Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Středověká ekonomika a šlechtická panství.  Substantivismus (K. Polanyi – Velká transformace, 1944, studie W. Kuly)  Agrární studie J.J. von Thünena.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Středověká ekonomika a šlechtická panství.  Substantivismus (K. Polanyi – Velká transformace, 1944, studie W. Kuly)  Agrární studie J.J. von Thünena."— Transkript prezentace:

1 Středověká ekonomika a šlechtická panství

2  Substantivismus (K. Polanyi – Velká transformace, 1944, studie W. Kuly)  Agrární studie J.J. von Thünena (Osamocený stát), A. Čajanova  Teorie centrálních míst (Walter Christaller - Die zentralen Orte in Süddeutschland. Eine ökonomisch- geographische Untersuchung über die Gesetzmäßigkeit der Verbreitung und Entwicklung der Siedlungen mit städtischer Funktion)  Ideální panství jako soběstačný ekonomický celek se snahou o racionalitu (centralisace)?  Porovnání s Novohradskými účty (1391), Účty Jana z Kravař (1363), listiny, ČZD i MZD (majetky pánů z Hradce a Tasovců v 14.(15.) století)

3 Ekonomika podle W. Kuly  Dominance zemědělství  Země není zbožím (šlechtický monopol)  Rozdělení produkce mezi dvůr a ves  Bariéry pohybu obyvatelstva (poddanství)  Robota  Řemeslná výroba zakomponována v rámci panství nebo cechů  Šlechta není právně omezena při řízení hospodářství  „Stát“ nezasahuje do ekonomiky

4  Řada lokálních (vnitřně rozvinutých) trhů (i kvůli náročnosti dopravy, nedostatku informací)  Zárodky volného trhu jen pro luxusní a specialisované zboží  Cena většinou není řízena zákonem nabídky a poptávky „People were dealing with people they knew and trusted“  Stabilní ceny  Základem zemědělská rodina (nukleární, rozšířená, případně s nádeníky), vesnice, panství  Rodina poměrně hodně soběstačná – I velká a bohatá rodina nebyla plně isolovaná (najímání podruhů, nákup/prodej, placení dávek  Zemědělci usilují o snižování výkyvů (hladomory) na úkor zvyšování výnosů (optimální ekonomická rozhodnutí) – pěstování více plodin, zapojení do místního trhu

5 Johann Heinrich von Thünen  Zkoumal vztah mezi městem a jeho zemědělským zázemím, využití půdy a pozemkovou rentu  Der Isolierte Staat in Beziehung auf Landwirtschaft und Nationalökonomie, 1826

6 Teorie centrálních míst  Walther Christhaller -1933  Různé služby a zboží mají různý dosah a práh (počet lidí) > hierarchie míst, které je poskytují.  Tržní (K=3), dopravní (K=4) a administrativní princip (K=7)  Ideální rozvržení narušují přírodní podmínky, různé náklady dopravy, ekonomické chování (stejně jako u v.T.)

7 Novohradské účty 1390/1  Účetnictví mezi sv. Havlem 1390 a sv. Jiřím 1391, purkrabí Jan Zúbek, písař Jan, majitel panství Jindřich III. z Rožmberka  Odpovídá urbáři z r. 1379  Paralelně v českých groších a vídeňských „denárech“  Příjmy 199 kop, výdaje 189 kop za pololetí  Nejsou počítány dvory (samostatné? Jindřicha? Koňský dvůr ve Svinech)  Zároveň některé platby splácel Jindřich z Rožmberka přímo odtud  Robota převeditelná na platbu  Pokročilé účetnictví – přesné součty, v příjmech ideální stav, nevybrané peníze i zisk ve výdajích,  Předchozí rozvaha (rozpočet počítal s pokutami, odúmrtí, clem a prodejem dřeva)

8 Příjmy  V groších cca polovina vesnic, clo, odúmrti, soudní poplatky  Města a polovina vesnic v denárech  Zaplacena i robota za roky 1389 a 1390  Renty ze 2 vesnic šly písaři

