Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Distribuce prvků v litosféře. Litosféra kontinentální kůra až 90 km granitické, sedimentární a metamorfické horniny oceánská kůra od 2 do 10 km mafické.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Distribuce prvků v litosféře. Litosféra kontinentální kůra až 90 km granitické, sedimentární a metamorfické horniny oceánská kůra od 2 do 10 km mafické."— Transkript prezentace:

1 Distribuce prvků v litosféře

2 Litosféra kontinentální kůra až 90 km granitické, sedimentární a metamorfické horniny oceánská kůra od 2 do 10 km mafické horniny

3 Oceánská kůra průměrná tloušťka 7-10 km nejstarší části 600 miliónů let

4 Kontinentální kůra průměrná tloušťka 35 km nejstarší části - miliardy let

5 Chemické složení OceánskáKontinentální SiO2 Al2O3 Fe203 a FeO CaO MgO

6

7 Horniny Horniny - magmatickéHorniny - sedimentární Horniny - metamorfní

8 Prvky v horninách Hlavní prvky(obvykle obsah v %) Stopové prvky(obvykle obsah pod 0.05%) O,Si,Al,Fe,Ca,Na,Mg,K… Au,Ag,Cd,Pt,Be,As,Pb…Cu,

9 Magma – Láva

10 Diferenciace magmatu Bowenovo krystalizační schéma Olivín Augit Amfibol Biotit Ca – plagioklas Plagioklas Na – plagioklas (albit) Ortoklas Muskovit Křemen MAFICKÉ INTERMEDIÁRNÍ KYSELÉ

11 Distribuce prvků ve vyvřelých horninách (Krauskopf) Kationty s velkým poloměrem a malým nábojem? => zastupují K Prvky s malým poloměrem nebo s vyšším nábojem => zůstávají v tavenině nebo reziduálních roztocích => inkomatibilní Prvky s poloměrem střední velikosti zastupují => Fe, Mg => jsou zastoupeny v mafických horninách Chalkofilní prvky => zůstávají v tavenině nebo reziduálních roztocích => jejich chování ovlivňuje přítomnost S Stopové prvky => nahrazují podobné hlavní prvky => izomorfie Rb, Cs, Ba, Pb… U, Th, B, Be, Mo, W, Nb… Cr, Ni, Co (ultrabazika) Mn, Ti, V (čediče a gabra) Pb, Zn, Fe…

12 Izomorfizmus 4. pravidla o izomorfizmu viz skripta I.Iontové poloměry se liší nejvíce o 15% II.Rozdíl nábojů > 1 výrazně omezuje možnosti III.Přednost má prvek, který tvoří pevnější vazbu s okolními atomy (tj. menší poloměr nebo vyšší náboj) IV.Omezení v případě velké změny kovalence vazby

13 Příklady izomorfizmů Li - Mg ve slídách (biotit, zinwaldit) K (Fe, Mg) 3 AlSi 3 O 10 (F, OH) 2

14 Příklady izomorfizmů Rb - K ve slídách a v živcích (ortoklasy) KAlSi 3 O 8

15 Příklady izomorfizmů Hf - Zr v zirkonech ZrSiO 4

16 Příklady izomorfizmů Sr - Ca v plagioklasech Nb  Ta v tantalitu, kolumbitu SiO 3 SiO 2

17 Sedimentární horniny Vznikají druhotně – zvětráváním pro jednotlivá geologická období typické horniny – vnější podmínky

18 Zvětrávání Mechanické zvětrávání –led, –uvolnění tlaku, –termální expanze, –organická aktivita, –abraze apod.

19 Zvětrávání Chemické zvětrávání –mechanické zvětrávání => katalyzátor –kyslík => oxidace –CO 2 => kyselina uhličitá –H 2 O –organické kyseliny Atm. CO 2 + voda = pH 5,7

20 Zvětrávání + eroze zvětralý materiál = eroze

21 Eroze - následky

22 Faktory ovlivňující zvětrávání teplota pH redox potenciál prostředí přítomnost vody (vlhkosti)

23 pH

24 Voda 610 Pa 273,16 K Země Venuše Mars Pindar – …voda je nejlepší z věcí… (522-543 BC)

25 Distribuce prvků v sedimentárních horninách Sedimentace SiO 2 => pískovce, rohovce Ca, Mg => karbonatické sed. K, Al => břidlice Na => evapority Diageneze

26 Fyzikální separace při sedimentačním procesu Kumulace odolných reziduálních minerálů viz ložiska Au, Pt, REE, Be, Zr, Sn apod. –Au (ryzí) –Be (beryl) –Sn (kasiterit – cínovec) –Zr (zirkony)

27 Základní reakce Rozpouštění a hydratace Fe 2 O 3 + H 2 O  Fe(O)OH (stejná reakce pro Al, Mn) SiO 2  H 4 SiO 4 CaSO 4 hydratuje CaSO 4. 2H 2 O Zvětrávání karbonátů CaCO 3 + H 2 CO 3  Ca 2+ + 2HCO 3 - Oxidační reakce FeS 2 + O 2 + 2H 2 O  Fe 2+ + 2H 2 SO 4

28 Základní reakce - hydrolýza Hydrolýza – živce a neoxidovatelné silikáty 4KAlSi 3 O 8 +22H 2 0  4K + + 4OH- + Al 4 Si 4 (OH) 8 + 8H 4 SiO 4 kaolinit V kyselém prostředí:  4K + + 4Al 3+ + ??H 4 SiO 4 Acidifikace životního prostředí

29 Distribuce prvků v metamorfních horninách změnou p a T podmínek v okolí hornin sedimentárních nebo magmatických  metamorfóza podobné ale mnohem výraznější změny než při diagenezi

30 Metamorfní facie


Stáhnout ppt "Distribuce prvků v litosféře. Litosféra kontinentální kůra až 90 km granitické, sedimentární a metamorfické horniny oceánská kůra od 2 do 10 km mafické."

Podobné prezentace


Reklamy Google