Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Primární imunodeficience Aleš Janda, Anna Šedivá Ústav imunologie UK 2. LF a FNM duben 2007

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Primární imunodeficience Aleš Janda, Anna Šedivá Ústav imunologie UK 2. LF a FNM duben 2007"— Transkript prezentace:

1 Primární imunodeficience Aleš Janda, Anna Šedivá Ústav imunologie UK 2. LF a FNM duben 2007 ales.janda@lfmotol.cuni.cz http://imunologie.lfmotol.cuni.cz

2 Imunodeficience  primární (PID, vrozené) x sekundární  většinou zvýšená náchylnost i infekcím  porucha adaptivní x neadaptivní imunity  asymptomatické x život ohrožující  nutnost rychlé diagnostiky  v některých případech možná kauzální léčba  humánní knock-out

3 Differenciace B a T buněk

4 Rizikoví pacieni  pozitivní rodinná anamnéza  neprospívání, chronický průjem, atypické kožní vyrážky, oportunní infekce  opakované těžké infekce, neadekvátní odpověď na léčbu  opakované kožní či orgánové abscesy  opakované infekce úzkou skupinou patogenů  přítomnost choroby, která je spjata s ID

5 Role imunitního systému v boji proti infekcím

6 Primární imunodeficience (PID)

7 Incidence PID  sIgAD1 : 500 - 700  DGS1 : 4.000  CVID1 : 25.000  SCID1 : 100.000  CD19 deficitjen několik případů  v ČR cca 700 pacientů

8 Klinické příznaky  Infekce těžké? rekurentní? perzistující? oportunní?  Patogeny?  Věk pacienta?  Možný i atypický průběh!

9 Diferenciální diagnostika PID HUMORÁLNÍBUNĚČNÉ KOMBINOVANÉ FAGOCYTÁRNÍKOMPLEM ENT. výskyt70%20%9%1% věk<6 m0... < 2 r kdykoli příznaky respirační inf. otitidy pneumonie těžké resp. inf. pneumonie dermatitidy průjmy oportunní inf. omfalitidy adenitidy pyodermie otitidy autoimunitn í o. SLE pyogenní inf. edémy infekceextracelulární echoviry viry houby mykobakterie houby enterobakterie neisseria spp.

10 Diferenciální diagnostika PID HUMORÁLNÍBUNĚČNÉ KOMBINOVANÉ FAGOCYTÁRNÍKOMPLEM. komplikaceechovirové inf. nádory autoimunitní o. nádory autoimunitní o. různé přežitídospělostranné dětstvírůzné chorobysIGAD XLA CVID SCIDCGD LAD HAE

11 Infekce u PID Infekční agens Humorální deficitBuněčný deficitKombinovaný deficitFagocytární deficitKomplementový deficit ViryEnteroviryHerpesviryVšeNe BakterieStreptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Campylobacter fetus, Neisseria meningitidis, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum Salmonella typhiStejné jako u humorálních deficitů + Listeria monocytogenes, střevní mikroflóra Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella typhi, Nocardia asteroides, střevní mikroflóra Stejné jako u humorálníc h deficitů, zvláště Neisseria meningitidi s MykobakterieNeVše, včetně BCG Ne PlísněNeCandida albicans Coccidioides immitis Histoplasma capsulatum Aspergillus fumigatus Candida albicans Cryptococcus neoformans Pneumocystis jiroveci Aspergillus fumigatus Candida albicans Pneumocystis jiroveci Ne ProtozoaGiardia lambliaToxoplasma gondiiNe

12 Terapie PID G-CSF a GM-CSF neutropenie genová terapie ADA deficit X - vázaný SCID (LAD, CGD, XLA?)  IVIG, SCIG  antibiotika, antimykotika CGD LAD  transplantace konstní dřeně SCID LAD Wiskott-Aldrich syndrom  Interferon gama CGD

13 Substituce imunoglobuliny PreparátVýrobceBaleníObsah IgA (mg/ ml) Endobulin S/D (i.v.)Baxter0.5g, 1g, 2.5g, 5g, 10g 10-50 Flebogamma 5% (i.v.)Grifols0.5g, 2.5g, 5g, 10g4.3 Gammagard S/D (i.v.)Baxter0.5g, 2.5g, 5g, 10g0.4-1.9 Octagam 5% (i.v.)Octapharma1g, 2.5g, 5g, 10g0.1 Pentaglobin 5% (i.v.)Biotest Pharma 0.5g, 1g, 2.5g, 5g6 Venimmun N 5% (i.v.)ZLB Behring0.5g, 2.5g, 5g5.5 Subcuvia 16% (s.c., i.m.)Baxter5ml, 10ml<5.5 Vivaglobin 16% (s.c.)ZLB Behring3ml, 10ml, 20ml? Gammanorm16% (s.c., i.m.)Octapharma10ml<82.5 Pasteurised human immunoglobulin 16% (i.m.)Grifols2ml, 5ml? dávka 200 – 400 mg/kg/měsíc

