Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fyzická geografie Horniny a minerály 25. 9. 2014 Mgr. Ondřej Kinc Podzim 2014 Z0026/2 – čtvrtek 18 – 18.50, Z4 Z0026/3 – čtvrtek 19 –

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fyzická geografie Horniny a minerály 25. 9. 2014 Mgr. Ondřej Kinc Podzim 2014 Z0026/2 – čtvrtek 18 – 18.50, Z4 Z0026/3 – čtvrtek 19 –"— Transkript prezentace:

1 Fyzická geografie Horniny a minerály 25. 9. 2014 Mgr. Ondřej Kinc kinc@mail.muni.cz Podzim 2014 Z0026/2 – čtvrtek 18 – 18.50, Z4 Z0026/3 – čtvrtek 19 – 19.50, Z4

2 Cyklus přeměny hornin (geologický cyklus) – ………….. Dílčí systémy geologického cyklu: zemský povrch – ………. teploty a tlaky zemské nitro – ………. teploty a tlaky

3

4 8 základních prvků:

5 MINERÁL = ………. HORNINA = ………. Způsoby tvorby hornin kůry (genetické skupiny hornin): vytavování ze svrchního pláště (……….) rozrušování hornin na povrchu Země (……….) metamorfóza sedimentárních a vyvřelých hornin (……….)

6 GENEZE – ……………………………… SLOŽENÍ – většinou silikátové minerály. SILIKÁTY = sloučeniny……………………………… s kovovými prvky (Al, Fe, Ca, Na, K, Mg). Felsické (barva, hustota) minerály: ………… (SiO 2 ) ………… (K-živce; Al, K) …………(Al, Na, Ca) Mafické (barva, hustota) minerály: ………(Al, Mg, Fe) ……… ……… (Mg, Fe)

7 Křemen Draselný živec Plagioklas

8 Slída Amfibol Pyroxen Olivín

9 Hlubinné (…………………….) vyvřeliny, výlevné (…………………….) vyvřeliny (…………………….), žilné vyvřeliny Pemza – porézní výlevná vyvřelina, ryolitového složení Vulkanické sklo – ……………………. Typy intruzivních vyvřelých těles (plutony): batolit, lakolit, peň, pravá žíla, ložní žíla, sopouch, odžilky.

10

11 Žula Diorit Gabro Peridotit

12 Ryolit Bazalt (čedič) Andezit

13

14 Způsoby vzniku sedimentárních hornin: a)destrukce jiných hornin (úlomkovité […………………..] sedimenty) ……………….→ eroze → ………….. → depozice (zdroje minerálního materiálu: vyvřelé, metamorfované, sedimentární horniny, organická hmota) b) chemické n. biogenní vysrážení z roztoků(………. sedimenty) c) činnost organizmů (………. sedimenty)

15 Procesy geneze sedimentárních hornin: Vytřídění (důsledek transportu úlomků) Diageneze – ……………………. + ……………………. (přeměna nesoudržných hornin v pevné skalní horniny)

16 Skupiny klastických sedimentů (klasifikační kritérium – zrnitost): ……………. (> 2 mm) psamitické (……. – ….. mm) ………........ (0,01 – 0,1 mm) ………………………………………

17 štěrk slepenec brekcie

18 písek pískovec arkóza droba křemenec

19 spraš prachovec

20 jíl jílovec jílovitá břidlice

21

22 rohovec limnokvarcit buližník diatomit

23 bauxit laterit

24 vápenec dolomit opuka travertin

25 kamenná sůl sádrovec anhydrit

26 rašelina antracit ropa asfalt

27 Metamorfóza = ………………………………….. Izofázová metamorfóza – minerály v původní hornině se chemicky nemění a dochází pouze k jejich překrystalování; alofázová metamorfóza – dochází k tvorbě nových minerálů Kontaktní metamorfóza – nastává na styku starších hornin s tuhnoucím magmatem jak ve větší hloubce, tak na zemském povrchu; faktory metamorfózy: teplota a tlak Regionální metamorfóza – postihuje různorodé komplexy hornin na velkých územích; faktory metamorfózy – teplota, tlak, chemická aktivita plynů, par a roztoků

28

29 kontaktní břidlice erlán porcelanit

30 svor mramor amfibolit hadec

31 Eonotém – ……………………. = období bez života, ……………………. = období s živými organizmy (kambrium až dnešek) Éra – ……………………. (= Prekambrium 3,8 mld. – 570 mil. let BP), ……………………. (570 – 225 mil. let BP), ……………………. (225 – 65 mil. let BP) a ……………………. (65 – 0 mil. let BP) Perioda – Paleozoikum (……………………. ), Mesozoikum (……………………. ), Kenozoikum (……………………. ). Epocha – každá perioda obsahuje zpravidla 2 až 3 epochy, typicky: ……………………. Věk – časové zařazení hornin v regionálním měřítku Zóna (chronozóna) – vymezení na základě období největšího rozvoje jednoho druhu organizmu nebo skupiny organizmů

32


Stáhnout ppt "Fyzická geografie Horniny a minerály 25. 9. 2014 Mgr. Ondřej Kinc Podzim 2014 Z0026/2 – čtvrtek 18 – 18.50, Z4 Z0026/3 – čtvrtek 19 –"

Podobné prezentace


Reklamy Google