Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy mineralogie a petrologie Horniny a minerály Typy minerálů a hornin VY_32_INOVACE_26-12.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy mineralogie a petrologie Horniny a minerály Typy minerálů a hornin VY_32_INOVACE_26-12."— Transkript prezentace:

1 Základy mineralogie a petrologie Horniny a minerály Typy minerálů a hornin VY_32_INOVACE_26-12

2 Geologie  Věda, která se zabývá horninovým složením zemského těles a pochody, které v něm probíhají  Mineralogie (fyzikální a chemické vlastnosti minerálů)  Petrologie (fyzikální a chemické vlastnosti hornin)  Ložisková geologie (studium nerosných ložisek)  Vulkanologie – (zemětřesení a sopečná činnost)  Strukturní geologie (horniny z hlediska jejich uložení a struktury)  Geomorfologie (studium georeliéfu – povrchu země, tvary povrchu a jejich vznik)

3 Minerály a horniny  Základní stavební jednotky zemského tělesa  Klíčové pro nás je horninové složení zemské kůry  Základem vyvřelé horniny – utuhnutí zemské kůry před 3 mld. Let – vznik prvních hornin  Přes 90% tvoří žula a čedič  10% minerály a sedimenty  Sedimenty pokrývají téměř celý povrch litosféry – ve sníženinách souvrství až několik km mocná  Minerály na povrchu vzácné, k povrchu se dostávají díky praskání a vyzdvihování zemské kůry – nejčastěji v horách

4 Mineralogie  Minerál (nerost) prvek nebo sloučenina, které se vyskytují v krystalickém stavu – dosti vzácné  Fyzikálně i chemicky homogenní (všechny jeho části mají stejné chemické složení a strukturu)  Známo přes 3000 přírodních minerálů (v horninách jen několik desítek z nich) Autor: Neznámý Název: Dolomit_Rumunia.jpg, Magnesite.jpg Zdroj:

5 Systematizace minerálů  Třídit lze podle tvrdosti, chemického složení, využitelnosti pro těžbu  Prvky (zejména kovy a vzácné nekovy) – zlato, měď, diamant  Sulfidy (sloučeniny kovů a síry) - sfaleryt  Halogenidy – kamenná sůl  Oxidy – korund, magnetit, smolinec, opál  Karbonáty – aragonit, kalcit  Sulfáty – sádrovec  Fosfáty – kakoxen, triploid  Křemičitany – granát, živec, slída, mastek  Organolity - jantar

6 Prvky (zlato Au) Autor: Neznámý Název: Gold-crystals.jpg Zdroj:

7 Sulfidy (sfaleryt ZnS) Autor: Neznámý Název:Sfaleryt%2C_Rumunia.jpg Zdroj:

8 Halogenidy (kamenná sůl NaCl) Autor: Neznámý Název: Selpologne.jpg Zdroj:

9 Oxidy (korund Al 2 O 3 ) Autor: Neznámý Název: Several_corundum_crystals.jpg Zdroj:

10 Karbonáty (aragonit CaCO 3 ) Autor: Neznámý Název: Aragonit_1.jpg Zdroj:

11 Sulfáty (sádrovec CaSo 4 * 2H 2 O) Autor: Neznámý Název: Aragonit_1.jpg Zdroj:

12 Křemičitany (granát X 3 Z 2 [SiO 4 ] 3 ) Autor: Neznámý Název: Granat%2C_Madagaskar.JPG Zdroj:

13 Organolity (jantar C 10 H 16 O) Autor: Neznámý Název: Amber.pendants.800pix jpg Zdroj:

14 Petrologie  Hornina je heterogenní směs minerálů (výjimečně je tvořena jedním minerálem)  Fyzikálně i chemicky heterogenní (komplikovaná struktura a nestejné chemické složení)  Tvoří téměř veškerou hmotu zemského tělesa) Autor: Neznámý Název: Helgoland_Felswand_22017.JPG, Aegirine-phonolite jpg Zdroj: PG, jpg

15 Systematizace hornin  Podle způsobu jejich vzniku do 3 skupin  Vyvřelé (magmatické) horniny – vytuhlá láva  Hlubinné – granit (žula), gabro, syenit  Žilné – pegmatit  Výlevné – bazalt (čedič), trachyt, znělec, andezit  Usazené (sedimentární) horniny – produkt eroze  Úlomkovité – pískovec, štěrk  Jílovité – opuka, jílovec, hlína, spraš  Organogenní – vápenec, uhlí, ropa  Přeměněné (metamorfované) horniny – díky velkým tlakům a teplotám v hlubinách  mramor, rula, svor, fylit

16 Vyvřelé hlubinné (granit - žula) Autor: Neznámý Název: Yosemite_20_bg_ jpg, Rapakivigranite_ss.jpg Zdroj:

17 Vyvřelé výlevné (čedič - bazalt) Autor: Neznámý Název: Sheepeater_Cliff%2C_Yellowstone%2C_June_21%2C_2010.jpg, BasaltUSGOV.jpg Zdroj:

18 Usazené úlomkovité (pískovec) Autor: Neznámý Název: LionHeadSandstone.jpg, Sandstone(quartz)USGOV.jpg Zdroj:

19 Usazené jílovité (opuka) Autor: Neznámý Název: PP_Opukovy_lom_u_Predni_Kopaniny_Praha_867.jpg Zdroj:

20 Usazené organogenní (vápenec) Autor: Neznámý Název: The_Needles.jpg,, Pálava%2C_Děvín%2C_západní_skály.jpg Zdroj: 2C_D%C4%9Bv%C3%ADn%2C_z%C3%A1padn%C3%AD_sk%C3%A1ly.jpg

21 Přeměněné (mramor) Autor: Neznámý Název: Imgp7544.jpg, MarbleUSGOV.jpg Zdroj:

22 Děkuji za pozornost. Autor DUM: Mgr. Martin Brzóska


Stáhnout ppt "Základy mineralogie a petrologie Horniny a minerály Typy minerálů a hornin VY_32_INOVACE_26-12."

Podobné prezentace


Reklamy Google