Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fyzická geografie Mgr. Ondřej Kinc Horniny a minerály

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fyzická geografie Mgr. Ondřej Kinc Horniny a minerály"— Transkript prezentace:

1 Fyzická geografie Mgr. Ondřej Kinc Horniny a minerály 25. 9. 2014
Podzim 2014 Z0026/2 – čtvrtek 18 – 18.50, Z4 Z0026/3 – čtvrtek 19 – 19.50, Z4 Mgr. Ondřej Kinc

2 Geologický cyklus Cyklus přeměny hornin (geologický cyklus) –…………..
Dílčí systémy geologického cyklu: zemský povrch – ………. teploty a tlaky zemské nitro – ………. teploty a tlaky

3

4 Zemská kůra - složení 8 základních prvků:

5 Horniny a minerály MINERÁL = ………. HORNINA = ……….
Způsoby tvorby hornin kůry (genetické skupiny hornin): vytavování ze svrchního pláště (……….) rozrušování hornin na povrchu Země (……….) metamorfóza sedimentárních a vyvřelých hornin (……….)

6 Vyvřelé horniny GENEZE – ………………………………
SLOŽENÍ – většinou silikátové minerály. SILIKÁTY = sloučeniny……………………………… s kovovými prvky (Al, Fe, Ca, Na, K, Mg). Felsické (barva, hustota) minerály: ………… (SiO2) ………… (K-živce; Al, K) …………(Al, Na, Ca) Mafické (barva, hustota) minerály: ………(Al, Mg, Fe) ……… ……… (Mg, Fe)

7 Křemen Draselný živec Plagioklas

8 Slída Amfibol Pyroxen Olivín

9 Hlubinné a výlevné vyvřeliny
Hlubinné (…………………….) vyvřeliny, výlevné (…………………….) vyvřeliny (…………………….), žilné vyvřeliny Pemza – porézní výlevná vyvřelina, ryolitového složení Vulkanické sklo – ……………………. Typy intruzivních vyvřelých těles (plutony): batolit, lakolit, peň, pravá žíla, ložní žíla, sopouch, odžilky.

10

11 Žula Diorit Peridotit Gabro

12 Ryolit Andezit Bazalt (čedič)

13

14 Sedimentární horniny Způsoby vzniku sedimentárních hornin:
a)destrukce jiných hornin (úlomkovité […………………..] sedimenty) ……………….→ eroze → ………….. → depozice (zdroje minerálního materiálu: vyvřelé, metamorfované, sedimentární horniny, organická hmota) b) chemické n. biogenní vysrážení z roztoků(………. sedimenty) c) činnost organizmů (………. sedimenty)

15 Klastické sedimentární horniny
Procesy geneze sedimentárních hornin: Vytřídění (důsledek transportu úlomků) Diageneze – ……………………. + ……………………. (přeměna nesoudržných hornin v pevné skalní horniny)

16 Skupiny klastických sedimentů (klasifikační kritérium – zrnitost):
……………. (> 2 mm) psamitické (……. – ….. mm) ……… (0,01 – 0,1 mm) ………………………………………

17 Psefity > 2 mm slepenec štěrk brekcie

18 Psamity 0,1 – 2 mm pískovec arkóza písek droba křemenec

19 Aleurity 0,01 – 0,1 mm spraš prachovec

20 Pelity < 0,01 mm jíl jílovec jílovitá břidlice

21 Chemické a organické sedimentární horniny

22 Silicity rohovec limnokvarcit diatomit buližník

23 Allity bauxit laterit

24 Karbonáty opuka vápenec travertin dolomit

25 Evapority kamenná sůl sádrovec anhydrit

26 Kaustobiolity Uhelná řada Živičná řada ropa rašelina asfalt antracit

27 Metamorfované horniny
Metamorfóza = ………………………………….. Izofázová metamorfóza – minerály v  původní hornině se chemicky nemění a dochází pouze k jejich překrystalování; alofázová metamorfóza – dochází k tvorbě nových minerálů Kontaktní metamorfóza – nastává na styku starších hornin s  tuhnoucím magmatem jak ve větší hloubce, tak na zemském povrchu; faktory metamorfózy: teplota a tlak Regionální metamorfóza – postihuje různorodé komplexy hornin na velkých územích; faktory metamorfózy – teplota, tlak, chemická aktivita plynů, par a roztoků

28

29 Kontaktní metamorfóza
kontaktní břidlice erlán porcelanit

30 Regionální metamorfóza
mramor svor amfibolit hadec

31 Geologická časová škála
Eonotém – ……………………. = období bez života, ……………………. = období s živými organizmy (kambrium až dnešek) Éra – ……………………. (= Prekambrium 3,8 mld. – 570 mil. let BP), ……………………. (570 – 225 mil. let BP), ……………………. (225 – 65 mil. let BP) a ……………………. (65 – 0 mil. let BP) Perioda – Paleozoikum (……………………. ), Mesozoikum (……………………. ), Kenozoikum (……………………. ). Epocha – každá perioda obsahuje zpravidla 2 až 3 epochy, typicky: ……………………. Věk – časové zařazení hornin v regionálním měřítku Zóna (chronozóna) – vymezení na základě období největšího rozvoje jednoho druhu organizmu nebo skupiny organizmů

32


Stáhnout ppt "Fyzická geografie Mgr. Ondřej Kinc Horniny a minerály"

Podobné prezentace


Reklamy Google