Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁKLADY NEFISKÁLNÍ ČÁSTI FINANČNÍHO PRÁVA. Systém finančního práva – předmětové kriterium Finanční právo Fiskální část Nefiskální část.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁKLADY NEFISKÁLNÍ ČÁSTI FINANČNÍHO PRÁVA. Systém finančního práva – předmětové kriterium Finanční právo Fiskální část Nefiskální část."— Transkript prezentace:

1 ZÁKLADY NEFISKÁLNÍ ČÁSTI FINANČNÍHO PRÁVA

2 Systém finančního práva – předmětové kriterium Finanční právo Fiskální část Nefiskální část

3 Předmět nefiskální části Chování ve společenských vztazích, které vznikají v rámci veřejnoprávního dohledu/dozoru nad finančními činnostmi Chování ve společenských vztazích, které vznikají v rámci veřejnoprávního dohledu/dozoru nad finančními činnostmi Tyto vztahy přímo nesouvisí s procesem tvorby a užití veřejných peněžních fondů Tyto vztahy přímo nesouvisí s procesem tvorby a užití veřejných peněžních fondů

4 Oblasti regulace Peněžní oběh a platební styk Peněžní oběh a platební styk Bankovní dohled Bankovní dohled Devizová správa Devizová správa Dohled v pojišťovnictví Dohled v pojišťovnictví Dohled nad kapitálovým trhem Dohled nad kapitálovým trhem Puncovnictví Puncovnictví

5 Metoda regulace Převažují prvky administrativně právní metody regulace Převažují prvky administrativně právní metody regulace Modifikace: uplatňováním ekonomických nástrojů působení na peněžní vztahy (hodnota Kč) Modifikace: uplatňováním ekonomických nástrojů působení na peněžní vztahy (hodnota Kč) Kombinace veřejnoprávních aktů a smluv Kombinace veřejnoprávních aktů a smluv

6 Vnitřní systémová charakteristika Měnové právo Měnové právo Devizové právo Devizové právo Veřejné bankovní právo Veřejné bankovní právo Pojišťovnické právo Pojišťovnické právo Právo kapitálové trhu (VP) Právo kapitálové trhu (VP) Puncovní právo Puncovní právo

7 Vnější charakteristika a akceptace Součást finančního práva Součást finančního práva Blízkost správnímu právu (hospodářské právo) Blízkost správnímu právu (hospodářské právo) Veřejné bankovní právo x obchodní právo Veřejné bankovní právo x obchodní právo Pojištovnické právo x občanské právo Pojištovnické právo x občanské právo Finanční právo sensu stricto x fiskální právo Finanční právo sensu stricto x fiskální právo

8 Měnové právo Právní regulace peněžního oběhu a platebního styku

9 Podstata a funkce peněz Podstata a funkce peněz Existence směny Existence směny Vybrané zboží – všeobecný ekvivalent Vybrané zboží – všeobecný ekvivalent Historicky cca 150 druhů zboží – všeobecný ekvivalent (komoditní peníze) Historicky cca 150 druhů zboží – všeobecný ekvivalent (komoditní peníze) Drahé kovy → mince → mincovní regál → → prazáklad měnového práva Drahé kovy → mince → mincovní regál → → prazáklad měnového práva Podstata peněz: 1. ekonomická Podstata peněz: 1. ekonomická 2. právní 2. právní

10 Ekonomická podstata peněz Zboží – všeobecný ekvivalent směny Zboží – všeobecný ekvivalent směny Užitná hodnota peněz vyplývá ze schopnosti jejich výměny za jakékoli zboží → všeobecný ekvivalent zboží Užitná hodnota peněz vyplývá ze schopnosti jejich výměny za jakékoli zboží → všeobecný ekvivalent zboží

11 Ekonomická podstata peněz → funkce: Měřítko hodnot Měřítko hodnot Prostředek cirkulace zboží (Z-P-Z) Prostředek cirkulace zboží (Z-P-Z) Platební prostředek Platební prostředek Thesauros – různá forma akumulace Thesauros – různá forma akumulace

12 Právní aspekty peněz Právní podstatu peněz vyjadřují tři vzájemně provázané elementy: 1. Peněžní jednotka 2. Peněžní suma 3. Znak peněz

13 Peněžní jednotka Abstraktivní míra hodnoty Abstraktivní míra hodnoty V metalických soustavách: právem stanovené množství měnového kovu jako jednotka míry hodnoty statků (1Kčs=0,123426 g zlata) V metalických soustavách: právem stanovené množství měnového kovu jako jednotka míry hodnoty statků (1Kčs=0,123426 g zlata) Mocensky určený prostředek k vyrovnání dluhu Mocensky určený prostředek k vyrovnání dluhu Mocensky určený název a dílčí jednotky Mocensky určený název a dílčí jednotky

