Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Komanditní společnost

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Komanditní společnost"— Transkript prezentace:

1 Komanditní společnost
Obchodní společnosti Kapitálové Osobní Akciová společnost Veřejná obchodní společnost Společnost s ručením omezeným Komanditní společnost

2 Postup při zřizování obchodní společnosti
založení podnikatelské oprávnění Splacení stanovené části základního kapitálu – pouze u kapitálových obchodních společností Vznik zápisem do obchodního rejstříku

3 Založení obchodní společnosti
Založení obchodní společnosti je projev vůle zakladatele nebo zakladatelů zřídit společnost určité formy s určitým vnitřním uspořádáním a za určitým účelem. Společenskou smlouvou pokud má společnost více než jednoho zakladatele Zakladatelskou listinou, pokud má společnost jednoho zakladatele

4 Společenská smlouva (zakladatelská listina)
zakládací Funkce organizační Obsah upraven speciálně v závislosti na formě obchodní společnosti Osobní společnosti: písemná ověřené podpisy Forma Kapitálové společnosti: forma notářského zápisu

5 Podnikatelské oprávnění
řemeslné ohlašovací Živnostenské volné koncesované vázané Jiné než živnostenské oprávnění Oprávnění k provozování zemědělské činnosti

6 Splacení základního kapitálu
Peněžité vklady sro as Na každý peněžitý vklad nejméně 30%, celkem minimálně Kč Emisní ážio a 30% jmenovité hodnoty všech akcií splácených peněžitými vklady Peněžité vklady musí být splaceny na zvláštní účet u banky zřízený správcem vkladu na firmu zakládané společnosti Nepeněžité vklady Nepeněžité vklady musí být splaceny v plné výši před zápisem výše základního kapitálu do obchodního rejstříku

7 Způsoby splacení nepeněžitého vkladu
Zakladatel předává správci vkladu Nepeněžitým vkladem je nemovitost Písemné prohlášení vkladatele o vkladu nemovitosti s úředně ověřeným podpisem + Předání nemovitosti Nepeněžitým vkladem je věc movitá Předání věci Ostatní nepeněžité vklady Uzavření písemné smlouvy o vkladu Nepeněžitým vkladem je know how Nepeněžitým vkladem je podnik Předání dokumentace, v níž je zachyceno Sepsání zápisu Předání podniku nebo jeho části Sepsání zápisu

8 Zápis do obchodního rejstříku
Konstitutivní účinek Zapisují se Identifikační údaje společnosti a její právní forma Předmět podnikání Osoby, které jsou statutárními orgány a způsob, jakým jednají Další skutečnosti podle právní formy společnosti

9 Jednání mezi založením a vznikem
Jednat jménem budoucí společnosti může kdokoli Z jednání je zavázán sám, popř. více osob je zavázáno solidárně Společnost může takové jednání schválit do tří měsíců od svého vzniku Pokud společnost jednání schválí, platí, že byla zavázána od počátku

10 Nejčastější chyby Obchodní firma je zaměnitelná nebo klamavá
Návrh není na předepsaném formuláři Nejsou splněny požadavky na zakladatele nebo jednatele Návrh neobsahuje všechny údaje Základní kapitál nebyl splacen v zákonném rozsahu Návrh není doložen předepsanými přílohami Nedostatky týkající se způsobu splacení a ocenění vkladů Nebyl zaplacen soudní poplatek


Stáhnout ppt "Komanditní společnost"

Podobné prezentace


Reklamy Google