Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SPIRITUALITA SUBKULTUR MLÁDEŽE. PROJEKT KMENY Kmeny, Bigg Boss & Yinachi, Praha 2014 Kmeny, Bigg Boss.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SPIRITUALITA SUBKULTUR MLÁDEŽE. PROJEKT KMENY Kmeny, Bigg Boss & Yinachi, Praha 2014 Kmeny, Bigg Boss."— Transkript prezentace:

1 SPIRITUALITA SUBKULTUR MLÁDEŽE

2

3

4 PROJEKT KMENY http://kmeny.tv http://kmeny.tv http://kmeny.tv Kmeny, Bigg Boss & Yinachi, Praha 2014 Kmeny, Bigg Boss & Yinachi, Praha 2014

5 SUBKULTURY Tattoo Tattoo Graffiti Graffiti Punk Punk Meatheads Meatheads MMORPG MMORPG Hardcore Hardcore Hip hop Hip hop Otaku / Cosplay Otaku / Cosplay

6 SUBKULTURY Emo Emo Hacke ř i Hacke ř i Skinheads Skinheads Sneakers Sneakers Freetekno Freetekno Neohippies Neohippies Circus Circus

7 SUBKULTURY Skate Skate Virtual Virtual Motorká ř i Motorká ř i Hooligans Hooligans Black Black Tuning Tuning Ska Ska

8 SUBKULTURY Queer Queer Goths Goths Straight Edge Straight Edge Hipste ř i Hipste ř i

9 ORGANIZACE SEMINÁŘE Trojice Trojice Prezentace: 25.2., 11.3., 25.3. (1.r. B), 22.4. (1.r. A), 29.4. (1.r.B), 6.5., 13.5. Prezentace: 25.2., 11.3., 25.3. (1.r. B), 22.4. (1.r. A), 29.4. (1.r.B), 6.5., 13.5. Záv ě re č né hodnotící shrnující setkání: 20.5. Záv ě re č né hodnotící shrnující setkání: 20.5.

10 ÚKOL KAŽDÉ TROJICE Zvolit jednu subkulturu a nastudovat si ji (její vznik, o č v ní jde, jak se pozná atd.) Zvolit jednu subkulturu a nastudovat si ji (její vznik, o č v ní jde, jak se pozná atd.) Vyhledat n ě kolik jejich č len ů a popovídat si s nimi na téma jejich spirituality (skupinové, zda existuje, ale zejména osobní) Vyhledat n ě kolik jejich č len ů a popovídat si s nimi na téma jejich spirituality (skupinové, zda existuje, ale zejména osobní) Vytvo ř it prezentaci, ve které subkulturu nejprve p ř edstavíte a potom sd ě líte výsledky co do spirituality jak této subkultury tak jejich č len ů, s nimi ž jste se setkali Vytvo ř it prezentaci, ve které subkulturu nejprve p ř edstavíte a potom sd ě líte výsledky co do spirituality jak této subkultury tak jejich č len ů, s nimi ž jste se setkali P ř i jednotlivých prezentacích budeme o subkulturách diskutovat, tak ž e se ka ž dý pokud mo ž no p ř edem doma p ř ipraví; budeme se sna ž it postihnout p ř ípadné souvislosti pro sociální práci P ř i jednotlivých prezentacích budeme o subkulturách diskutovat, tak ž e se ka ž dý pokud mo ž no p ř edem doma p ř ipraví; budeme se sna ž it postihnout p ř ípadné souvislosti pro sociální práci P ř i záv ě re č ném setkání se pokusíme výsledky zobecnit a celý seminá ř zhodnotit P ř i záv ě re č ném setkání se pokusíme výsledky zobecnit a celý seminá ř zhodnotit

11 SUBKULTURY TattooOtaku/CosplayCirkusSka GraffitiEmoSkateQueer PunkNeohippiesVirtualGoths MeatheadsHacke ř iMotorká ř iStraight Edge MMORPGSkinheadsHooligansHipste ř i HardcoreSneakersBlack Hip hopFreeteknoTuning

12 10 NEJVÝRAZNĚJŠÍCH SPIRITUÁLNÍCH TÉMAT (EMMONS, KŘIVOHLAVÝ) být č estný; být č estný; být milosrdný k druhým lidem; být milosrdný k druhým lidem; nacházet vyšší úrove ň smyslu ž ivota; nacházet vyšší úrove ň smyslu ž ivota; ž ít v harmonii se sv ě tem;ž ít v harmonii se sv ě tem; pomáhat druhým lidem; pomáhat druhým lidem; ž ít tak, aby se to líbilo tomu, kterého pova ž uji za nejvyšší hodnotu (Bohu);ž ít tak, aby se to líbilo tomu, kterého pova ž uji za nejvyšší hodnotu (Bohu); anga ž ovat se v oblasti nábo ž enského ž ivota; anga ž ovat se v oblasti nábo ž enského ž ivota; zachovávat nábo ž enskou víru a ž ít podle toho, v co v ěř ím; zachovávat nábo ž enskou víru a ž ít podle toho, v co v ěř ím; respektovat ve svém jednání své sv ě domí; respektovat ve svém jednání své sv ě domí; mít pevnou strukturu a hierarchii nosných hodnot mít pevnou strukturu a hierarchii nosných hodnot

13 NĚKOLIK DEFINICÍ SPIRITUALITY Tillich (1957): „Spiritualita je snaha dosáhnout cíle, kterému je p ř ipisována nejvyšší hodnota. Tento cíl se stává centrálním tématem ž ivota č lov ě ka.“ Tillich (1957): „Spiritualita je snaha dosáhnout cíle, kterému je p ř ipisována nejvyšší hodnota. Tento cíl se stává centrálním tématem ž ivota č lov ě ka.“ Ř í č an (2003): „Spiritualita je to, co v ěř ící č lov ě k pro ž ívá tam, kde hledá to, co je posvátné, a to, jakým zp ů sobem se tato víra projevuje ve slovech i č inech.“Ř í č an (2003): „Spiritualita je to, co v ěř ící č lov ě k pro ž ívá tam, kde hledá to, co je posvátné, a to, jakým zp ů sobem se tato víra projevuje ve slovech i č inech.“ Eliade (1965): „Spiritualita je to, co je pro č lov ě ka posvátné, svaté, v protikladu k profánnímu.“ Eliade (1965): „Spiritualita je to, co je pro č lov ě ka posvátné, svaté, v protikladu k profánnímu.“ Strí ž enec (2001 ): „Spiritualita je zp ů sob existence a zkušenosti, k nim ž dochází, kdy ž si č lov ě k uv ě domí transcendentnost své osobnosti.“ Strí ž enec (2001 ): „Spiritualita je zp ů sob existence a zkušenosti, k nim ž dochází, kdy ž si č lov ě k uv ě domí transcendentnost své osobnosti.“


Stáhnout ppt "SPIRITUALITA SUBKULTUR MLÁDEŽE. PROJEKT KMENY Kmeny, Bigg Boss & Yinachi, Praha 2014 Kmeny, Bigg Boss."

Podobné prezentace


Reklamy Google