14 Peněžní suma (částka) Abstraktivní velikost hodnoty měřená v peněžních jednotkách. Abstraktivní velikost hodnoty měřená v peněžních jednotkách. Abstraktivně vyjádřený dluh, pohledávka apod. Abstraktivně vyjádřený dluh, pohledávka apod. Zaplacením dochází k přenesení abstraktivní hodnoty od dlužníka na věřitele Zaplacením dochází k přenesení abstraktivní hodnoty od dlužníka na věřitele

15 Znaky peněz Věc (§ 118 odst. 1 OZ) Věc (§ 118 odst. 1 OZ) Nositel peněžní sumy Nositel peněžní sumy Právní prostředek placení na území daného státu Právní prostředek placení na území daného státu Součást soustavy znaků peněz Součást soustavy znaků peněz Platidla, elektronické peníze … Platidla, elektronické peníze … Znak peněz není předmětem prodeje (kromě nákupu emisní banky od výrobce) Znak peněz není předmětem prodeje (kromě nákupu emisní banky od výrobce)

16 Peněžní systém České republiky Měnové právo Měnové právo právo peněžního zřízení právo peněžního oběhu právo peněžního oběhu

17 Peněžní zřízení ZČNB (6/1993 Sb.) ZČNB (6/1993 Sb.) Peněžní jednotka: koruna česká „Kč“ Peněžní jednotka: koruna česká „Kč“ ISO 4212 CZK (ISO 3166+měna) ISO 4212 CZK (ISO 3166+měna) Emisní instituce: ČNB Emisní instituce: ČNB Parita: Ø Parita: Ø Znaky peněz: mince, bankovky Znaky peněz: mince, bankovky

18 Otázka č. 1 Nejnižší nominální hodnota bankovky?

19

20 Otázka č. 2 Které nominály Kčs v roce 1993 neměla?

21 Nominály, které Kčs v roce 1993 neměla

22 Otázka č. 3 Co bylo na bankovce 500 Kčs?

23

24 Peněžní oběh HOTOVOSTNÍ OBĚH 37/1994 Sb. – postup při příjmu peněz a nakládání s nimi a při poskytování náhrad 37/1994 Sb. – postup při příjmu peněz a nakládání s nimi a při poskytování náhrad BEZHOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK 124/2002 Sb. – ZPS 124/2002 Sb. – ZPS 51/1992 Sb.- v. o platebním styku a zúčtování mezi bankami 51/1992 Sb.- v. o platebním styku a zúčtování mezi bankami

25 Nucený oběh Platidla: Platná x neplatná Platná x neplatná stažená z oběhu padělanápozměněná Celistvá x celá Celistvá x celáopotřebovanápoškozená

26 Nucený oběh FO – poškozené a opotřebované FO – poškozené a opotřebované PO – opotřebované necelistvé PO – opotřebované necelistvé - poškozené - poškozené FO a PO: oběžné mince FO a PO: oběžné mince 10 ks téže nominální hodnoty 100 Kč do nominálu 10 Kč, 500 Kč vyšší Pamětní mince ČNB a banky – přijímají vše ČNB a banky – přijímají vše

27 DEVIZOVÉ PRÁVO Soubor právních norem regulujících nakládání s devizovými hodnotami

28 Formální prameny ZČNB – část sedmá (§§ 35, 36) – Pravomoc ČNB v devizovém hospodářství ZČNB – část sedmá (§§ 35, 36) – Pravomoc ČNB v devizovém hospodářství DZ – zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů DZ – zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů Smlouvy o podpoře a ochraně investic Smlouvy o podpoře a ochraně investic Prováděcí předpisy k DZ Prováděcí předpisy k DZ Sankční předpisy v devizovém hospodářství Sankční předpisy v devizovém hospodářství

29 DEVIZOVÉ HODNOTY Peněžní prostředky v cizí měně Peněžní prostředky v cizí měně valutydevizy valutydevizy Zahraniční cenné papíry Zahraniční cenné papíry (emitent cizozemec) Finanční deriváty Finanční deriváty (penězi ocenitelná práva a závazky od nich odvozené)

30 Funkce regulace Ochrana devizových zájmů státu Ochrana devizových zájmů státu Usnadnění dosažení příznivé platební bilance Usnadnění dosažení příznivé platební bilance Zamezení nekontrolovaného odlivu devizových prostředků do zahraničí Zamezení nekontrolovaného odlivu devizových prostředků do zahraničí Usměrnění alokace zahraničního kapitálu do nemovitostí v tuzemsku Usměrnění alokace zahraničního kapitálu do nemovitostí v tuzemsku

