti FAMED (Obr. 2-3). TSB: společnosti CAIRO (Obr. 2-5). Obr Nemocniční lůžko pro intensivní péči společnosti CAIRO [CAIRO 2007] © S. Hosnedl 9

10 2 Návrh technického produktu/systému (TS) I. UPŘESNĚNÍ ÚKOLU
Konstrukční a designérský návrh nemocničního lůžka 2 Návrh technického produktu/systému (TS) DŮLEŽITÉ DŮLEŽITÉ I. UPŘESNĚNÍ ÚKOLU Vyjasnění problematiky ib. Studie proveditelnosti   Na začátku projektu je předpokládáno, že zkoušky požadovaného lůžka intenzivní péče jsou založeny na analýzách trhu a predikce prokázaly, že jeho vývoj a produkce budou proveditelné (realizovatelné) pro daného výrobce z hlediska technického (fyzického), ekonomického (nákladově rentabilního, ziskového) a finančního (volný kapitál, hotovostní tok). Poznámka: - Úkolem je analýza realizovatelnosti uvažovaného technického produktu zejména z hledisek: = technických (fyzikálních) = ekonomických (krytí nákladů, zisk) = finančních (počátečních financí) = atd. © S. Hosnedl 10

11 2 Návrh technického produktu/systému (TS) I. UPŘESNĚNÍ ÚKOLU
Konstrukční a designérský návrh nemocničního lůžka 2 Návrh technického produktu/systému (TS) DŮLEŽITÉ DŮLEŽITÉ I. UPŘESNĚNÍ ÚKOLU ii. Vyjasnění zadaného problému  Na úplném začátku projektu je jedním z nejvhodnějších zdrojů informací internet avšak po prvních návštěvách a konzultacích se zaměstnanci Oddělení neurochirurgie ve Fakultní nemocnici v Plzni, získal řešitelský tým další cenné informace o současných a konkurenčních řešeních lůžek intenzivní péče, informace o výhodách a nevýhodách lůžek během jejich provozu z pohledu praktického použití. Poznámka: - Úkolem je posoudit zadání zejména z hledisek: = Zda postačují údaje obsažené v zadání. = Které další informace jsou ještě zapotřebí (od zákazníka, vlastními silami, apod.) = Náročnosti zadavatele na úroveň řešení. = atd. © S. Hosnedl 11

12 2 Návrh technického produktu/systému (TS) I. UPŘESNĚNÍ ÚKOLU
Konstrukční a designérský návrh nemocničního lůžka 2 Návrh technického produktu/systému (TS) DŮLEŽITÉ DŮLEŽITÉ I. UPŘESNĚNÍ ÚKOLU iii. Metodika řešení  Pro řešení projektu byla použita osvědčená strategie vycházející z teorie a metodologie poznatků integrovaného inženýrského konstrukčního a průmyslového designu (Knowledge Integrated Design - KID) [Hosnedl 2010b, c]. KID strategie byla vyvinuta na bázi poznatků Engineering Design Science (EDS) [Hubka 1996], [Eder 2008], [Eder 2010] (poslední dva odkazy budou využívány jako ekvivalent mnoha dalších publikacích uvedených autorů vydaných k této problematice) na bázi Teorie technických systémů (TTS) [Hubka 1988]. Strategie KID již byla úspěšně validována při řešení mnoha desítek interdisciplinárních konstrukčních a designových projektů [Hosnedl 2008], [Hosnedl 2010b], [Hosnedl 2011]. Konstruovaný technický produkt – lůžko intenzivní péče – je v celém předloženém projektu uvažován jako technický systém (TS) na EDS-TTS (Engineering Design Science na bázi Theoy of Technical Systems) založeném KID [Hosnedl 2011]. Předložená Case Study je zjednodušenou verzí. Zjednodušení spočívá v podstatném zkrácení a ve výhradním využití instruktivního teoreticky podloženého přístupu (tj. bez nutnosti využívat výchozí teoretické poznatky).  Poznámka: - Úkolem je stanovit strategii postupu řešení zejména z hledisek: = Ve které fázi (obecného modelu postupu konstruování) zadaný úkol začíná? = Která rozhodnutí již byla učiněna před uzavřením úkolu? = Jaké optimální strategie a metody budou při řešení použity: © S. Hosnedl 12

13 s některými požadovanými vlastnostmi
Konstrukční a designérský návrh nemocničního lůžka 2 Návrh technického produktu/systému (TS) POTŘEBNÉ I. UPŘESNĚNÍ ÚKOLU 2.1a Specifikace požadavků na TS Poznámky: - Zadání úkolu uvedené v předchozí kapitole je nutné doplnit, požadavky uspořádat, údaje pokud možno kvantifikovat a určit jejich významnost/váhu. Výslednou specifikaci požadavků (požadavkový list) lze uspořádat podle tabulky na Obr Váhu/významnost požadovaných i indikátorů vlastností lze vyjádřit (bodovým hodnocením) optimálně od min. 1 (obecně od 0, což by však však znamenalo, že požadavek nemá smysl) do max. 4. Používají se však i hrubší dvoúrovňové váhy: přání (tj. váha cca 2) a podmínka (tj. váha cca 4). - Alternativy/varianty designérských studií TS Obr musí být v této konstrukční fázi kompatibilní s navrženou specifikací požadavků v požadavkovém listu (případně s jejími alternativami/variantami) a naopak. Tyto studie pak tvoří nedílnou součást specifikace požadavků. Ta může být v průběhu řešení (s respektováním požadavků zadavatele) postupně aktualizována a konkretizována po souhlasu vedoucího řešitele a s vědomím všech spoluřešitelů. - Příklad alternativ/variant designérských studií TS sedadla osobního automobilu, splňujícího požadavky na základní funkce: umožnit „nesení přepravované osoby vsedě“, „naklopitelné podepření jejích zad“, „zachycení hlavy při zadním nárazu“ a „držení boků při bočních silách“, které se však liší (kromě vzhledu), např. ve splnění požadavků na: „výškové nastavení zařízení pro zachycení hlavy při zadním nárazu“, „zachycení hlavy při bočním nárazu“, „ergonomii“, „způsob výroby“, apod.“ je znázorněn na následujícím obrázku: Obr.: Varianty designérských studií TS, na nichž zřejmá přímá souvislost s některými požadovanými vlastnostmi Pokračování poznámek na následujícím snímku © S. Hosnedl 13

