Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Experimentální diagnostické a terapeutické metody MUDr. Jana Kayserová Ústav imunologie 2.LF UK, Praha-Motol.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Experimentální diagnostické a terapeutické metody MUDr. Jana Kayserová Ústav imunologie 2.LF UK, Praha-Motol."— Transkript prezentace:

1 Experimentální diagnostické a terapeutické metody MUDr. Jana Kayserová Ústav imunologie 2.LF UK, Praha-Motol

2 Nové metody v imunologii Screening onemocnění Diagnóza Upřesnění diagnózy (různé typy onemocnění) Predikce onemocnění Terapie – individuální podání nebo rozšíření spektra indikací Primární imunodeficity Alergická onemocnění Autoimunitní onemocnění Nádorová onemocnění

3 Genová úroveň Mutace v genech zapojených do imunitních pochodů Gata-2 – MonoMac syndrom deficience dendritických buněk, monocytů a B buněk a leukémie TREC/KREC – screening SCID TREC - T cell receptor excision circle KREC - kappa-deleting recombination excision circle Cossu Italian Journal of Pediatrics 2010 Borte Blood 2012

4 TREC/KREC TREC KREC TREC - T cell receptor excision circle KREC - kappa-deleting recombination excision circle

5 Sérum – autoprotilátky – vzácná autoimunitní onemocnění – CRD – komponentová diagnostika u alergických onemocnění Buněčné subpopulace – Základní lymfocytární subpopulace – TH17, Tregs, podtypy B lymfocytů, specifické T lymfocyty, DC

6 Autoprotilátky Stanovení v séru a dalších tekutinách (likvor,…) Diagnostika a monitoring průběhu onemocnění

7 Autoimunitní encefalitidy – Příběh Kačenky, která se po roce probudila (NMDA-R encefalitida) – Nejdříve postupně všechny linie standardní léčby (IVIG, kortikosteroidy, cyklofosfamid, eliminační metody – plasmaferéza – bez efektu – Použití experimentální biologické léčby (anti-CD52 – alemtuzumab)

8 Biologická léčba Monoklonální protilátky Rozšíření spektra indikací – Anti-CD20 (rituximab) SLE, lymfomy, vaskulitidyx atopická dermatitida – Anti-CD52 (alemtuzumab) Chronická CLL, RSx autoimunitní encefalitida, vaskulitida nezařazená

9 Komponentová diagnostika Moderní „in vitro metoda“, umožňující stanovení přecitlivělosti časného typu vůči přesně definovaným molekulám, které jsou v příčinné souvislosti s alergickým onemocněním Produkce specifických IgE protilátek proti 1 epitopu alergenu Upřesnění a zkvalitnění diagnostiky alergie (nepracujeme se směsí, ale se známou a přesně definovanou molekulou) Konstantní kvalita Amplifikovatelnost

10

11 Adam a Hana měli oba posledních 5 let těžkou pylovou alergii v období únor-červen SPTALERGENADAMHANA bříza5/105/11 trávy5/10 IgEEXTRAKTADAMHANA bříza15,0kU/l8,5kU/l trávy6,3kU/l11,3kU/l Alergenové komponentyADAMHANA Bet v 1 (PRP 10)10,1< 0,1 Bet v 2 (profilin)< 0,16,3 Bet v 4 (polcalcin)5,2< 0,1 Phl p 1< 0,17,3 Phl p 5< 0,1 Phl p 7 (polcalcin)5,8< 0,1 Adam: alergie na pyl břízy - léčba SAIT na pyl břízy Hana: alergie na pyl trav - léčba SAIT na pyl trav

12 Buněčná úroveň – kvantitativní deficity Buněčné subpopulace – Základní lymfocytární subpopulace – TH17, Tregs, podtypy T a B lymfocytů – Využití hlavně při diagnostice primárních imunodeficiencí SSC FSC SSC CD 3 CD 4 CD 8 CD 25 FoxP3 Regulační T lymfocyty -Diagnostika - Nepřítomnost Treg u primárního imunodeficitu IPEX -mutace v genu pro FoxP3 (transkripční faktor pro Treg) -Zvýšeny u nádorových onemocnění – stanovení se využívá při indikaci cyklosfosfamidu před imunoterapií v klinických studiích -Experimentální stanovení u autoimunitních onemocněních - sníženy CD4+25+FoxP3+ lymfocyty

13 Th17 lymfocyty Cytometrická analýza - Strategie „gatování“ -Diagnostika HyperIgE sy- mutace pro transkripční faktor STAT-3 -STAT-3 je hlavní transkripční faktor Th17 lymfocytů -Vysoce zvýšené u chronické granulomatózy CD4+IL-17+ lymfocyty HyperIgE sy Zdravá kontrola HyperIgE sy 0,1 0,7

14 Subtypy B lymfocytůCD19+ lymfocyty -Diagnostika CVID a dalších B buněčných imunodeficitů Vlková J Immunol 2010

15 Nekontrolovatelná sekrece IL-1 autoinflamatorní sy – Stanovení IL-1beta v séru – Terapie: blokáda IL-1 = antagonista IL-1 receptoru (Anakinra) Funkční poruchy

16 Náchylnost k určitým infekčním agens Deficience TLR receptorů IRAK4, MyD88 – pneumokokové infekce TLR 3 – herpetické encefalitidy Stanovení produkce prozánětlivých cytokinů (IL-1beta, IL-6, atd.) po stimulaci mononukleárních buněk agonisty jednotlivých TLR receptorů

17 – Deficience IFNgama nebo jeho receptoru Mykobakteriální infekce Stanovení produkce IFNgama, IL-12, IL-23

18 Aktivní buněčná imunoterapie Dendritické buňky – Terapie nádorových onemocnění (DCVAC – ca prostaty, ovarii) – Terapie autoimunitních onemocnění (tolerogenní DC) – T1D, RA CMV-specifické T lymfocyty – Pacienti se SCID jsou ohroženi CMV infekcemi – Reaktivace CMV po HSCT – Stanovení efektorových T lymfocytů, které zajišťují dlouhodobou ochranu před CMV reaktivacemi – Adoptivní transfer od příbuzných Tx pacientů

19 Závěr + Experimentální metody vedou k přesnější (někdy i rychlejší) diagnostice onemocnění nebo jeho podtypu a k možnostem specifické léčby s minimálními nežádoucími příznaky - Postupy nejsou standardizované


Stáhnout ppt "Experimentální diagnostické a terapeutické metody MUDr. Jana Kayserová Ústav imunologie 2.LF UK, Praha-Motol."

Podobné prezentace


Reklamy Google