9

10 Výdaje  Purkrabí 13 kop (zřejmě i s částí posádky)  Písař, strážce dvora, včelař, 10 smluvních nižších šlechticů (medián 2,5 kop)  Posádka (celkem 41 kop). Nesoběstačná (platba za mytí váz, údržbu příkopu)  Stavba haltýře, rybníka (9 kop), opravy dvora, pivovaru a hradu  Platba cel v rožmberském dominiu  Oves pro koně posádky a dvorů (14 kop)  „Cesťáky“ purkrabímu s doprovodem (cesty do Krumlova, k soudu, vybírání daní, měření hranic cca 1,5 kopy)

11

12

13

14 Zlomky účtů Jana z Kravař  Popisují výdaje Jana z Kravař při cestách (9) přes Lipník nad Bečvou mezi lednem a červnem 1363, dvoudenní pohoštění polského krále v Lipníku  Podle mne spíš záznamy města/rychtáře o pohledávkách pána vedené proti centrálnímu šlechtickému účetnictví  V pražských groších i švábských haléřích, ne vždy přesné a jasné počty  Relace od 16 grošů po kopu, Kazimír III. 8 kop bez sudů piva, celkem cca 14 kop  Maso, chléb, pivo (nejdražší položka), ovce, sůl, sýr, kuřata  Většinou není uvedeno množství (jak velký byl doprovod?)  Nákup zboží od poddaných (doloženi rychtáři z panství Jana z Kravař)

15 České zemské desky  „Úrok z 10 kop jedna kopa gr. aby šla, stará věc je v Čechách“ zápis k letům 1348-1350.  Stejnou sumu uvádí i zápis (taktéž z českých zemských desek) z roku 1404, která přibližuje i další ceny a platy: strych žita za 4 groše, strych ovsa za 2 groše, kopu vajec za groš, den roboty za 2 groše a patronát 10 kop pražských grošů české míry.

16 Páni z Hradce

17 Tasovci

18 Ideální model  Ideální panství – městečko s trhem, farním kostelem, hrad nebo tvrz nedaleko, to vše na několika (desítkách) km 2 obklopeno prstencem vesnic  Život poddaného po celý život na jednom panství  Správa, ekonomika, duchovní život  Farní kostel – křest, mše, zpovědi, svatba, pohřeb  Jarmark, krámky řemeslníků ve městě – nákup potřebných nástrojů, prodej přebytků  Krčmy, lázně – chvíle odpočinku  Zemědělství a řemeslná výroba – mlýny, kovárny, hamry, řezník  Šlechticovo sídlo – tvrz, hrad  Ve skutečnosti roztroušeno – poddaní z panství bez trhu nebo kostela docházely jinam > větší panství formálně ještě větší > ekonomická závislost mohla vést k lenní závislosti majitelů

19 Závěry, diskuse  Použitelné jen pro větší panství (vyšší šlechty)  Znaky uzavřeného systému (neměnnost rent, nákupy přebytků poddaných, využívání dvorů, panské mlýny, ?přímusy), x rozvoj placených úkolů ad hoc, souběh více měn, výkyvy v cenách obilí)  Umístění lesů v horších polohách neodpovídá modelu J. H. von Thünena  Sídelní a ekonomická síť se ještě tvoří (kolonisace, vznikání nových farností)  I přes nedíly, spolky vladařství (u Rožmberků) nedokáže šlechta vždy udržet jednolité panství  Je v souladu uzavřeny ekonomický systém a hierarchie?  Ideální modely ve skutečnosti nefungují

20 Jan Škvrňák (jan.skvrnak@gmail.com; @jan_skvrnak)jan.skvrnak@gmail.com


Stáhnout ppt "Středověká ekonomika a šlechtická panství.  Substantivismus (K. Polanyi – Velká transformace, 1944, studie W. Kuly)  Agrární studie J.J. von Thünena."

Podobné prezentace


Reklamy Google