14 2 Návrh technického produktu/systému (TS) I. UPŘESNĚNÍ ÚKOLU
Konstrukční a designérský návrh nemocničního lůžka 2 Návrh technického produktu/systému (TS) DŮLEŽITÉ DŮLEŽITÉ I. UPŘESNĚNÍ ÚKOLU 2.1a Specifikace požadavků na TS Obr Specifikace požadavků na vlastnosti TS a jejich indikátory Část 1 ze 3. Požadované reflektivní vlastnosti TS a jejich indikátory k provoznímu Transformačnímu Procesu vč. jeho Operandu (jen v provozní etapě TS!).≈ požadované technické a technologické (T&Tg) provozní vlastnosti TS - zjednodušený příklad: nemocniční lůžko pro intenzivní péči Požadavky na reflektované vlastnosti TS a jejich měřitelné indikátory k provozní etapě životního cyklu (LC) (≈ požadované technické a technologické (T&Tg) provozní vlastnosti TS) Požadované hodnoty vč. příp. dovolených odchylek Váha (0 - 4) 1. Požadavky k  transformačním funkcím&účinkům TS (jen v provozní etapě LC)   1.1 OPERÁTOR TS - lůžko: --- • Vytvořit ložnou plochu pro pacienta: - max. nosnost max 300 kg 4 - velikost ložné plochy lůžka 2000 mm x 1000 mm - zajištění pacienta proti pádu z lůžka ve všech směrech • Umožnit naklápění ložné plochy: - náklon do Trendelenburgovy polohy 16° - náklon do Anti - Trendelenburgovy polohy 25° • Umožnit změnu výšky ložné plochy lůžka: 600 – 800 mm • Umožnit pohyb po podlaze: po nemocnici • Umožnit provoz lůžka bez dodávání energie zvnějšku: 1 hodina 1.2 OPERAND - pacient: • Velikost pacienta: - max. hmotnost 200 kg - max. výška 2000 mm 1.3 PROCES - léčení a ošetřování: • Umožnit vyšetření pacienta pomocí: - "C ramene" v horní části těla - rentgenu © S. Hosnedl 14

15 2 Návrh technického produktu/systému (TS) I. UPŘESNĚNÍ ÚKOLU
Konstrukční a designérský návrh nemocničního lůžka 2 Návrh technického produktu/systému (TS) DŮLEŽITÉ DŮLEŽITÉ I. UPŘESNĚNÍ ÚKOLU 2.1a Specifikace požadavků na TS Obr Specifikace požadavků na vlastnosti TS a jejich indikátory Část 1 ze 3. Požadované reflektivní vlastnosti TS a jejich indikátory k provoznímu Transformačnímu Procesu vč. jeho Operandu (jen v provozní etapě TS!).≈ požadované technické a technologické (T&Tg) provozní vlastnosti TS - zjednodušený příklad: nemocniční lůžko pro intenzivní péči Požadavky na reflektované vlastnosti TS a jejich měřitelné indikátory k provozní etapě životního cyklu (LC) (≈ požadované technické a technologické (T&Tg) provozní vlastnosti TS) Požadované hodnoty vč. příp. dovolených odchylek Váha (0 - 4) 2. Požadavky k provozuschopnosti TS (jen v provozní etapě LC):  2.1 Provoz v požadovaném MÍSTĚ (vč. příp. připevnění): --- • Provozní prostředí čisté 3 • Podlaha PVC, keramika  2.2 Provoz v požadovaném ČASOVÉM rozmezí: • Životnost 10 let • Frekvence použití velmi vysoká  2.3 Pomocné procesy SERVISU OPERÁTORŮ při provozu • Údržba minimální • Provozní náklady 4 © S. Hosnedl 15

