Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vochomůrka, Fifinka a černej vzadu aneb DISKRIMINACE Michal Čermák Kancelář veřejného ochránce práv.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vochomůrka, Fifinka a černej vzadu aneb DISKRIMINACE Michal Čermák Kancelář veřejného ochránce práv."— Transkript prezentace:

1 Vochomůrka, Fifinka a černej vzadu aneb DISKRIMINACE Michal Čermák Kancelář veřejného ochránce práv

2 Diskriminace: obecné vymezení Diskriminace je zejména právní pojem. Diskriminace je zejména právní pojem. Diskriminace je nerespektování rovnosti zacházení. Diskriminace je nerespektování rovnosti zacházení. A sakriš! –

3 Rovnost Nástin teorie

4 Rovnost v dějinách Aristoteles – zakladatel formální rovnosti pro elity (bez žen a otroků): „Všem stejně“ Aristoteles – zakladatel formální rovnosti pro elity (bez žen a otroků): „Všem stejně“ Učení o trojím lidu – nerovnost Učení o trojím lidu – nerovnost Tomáš Akvinksý – iracionální bytosti (zejm ženy, potřebují dohled) Tomáš Akvinksý – iracionální bytosti (zejm ženy, potřebují dohled) Nástup merkantilistického kapitalismu – první změny Nástup merkantilistického kapitalismu – první změny

5 Rovnost v dějinách 1690 – John Locke: „ Lidé jsou od přirozenosti svobodní, rovní a nezávislí“ – v realitě se to projevilo zejm. jako svoboda podnikání 1690 – John Locke: „ Lidé jsou od přirozenosti svobodní, rovní a nezávislí“ – v realitě se to projevilo zejm. jako svoboda podnikání Rovnost exkluzivní – ne pro např. ženy, Romy, náb. skupiny Rovnost exkluzivní – ne pro např. ženy, Romy, náb. skupiny 1700 – Mary Astell: „Pokud jsou si všichni rovni, proč se všechny ženy rodí jako otrokyně?“ 1700 – Mary Astell: „Pokud jsou si všichni rovni, proč se všechny ženy rodí jako otrokyně?“

6 Rovnost v dějinách „ Pokládáme tyto pravdy za posvátné a nepopiratelné, že všichni lidé jsou stvořeni sobě rovni a nezávislí, že z tohoto rovného stvoření jsou odvozena práva inherentní a nezcizitelná, mezi nimiž je právo na zachování života a svobody a hledání štěstí“ (1775) „ Pokládáme tyto pravdy za posvátné a nepopiratelné, že všichni lidé jsou stvořeni sobě rovni a nezávislí, že z tohoto rovného stvoření jsou odvozena práva inherentní a nezcizitelná, mezi nimiž je právo na zachování života a svobody a hledání štěstí“ (1775) T. Jefferson, Prohlášení americké nezávislosti T. Jefferson, Prohlášení americké nezávislosti

7 Přínos 20. století Rozlišování založené na rase, pohlaví (většinou), barvě pleti nebo etnickém původu je nelegitimní. Rozlišování založené na rase, pohlaví (většinou), barvě pleti nebo etnickém původu je nelegitimní. U některých kritérií – např. sexuální orientace nebylo shody doposud dosaženo U některých kritérií – např. sexuální orientace nebylo shody doposud dosaženo

8 Co je rovnost? Rovnost znamená ve vývoji lidstva pokaždé něco jiného Rovnost znamená ve vývoji lidstva pokaždé něco jiného Příklad USA: Příklad USA: 1896 – oddělení, ale rovni (separate but equal) Plessy v. Fergusson 1896 – oddělení, ale rovni (separate but equal) Plessy v. Fergusson 1954 – konec segregace (teoreticky) – Brown vs. Board of education 1954 – konec segregace (teoreticky) – Brown vs. Board of education 1978 – pozitivní opatření – University of California v. Bake 1978 – pozitivní opatření – University of California v. Bake 2007 - ČR: D.H. a ostatní proti ČR? 2007 - ČR: D.H. a ostatní proti ČR?

9 Rovnost vůči komu Komparátor Komparátor Kdo to je? Komparátor není kdokoliv, je to paradoxně: Komparátor není kdokoliv, je to paradoxně: Běloch, křesťan bez postižení a heterosexuál. Běloch, křesťan bez postižení a heterosexuál.

10 V čem si všechny lidské bytosti musí být rovny? V důstojnosti a právech ! Ve zbytku věcí si lidé rovni být nemusejí (jsou na to i jiné názory ) Ve zbytku věcí si lidé rovni být nemusejí (jsou na to i jiné názory ) Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech.“ Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech.“ (Listina základních práv a svobod, článek 1) Všichni lidé jsou zrozeni jako svobodní a rovní co do Všichni lidé jsou zrozeni jako svobodní a rovní co do důstojnosti a práv.“ důstojnosti a práv.“ (Všeobecná deklarace lidských práv, článek 1) ?!

