Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový program: Obchodní akademie Název programu: Dlouhodobý hmotný majetek - oceňování Vypracoval : Ing. Jana Šustrová Projekt Anglicky v odborných předmětech,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový program: Obchodní akademie Název programu: Dlouhodobý hmotný majetek - oceňování Vypracoval : Ing. Jana Šustrová Projekt Anglicky v odborných předmětech,"— Transkript prezentace:

1 Výukový program: Obchodní akademie Název programu: Dlouhodobý hmotný majetek - oceňování Vypracoval : Ing. Jana Šustrová Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/04.0002 je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2  Pořizovací cena  Vlastní náklady  Reprodukční pořizovací cena

3 Pořizovací cenou se oceňuje majetek pořízený nákupem. Je to cena včetně nákladů spojených s pořízením, zahrnuje např. tyto náklady: ◦ doprava ◦ clo ◦ provize ◦ montáž ◦ průzkumné, geologické a geodetické práce ◦ projektové práce ◦ správní poplatky ◦ náklady spojené s uvedením majetku do užívání

4 ◦ Penále, úroky z prodlení, škody způsobené v souvislosti s pořízením majetku ◦ Výdaje na proškolení pracovníků pro používání nového majetku ◦ Výdaje na zásoby ◦ Výdaje vynaložené po uvedení majetku do užívání ◦ Kurzové rozdíly při nákupu v cizí měně

5 Používá se pro ocenění majetku, který si podnik pořídí vlastní činností (např. vlastní zaměstnanci postaví sklad, vyrobí speciální přístroj apod.)  Zahrnuje veškeré přímé náklady a část nepřímých nákladů, které byly vynaloženy na výrobu majetku ◦ přímý materiál ◦ přímé mzdy ◦ nepřímé (režijní) náklady

6 Používá se pro ocenění majetku, který byl pořízen bezúplatně, např.  darem  vkladem do podniku  byl nově zjištěn při inventarizaci Je to cena, za jakou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje. Určuje se na základě odborného znaleckého posudku.

7 Cenu DHM lze zvýšit o hodnotu technického zhodnocení, t.j. o výdaje na nástavby, přístavby, rekonstrukce a modernizace majetku, pokud v jednom účetním období překročily částku Kč 40 000,--. POZOR! Nezaměňovat s opravou a údržbou!!!  Oprava, údržba = odstranění závad, zpomalení opotřebení  Rekonstrukce = změna účelu nebo technických parametrů majetku  Modernizace =rozšíření vybavenosti, použitelnosti majetku

8  O přijaté dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu obce nebo města  O hodnotu opotřebení dlouhodobého majetku, t. j. o oprávky = cena zůstatková

9 Podnik koupil na fakturu nový stroj fakturovaná částka je Kč 320 000,--. Za dopravu bylo zaplaceno Kč 5 000,--, za montáž Kč 12 000,--. Za proškolení pracovníků, kteří budou nový stroj obsluhovat, bylo zaplaceno Kč 3 500,--. Zjistěte pořizovací cenu nového stroje.

10  1. Pořizovací cena  2. Reprodukční pořizovací cena  3. Vlastní náklady  A. Darování majetku  B. Vklad akcionáře  C. Vlastní výroba  D. Koupě

11 Vyberte položky, které jsou součástí pořizovací ceny DHM a) projekt na výstavbu výrobní haly b) doprava pořizovaného stroje c) kurzové rozdíly při nákupu v zahraničí d) poplatek za stavební povolení e) zaškolení pracovníků na obsluhu stroje f) vybavení DHM zásobami g) úhrada škody způsobené při budování základů pro novou budovu Technické zhodnocení hmotného majetku je pro podnik a) nákladem b) zvýšením ceny DHM c) snížením ceny DHM Za technické zhodnocení hmotného majetku se považují výdaje na a) provedené celkové opravy hmotného majetku b) provedené celkové opravy hmotného majetku, pokud jejich hodnota za účetní období přesáhne částku Kč 40 000,-- c) stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace

12  Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví


Stáhnout ppt "Výukový program: Obchodní akademie Název programu: Dlouhodobý hmotný majetek - oceňování Vypracoval : Ing. Jana Šustrová Projekt Anglicky v odborných předmětech,"

Podobné prezentace


Reklamy Google