Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Naklady a jejich členění

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Naklady a jejich členění"— Transkript prezentace:

1 Naklady a jejich členění
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

2 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích" s registračním číslem CZ.1.07./2.2.00/  Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

3 Náklady Náklady jsou peněžním vyjádřením spotřeby výrobních zdrojů.
Výrobní zdroje: Spotřeba práce Spotřeba materiálu Spotřeba dalších zdrojů (energie, opotřebení strojů atd.)

4 Využití znalosti nákladů
Ve fázi přípravy výroby: tvorba cen rozhodování při volbě variant, zdrojů, technologie Ve fázi vyhodnocení stavební výroby: sledování vlastních nákladů během realizace evidence spotřeb zjišťování efektivnosti výroby

5 Klasifikace nákladů jednotkové náklady – spotřeba výrobních zdrojů na jednotku produkce (např. výstavba 1 m3 obvodové zdi), celkové náklady – spotřeba výrobních zdrojů na celou stavební produkci, pokud jsou celkové náklady zjištěny např. pro stavební objekt, hovoříme o celkových nákladech stavebního objektu, podobně např. celkové náklady projektu, stavby atd.

6 Klasifikace nákladů přímé náklady (přímo přičitatelné k jednotce produkce), nepřímé náklady (nepřímo přičitatelné k jednotce produkce).

7 Kalkulační členění nákladů
přímý materiál přímé mzdy náklady na provoz stavebních strojů a zařízení náklady na subdodávky ostatní přímé náklady Přímé náklady celkem výrobní režie Náklady výroby celkem správní režie Úplné náklady výkonu celkem riziko zisk Cena stavebního výkonu celkem

8 Kalkulační členění nákladů
Přímý materiál materiál, který se stává trvalou součástí hotového výrobku (stavby), tzv. ztratné, tzn. nepoužitelné odpady z výše uvedených materiálů, materiál, který je nezbytný k uskutečnění určitého výkonu, ale nestává se jeho trvalou součástí, náklady na dopravu materiálu.

9 Kalkulační členění nákladů
Přímé mzdy mzdy vyplácené v souvislosti s určitým stavebním výkonem, včetně dalších osobních nákladů (příplatky, prémie) a odvodů zdravotního a sociálního pojištění.

10 Kalkulační členění nákladů
Náklady na provoz stavebních strojů a zařízení: spotřeba pohonných hmot, paušál na opravy strojů, náklady na odpisy, nájemné za stroj.

11 Kalkulační členění nákladů
Ostatní přímé náklady náklady na vnitrostaveništní přesun hmot, náklady na záruční opravy, odpisy drobného hmotného dlouhodobého majetku, náklady na průzkumné a geologické práce, náklady na zkušební provoz.

12 Kalkulační členění nákladů
Výrobní režie Kompletní náklady THP (včetně režie THP), tj. hlavní stavbyvedoucí, vedoucí přípravy, stavbyvedoucí, přípravář, mistr, asistent, ostatní THP, odměny THP Mzdy na pomocné práce jako údržba, úklid, sklad, ostraha Přeprava zaměstnanců a náhrady - ubytování THP - ubytování dělníků Zimní a mimořádná opatření Náklady na předání díla Reklama Náklady na specifické služby pro klienta Místní a správní poplatky (poplatky za zábory

13 Kalkulační členění nákladů
Náklady na zařízení staveniště Náklady na pořízení ZS Náklady na demontáž a likvidaci ZS Náklady na nájem ZS Náklady na provoz ZS Náklady na stroje a zařízení Specifické a finanční náklady stavby Náklady na pojištění stavby Poplatky za vedení sdružení Náklady na bankovní garance realizační či záruční Finanční podmínky z platebních podmínek Ostatní finanční náklady Náklady na rezervy (např. na záruční opravy) Správní režie Materiál (např. kancelářský materiál) Spotřeba energií Mzdy, odměny a ostatní režie pracovníků vedení firmy a administrativy Náklady na opravy udržování a odpisy hmotného investičního majetku Pojištění budov, automobilů


Stáhnout ppt "Naklady a jejich členění"

Podobné prezentace


Reklamy Google