Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nauka o podnikání Týmový semestrální projekt. Veřejná obchodní společnost Zdeňka Bartošová, Marta Jindrová skupina 121, 123.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nauka o podnikání Týmový semestrální projekt. Veřejná obchodní společnost Zdeňka Bartošová, Marta Jindrová skupina 121, 123."— Transkript prezentace:

1 Nauka o podnikání Týmový semestrální projekt

2 Veřejná obchodní společnost Zdeňka Bartošová, Marta Jindrová skupina 121, 123

3 Právní charakteristika v.o.s. osobní společnost minimálně dva společníci zkratka „v.o.s“ nebo „veř. obch. spol.“ společnost i každý společník ručí celým svým majetkem není potřeba základního kapitálu není povinný rezervní fond

4 Založení a vznik v.o.s. Založení – sepsáním a podepsáním společenské smlouvy Vznik – zápisem do obchodního rejstříku

5 Společenská smlouva Podstatné náležitosti: obchodní firma a sídlo společnosti určení společníků předmět podnikání společnosti Úřední ověření

6 Ručení Společnost – celým svým majetkem Společníci – veškerým svým majetkem společně a nerozdílně

7 Práva a povinnosti společníků právo na podíl ze zisku právo pověření obchodním vedením právo jednat navenek vůči třetím osobám zákaz konkurence

8 Orgány společnosti pouze statutární orgán – všichni společníci

9 Zrušení a zánik společnosti zrušení – taxativní výčet důvodů v obchodním zákoníku zánik - dnem výmazu u obchodního rejstříku

10 Výhody této právní formy statutárním orgánem je každý ze společníků neskládá se základní kapitál úřední ověření podpisů na společenské smlouvě rozdělení zisku společníkům a teprve následné zdanění „silnější pouto“ společníků oproti spolupráci založené na smlouvě o spolupráci či sdružení

11 Nevýhody této právní formy vedení účetnictví nutný zápis do obchodního rejstříku a s tím spojené lhůty a náklady neomezené ručení

12 Daňové hledisko Výsledek hospodaření, kterého společnost dosáhne, se upraví na základ daně. Základ daně se rozdělí rovným dílem na společníky Pro FO je to DZD Výhoda – nepodléhá dani z příjmu PO Nevýhoda – v případě vysokých zisků

13 Postup při zakládání a zahájení činnosti Vzniku společnosti předchází : sepsání a podepsání společenské smlouvy podání žádosti na místně příslušný živnostenský úřad žádost o výpis z rejstříku trestů kopie výpisu z katastru nemovitostí originál nebo úředně ověřené kopie listin prokazujících existenci PO doklad o daňových nedoplatcích návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku poplatek na zápis v.o.s. do OR

14 Návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku Obsahuje: Obchodní firma Sídlo IČ Právní forma Předmět podnikání Statutární orgán Způsob jednání Společníci Prokura

15 Návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku Přílohy: společenská smlouva úředně ověřené kopie živnostenských či jiných oprávnění výpisu z katastru nemovitostí/ nájemní smlouva Společníci dále doloží: doklad o daňových nedoplatcích výpis z rejstříku trestů ČR čestné prohlášení podpisové vzory statutárních orgánů

16 Ohlášení živnosti na Živnostenském úřadě Doklady: Průkaz totožnosti Doklad o založení nebo vzniku Doklad o vlastnickém / nájemním právu k sídlu Doklady odpovědného zástupce Doklad o zaplacení správního poplatku

17 Členění živností 1) Ohlašovací Volné Řemeslné Vázané 2) Koncesované

18 Konkrétní model podnikatelského subjektu Společnost XYZ v.o.s. Vznik: 1. 3. 2006 Účel vzniku: kompletní výroby střelných zbraní a paliva Členové: Josef Novák ABC s.r.o. DEF s.r.o.

19 Josef Novák koncesovaná živnost „Výuka a výcvik ve střelbě se zbraní“ od 21. 3. 1998 Nepeněžitý vklad do v.o.s.– zbraně a střelivo, oceněno na 50 000 Kč

20 ABC s.r.o. ZK - 100 000 Kč (zcela splacen) Statutární orgán: 1 jednatel = 1 společník 3 zaměstnanci Volná živnost „Výroba a zpracování skla“ od 8. 9. 2000 Vázaná živnost „Výroba, opravy a montáž měřidel“ od 10.11. 2000 Nepeněžitý vklad do v.o.s. - přístroje pro výrobu optických zařízení, oceněno na 2 000 000 Kč

21 DEF s.r.o. ZK – 100 000 Kč (zcela splacen) Statutární orgán: 1 jednatel, 3 společníci 10 zaměstnanců Řemeslná živnost: „Kovářství“od 13.1. 1995; „Kovoobráběčství“ od 5.4. 1995 Nepeněžitý vklad do v.o.s. - výrobní hala s pozemkem, stroje na zpracování kovů; oceněno na 11 000 000 Kč

22 Společnost XYZ, v.o.s.

23 Podnikatelský plán Lepší postavení na trhu Získat konkurenční výhodu zřízením a provozováním střelnice I nadále pokračovat ve výrobě komponentů pro střelné zbraně a střelivo

24 Krytí investic – EU Profi úvěr od Komerční banky střednědobý úvěr splatnost - 5 let výše úvěru - 1 000 000 Kč

25 EU Profi úvěr podnikatelský úvěr se zjednodušeným a zkráceným schvalovacím procesem určen k financování aktivit investičního charakteru doba schvalování: 3 - 5 pracovních dnů může být poskytnut až do výše 4 milionů Kč bezplatné zpracování a vyhodnocení žádosti o poskytnutí úvěru úvěr je poskytován – krátkodobý, střednědobý čerpání – jednorázové i postupné

26 Podmínky pro poskytnutí EU Profi úvěru podnikatelský subjekt, který u KB neměl úvěr od 31. 12. 1995 max. počet zaměstnanců na plný úvazek (včetně vedení firmy) - 100 max. roční tržby - 210 mil. Kč max. roční stav aktiv - 150 mil. Kč

27 Odhady zisku a obratu společnosti XYZ v.o.s. roční zisk – kolem 3 150 000 Kč roční obrat – kolem 20 000 000 Kč

28 Příklad zdaňování výsledku hospodaření této společnosti


Stáhnout ppt "Nauka o podnikání Týmový semestrální projekt. Veřejná obchodní společnost Zdeňka Bartošová, Marta Jindrová skupina 121, 123."

Podobné prezentace


Reklamy Google