14 Vyšetření  krevní obraz, FW, biochemie

15 Humorální imunita  sérové hladiny imunoglobulinů  sérové hladiny specifických protilátek  počet B buněk zjištěný průtokovou cytometrií  protilátková odpověď na booster imunizaci  in vitro produkce imunoglobulinů po stimulaci mitogeny  in vitro produkce imunoglobulinů po stimulaci anti-CD40 a cytokiny  protilátková odpověď po imunizaci neoantigenem (bakteriofágy, hepatitida, encefalitida)

16 Buněčná imunita  počet T a NK buněk zjištění průtokovou cytometrií  kožní test pozdní přecitlivělosti  in vitro odpověď na stimulaci mitogeny a antigeny  cytotoxicita NK buněk  testy enzymů (ADA, PNP)  FISH pro zjištění delece v lokusech 22q11 a 10p11  produkce cytokinů po stimulaci mitogeny a antigeny  exprese povrchových markerů po stimulaci mitogeny

17 Fagocytóza  krevní obraz s diferenciálem  histologická morfologie neutrofilů  test oxidázové funkce (NBT, chemiluminiscence)  adhezivní molekuly zjištěné průtokovou cytometrií  fagocytóza  chemotaxe  testy enzymů (myeloperoxidáza, G6PDH)  obrat leukocytů  biopsie kostní dřeně

18 Komplement  CH50 (celková hemolytická aktivita komplementu)  AH50 (hemolytická aktivita alternativní cesty komplementu)  hladiny a aktivita jednotlivých složek komplementu

19 Další testy  molekulární metody: Southern, Northern a Western blot, PCR, sekvenování

20 Prenatální diagnostika Onemocnění Detekce postiženého genu Nález ve fetální krvi nebo v buňkách z amniové tekutiny XLA+absence B buněk X-SCID+absence T buněk AR-SCID+/-absence T i B buněk WAS+"holé" lymfocyty v elektronovém mikroskopu A-T+radiosenzitivita MHCIID- absence MHC II třídy na buněčných membránách LAD I*absence CD18 na fagocytech X-CGD+abnormální produkce kyslíkových radikálů AR-CGD*abnormální produkce kyslíkových radikálů ADA+snížená koncentrace ADA v erytrocytech PNP+snížená koncentrace PNP v erytrocytech

21 Kazuistiky

22 ONDŘEJ, 8 měsíců

23 ONDŘEJ Anamnéza  rodinná anamnéza negativní  očkován BCG  ve 3 měsících zvětšení uzliny v levé axille kolikvace punkce zhojení  ve 4 měsících kašel, po symptomatické léčbě ustoupil během týdne  chronicky řidší žlutozelené stolice  od 2 měsíců věku hůře prospíval

24 ONDŘEJ Váhový graf

25 ONDŘEJ Záchyt onemocnění  v 8 měsících soor v dutině ústní  PLDD: afebrilní, dystrofizace ( 200 g oproti kontrole v 6 měsících), soor, tachypnoe, dýchání bez vedl. fenomenů  hospitalizace: při přijetí sat. O 2 80%, leukocytóza 37 x10 9 /l, převaha lymfocytů, Hgb 10,4 g/dl, trombocytóza 837x10 9 /l, nízká FW, nízké CRP

26 ONDŘEJ Imunologické vyšetření IgG 0,6 g/l [NR 3.6-7.7] IgA < 0.06 g/l [NR 0.1-0.6] IgE < 1 IU/ml [NR 0-30.0] IgM 1,98 g/l [NR 0.3-1.4] počty lymfocytů funční testy (blastická transformace) (fagocytóza, NBT) v normě

27 ONDŘEJ Další vyšetření  CMV krev + BAL +  P. carinii krev + BAL +

28 Hyper IgM syndrom? IgG, A, E + IgM a atypická infekce

29 ONDŘEJ Před transplantací CD3+CD4+CD154+

30 mutace v 5. exonu, Cys800Thy substituce aminokyseliny Tre254Met (dr. Genevieve de Saint Basil, Neckar, Pařiž) Notarangelo, J Allergy Clin Immunol 2006, 117, 855-64 Xq26 ONDŘEJ Molekulární genetika matka – přenašečka ONDŘEJ

