Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3811 Název DUM: Výpočty s hustotou Číslo DUM: III/2/FY/2/1/10 Vzdělávací předmět: Fyzika Tematická oblast: Fyzikální.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3811 Název DUM: Výpočty s hustotou Číslo DUM: III/2/FY/2/1/10 Vzdělávací předmět: Fyzika Tematická oblast: Fyzikální."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3811 Název DUM: Výpočty s hustotou Číslo DUM: III/2/FY/2/1/10 Vzdělávací předmět: Fyzika Tematická oblast: Fyzikální veličiny a jejich měření Autor: Mgr. Petra Kejkrtová Anotace:Žák se naučí vypočítat hmotnost a objem pomocí hustoty. Tyto vzorce si vyzkouší na konkrétních praktických příkladech. Klíčová slova: Výpočet hmotnosti, výpočet objemu, hustota. Metodické pokyny: PC, DTP, metodické pokyny jsou součástí materiálu Druh učebního materiálu: Prezentace doplněná fotografiemi a úkoly. Druh interaktivity: Kombinovaná Cílová skupina: Žák 6. ročníku Datum vzniku DUM: 19.4.2013

2 Výpočty s hustotou Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Kejkrtová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

3 Výpočet hmotnosti  Hmotnost tělesa vypočítáme tak, že hustotu látky, ze které je těleso vyrobené, vynásobíme objemem daného tělesa. Výpočet objemu  Objem tělesa vypočítáme tak, že jeho hmotnost dělíme hustotou látky, ze které je těleso vyrobené. Výpočet hustoty můžeme využít v řadě praktických a zajímavých problémů. Pomocí hustoty můžeme vypočítat hmotnost a objem stejnorodého tělesa

4 Řešené příklady: 1. Eiffelova věž v Paříži je vysoká 321 m a její ocelová konstrukce váží 7 175 tun. Vypočítejte objem spotřebované oceli.(hustota oceli ρ = 7800kg/m 3 ) m = 7 175 t = 7 175 000 kg ρ = 7 800 kg/m 3 V = ? m 3 V = m : ρ V = 7 175 000 : 7 800 V ≐ 920 m 3 Objem spotřebované oceli je 920 m 3.

5 Řešené příklady: 2. Petřínská rozhledna měří 60 m a spotřebovalo se na ni 175 tun oceli. Vypočítejte objem spotřebované oceli.(hustota oceli ρ = 7 800kg/m 3 ) m = 175 t = 175 000 kg ρ = 7800 kg/m 3 V = ? m 3 V = m : ρ V = 175 000 : 7 800 V ≐ 22,4 m 3 Objem spotřebované oceli je 22,4 m 3.

6 Řešené příklady: 3. Tanker je námořní loď, která je určená pro přepravu kapalných látek, např. ropy. Do svých nádrží pojmou až 300 000 tun kapalin. Jaký objem mají tyto nádrže? (hustota ropy ρ = 900kg/m 3, hustota ropy je v rozmezí podle množství příměsí) m = 300 000 t = 300 000 000kg ρ = 900 kg/m 3 V = ? m 3 V = m : ρ V = 300 000 000 : 900 V ≐ 333 333 m 3 Tyto nádrže mají objem 333 333 m 3.

7 Řešené příklady: 4. Jaký je objem vašeho těla? Hmotnost žáka je např. 45 kg, hustota lidského těla je přibližně 1 000 kg/ m 3. (zkuste dosadit vaší hmotnost) m = 45 kg ρ = 1 000 kg/m 3 V = ? m 3 V = m : ρ V = 45 : 1 000 V = 0,045m 3 Objem našeho těla je přibližně 0,045 m 3.

8 Řešené příklady: 5. Vypočítej hmotnost vody v akváriu dlouhém 60cm, širokém 40 cm a vysokém 35 cm.(hustota vody ρ = 1 000 kg/m 3 ) a = 60 cm = 0,6m b = 40 cm = 0,4 m c = 35 cm = 0,35 m ρ = 1 000 kg/m 3 m = ? kg V = a. b. c V = 0,6. 0,4. 0,35 V = 0,084 m 3 Hmotnost vody v akváriu je 84 kg.

9 Řešené příklady: 6. Lžíce rypadla má objem 0,7 m 3. Vypočítej hmotnost písku, který nabere rypadlo. Kolikrát bude muset rypadlo nabrat písek, když nákladní auto, na který ho nakládá, má nosnost 5,25 tun.(hustota písku ρ = 1 500 kg/m 3 ) V = 0,7 m 3 ρ = 1 500 kg/m 3 m = ? kg m = ρ. V m = 1 500. 0,7 m = 1 050 kg 5 250 : 1050 = 5 Hmotnost písku je 1050 kg. Rypadlo bude muset 5krát nabrat písek.

10 Řešené příklady: 7. Lahvička o objemu 150 ml je naplněna rtutí. Jaká je hmotnost této rtuti?(hustota rtuti ρ = 13 500 kg/m 3 ) V = 150 ml = 0,00015 m 3 ρ = 13 500 kg/m 3 m = ? kg m = ρ. V m = 13 500. 0,00015 m = 2,025 kg Hmotnost rtuti v lahvičce je 2,025 kg.

11 Řešené příklady: 8. Pracovník v tiskárně veze na vozíku archy papíru 1 189 mm x 841 mm, které jsou na sebe složené do výšky 60 cm. Jakou hmotnost má tento papír, má-li hustotu 900 kg/m 3 ? a = 1 189 mm = 1,189 m b = 841 mm = 0,841 m c = 60 cm = 0,6 m ρ = 900 kg/m 3 m = ? kg V = a. b. c V = 1,189. 0,841. 0,6 V ≐ 0,6 m 3 Hmotnost papíru je 540 kg.

12 Otázky a úkoly: 1. Jak můžeme pomocí hustoty vypočítat objem a hmotnost? V = m : ρ, m = ρ. V 2. Jaký objem má rybářské olůvko o hmotnosti 15 g? V ≐ 1,3 cm 3 3. Jaká je hmotnost 0,5 rtuti? m = 6750 kg 4. Urči objem těla dospělého člověka o hmotnosti 75 kg. V = 0,075 m 3 5. Vypočítej hmotnost hliníkové a železné krychle o objemu 1 m 3. m h = 2700 kg, m ž = 7870 kg

13 Tabulky pro základní školu: František Běloun, dr. Marta Chytilová, CSc., dr. Růžena Kolářová, CSc, Milan Petera a ing. Jan Vojtík, vydalo SPN v Praze r. 1989 BENH LIEU SONG. wikimedia: Eif. věž [online]. [cit. 18.4.2013]. Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Tour_Eiffel_Wikimedia_Commons.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Tour_Eiffel_Wikimedia_Commons.jpg RODGE500. wikimedia: Petřín [online]. [cit. 18.4.2013]. Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:PetrinObservationTower.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:PetrinObservationTower.jpg KARINGEHLEN. wikimedia: ponorka [online]. [cit. 18.4.2013]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:FLSeatrial.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:FLSeatrial.jpg Použité zdroje:


Stáhnout ppt "Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3811 Název DUM: Výpočty s hustotou Číslo DUM: III/2/FY/2/1/10 Vzdělávací předmět: Fyzika Tematická oblast: Fyzikální."

Podobné prezentace


Reklamy Google