Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Čtenářská gramotnost Výzkumy PIRLS, PISA, Jak čtou české děti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Čtenářská gramotnost Výzkumy PIRLS, PISA, Jak čtou české děti."— Transkript prezentace:

1 Čtenářská gramotnost Výzkumy PIRLS, PISA, Jak čtou české děti

2 PIRLS x PISA IEA IEA Respondenti: 9-10 letí žáci (4. třída) Respondenti: 9-10 letí žáci (4. třída) Část mezinárodního výzkumu, doplňuje TIMSS (M-Př) Část mezinárodního výzkumu, doplňuje TIMSS (M-Př) 4letá periodicita 4letá periodicita Komplexnější pohled – shromáždění relevantních faktorů působení Komplexnější pohled – shromáždění relevantních faktorů působení OECD Respondenti: 15letí žáci, studenti… Čtenářská gramotnost je jedním z modulů (ČG, MG, PřG) 3letá periodicita Důraz vždy na jeden modul v kontextu uplatnění respondentů ve společnosti

3 Čtenářská gramotnost PIRLS PIRLS … … schopnost rozumět formám psaného jazyka, které vyžaduje společnost a/nebo oceňují jednotlivci, a tyto formy používat. Mladí čtenáři mohou odvozovat význam z široké škály textů. Čtou, aby se učili, aby se zapojili do společenství čtenářů, a pro zábavu. PISA …... schopnost porozumět psanému textu, přemýšlet o něm a používat jej k dosažení vlastních cílů, k rozvoji vlastních vědomostí a potenciálu a k aktivní účasti ve společnosti.

4 Progress in International Reading Literacy Study - PIRLS Mezinárodní asociace pro hodnocení výsledků vzdělávání (IEA) 1991 – RLS Reading Literacy Study 2001 – 2005 – 2009 Snaha zachytit trendy vývoje ČG Doplňuje mezinárodní výzkum TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) Respondenti: 9-10letí žáci (4. třída), učitelé, ředitelé škol, rodiče 35 zemí (17 OECD, 18 nečlenské) Písemné testy (80 min.) + dotazníky

5 Aspekty LG ve výzkumech procesy porozumění (PIRLS) / postupy (PISA) procesy porozumění (PIRLS) / postupy (PISA) Obsah Obsah Čtenářské záměry (PIRLS) / Situace (PISA) Čtenářské záměry (PIRLS) / Situace (PISA) –Písemné testy (procesy, postupy, obsah) –Žákovské dotazníky (čtenářské chování, postoje)

6 Procesy porozumění (PIRLS) x Postupy (PISA) Získávaní explicitně uvedených informací 26% Získávaní explicitně uvedených informací 26% Vyvození přímých závěrů 28% Vyvození přímých závěrů 28% Interpretace, integrace myšlenek a informací 32% Interpretace, integrace myšlenek a informací 32% Zkoumání a vyhodnocování obsahu, jazyka a prvků textu 15% Zkoumání a vyhodnocování obsahu, jazyka a prvků textu 15% Získávání informací 30% Vytvoření interpretace 50% Posouzení textu (obsah, forma) 20%

7 Obsah (PIRLS, PISA)

8 Čtenářské záměry (PIRLS) / Situace (PISA) Čtení pro literární zkušenost 52% Čtení pro literární zkušenost 52% Čtení pro získávání informací 48% Čtení pro získávání informací 48% Osobní 28% Veřejné 28% Pracovní 16% Vzdělávací 28%

9 PISA x PIRLS Čeští žáci si vedli nejlépe v oblasti interpretace textu Čeští žáci si vedli nejlépe v oblasti interpretace textu Nejhůře v oblasti posuzování textu Nejhůře v oblasti posuzování textu Průměrně v oblasti získávání informací Průměrně v oblasti získávání informací Lepší výsledek na škále získávání informací a vyvozování přímých závěrů Nedostatky českých žáků v oblasti posuzování a hodnocení textu prokázaly oba výzkumy.