11 Dva základní druhy rovnosti Formální („Aristotelovská“): „Všem stejně“ (bez ohledu na situaci) event. stejnému stejně, odlišnému odlišně = občas všem stejně špatně Formální („Aristotelovská“): „Všem stejně“ (bez ohledu na situaci) event. stejnému stejně, odlišnému odlišně = občas všem stejně špatně Materiální: Stejnému stejně, odlišnému odlišně (s ohledem na situaci) Materiální: Stejnému stejně, odlišnému odlišně (s ohledem na situaci)

12 Rovnost příležitostí a výsledků Teorie rozlišuje rovnost: Teorie rozlišuje rovnost: - Příležitostí: „Všichni na stejnou startovní čáru...“ – razí zejména EU - Výsledků: „Všem stejně v cíli..“ – zejména USA

13 Rovnost příležitostí (šancí) „Všichni na stejnou startovní čáru...“

14 Rovnost výsledků

15 Pozitivní opatření Pozitivní akce: „Dočasné, vyjednané opatření, který má za cíl eliminovat a předcházet existující diskriminaci nebo napomoci vyrovnat znevýhodnění, které vychází ze stávajících postojů, chování a struktur. Je úzce zaměřen na specifickou skupinu lidí.“

16 Diskriminace Vymezení pojmu

17 Co děláme, když diskriminujeme? Porušujeme práva a důstojnost člověka Porušujeme práva a důstojnost člověka Nerespektujeme rovnost zacházení Nerespektujeme rovnost zacházení Jednáme minimálně protiprávně (+nemorálně) Jednáme minimálně protiprávně (+nemorálně)

18 Nerespektování rovnosti zacházení Se všemi se musí zacházet rovně, když jde o jejich práva a důstojnost. Se všemi se musí zacházet rovně, když jde o jejich práva a důstojnost. Všichni si ale fakticky nejsou rovni v např. v inteligenci, v talentu, vzhledu atd. Všichni si ale fakticky nejsou rovni v např. v inteligenci, v talentu, vzhledu atd. Všichni si rovni kromě práv Všichni si rovni kromě práv a důstojnosti nejsou, a důstojnosti nejsou, nemohou být a ani nemají být.

19 Zaměřeno na diskriminaci… Diskriminace je rozlišování na základě právem zakázaných důvodů v právem vymezených situacích. Diskriminace je rozlišování na základě právem zakázaných důvodů v právem vymezených situacích. V ČR se nesmí diskriminovat v pracovním, spotřebitelském právu a veřejné správě. V ČR se nesmí diskriminovat v pracovním, spotřebitelském právu a veřejné správě. Stát nám tedy např. nemůže nařídit, že při výběru přátel nesmíme diskriminovat. Stát nám tedy např. nemůže nařídit, že při výběru přátel nesmíme diskriminovat. Takše Anšé bude brát stejně jako Kubá? Na gut, dann beide Nichts.

20 Podle těchto důvodů nelze nelze rozlišovat v pracovním, spotřebitelském právu a veřejné správě: Etnicita a rasa Etnicita a rasa Víra nebo vyznání (+ ateismus) Víra nebo vyznání (+ ateismus) Pohlaví Pohlaví Sexuální orientace Sexuální orientace Rodinný stav Rodinný stav Majetek a sociální status Majetek a sociální status Zdravotní postižení Zdravotní postižení Jiné…? Jiné…?

21 Diskriminační filtr: Odpověz 5x ANO = Diskriminace! 1. Zachází se s jednou osobou výhodněji než s druhou.Ve srovnatelné situaci - ANO 2. Vzniká újma. - ANO 3. Znevýhodnění se děje z právem zakázaného důvodu. - ANO 4. Existuje v právem vymezených oblastech - ANO 5. Nelze ji odůvodnit oprávněným účelem a přiměřeností dosahování účelu. –ANO(nelze) = DISKRIMINACE! = DISKRIMINACE! Srov.: Kolektiv autorů Diskriminace Manuál pro pracovníky institucí, Praha: Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, 2006

22 Proč je diskriminace negativní jev? Snižuje důstojnost diskriminovaných Snižuje důstojnost diskriminovaných Zhoršuje kvalitu života diskriminovaných Zhoršuje kvalitu života diskriminovaných Omezuje svobodu rozhodování lidí (např. při volbě povolání) Omezuje svobodu rozhodování lidí (např. při volbě povolání) Je neekonomická Je neekonomická Podporuje sociální vyloučení Podporuje sociální vyloučení Přispívá k negativnímu demografickému vývoji (ve vztahu žen na trhu práce) Přispívá k negativnímu demografickému vývoji (ve vztahu žen na trhu práce)

23 Druhy diskriminace Přímá diskriminace je takové jednání nebo opomenutí, kdy je, bylo nebo by bylo s jednou osobou zacházeno ve srovnatelné situaci méně výhodným způsobem než s jinou osobou, a to na základě rozlišování podle vymezených diskriminačních důvodů. Přímá diskriminace je takové jednání nebo opomenutí, kdy je, bylo nebo by bylo s jednou osobou zacházeno ve srovnatelné situaci méně výhodným způsobem než s jinou osobou, a to na základě rozlišování podle vymezených diskriminačních důvodů.

