Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Děti v riziku Lenka Hloušková Dana Knotová Petr Novotný Ústav pedagogických věd FF MU Brno.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Děti v riziku Lenka Hloušková Dana Knotová Petr Novotný Ústav pedagogických věd FF MU Brno."— Transkript prezentace:

1 Děti v riziku Lenka Hloušková Dana Knotová Petr Novotný Ústav pedagogických věd FF MU Brno

2 Zdroje rizikaProjevy Odlišnosti (sociální, kulturní) Sociální znevýhodnění Negativní prognóza dalšího vývoje Rizikové chování

3 Projekt „Průzkum ke zmapování situace dětí z kulturně odlišného a sociálně znevýhodněného prostředí z hlediska jejich rizikového chování“ Zadání projektu je součástí projektu Střediska integrace menšin (SIM) podporovaného ESF a rozpočtem ČR Zadavatel: Institut pedagogicko- psychologického poradenství ČR

4 Rizikové chování Za rizikové chování považujeme: jednání ohrožující život, zdraví nebo sociální integritu jedince, chování, které je namířeno proti zájmům společnosti obsažených v normách a definovaných v zákonech, chování ohrožující integraci jedince do společnosti, tzn. chování ohrožující uplatnění práva na zaměstnání, vzdělávání, sociální ochranu a soc. péči, zdravotní péči, na zapojení do dění společnosti, právo na ochranu proti chudobě a sociálnímu vyloučení, právo na bydlení.

5 Rámcové schéma pro porozumění výskytu rizikového chování u dětí

6 Komentáře k rámcovému schématu Rizikové chování je zastoupeno v celé dětské populaci. Rizikové chování může být běžným projevem vývoje dítěte, není tedy nutně vždy patologické. U části dětské populace pod vlivem síly či kombinace zdrojů rizikového chování běžné projevy rizikového chování postupně posilují v síle a frekvenci, až přerostou do patologické míry. Zásadní je tedy oddělit běžnou míru rizikového chování u dětí od míry patologické. Bez tohoto oddělení dochází ke stigmatizaci víceméně celé věkové kohorty.

7 Zdroje rizikového chování Pro depistáž/screening/diagnostiku i následnou intervenci je důležité rozpoznání zdrojů rizikového chování a procesů vedoucích k prohlubování míry rizikového chování u dítěte/skupin dětí.

8 Metodologie šetření zdrojů rizikového chování Metoda ohniskových skupin Zmapování zdrojů rizikového chování je založeno na výpovědích vybraných pracovníků škol a zařízení pedagogického a sociálního charakteru, kteří pracují s dětmi. Kritéria výběru respondentů do ohniskových skupin: schopnost reflektovat a verbalizovat zkušenosti z práce s dětmi z kulturně odlišného a sociálně znevýhodněného prostředí vyznačujícími se rizikovým chováním. Příslušnost k instituci, která v rámci vzdělávacího nebo sociálního systému takovými dětmi zaobírají (školy, mimoškolská zařízení, občanská sdružení apod.),

9 Rozpracované zdroje rizikového chování Rodina Komunita/lokalita Společnost (stát) Média Biologické a psychologické dispozice Výsledky učení (např. neschopnost překonávat překážky,..) Nevčasná péče

10 Geneze rizikového chování dětí ze sociální znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí

11 Závěry empirické studie Zážitek sociálně nepříznivých situací generuje rizikové chování. U dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí dochází ke kumulaci a řetězení zdrojů rizikového chování. Pedagogické a sociální intervence nemají potenciál plošně ovlivnit rizikové chování bez soustředěného úsilí o minimalizaci zdrojů rizikového chování.

12 ě Děkuji za pozornost Na dotazy se těší Lenka Hloušková


Stáhnout ppt "Děti v riziku Lenka Hloušková Dana Knotová Petr Novotný Ústav pedagogických věd FF MU Brno."

Podobné prezentace


Reklamy Google