16 2 Návrh technického produktu/systému (TS) I. UPŘESNĚNÍ ÚKOLU
Konstrukční a designérský návrh nemocničního lůžka 2 Návrh technického produktu/systému (TS) DŮLEŽITÉ DŮLEŽITÉ I. UPŘESNĚNÍ ÚKOLU 2.1a Specifikace požadavků na TS Obr Specifikace požadavků na vlastnosti TS a jejich indikátory Část 2 ze 3, začátek. Požadované reflektivní vlastnosti TS a jejich indikátory k Operátorům Transf. Syst. (v jednotl. etapách LC TS s výj. operátoru TS v jeho provoz. etapě) - zjednodušený příklad: nemocniční lůžko pro intenzivní péči Požadavky na reflektované vlastnosti TS a jejich měřitelné indikátory ke všem etapám životního cyklu (LC) TS s výj. technických a technologických (T&Tg) provozních vlastností TS Požadované hodnoty vč. příp. dovolených odchylek Váha (0 - 4) 3. Požadavky k člověku (& obecně i k ostatním živým bytostem) ve všech etapách LC!:  3.0 Hodnotové vlastnosti --- - kulturnost pobytu pacienta na lůžku vysoká 4 - kulturnost ošetřování pacienta 3.1 Zdraví, ergonomie, hygieničnost - bezpečnost proti převrácení - ochrana proti nežádoucímu pohybu pacienta spolehlivá - nastavování polohy lůžka jednoduché - přístupnost k lůžku ze všech stran - přístupnost k pacientovi za všech situací, ve všech směrech - umístění ovádacích prvků pro zajištění vysoké bezpečnosti - povrchy ovládacích prvků protiskluzové - čistitelnost, omyvatelnost, desinfikovatelnost 3 3.2 Příjemnost - tvarový design uspokojivý - barevný design specifický (LINET) 2 - hlučnost minimální - vůně příjemná © S. Hosnedl 16

17 2 Návrh technického produktu/systému (TS) I. UPŘESNĚNÍ ÚKOLU
Konstrukční a designérský návrh nemocničního lůžka 2 Návrh technického produktu/systému (TS) DŮLEŽITÉ DŮLEŽITÉ I. UPŘESNĚNÍ ÚKOLU 2.1a Specifikace požadavků na TS Obr Specifikace požadavků na vlastnosti TS a jejich indikátory Část 2 ze 3, začátek. Požadované reflektivní vlastnosti TS a jejich indikátory k Operátorům Transf. Syst. (v jednotl. etapách LC TS s výj. operátoru TS v jeho provoz. etapě) - zjednodušený příklad: nemocniční lůžko pro intenzivní péči Požadavky na reflektované vlastnosti TS a jejich měřitelné indikátory ke všem etapám životního cyklu (LC) TS s výj. technických a technologických (T&Tg) provozních vlastností TS Požadované hodnoty vč. příp. dovolených odchylek Váha (0 - 4) 4. Požadavky k ostatním technickým systémům/prostředkům ve všech etapách LC! s výj. provozní etapy (viz 2.1):  4.1 Technické prostředky a Tg k dispozici --- • Vývoj a výroba standardní (stř. podnik) 2 • Distribuce (pozemní a námořní) a likvidace standardní 4.2 Technické prostředky a Tg vyvolané • Potřebnost minimální 3 5. Požadavky k akt. & reakt. mater. & energ. prostředí ve všech etapách LC: 5.1 Vstupní materály a energie • Ekologičnost použitých materiálů a procesů výhradně 4 • Potřeba materiálů a energií • Klimatické pásmo mírné až subtropické 5.2 Výstupní materály a energie • Ekologičnost výstupních materiálů a energií • Množství odpadových materiálů a energií 6. Požadavky k (odborným) informačním systémům  ve všech etapách LC: 6.1 Informace a znalosti k dispozici • Distribuce, provoz&údržba a likvivace 6.2 Informace a znalosti vyvolané minimální, nejvýše dílčí školení • Distribuce, provoz&údržba, likvivace minimální, nejvýše zaškolení obsluhy 17 © S. Hosnedl

18 2 Návrh technického produktu/systému (TS) I. UPŘESNĚNÍ ÚKOLU
Konstrukční a designérský návrh nemocničního lůžka 2 Návrh technického produktu/systému (TS) DŮLEŽITÉ DŮLEŽITÉ I. UPŘESNĚNÍ ÚKOLU 2.1a Specifikace požadavků na TS Obr Specifikace požadavků na vlastnosti TS a jejich indikátory Část 2 ze 3, konec. Požadované reflektivní vlastnosti TS a jejich indikátory k Operátorům Transf. Syst. (v jednotl. etapách LC TS s výj. operátoru TS v jeho provoz. etapě) - zjednodušený příklad: nemocniční lůžko pro intenzivní péči Požadavky na reflektované vlastnosti TS a jejich měřitelné indikátory ke všem etapám životního cyklu (LC) TS s výj. technických a technologických (T&Tg) provozních vlastností TS Požadované hodnoty vč. příp. dovolených odchylek Váha (0 - 4) 7. Požadavky k manažerskému (informačnímu) systému ve všech etapách LC: 7.0 PRODUKT --- • Legislativa, závazné předpisy bez porušení, 4 • Patenty a licence bez porušení  • Závazné normy - ČSN EN bezpečnost produktů dodržení • Náhrada vlastního produktu: - MULTICARE úplná • Konkurenceschopnost ke srovnatelným produktům: - FAMED vyšší - QUINLINIAN vysoká - CAIRO • Počet kusů celkem 1200 ks • Typ výroby seriová v dávkách po 100 ks 7.1 TERMÍNY • Celkové trvání vývoje a výroby 9 měsíců 7.2 NÁKLADY • Celkové náklady na prototyp max 140,- tis Kč • Celkové náklady na seriový produkt max 80,- tis Kč © S. Hosnedl 18