24 Druhy diskriminace Nepřímá diskriminace je takové jednání nebo opomenutí, kdy na základě zdánlivě neutrálního rozhodnutí, kritéria nebo praxe je osoba znevýhodněna oproti ostatním, vždy za podmínky, že dotyčné rozhodnutí, kritérium nebo praxe nejsou odůvodněné a přiměřené. Nepřímá diskriminace je takové jednání nebo opomenutí, kdy na základě zdánlivě neutrálního rozhodnutí, kritéria nebo praxe je osoba znevýhodněna oproti ostatním, vždy za podmínky, že dotyčné rozhodnutí, kritérium nebo praxe nejsou odůvodněné a přiměřené.

25 Směrnice EU 2000/43/ES – tzv. rasová, vymezuje oblasti, ve kterých nelze diskriminovat ¨z důvodu rasy v nejrůznějších oblastech 2000/43/ES – tzv. rasová, vymezuje oblasti, ve kterých nelze diskriminovat ¨z důvodu rasy v nejrůznějších oblastech 2000/78/ES - vymezuje důvody, ve kterých nelze diskriminovat v oblasti zaměstnávání 2000/78/ES - vymezuje důvody, ve kterých nelze diskriminovat v oblasti zaměstnávání

26 Použitá literatura: Publikace: Antidiskriminace – pravdy a mýty o rovnosti [citováno 11. září 2007], dostupný z http://www.diskriminace.cz/dt-publikace/anti-diskriminace_web.pdf Antidiskriminace – pravdy a mýty o rovnosti [citováno 11. září 2007], dostupný z http://www.diskriminace.cz/dt-publikace/anti-diskriminace_web.pdf http://www.diskriminace.cz/dt-publikace/anti-diskriminace_web.pdf Kolektiv autorů Diskriminace Manuál pro pracovníky institucí, Praha: Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, 2006 Kolektiv autorů Diskriminace Manuál pro pracovníky institucí, Praha: Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, 2006 Slide 4 – 6 a 16: Srov. Fredman, S.: Antidiskriminační právo, Multikulturní centrum, Praha, 2007, str. 1- 8; 15 - 21 Slide 4 – 6 a 16: Srov. Fredman, S.: Antidiskriminační právo, Multikulturní centrum, Praha, 2007, str. 1- 8; 15 - 21 Kűhn, Z. (eds.) Rovnost a diskriminace, Praha: C. H. Beck, 2007 Kűhn, Z. (eds.) Rovnost a diskriminace, Praha: C. H. Beck, 2007 Špondrová, P. Rovnost šancí žen a mužů v České republice se zaměřením na volební právo, magisterská diplomová práce, Brno: Právnická fakulta MU, 2006 Špondrová, P. Rovnost šancí žen a mužů v České republice se zaměřením na volební právo, magisterská diplomová práce, Brno: Právnická fakulta MU, 2006 Internetové zdroje: www.diskriminace.cz www.diskriminace.cz www.diskriminace.cz http://www.poradna-prava.cz/ http://www.poradna-prava.cz/ http://www.poradna-prava.cz/ Zákony: 1/1993 Sb., Ústava České republiky, 1/1993 Sb., Ústava České republiky, 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, Zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád, Zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád, Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

27 Fotografie Trautenberg:www.metalopolis.net/.../1020_Trautenberk%202.jpg Trautenberg:www.metalopolis.net/.../1020_Trautenberk%202.jpg Kim Čong Il: media.rozhlas.cz/_obrazek/00261786.jpeg Kim Čong Il: media.rozhlas.cz/_obrazek/00261786.jpeg Major Zeman:img.radio.cz/pictures/filmy/major_zeman1.jpg Major Zeman:img.radio.cz/pictures/filmy/major_zeman1.jpg Titulni fotografie:thereforeiam.files.wordpress.com/2007/09/no-d... 320 x 234 - 8k Titulni fotografie:thereforeiam.files.wordpress.com/2007/09/no-d... 320 x 234 - 8k Tatíček: www.klaus.cz Tatíček: www.klaus.czwww.klaus.cz Fifinka: www.ctyrlistek.cz Fifinka: www.ctyrlistek.czwww.ctyrlistek.cz Křemílek a Vochomůrka: www.reflex.cz Křemílek a Vochomůrka: www.reflex.czwww.reflex.cz Černej vzadu: www.charitas.cz Černej vzadu: www.charitas.czwww.charitas.cz Diskriminace: www.diskriminace.cz Diskriminace: www.diskriminace.cz Rovnost: www.kscm.cz Rovnost: www.kscm.cz

28 Kontakt Michal Čermák Michal Čermák Kancelář veřejného ochránce práv Údolní 39 602 00 Brno michal.cermak@ochrance.cz 542 542 389 602 727 838

29 Děkuji za Vaši pozornost. Zvláště tak pozdě večer…


Stáhnout ppt "Vochomůrka, Fifinka a černej vzadu aneb DISKRIMINACE Michal Čermák Kancelář veřejného ochránce práv."

Podobné prezentace


Reklamy Google