31 ONDŘEJ Po transplantaci CD3+CD4+CD154+

32 VAŠEK, téměř 3 letý chlapec

33 VAŠEK Anamnéza  IVF, dvojče A, bratr zdráv  osobní anamnéza bez pozoruhodností  pneumonie cca měsíc před stanovením diagnózy (léčen ambulantně)  očkován dle kalendáře, bez reakcí  přijat pro laryngitidu, následně rozvoj septického stavu

34 VAŠEK Diagnóza a léčba  absence všech tříd imunoglobulinů  absence B lymfocytů  prokázána mutace v genu pro Brutonovu tyrosinkinázu (BTK) – dr. Freiberger, Brno Brutonova agamaglobulinémie  IVIG substituce, prognóza relativně dobrá, ohrožen echovirovy (možná díky defektní odpovědi na TLR signály)

35 MICHAL, 5ti měsíční chlapec

36 MICHAL Anamnéza  v rodině matky v několika generacích postupně úmrtí chlapců (údajně na selhání imunity)  očkován dle kalendáře  ve 4 měsících trobný kožní exantém  přijat pro rozsáhlou pneumonii a septický stav

37

38 MICHAL Vyšetření KO+dif WBC 14.3., HBG 6.4, HCT 0.208 lymfo 7.2%, mono 6.5%, neutro 86%, eos 0.1%, baso 0.1, tyče 10% Imunologie IgG 0 IgA 0 IgM 0.14 IgE méně než 18 protilátky proti tetanu IgG, Haemophilu IgG – neg. CD3+: 0.1%, CD3-CD16+/56+: 4.0%, CD 4+: 0%, CD19+: 96%

39 MICHAL Molekulární diagnostika T-B+... cca 60% všech případů SCID z toho v 70% je onemocnění X-SCID) mutace genu kódujícího  -řetězec receptoru pro interleukin 2 (IL-2) + IL-4, IL-7, IL-9, IL-15 a IL-21

40 oučebnice Imunodeficience, v roce 2007 vyšlo 2. vydání (Grada) oinformace pro pacienty (Tigis) – elektonicky také na stánkách Ústavu imunologie, v tištěné podobě k dispozici na sekretariátu ústavu ochystané vnitřní guidedelines (plápublikace na webu) oambulance pro pacienty s imunodeficity - úterý (prof. Šedivá, dr. Janda) oaplikace intravenózních imunoglobulinů – úterý, čtvrtek, pátek (dr. Zachová, dr. Podrazil, dr. Sobotková) odiskusní skupina – imunodeficience-l@lfmotol.cuni.czimunodeficience-l@lfmotol.cuni.cz okaždoroční květnový dvoudenní seminář o primárních imunodeficiencích (ESID), letos 14.-15. května (info: http://imunologie.lfmotol.cuni.cz) Informace o imunodeficitech

41 European Federation of Immunological Societies (EFIS)www.efis.org/ European Academy of Allergology and Clinical Immunology (EAACI) www.eaaci.net/ European Society for Immunodeficiencies (ESID)www.esid.org/ Mezin á rodn í pacientsk á organizace pro prim á rn í imunodeficience (IPOPI) www.ipopi.org/ Česká imunologická společnost (CIS)www.biomed.cas.cz/cis/ Česk á společnost alergologie a klinick é imunologie (ČSAKI)www.csaki.cz Registr prim á rn í ch imunodeficienc í ESIDwww.esid-registry.org/ Seznam odkazů na webov é str á nky o imunodeficitechbioinf.uta.fi/idr/ Seznam laboratoř í prov á děj í c í ch diagnostiku prim á rn í ch imunodeficitů bioinf.uta.fi/IDdiagnosti cs/ Datab á ze genových mutac í způsobuj í c í ch prim á rn í imunodeficity bioinf.uta.fi/base_root/ Primárn í imunodeficience. Př í ručka pro pacienty a jejich rodiny. Tigis, Praha 1999, 2. vyd á n í 2004. Elektronick á forma publikace imunologie.lf2.cuni.cz Info o PID na webu


Stáhnout ppt "Primární imunodeficience Aleš Janda, Anna Šedivá Ústav imunologie UK 2. LF a FNM duben 2007"

Podobné prezentace


Reklamy Google