19 2 Návrh technického produktu/systému (TS) I. UPŘESNĚNÍ ÚKOLU
Konstrukční a designérský návrh nemocničního lůžka 2 Návrh technického produktu/systému (TS) DŮLEŽITÉ DŮLEŽITÉ I. UPŘESNĚNÍ ÚKOLU 2.1a Specifikace požadavků na TS Obr Specifikace požadavků na vlastnosti TS a jejich indikátory Část 3 ze 3, konec. Požadované reaktivní a deskriptivní vlastnosti TS a jejich indikátory - zjednodušený příklad: nemocniční lůžko pro intenzivní péči Požadavky na reaktivní vlastnosti TS a jejich měřitelné indikátory Požadované hodnoty vč. příp. dovolených odchylek Váha (0 - 4) 8. Požadavky na obecné konstrukční vlastnosti:  • Odolnost povrchu proti opotřebení vysoká  3 Požadavky na deskriptivní vlastnosti TS a jejich měřitelné indikátory Požadované hodnoty vč. příp. dovolených odchylek Váha (0 - 4) 9. Požadavky na elementární konstrukční vlastnosti:  • Ovládací prvky nákup od firmy Festo Co. Ltd 2 • Spojovací prvky normalizováné 10. Požadavky na znakové konstrukční vlastnosti (charakteristiky):  • Funkční princip: Manuálně mech. nebo elektrické ovlád. 3 • Typ ovládání a pohonu Ruční ovládání a pohon © S. Hosnedl 19

20 - příklad: nemocniční lůžko pro intenzivní péči
Konstrukční a designérský návrh nemocničního lůžka K INFORMACI 2 Návrh technického produktu/systému (TS) I. UPŘESNĚNÍ ÚKOLU 2.1a Specifikace požadavků na TS Obr Designérské studie TS pro zadaný úkol, které by měly být v souladu se specifikací požadavků naTS (Obr ) - příklad: nemocniční lůžko pro intenzivní péči © S. Hosnedl 20

21 - příklad: nemocniční lůžko pro intenzivní péči¨
Konstrukční a designérský návrh nemocničního lůžka K INFORMACI 2 Návrh technického produktu/systému (TS) I. UPŘESNĚNÍ ÚKOLU 2.1a Specifikace požadavků na TS Obr Designérské studie TS pro zadaný úkol, které by měly být v souladu se specifikací požadavků naTS (Obr ) - příklad: nemocniční lůžko pro intenzivní péči¨ © S. Hosnedl 21

22 2 Návrh technického produktu/systému (TS) I. UPŘESNĚNÍ ÚKOLU
Konstrukční a designérský návrh nemocničního lůžka 2 Návrh technického produktu/systému (TS) DŮLEŽITÉ DŮLEŽITÉ I. UPŘESNĚNÍ ÚKOLU 2.1b Časový plán řešení návrhu TS Obr Plánu časového rozvrhu – harmonogramu řešení návrhu TS - příklad: nemocniční lůžko pro intenzivní péči Poznámka: - Při vypracování časového plánu řešení je při strategii (Knowledge Integrated Design - KID) [Hosnedl 2010b, c]. výhodné, že i při použití všech strategií znalostní podpory konstruování (pokus-omyl, zkušenosti, instrukce, teoreticky podložená) lze základní fáze řešení návrhu TS jednoznačně definovat a tím i naplánovat (Obr ). I při řešení neznámého projektu poskytuje takový harmonogram jasně definované fáze řešení v (za)daném časovém rozmezí na řešení projektů a tím i jasné zpětnovazební řídicí informace o  stavu řešení návrhu i v jeho průběhu, což ostatní strategie řešení neumožnují, příp. i vylučují. Měsíc: Září Říjen Listopad Prosinec Aktivita Týden: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Zadání úkolu Analýza problému Požadavky na TS a plán řešení Předběžný koncepční návrh (funkční struktury) TS Úplný koncepční návrh (orgánové struktury) TS Předběžný konstrukční návrh (hrubé stavební struktury) TS Konstrukční návrh (úplné stavební struktury) TS Hodnocení a optimalizace TS Dokumentování návrhu TS Odevzdání © S. Hosnedl 22

23 2 Návrh technického produktu/systému (TS) II. KONCEPČNÍ NÁVRH TS
Konstrukční a designérský návrh nemocničního lůžka 2 Návrh technického produktu/systému (TS) POTŘEBNÉ II. KONCEPČNÍ NÁVRH TS Poznámka: - Funkční struktura TS (Obr. 2.2–3) jako celek, její části nebo její elementy mohou být opět doplněny příslušnými designérskými studiemi (Obr )..    Obr Designérské studie TS, které by měly být co nejkompatibilnější s navrženými funkčními strukturami TS (Obr ), - příklad: nemocniční lůžko pro intenzivní péči © S. Hosnedl 23

24 2 Návrh technického produktu/systému (TS) II. KONCEPČNÍ NÁVRH TS
Konstrukční a designérský návrh nemocničního lůžka 2 Návrh technického produktu/systému (TS) POTŘEBNÉ II. KONCEPČNÍ NÁVRH TS Poznámky: - Výsledné návrhy designu alternativ/variant TS by měly být co nejvíce kompatibilní s navrženou funkční strukturou TS (Obr ), příp. s jejími alternativami/variantami. Design vybraných (sub-)optimálních alternativ/variant TS by se měl stát aktualizací designu TS ve specifikaci požadavků na TS (Obr ). - Analogie s alternativami designu židlí, splňujících shodné hlavní funkce jako jsou “ sedící osobu nést”, které se však zjevně liší v asistujících funkcích, jako je např. “oporu zad vytvořit”, “oporu rukou vytvořit”, “oporu hlavy vytvořit”, “oporu nohou vytvořit” příp. i ve speciálních funkcích jako “ výškové nastavení židle umožnit , “rotaci okolo vertikální osy umožnit”, “pohyb po podlaze umožnit”, apod.:    Obr. Designérské studie alternativ TS prokazující úzký vztah s provozními transformačními funkcemi TS © S. Hosnedl 24

