Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph. D

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph. D"— Transkript prezentace:

1 Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph. D
Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Jednotný vnitřní trh EU

2 Jednotný vnitřní trh EU
Jednotný vnitřní trh je jedním z největších výdobytků Evropské unie.

3 Jednotný vnitřní trh EU
Jednotný trh je základem současné EU. Cesta k němu trvala sedm let. Technické, právní, správní, technické a byrokratické překážky, které volnému obchodování a pohybu bránily, byly nakonec odstraněny stovkami zákonů, jež byly přijaty v roce 1993.

4 Jednotný vnitřní trh EU
Fyzické překážky zavedení jednotného vnitřního trhu EU překážky na hranicích mezi členskými státy, skutečně bránící volnému pohybu zboží a osob (celní a migrační kontrola).

5 Jednotný vnitřní trh EU
Technické překážky zavedení jednotného vnitřního trhu byly považovány za nejdůležitější. Jde především o předpisy a normy vymezující produkt z hlediska jeho kvality a bezpečnosti pro spotřebitele. tyto různé technické standardy v každém členském státě přispívaly k roztříštěnosti trhu.

6 Jednotný vnitřní trh EU
Daňové překážky zavedení jednotného vnitřního trhu různé systémy nepřímého zdanění, zejména sazby daně z přidané hodnoty si vynucovaly hraniční kontroly.

7 Jednotný vnitřní trh EU
vytváří rozsáhlý ekonomický prostor bez vnitřních hranic, který naplňuje čtyři základní ekonomické svobody jedná se o: volný pohyb zboží, volný pohyb služeb, volný pohyb osob, volný pohyb kapitálu.

8 Jednotný vnitřní trh EU
V rámci Evropské unie musely být vytvořeny podmínky pro volný pohyb zboží mezi členskými státy bez jakýchkoli překážek, volný pohyb osob mezi členskými zeměmi s právem usadit se, pracovat a žít v kterékoli zemi ES, volný pohyb kapitálu mezi členskými zeměmi bez jakýchkoli omezení a překážek, volný prostor pro poskytování služeb po celém území ES.

9 Jednotný vnitřní trh EU
Volný pohyb zboží odstranění cel a dávek s rovnocenným účinkem (tj. finanční zatížení, které je ukládáno na zboží za to, že překročilo hranice), zákaz kvantitativních omezení dovozu nebo vývozu, zavedení společného celního sazebníku (celní unie) a celního práva.

10 Jednotný vnitřní trh EU
Volný pohyb osob právo ucházet se o zaměstnání v jiném členském státě, právo pohybovat se za tímto účelem volně na území členských států, právo na pobyt po dobu výkonu zaměstnání,

11 Jednotný vnitřní trh EU
právo na pobyt po skončení zaměstnání, zákaz diskriminace na základě státní příslušnosti, vzájemné uznávání diplomů, Shengenské dohody – není kontrola na hranicích.

12 Jednotný vnitřní trh EU
Volný pohyb služeb svoboda podnikání, svoboda poskytování služeb – poskytovatel nebo příjemce služby jiného státu, zákaz diskriminace poskytovatele služeb na základě jeho státní příslušnosti nebo z důvodu, že sídlí v jiném členském státě.

13 Jednotný vnitřní trh EU
Volný pohyb kapitálu a plateb volný pohyb kapitálu – přímé investice, nákup cizích cenných papírů, účty u zahraničních bank, úvěry, nabývání nemovitostí, volný pohyb plateb, liberalizace vůči třetím státům.

14 Jednotný vnitřní trh EU
Přínosy jednotného vnitřního trhu při pohybu osob odpadá kontrola na hranicích (Shengenská dohoda), na hranicích odpadá kontrola převáženého zboží, neplatí se žádná cla nebo dávky s rovnocenným účinkem, v EU se provádí společná opatření na ochranu občanů,

15 Jednotný vnitřní trh EU
každý občan má právo pracovat a žít v kterémkoli členském státě, odborná kvalifikace pracovníka se uznává v ostatních členských státech, občan jako spotřebitel má širší možnost výběru zboží za nižší ceny jako důsledek zvýšené konkurence.

16 Jednotný vnitřní trh EU
Jednotný trh funguje během současné hospodářské krize jako velmi důležitý ochranný prvek. Zamezuje například členským státům v tom, aby své problémy řešily opatřeními, která by znevýhodňovala sousední země.

17 Jednotný vnitřní trh EU
Země EU se neuchýlily k protekcionistickým krokům, které by krizi prohloubily, a místo toho se dohodly na společném postupu hospodářské obnovy. Cílem je stimulovat poptávku prostřednictvím veřejných investic, lépe regulovat finanční sektor a vytvořit udržitelná pracovní místa.


Stáhnout ppt "Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph. D"

Podobné prezentace


Reklamy Google