10 Účastníci výzkumu PIRLS 2001 Evropa Evropa –Anglie, Bulharsko, ČR, Francie, Island, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Makedonie, Moldavsko, Německo, Nizozemí, Norsko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Skotsko, SR, Slovinsko, Švédsko Asie Asie –Honkong, Irán, Izrael, Kuvajt, Singapur, Turecko Austrálie a Oceánie Austrálie a Oceánie –Nový Zéland Jižní Amerika Jižní Amerika –Argentina, Belize, Kolumbie Severní Amerika Severní Amerika –Kanada, USA Afrika Afrika –Maroko

11 Škály pro prezentaci výsledků 1. Celková škála 2. Škála čtení pro literární účely 3. Škála čtení pro informační účely 4. Škála získávání informací a vyvozování přímých závěrů 5. Škála interpretace, integrace a hodnocení

12 Výsledky pro ČR - zajímavosti ČR skončila na 12. místě ČR skončila na 12. místě v obou sledovaných oblastech jsme si vedly stejně v obou sledovaných oblastech jsme si vedly stejně Dívky si vedly výrazně lépe než chlapci Dívky si vedly výrazně lépe než chlapci ČR je země s 5. nejmenším rozdílem mezi výsledky nejlepších a nejhorších žáků ČR je země s 5. nejmenším rozdílem mezi výsledky nejlepších a nejhorších žáků 93% žáků v ČR navštěvuje školy, které mají vlastní školní knihovnu… ale 13% ji nikdy nenavštěvuje 93% žáků v ČR navštěvuje školy, které mají vlastní školní knihovnu… ale 13% ji nikdy nenavštěvuje

13 Materiály pro výuku ČR v 90% učebnice v 90% učebnice v 85% pracovní sešity v 85% pracovní sešity ve 4% dětské knihy – hlavní materiál ve 4% dětské knihy – hlavní materiál 90 % dětské knihy - doplňkový materiál 90 % dětské knihy - doplňkový materiál 62 % dostává týdně domácí úkoly spojené se čtením 62 % dostává týdně domácí úkoly spojené se čtením Mezinárodní průměr 85% 49% 48% Anglie 69% 82%

14 Průměrné výsledky dívek a chlapců v pěti škálách RL

15 Působící faktory - vnější komunikační jazyk v rodině komunikační jazyk v rodině sociální postavení rodičů sociální postavení rodičů zaměstnání rodičů zaměstnání rodičů navštěvování knihovny, knihkupectví navštěvování knihovny, knihkupectví městské x venkovské školy dostupnost SŠ, VŠ dostupnost institucí městské, obecní, školní, třídní knihovny

16 Působící faktory - vnitřní obliba čtení – ČR nejnižší (45%, průměr 60%) obliba čtení – ČR nejnižší (45%, průměr 60%) čtení ve volném čase (naučná lit, časopisy x příběhy, romány) čtení ve volném čase (naučná lit, časopisy x příběhy, romány)

17 Způsoby výuky čtení (ČR x průměr) učebnice učebnice materiály z jiných předmětů materiály z jiných předmětů dětské knihy dětské knihy software software internetové materiály internetové materiály pracovní listy pracovní listy časopisy časopisy učebnice pracovní listy dětské knihy materiály z jiných předmětů časopisy software internetové materiály

18 Četnost využívání typů textů (ČR x průměr) hry hry pohádky pohádky delší knihy delší knihy návody návody básně básně literatura faktu literatura faktu příběhy příběhy grafy grafy příběhy delší knihy literatura faktu pohádky básně grafy návody hry

19 Četnost činností s textem po jeho přečtení (ČR x průměr) povídání nad textem povídání nad textem skupinová práce skupinová práce kreslení kreslení hra hra otázky k textu otázky k textu test test pracovní list (N) pracovní list (N) psaní (N) psaní (N) otázky k textu pracovní list povídání nad textem psaní kreslení test hra skupinová práce

20 Programme for International Student Assessment - PISA Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) 2000 – 2003 – 2006 – 2009 2000 – 2003 – 2006 – 2009 ČG, MG, PřG ČG, MG, PřG Respondenti: 15ti letí žáci, studenti, ředitelé škol Respondenti: 15ti letí žáci, studenti, ředitelé škol 1. Fáze (2000) – 32 zemí (28 OECD, 4 nečlenské) 1. Fáze (2000) – 32 zemí (28 OECD, 4 nečlenské) Písemné testy (120 min.) + dotazníky žákovské (20-30 min.), ředitelské (30 min.) Písemné testy (120 min.) + dotazníky žákovské (20-30 min.), ředitelské (30 min.)