25 2 Návrh technického produktu/systému (TS) II. KONCEPČNÍ NÁVRH TS
Konstrukční a designérský návrh nemocničního lůžka 2 Návrh technického produktu/systému (TS) POTŘEBNÉ II. KONCEPČNÍ NÁVRH TS        Obr Designerské studie koncepčního návrhu TS a jejich skupin (Obr ), které by měla být v souladu s jejich konstrukčním návrhem (Obr ) - příklad: nemocniční lůžko pro intenzivní péči © S. Hosnedl 25

26 2 Návrh technického produktu/systému (TS) II. KONCEPČNÍ NÁVRH TS
Konstrukční a designérský návrh nemocničního lůžka 2 Návrh technického produktu/systému (TS) DŮLEŽITÉ DŮLEŽITÉ II. KONCEPČNÍ NÁVRH TS  iii. Hodnocení vybraných alternativ koncepčních návrhů TS Poznámka: - Vybrané nejperspektivnější alternativy orgánových struktur TS včetně jejich predikovaného designu jsou zobrazeny na vlevo a vpravo na Obr Tyto alternativy byly vyhodnoceny spolu s dosavadním a „ideálním“ TS s použitím klíčových kritérií, které je možná predikovat v koncepční fázi konstruování jak je znázorněno na Obr Vzájemná konkurenceschopnost uvedených TS je potom porovnávána s použitím posuzované kvality (Q), dodacích termínů (T) a vynaložených nákladů (C), jak je znázorněno na Obr Pro další vývoj byla s využitím těchto výsledků vybrána jako (sub-)optimální (tj. nejlepší z posuzovaných) alternativa B (Obr ). Obr Konstrukční a designérské alternativy koncepčních návrhů TS - příklad: nemocniční lůžko pro intenzivní péči © S. Hosnedl 26

27 jako analogie designu odpovídajícího TS
Konstrukční a designérský návrh nemocničního lůžka 2 Návrh technického produktu/systému (TS) DŮLEŽITÉ DŮLEŽITÉ II. KONCEPČNÍ NÁVRH TS Poznámky: - Designérské alternativy a/nebo varianty TS by měly být co nejvíce kompatibilní s alternativami/variantami navržených orgánových struktur příslušného TS. Design vybraných (sub-)optimálních alternativ/variant TS by se měl stát aktualizací designu TS v komplexní specifikaci požadavků na TS (Obr a Obr ). - Princip relace mezi konstrukcí a designem v této koncepční fázi může být „metaforicky“ vyjádřen pomocí následujících obrázků převzatých z Journal National Geographic (listopad 2006):        Obr.: Dětská lebka pračlověka jako analogie koncepčního návrhu TS a predikovaný vzhled jejího „nositele“ jako analogie designu odpovídajícího TS - Je důležité, že souběžná spolupráce konstruktérů a designerů umožňuje predikovat, zahrnout a hodnotit nejen technická a nákladová kritéria, jak je v této koncepční fázi návrhu většinou nezbytné, ale i taková kritéria, jako je vzhled, příp. bezpečnost, ergonomičnost, údržba apod., což by jinak nebylo možné! V případě nejednoznačných výsledků hodnocení alternativ v této koncepční fázi je samozřejmě možné pokračovat se dvěma (nebo i více) alternativami TS do následující fáze návrhu TS. V nich se již řada vlastností TS konkrétně projeví, a je pak možné lépe rozhodnout o (sub-)optimální alternativě. Je to však podstatně náročnější, včetně nároků na čas. © S. Hosnedl 27

28 Obr. 2.3-8. Finální rozhodnutí o sub-optimální
Konstrukční a designérský návrh nemocničního lůžka 2 Návrh technického produktu/systému (TS) DŮLEŽITÉ DŮLEŽITÉ II. KONCEPČNÍ NÁVRH TS Obr Hodnocení klíčových kritérií porovnávaných koncepčních návrhů TS - příklad: nemocniční lůžko pro intenzivní péče Obr Diagram vzájemné konstrukční konkurenceschopnosti porovnávaných koncepčních návrhů TS - příklad: nemocniční lůžko pro intenzivní péči Obr Finální rozhodnutí o sub-optimální (nejlepší z porovnávaných) alternativě koncepčního návrhu TS - alternativa B) - příklad: nemocniční lůžko pro intenzivní péči © S. Hosnedl 28

29 2 Návrh technického produktu/systému (TS) III. KONSTRUKČNÍ NÁVRH TS
Konstrukční a designérský návrh nemocničního lůžka 2 Návrh technického produktu/systému (TS) POTŘEBNÉ III. KONSTRUKČNÍ NÁVRH TS 3.4 Návrh hrubé Stavební struktury TS i. Navržení hrubé Stavební struktury TS Poznámka: - Nyní může být pro vybranou alternativu B (Obr ) navržena hrubá Stavební struktura TS - nemocničního lůžka pro intenzivní péči (Obr ) spolu s odpovídajícím designem (Obr ). V této fázi projektu jsou také prováděny základní výpočty se zaměřením na statiku, kinematiku a mechaniku jednotlivých dílů lůžka (Obr ). Výpočty by měly vést k minimalizaci rozměrů, zejména s uvažováním omezení daných lidskou obsluhou a motorovými pohony. Jednotlivé klíčové orgány – nositelé funkcí mohou být vybrány optimalizací napříč všemi “řádky” v morfologické matice jak je znázorněno na Obr ; přičemž jejich kompatibilita s ostatními řešeními byla nejdůležitější podmínkou. Obr Předběžný konstrukční návrh TS - čelní a boční pohled na nemocniční lůžko pro intenzivní péči © S. Hosnedl 29

