Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní společnosti KapitálovéOsobní Společnost s ručením omezeným Akciová společnost Veřejná obchodní společnost Komanditní společnost.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní společnosti KapitálovéOsobní Společnost s ručením omezeným Akciová společnost Veřejná obchodní společnost Komanditní společnost."— Transkript prezentace:

1 Obchodní společnosti KapitálovéOsobní Společnost s ručením omezeným Akciová společnost Veřejná obchodní společnost Komanditní společnost

2 Postup při zřizování obchodní společnosti založení Vznik zápisem do obchodního rejstříku podnikatelské oprávnění Splacení stanovené části základního kapitálu – pouze u kapitálových obchodních společností

3 Založení obchodní společnosti Založení obchodní společnosti je projev vůle zakladatele nebo zakladatelů zřídit společnost určité formy s určitým vnitřním uspořádáním a za určitým účelem. Společenskou smlouvou pokud má společnost více než jednoho zakladatele Zakladatelskou listinou, pokud má společnost jednoho zakladatele

4 Společenská smlouva (zakladatelská listina) Funkce Obsah Forma zakládací organizační upraven speciálně v závislosti na formě obchodní společnosti Osobní společnosti: písemná ověřené podpisy Kapitálové společnosti: forma notářského zápisu

5 Podnikatelské oprávnění Jiné než živnostenské oprávnění Živnostenské Oprávnění k provozování zemědělské činnosti ohlašovací koncesované řemeslné volné vázané

6 Splacení základního kapitálu Peněžité vklady Na každý peněžitý vklad nejméně 30%, celkem minimálně 100 000 Kč sroas Emisní ážio a 30% jmenovité hodnoty všech akcií splácených peněžitými vklady Peněžité vklady musí být splaceny na zvláštní účet u banky zřízený správcem vkladu na firmu zakládané společnosti Nepeněžité vklady Nepeněžité vklady musí být splaceny v plné výši před zápisem výše základního kapitálu do obchodního rejstříku

7 Způsoby splacení nepeněžitého vkladu Nepeněžitým vkladem je nemovitost Nepeněžitým vkladem je věc movitá Ostatní nepeněžité vklady Nepeněžitým vkladem je know howNepeněžitým vkladem je podnik Písemné prohlášení vkladatele o vkladu nemovitosti s úředně ověřeným podpisem Zakladatel předává správci vkladu Předání nemovitosti + Předání věci Uzavření písemné smlouvy o vkladu Předání dokumentace, v níž je zachyceno Sepsání zápisu Předání podniku nebo jeho části Sepsání zápisu

8 Zápis do obchodního rejstříku Konstitutivní účinek Zapisují se Identifikační údaje společnosti a její právní forma Předmět podnikání Další skutečnosti podle právní formy společnosti Osoby, které jsou statutárními orgány a způsob, jakým jednají

9 Jednání mezi založením a vznikem Z jednání je zavázán sám, popř. více osob je zavázáno solidárně Jednat jménem budoucí společnosti může kdokoli Pokud společnost jednání schválí, platí, že byla zavázána od počátku Společnost může takové jednání schválit do tří měsíců od svého vzniku

10 Nejčastější chyby Návrh není na předepsaném formuláři Obchodní firma je zaměnitelná nebo klamavá Návrh není doložen předepsanými přílohami Nebyl zaplacen soudní poplatek Základní kapitál nebyl splacen v zákonném rozsahu Návrh neobsahuje všechny údaje Nejsou splněny požadavky na zakladatele nebo jednatele Nedostatky týkající se způsobu splacení a ocenění vkladů


Stáhnout ppt "Obchodní společnosti KapitálovéOsobní Společnost s ručením omezeným Akciová společnost Veřejná obchodní společnost Komanditní společnost."

Podobné prezentace


Reklamy Google