31 Devizová správa Státní správa na úseku devizového hospodářství vykonávaná podle DZ a předpisů související Státní správa na úseku devizového hospodářství vykonávaná podle DZ a předpisů související Dělená správa: Dělená správa: 1. ve výlučné působnosti ČNB 2. Ve výlučné působnosti vlády ČR 3. v působnosti příslušného devizového orgánu

32 DEVIZOVÝ ORGÁN MF: Organizační složky státu Organizační složky státu Územní samosprávné celky Územní samosprávné celky Státní fondy Státní fondy Osoby z úvěrů poskytnutých nebo přijímaných ČR Osoby z úvěrů poskytnutých nebo přijímaných ČR ČNB: www.cnb.cz www.cnb.cz Ostatní osoby

33 SUBJEKTY DEVIZOVÉHO PRÁVA Adresáti devizové správy Adresáti devizové správy Účastníci devizových obchodů Účastníci devizových obchodů

34 SUBJEKTY DEVIZOVÉHO PRÁVA Devizový status – soubor práv a povinností v devizovém hospodářství Devizový status – soubor práv a povinností v devizovém hospodářství Určovatel příslušnosti: místo trvalého pobytu (FO), místo sídla (PO) Určovatel příslušnosti: místo trvalého pobytu (FO), místo sídla (PO) TUZEMEC TUZEMEC CIZOZEMEC CIZOZEMEC Není rozhodující občanství! Není rozhodující původ kapitálu!

35 DEVIZOVÉ MÍSTO Osoba provádějící obchody s devizovými hodnotami nebo poskytující peněžní služby jako předmět svého podnikání Osoba provádějící obchody s devizovými hodnotami nebo poskytující peněžní služby jako předmět svého podnikání

36 Kategorie devizových míst Bankovní devizová místa Bankovní devizová místa Nebankovní devizová místa s devizovou licencí Nebankovní devizová místa s devizovou licencí Koncesionářská devizová místa Koncesionářská devizová místa Devizová místa s jednotnou licencí Devizová místa s jednotnou licencí

37 Bankovní devizová místa Bankovní licence banky § 4 ZB (21/1992 Sb.) Bankovní licence banky § 4 ZB (21/1992 Sb.) Bankovní licence pobočky zahraniční banky nepožívající výhod jednotné licence podle práva Evropských společenství § 5 ZB Bankovní licence pobočky zahraniční banky nepožívající výhod jednotné licence podle práva Evropských společenství § 5 ZB Licence – oprávnění provádět obchody s devizovými hodnotami nebo platební styk ve vztahu k zahraničí Licence – oprávnění provádět obchody s devizovými hodnotami nebo platební styk ve vztahu k zahraničí

38 Nebankovní devizová místa Devizová licence - § 3 DZ Devizová licence - § 3 DZ Osoba bez licence podle § 4, § 5 nebo § 5a a násl. ZB Osoba bez licence podle § 4, § 5 nebo § 5a a násl. ZB DL = podnikatelské oprávnění k provádění obchodů s devizovými hodnotami nebo poskytování peněžních služeb DL = podnikatelské oprávnění k provádění obchodů s devizovými hodnotami nebo poskytování peněžních služeb

39 Koncesionářská devizová místa Živnostník Živnostník Koncesovaná živnost „směnárenská činnost“ Koncesovaná živnost „směnárenská činnost“ Příloha 3 ŽZ (455/1991 Sb.) Příloha 3 ŽZ (455/1991 Sb.) Udělení koncese po vyjádření ČNB Udělení koncese po vyjádření ČNB Koncesní listina Koncesní listina Pouze NÁKUP cizí měny!

40 Devizová místa s jednotnou licencí Osoby oprávněné k provádění obchodů s devizovými hodnotami nebo k provádění platebního styku ve vztahu k zahraničí Osoby oprávněné k provádění obchodů s devizovými hodnotami nebo k provádění platebního styku ve vztahu k zahraničí Princip jednotné licence - § 5a a násl. ZB Princip jednotné licence - § 5a a násl. ZB

41 Nabývání nemovitostí v tuzemsku Relativní volnost Relativní volnost Nabývání zemědělských pozemků Nabývání zemědělských pozemků Nabývání ostatních nemovitostí Nabývání ostatních nemovitostí § 17 DZ


Stáhnout ppt "ZÁKLADY NEFISKÁLNÍ ČÁSTI FINANČNÍHO PRÁVA. Systém finančního práva – předmětové kriterium Finanční právo Fiskální část Nefiskální část."

Podobné prezentace


Reklamy Google