30 2 Návrh technického produktu/systému (TS) III. KONSTRUKČNÍ NÁVRH TS
Konstrukční a designérský návrh nemocničního lůžka 2 Návrh technického produktu/systému (TS) POTŘEBNÉ III. KONSTRUKČNÍ NÁVRH TS Obr Předběžné designérské návrhy TS - „rendery“ nemocničního lůžka pro intenzivní péči © S. Hosnedl 30

31 Obr. 2.4-3. Předběžný konstrukční návrh TS
Konstrukční a designérský návrh nemocničního lůžka 2 Návrh technického produktu/systému (TS) DŮLEŽITÉ DŮLEŽITÉ III. KONSTRUKČNÍ NÁVRH TS ii. Výpočty k hodnocení předběžného konstrukčního návrhu TS Obr Předběžný konstrukční návrh TS Část 1 ze 4. 3D model uložení zádového dílu nemocničního lůžka pro intenzivní péči v jeho spodní pozici včetně zjednodušeného symetrického externího zatížení silou F od pacienta  © S. Hosnedl 31

32 2 Návrh technického produktu/systému (TS) III. KONSTRUKČNÍ NÁVRH TS
Konstrukční a designérský návrh nemocničního lůžka 2 Návrh technického produktu/systému (TS) DŮLEŽITÉ DŮLEŽITÉ III. KONSTRUKČNÍ NÁVRH TS Obr Předběžný konstrukční návrh TS Část 2 ze 4. Boční pohled na 3D model a jeho rozměrové kinematické schéma zádového dílu nemocničního lůžka pro intenzivní péči v jeho horní poloze včetně zjednodušeného symetrického vnějšího statického zatížení silou F od pacienta a od vlastní hmotnosti F0 Obr Předběžný konstrukční návrh TS Část 3 ze 4. Boční pohled na 3D model a jeho rozměrové kinematické schéma uložení zádového dílu nemocničního lůžka pro intenzivní péči v jeho dolní poloze (v té poloze je uvažované zatížení motoru největší) Včetně jeho zjednodušeného symetrického vnějšího statického zatížení silou F od pacienta Obr Předběžný konstrukční návrh TS Část 4 ze 4. Příklad předběžného návrhu zádového dílu nemocničního lůžka pro intenzivní péči pro předběžné pevnostní výpočty, výpočty posunutí od defomací a výpočtu jeho hmostnosti (zde není uvedeno z důvodu rozsahu a přílišné speciálnosti) © S. Hosnedl 32

33 2 Návrh technického produktu/systému (TS) III. KONSTRUKČNÍ NÁVRH TS
Konstrukční a designérský návrh nemocničního lůžka 2 Návrh technického produktu/systému (TS) DŮLEŽITÉ DŮLEŽITÉ III. KONSTRUKČNÍ NÁVRH TS 3.5 Návrh úplné Stavební struktury TS i. Navržení úplné Stavební struktury TS Poznámka: - Další konkretizace deskriptivních (popisných) vlastností TS, vycházející z návrhu Hrubé konstrukční struktury TS, pokračuje až do úplné Stavební struktury znázorněné na Obr včetně její optimalizace a hodnocení, jak je znázorněno na Obr Tento návrh úplné Stavební struktury TS by měl být kompatibilní s finálním designérským návrhem TS znázorněném na Obr a na vizualizacích na Obr a . Obr Úplný konstrukční návrh TS Část 1 ze 7 Isometrický pohled na 3D CAD model nemocničního lůžka pro intenzivní péči v obvyklém plochém stavu a v horizontální poloze Obr Úplný konstrukční návrh TS Část 1 ze 7 Boční pohled na 3D CAD model nemocničního lůžka pro intenzivní péči v obvyklém plochém stavu a v horizontální poloze © S. Hosnedl 33

34 Obr. 2.5-1. Úplný konstrukční návrh TS
Konstrukční a designérský návrh nemocničního lůžka 2 Návrh technického produktu/systému (TS) DŮLEŽITÉ DŮLEŽITÉ III. KONSTRUKČNÍ NÁVRH TS Obr Úplný konstrukční návrh TS Část 7 ze 7 Detailní pohledy na 3D CAD modely pohyblivých částí spojení ložné plochy nemocničního lůžka pro intenzivní péči a jeho spodní části se zvedacími sloupy © S. Hosnedl 34

35 2 Návrh technického produktu/systému (TS) III. KONSTRUKČNÍ NÁVRH TS
Konstrukční a designérský návrh nemocničního lůžka 2 Návrh technického produktu/systému (TS) DŮLEŽITÉ DŮLEŽITÉ III. KONSTRUKČNÍ NÁVRH TS . Obr Úplný konstrukční návrh TS Designérský 3D model - příklad: nemocniční lůžko pro intenzivní péči © S. Hosnedl 35

36 2 Návrh technického produktu/systému (TS)
Konstrukční a designérský návrh nemocničního lůžka 2 Návrh technického produktu/systému (TS) DŮLEŽITÉ DŮLEŽITÉ III. KONSTRUKČNÍ NÁVRH TS (3) ii. Výpočty k hodnocení úplného konstrukčního návrhu TS . Obr Úplný konstrukční návrh TS - Analýza MKP Část 1 ze 4 3D CAD model zádové části se sítí pro MKP nemocničního lůžka pro intenzivní péči včetně uvažovaného modelu jeho zatížení Obr Úplný konstrukční návrh TS Část 2 ze 4 Výpočet napětí v 3D CAD modelu zádového dílu nemocničního lůžka pro intenzivní péči © S. Hosnedl 36

