Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZSV Filip Kuřec, 6.A.  Historická v ě da, zabývající se chováním, jednáním, pro ž íváním a dalšími č innostmi jedince  Zalo ž ena 1879 Wilhelmem Wundtem,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZSV Filip Kuřec, 6.A.  Historická v ě da, zabývající se chováním, jednáním, pro ž íváním a dalšími č innostmi jedince  Zalo ž ena 1879 Wilhelmem Wundtem,"— Transkript prezentace:

1 ZSV Filip Kuřec, 6.A

2  Historická v ě da, zabývající se chováním, jednáním, pro ž íváním a dalšími č innostmi jedince  Zalo ž ena 1879 Wilhelmem Wundtem, který vybudoval 1. psychologickou laborato ř

3  Poznávání jedinc ů  P ů sobení na jedince  Uspo ř ádání v ě cí a podmínek, ve kterých jedinci ž ijí  Vyu ž ít získané informace, aby se zvýšila spokojenost jedinc ů a jejich zdraví

4  Chování: veškerá č innost č lov ě ka, kterou m ůž eme vn ě jškov ě pozorovat  Pro ž ívání: co si č lov ě k ze svého duševního ž ivota uv ě domuje  Psychika (v ě domí): co č lov ě k pro ž ívá a uv ě domuje si to  Nev ě domí (podv ě domí): to co si ze svého duševního ž ivota č lov ě k neuv ě domuje, ale jedná se o v ě domé zá ž itky, které byly pro ž ité d ř íve

5  V psychologii dnes existuje n ě kolik teoretických p ř ístup ů, z nich ž ka ž dý svým vlastním zp ů sobem definuje sv ů j v ě decký pohled na psychologii a liší se definicí samotné psychologie.  1) Biologický p ř ístup  2) Behaviorální p ř ístup  3) Psychodynamický p ř ístup  4) Fenomenologický p ř ístup  5) Kognitivní p ř ístup

6  Podle p ř edm ě tu zkoumání se d ě lí na díl č í obory:  1) Základní (teoretické): obecná psychologie, sociální psychologie, vývojová psychologie, psychologie osobnosti a psychopatologie  2) Speciální: psycholingvistika ( vztah mezi myšlením a ř e č í), zoopsychologie, diferenciální psychologie (rozdíly mezi m ěř itelnými jevy)

7  3) Aplikované (praktické): psychologie poradenská (pomoc jedinci), pedagogická psychologie (výchova a vzd ě lávání), psychologie práce, klinická psychologie, forenzní psychologie (soudní)

8  http://cs.wikipedia.org/wiki/Psychologie http://cs.wikipedia.org/wiki/Psychologie  https://www.google.cz/search?q=psycholo gie&biw=1366&bih=661&source=lnms&tb m=isch&sa=X&ei=fEqpVOP8CeL4ygOmoYK ADQ&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoAQ#imgdii=_ https://www.google.cz/search?q=psycholo gie&biw=1366&bih=661&source=lnms&tb m=isch&sa=X&ei=fEqpVOP8CeL4ygOmoYK ADQ&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoAQ#imgdii=_


Stáhnout ppt "ZSV Filip Kuřec, 6.A.  Historická v ě da, zabývající se chováním, jednáním, pro ž íváním a dalšími č innostmi jedince  Zalo ž ena 1879 Wilhelmem Wundtem,"

Podobné prezentace


Reklamy Google