Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podpora firmám umístěným ve vědeckotechnických parcích poskytovaná v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost PETR PORÁK,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podpora firmám umístěným ve vědeckotechnických parcích poskytovaná v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost PETR PORÁK,"— Transkript prezentace:

1 Podpora firmám umístěným ve vědeckotechnických parcích poskytovaná v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost PETR PORÁK, MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

2 Dosavadní situace  V rámci právě končícího Operačního programu Podnikání a Inovace byla podporována výstavba a rozvoj VTP včetně podnikatelských inkubátorů, a to v rámci programu PROSPERITA.  Vybrané neinvestiční náklady, včetně nákupu poradenských služeb, byly podporovány pouze v rámci tzv. de minimis.  Poradenské služby ve větším objemu, případně výzkumné a vývojové aktivity inkubovaných a spolupracujících inovačních bylo možné podporovat v rámci jiných národních i evropských programů, kdy žadatelem byl inovační MSP.  Absentovala podpora v oblasti přístupu k rizikovému kapitálu; podporu sítí tzv. business angels nelze považovat za úspěšnou.

3 Nové přístupy v období 2014-2020 (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost)  V rámci OPPIK vytvořen program „Služby infrastruktury“, jehož klíčová aktivita je zaměřena na poskytování sofistikovaných poradenských služeb inkubovaným MSP i firmám vně této inovační infrastruktury.  Program „Inovační vouchery“ bude podporovat nákup výzkumných služeb od univerzit a v.v.i. malými a středními podniky. Administrátory programu mají být Inovační centra včetně VTP.  Bude založen „Národní investiční fond“, v jehož rámci bude poskytován rizikový kapitál a podporovány projekty tzv. „Proof of concept“.

4 Výzvy Služby infrastruktury-aktivita a) (poskytování poradenských služeb MSP)  Inovační infrastruktury jakoVTP, PI, CTT, IC, BIC (dále jen II) budou prostřednictvím vlastních expertů nebo formou zprostředkování ověřených externích služeb poskytovat inkubovaným a dalším inovativním MSP služby specializovaného poradenství. Důraz bude kladen na rozvoj kvality služeb v těchto oblastech:  strategické řízení a management inovací  strategické poradenství při vstupu na nové trhy  ochrany a využití práv duševního vlastnictví  navazování a rozvíjení výzkumné spolupráce  komercializace výsledků výzkumu  přístup ke kapitálu

5 Výzva Služby infrastruktury-aktivita a)  II plní roli tzv. zprostředkovatele ve smyslu článku 2.1.2, bod 22, Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01)  Způsobilé výdaje:  Osobní náklady konzultantů II  Režijní náklady - 15% z výše osobních nákladů  Výše dotace: 1 - 10 mil. Kč  Míra podpory:  50 - 75 % v případě konečných uživatelů služeb infrastruktury (MSP) – limit 50 000Kč na MSP/rok  V případě příjemců podpory II infrastruktury 100 % (25% ZV hradí MSP)

6 Výzva Služby infrastruktury-aktivita a) Hodnotící kritéria  Binární kritérium –  Žadatel/hlavní partner projektu je akreditován European Business Network (EBN) nebo SVTP ČR  Zkušenosti a výsledky žadatele/partnera projektu se zajišťováním funkcí v aktivitách tzv. inovační infrastruktury  Dosavadní zkušenosti žadatele, zkušenosti smluvně zajištěných partnerů žadatele, znalost podnikatelského prostředí v regionu, kvalita projektového týmu  Aktivity žadatele v rámci spolupráci mezi vědeckou/výzkumnou a soukromou podnikatelskou sférou  Kvalita projektového záměru, plán podporovaných aktivit

7 Program Inovační vouchery (IV)  MPO připravuje vyhlášení první výzvy programu Inovační vouchery na druhý kvartál 2016.  Očekává se využití zkušeností z regionálních podpůrných schémat obdobného charakteru a zapojení výzkumných organizací a organizací transferu technologií včetně provozovatelů VTP.  Jak způsob implementace, tak finanční model budou decentralizované a založené na využívání regionálních subjektů.  Alokace na první výzvu se očekává ve výši cca 1 mld. Kč

8 Program Inovační vouchery (IV) Podporované aktivity  Nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit malých a středních podniků.  Poradenské, expertní a podpůrné služby v oblasti inovací zahrnují zejména:  měření, zkoušky, výpočty  konzultace, poradenství pro inovace  spolupráce s doktorandy  služby v oblasti nákupu, transferu duševního vlastnictví

9 Program Inovační vouchery (IV) Hodnotící kritéria  Binární kritérium  Žadatel/hlavní partner projektu je členem European Business Network (EBN) nebo SVTP ČR  Žadatel je organizace, která byla založena/je vlastněna/spoluvlastněna resp. ovládána vysokou školou, krajem případně jinou veřejnou institucí a případný zisk zpětně investuje do svého provozu  Dosavadní zkušenosti žadatele, zkušenosti smluvně zajištěných partnerů žadatele, znalost podnikatelského prostředí v regionu, kvalita projektového týmu  Aktivity žadatele v rámci spolupráci mezi vědeckou/výzkumnou a soukromou podnikatelskou sférou  Kvalita projektové záměru, plán podporovaných aktivit

10 Program Inovační vouchery (IV)  Analogie k aktivitě a) - Podpora pro II dle Rámce 100%, pro MSP dle GBER 50-75% dle druhu poskytované služby (poradenské a podpůrné služby v oblasti inovací dle článků 18,25,28 a 29 GBER)  Povinnost uplatnit pravidla státní (veřejné podpory) v úrovni konečných příjemců (klientů MSP)  Inovační infrastruktura (II = VTP, PI, CTT, IC, BIC) jako zprostředkovatel nesmí být ve vztahu k výzkumné organizaci, která poskytuje služby za IV  Vyhlášení 1. výzvy přesunuto na 1. pol 2016 z důvodu měnícího se stanoviska EK-DG Competition – hrozí nutnost notifikace programu IV.


Stáhnout ppt "Podpora firmám umístěným ve vědeckotechnických parcích poskytovaná v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost PETR PORÁK,"

Podobné prezentace


Reklamy Google