37 2 Návrh technického produktu/systému (TS)
Konstrukční a designérský návrh nemocničního lůžka 2 Návrh technického produktu/systému (TS) DŮLEŽITÉ DŮLEŽITÉ III. KONSTRUKČNÍ NÁVRH TS (3) ii. Výpočty k hodnocení úplného konstrukčního návrhu TS . Obr Úplný konstrukční návrh TS Část 3 ze 4 Výpočet posunutí od deformace zádového dílu nemocničního lůžka pro intenzivní péči Obr Úplný konstrukční návrh TS Část 4 ze 4 Výpočet posunutí od deformace zádového dílu nemocničního lůžka pro intenzivní péči v jeho spodní pozici © S. Hosnedl 37

38 2 Návrh technického produktu/systému (TS) III. KONSTRUKČNÍ NÁVRH TS
Konstrukční a designérský návrh nemocničního lůžka PRO ÚPLNOST 2 Návrh technického produktu/systému (TS) III. KONSTRUKČNÍ NÁVRH TS v. Vizualizace navrženého TS pro PR prezentace, marketing apod. Obr Úplný konstrukční návrh TS - vizualizace 3D model v SW Autodesk Showcase - příklad: nemocniční lůžko pro intenzivní péči Obr Úplný konstrukční návrh TS - vizualizace 3D model v SW Autodesk 3d Max - příklad: nemocniční lůžko pro intenzivní péči © S. Hosnedl 38

39 2 Návrh technického produktu/systému (TS)
Konstrukční a designérský návrh nemocničního lůžka 2 Návrh technického produktu/systému (TS) POTŘEBNÉ IV. DETAILOVÁNÍ KONSTRUKČNÍHO NÁVRHU TS  2.6 Dokumentování úplné Stavební struktury TS Poznámky: Po dodatečných zlepšeních, optimalizacích a kontrolách se stane navržená Úplná stavební struktura TS základem pro zhotovení detailních CAD modelů, výkresů součástí a sestavení, seznamů součástí (kusovníků) a dalších dokumentů pro výrobu, distribuci a servis TS, apod., ale i pro prezentaci a marketing TS apod. a v neposlední řadě i k archivaci těchto dokumentů apod. Zde jsou na Obr a Obr uvedeny pouze ukázky. Obr Úplný konstrukční návrh TS - 3D CAD detailní modely dílů - příklady „hlavového a patního čela“ (nahoře) a jeho zamykacího mechanismu (dole) nemocničního lůžka pro intenzivní péči Obr Obr Úplný konstrukční návrh TS - 3D CAD detailní modely dílů - příklad „ čela nožní části“ nemocničního lůžka pro intenzitvní péči © S. Hosnedl 39

40 3 Závěr Konstrukční a designérský návrh nemocničního lůžka Shrnutí
POTŘEBNÉ Shrnutí  Hlavním úkolem prezentovaného projektu bylo zlepšení kvality životního cyklu a zlepšení konstrukční konkurenceschopnosti nemocničního lůžka pro intenzivní péči pro pacienty ve velmi kritickém stavu, což byl velmi náročný cíl. Snahou autorů bylo zlepšení příp. i vynalezení nových užitečných řešení detailů tohoto lůžka. Např. lůžko bylo mimo jiné navrženo i pro připojení teleskopického jídelního stolku. Z konstrukčního hlediska bylo úsilí soustředěno na mechanismus manipulace s postranicemi a na snadnou odnímatelnost/pohyblivost čel lůžka. Dalším zlepšením je mimo jiné pružné upevnění koleček, což zlepší komfort při běžné manipulaci s lůžkem. Z pohledu průmyslového designu bylo velice obtížné vytvořit nový design lůžka s ohledem na lidské i technické standardy. Nemocniční lůžko pro intenzivní péče bylo navrženo především se zřetelem k ergonomii. To je zřejmé na tvarech postranic obou čel, rámu i podvozku. Úsilí bylo také vynaloženo na eliminaci ostrých rohů a hran a vůbec všech prvků, které by mohly být nebezpečné a mohly ohrozit zdraví pacienta, obsluhu pacienta i lůžka samotného včetně jeho údržby. Vzhledem k výsledkům projektu je všeobecně ceněno, že spolupráce v týmu přinesla jeho členům mnoho užitečných a pozitivních zkušeností – nejen z hlediska vzdělání, ale rovněž pro jejich budoucí profesionálního života. Autoři pracovali pod vedením prof. Stanislava Hosnedla, Ing. Josefa Dvořáka, Ing. Martina Kopeckého a Ing. Zbyňka Srpa z Fakulty strojní a Doc. Františka Pelikána z Ústavu umění a designu. Odborné problémy konzultovali s marketingovým ředitelem LINET p. Tomášem Kolářem a s technickým ředitelem LINET Ing. Vladimírem Jurkou a vedoucím konstrukce Ing. Jiřím Králem. Autoři prezentovaného projektu velmi oceňují úsilí všech jmenovaných a i touto cestou jim děkují. © S. Hosnedl 40