21 PISA 2003 matematická gramotnost 41 zemí, více než 250 tis. žáků 41 zemí, více než 250 tis. žáků ČR 260 škol, 9 919 žáků ČR 260 škol, 9 919 žáků písemný test, po jeho skončení dotazník písemný test, po jeho skončení dotazník Sledované oblasti Sledované oblasti –Matematická gramotnost –Čtenářská gramotnost –Přírodovědná gramotnost –Řešení problémů

22 PISA 2003 MG MG –průměrný výsledek českých žáků je nad průměrem zemí OECD, významně lepšího výsledku dosáhlo 7 zemí. ČG ČG –průměrný výsledek českých žáků v oblasti čtení je nižší než průměr zemí OECD, rozdíl není statisticky významný PřG PřG –výsledky českých zemí jsou nad průměrem zemí OECD, statisticky významně lepší jsou pouze výsledky žáků Finska a Japonska Řeš. prob. Řeš. prob. –výsledky českých žáků v oblasti řešení problémů jsou nad průměrem zemí OECD, statisticky významně lepší jsou výsledky žáků osmi zemí

23 PISA 2006 přírodovědná gramotnost 57 zemí, více než 250 tis. žáků 57 zemí, více než 250 tis. žáků ČR 245 škol, 9 016 žáků ČR 245 škol, 9 016 žáků písemný test, po jeho skončení dotazník písemný test, po jeho skončení dotazník Sledované oblasti Sledované oblasti –Matematická gramotnost –Čtenářská gramotnost –Přírodovědná gramotnost

24 PISA 2006 PřG PřG –průměrný výsledek českých žáků je nadprůměrný, pouze 9 zemí mělo lepší výsledky MG MG – průměrný výsledek českých žáků je nad průměrem, významně lepšího výsledku dosáhlo 13 zemí ČG ČG –výsledky v oblasti čtení jsou podprůměrné, statisticky významně lepší výsledky měli žáci 21 zemí

25 Jak čtou české děti? fa Investorsko inženýrská a.s., Gabal Analysis & Consulting fa Investorsko inženýrská a.s., Gabal Analysis & Consulting Respondenti: 10-14leté děti (ZŠ - víceletá gymnázia) Respondenti: 10-14leté děti (ZŠ - víceletá gymnázia) 1.-15.12.2002 1.-15.12.2002 Způsob realizace: řízené rozhovory Způsob realizace: řízené rozhovory analýza dětského čtenářství v kontextu rodiny analýza dětského čtenářství v kontextu rodiny cíl: zmapování čtenářských motivací a návyků cíl: zmapování čtenářských motivací a návyků 1092 respondentů, stejný počet rodičů 1092 respondentů, stejný počet rodičů

26 Předmět výzkumu 1. čtenářské zájmy a návyky dětí ve věku 10- 14 let 2. význam školy a rodiny v životě malých čtenářů 3. vliv médií na vztah dítěte ke knize 4. role knihoven v podpoře dětského čtenářství

27 Hlavní výsledky 7% dětí čte knihy i několik hodin denně, 21% denně aspoň chvilku, 24% čte 1-2x týdně 7% dětí čte knihy i několik hodin denně, 21% denně aspoň chvilku, 24% čte 1-2x týdně „čtenář“ – aspoň 1 kniha měsíčně, pro zábavu i pro poučení, pravidelně 1-2x týdně „čtenář“ – aspoň 1 kniha měsíčně, pro zábavu i pro poučení, pravidelně 1-2x týdně 54% dětí čtení baví 54% dětí čtení baví 35% více než 1 kniha měsíčně, 50% přibližně 1, 15% nepřečte ani jednu měsíčně 35% více než 1 kniha měsíčně, 50% přibližně 1, 15% nepřečte ani jednu měsíčně více dívky než chlapci, žáci víceletých gymnázií více dívky než chlapci, žáci víceletých gymnázií

28 Působící faktory společně strávený čas s rodiči společně strávený čas s rodiči hovory o četbě hovory o četbě vyšší vzdělání rodičů vyšší vzdělání rodičů společná četba v dětství společná četba v dětství umělecké zájmy a aktivity umělecké zájmy a aktivity výuka cizích jazyků mimo školu výuka cizích jazyků mimo školu domácí práce domácí práce počítač počítač práce s četbou v hodinách domácí úkoly samostatná četba ve výuce chybí dostatek podnětů ze školy rodina působí 2x více než škola, stále jsou ale partneři, ve spolupráci s oběma může sehrát klíčovou roli také knihovna

29 Nejoblíbenější žánry 35% dobrodružná literatura 35% dobrodružná literatura 34% fantasy literatura 34% fantasy literatura 20% dívčí literatura 20% dívčí literatura 19% pohádky, pověsti 19% pohádky, pověsti 50% čeští autoři 50% čeští autoři

30 Nikdy není pozdě začít číst, ať jste kýmkoliv.


Stáhnout ppt "Čtenářská gramotnost Výzkumy PIRLS, PISA, Jak čtou české děti."

Podobné prezentace


Reklamy Google