41 Konstrukční a designérský návrh nemocničního lůžka
K INFORMACI   Literatura: [Eder 2008] Eder, W. E., Hosnedl, S.: Design Engineering: A Manual for Enhanced Creativity. 1. issue. Boca Raton, Florida USA : CRC Press, Taylor & Francis Group, pp. ISBN [Eder 2010] Eder, W. E., Hosnedl, S.: Introduction to Design Engineering: Systematic Creativity and Management. CRC Press / Balkema, Taylor & Francis Group, Leiden, The Netherlands, 2010, 456 pp., ISBN: [Hosnedl 2007a] Hosnedl, S., Srp Z.: Integrated Engineering and Industrial Design Projects. In: Proceedings of the 10th Applied Engineering Design Science Workshop - AEDS Eds. V. Vanek, S. Hosnedl. Pilsen, Educational and Research library of Pilsen Region: AEDS SIG and ZCU-KKS, University of West Bohemia, p ISBN [Hosnedl 2007b] Hosnedl, S., Dvorak, J.: MS Excel Program for Engineering Design Specification for and Evaluations of the designed Technical System. System Design Engineering of Technical Products. URL: Pilsen: ZČU, KKS 2007 [Hosnedl 2008] Hosnedl, S., Srp Z., Dvořák, J.: Cooperation of Engineering & Industrial Designers on Industrial Projects. In: Proceedings of the DESIGN th International Design Conference. Eds.: D. Marjanovic, M. Storga, N. Pavkovic, N. Bojtecic. Dubrovnik, Croatia: University of Zagreb (HR) and Design Society (UK), 19 – , p ISBN [Hosnedl 2010a] Hosnedl, S., Dvořák, J., Srp Z., Kopecký, M.: Design Specification and Evaluation Tool for Design Engineering and its Management. In: Proceedings of the DESIGN th International Design Conference. Eds.: D. Marjanovic, M. Storga, N. Pavkovic, N. Bojtecic. Dubrovnik, Croatia: University of Zagreb (HR) and Design Society (UK), 17 – p. 799 – 810. ISBN [Hosnedl 2010b] Hosnedl, S., Srp Z.: Effective engineering design research, education and practice in context. In: Proceedings of the 2nd International Design Conference on Design Engineering and Science - ICDES Eds. K. Watanuki and T. Kanada. Tokyo, Japan: 17 – , p , ISBN [Hosnedl 2010c] Hosnedl, S.: Providing a Digital Prototyping Industry Center of Expertise. In: Class Handouts of the Autodesk University AU ED223-1, ED322-2V,ED328-1V. Las Vegas, USA: – , 10 pp. [Hosnedl 2011a] HOSNEDL, S.: Systémové navrhování technických produktů. Předmět KKS/ZKM. Podkl. k předn.. Plzeň: ZČU, FST, KKS. a © S. Hosnedl 41

42 Konstrukční a designérský návrh nemocničního lůžka
K INFORMACI  Literatura: [Hosnedl 2011b] Hosnedl, S., Dvořák, J., Kopecký, M.: Specifikace požadavků na navrhovaný technický produkt/systém (TS) s hodnocením a analýzami jejich splnění: SP&HA - SW podpora v MS Excel. Plzeň: ZČU, FST, KKS [Hosnedl 2012] HOSNEDL, S.: Systémové navrhování technických produktů. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, FST, KKS s. ISBN (elektronická verze). [Hubka 1988a] Hubka, V., Andreasen, M.M.A Eder, W.E. Practical Studies in Systematic Design. London: Butterworths, 1988, ISBN [Hubka 1988b] Hubka, V., and Eder, W. E: Theory of Technical Systems. Berlin Heidelberg: Springer - Verlag, 1988, ISBN [Hubka 1992] Hubka, V. and Eder, W. E.: Engineering Design.. Zürich, Switzerland: Heurista, ISBN [Hubka 1996] Hubka,V. and Eder, W.E.: Design Science. London, Springer,1996, ISBN [Polák 2007] Polák T, Fidrovský M., Ráž K., Řezníček J., Kestlerová A.: Konstrukční návrh s designérským řešením intenzivního lůžka pro pacienty ve velmi kritickém stavu. Semestrální projekt KKS/ZKM Systémové navrhování technických produktů. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, FST, KKS [CAIRO 2007] CAIRO intensive care bed [online], Cairo [cited ]. Available from: <http://www.cairo.it/cairo/en/> [CSN-EN-ISO 2006] ČSN EN ISO 9000 (idt ISO 9000: Czech version of the European Standard EN ISO 9000:2005): Systémy managementu kvality – Základní principy a slovník (Quality management systems – Fundamentals and vocabulary). Praha: Český normalizační institut (Prague: Czech Institute for Standardisation). 2006 [FAMED 2007] FAMED intensive care bed [online], Famed [cited ]. Available from: <http://www.famed.com/usa/Famed_Connect.htm> [LINET 2007] LINET intensive care bed - Multicare. PR Dokumenty a Prospekty. LINET, Želevcice, 2007 [LINET 2007] LINET intensive care bed - Eleganza 3. PR Dokumenty a Prospekty. LINET, Želevcice, 2007 [QUINLINIAN 2007] CAIRO intensive care bed [online], Cairo [cited ]. Available from: <http://www. Quinlinian.it/ Quinlinian/us/> [VDI ] VDI-Richtlinie 2225: Technical-Economic Design Engineering (In German: Technisch-wirtschaftliches Konstruieren. Anleitung und Beispiele). Duesseldorf: VDI-Verlag, 1977 © S. Hosnedl 42

43 Děkuji Vám za pozornost
43


Stáhnout ppt "Konstrukční a designérský návrh nemocničního lůžka pro intenzivní péči"

Podobné prezentace


Reklamy Google