Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Experimentální diagnostické a terapeutické metody

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Experimentální diagnostické a terapeutické metody"— Transkript prezentace:

1 Experimentální diagnostické a terapeutické metody
MUDr. Jana Kayserová Ústav imunologie 2.LF UK, Praha-Motol

2 Nové metody v imunologii
Screening onemocnění Diagnóza Upřesnění diagnózy (různé typy onemocnění) Predikce onemocnění Terapie – individuální podání nebo rozšíření spektra indikací Primární imunodeficity Alergická onemocnění Autoimunitní onemocnění Nádorová onemocnění

3 Genová úroveň Mutace v genech zapojených do imunitních pochodů
Gata-2 – MonoMac syndrom deficience dendritických buněk, monocytů a B buněk a leukémie TREC/KREC – screening SCID TREC - T cell receptor excision circle KREC - kappa-deleting recombination excision circle Cossu Italian Journal of Pediatrics 2010 Borte Blood 2012

4 TREC/KREC KREC TREC TREC - T cell receptor excision circle
KREC - kappa-deleting recombination excision circle

5 Sérum Buněčné subpopulace
autoprotilátky – vzácná autoimunitní onemocnění CRD – komponentová diagnostika u alergických onemocnění Buněčné subpopulace Základní lymfocytární subpopulace TH17, Tregs, podtypy B lymfocytů, specifické T lymfocyty, DC

6 Autoprotilátky Stanovení v séru a dalších tekutinách (likvor,…)
Diagnostika a monitoring průběhu onemocnění

7 Autoimunitní encefalitidy
Příběh Kačenky, která se po roce probudila (NMDA-R encefalitida) Nejdříve postupně všechny linie standardní léčby (IVIG, kortikosteroidy, cyklofosfamid, eliminační metody – plasmaferéza – bez efektu Použití experimentální biologické léčby (anti-CD52 – alemtuzumab)

8 Biologická léčba Monoklonální protilátky Rozšíření spektra indikací
Anti-CD20 (rituximab) SLE, lymfomy, vaskulitidy x atopická dermatitida Anti-CD52 (alemtuzumab) Chronická CLL, RS x autoimunitní encefalitida, vaskulitida nezařazená

9 Komponentová diagnostika
Moderní „in vitro metoda“, umožňující stanovení přecitlivělosti časného typu vůči přesně definovaným molekulám, které jsou v příčinné souvislosti s alergickým onemocněním Produkce specifických IgE protilátek proti 1 epitopu alergenu Upřesnění a zkvalitnění diagnostiky alergie (nepracujeme se směsí, ale se známou a přesně definovanou molekulou) Konstantní kvalita Amplifikovatelnost

10

11 Adam a Hana měli oba posledních 5 let těžkou pylovou alergii v období únor-červen
SPT ALERGEN ADAM HANA bříza 5/10 5/11 trávy IgE EXTRAKT ADAM HANA bříza 15,0kU/l 8,5kU/l trávy 6,3kU/l 11,3kU/l Alergenové komponenty ADAM HANA Bet v 1 (PRP 10) 10,1 < 0,1 Bet v 2 (profilin) 6,3 Bet v 4 (polcalcin) 5,2 Phl p 1 7,3 Phl p 5 Phl p 7 (polcalcin) 5,8 Adam: alergie na pyl břízy - léčba SAIT na pyl břízy Hana: alergie na pyl trav - léčba SAIT na pyl trav

12 Buněčná úroveň – kvantitativní deficity
Buněčné subpopulace Základní lymfocytární subpopulace TH17, Tregs, podtypy T a B lymfocytů Využití hlavně při diagnostice primárních imunodeficiencí Regulační T lymfocyty SSC FSC CD 3 CD 4 CD 8 CD 25 FoxP3 CD4+25+FoxP3+ lymfocyty Diagnostika - Nepřítomnost Treg u primárního imunodeficitu IPEX mutace v genu pro FoxP3 (transkripční faktor pro Treg) Zvýšeny u nádorových onemocnění – stanovení se využívá při indikaci cyklosfosfamidu před imunoterapií v klinických studiích Experimentální stanovení u autoimunitních onemocněních - sníženy

13 Cytometrická analýza - Strategie „gatování“
Th17 lymfocyty CD4+IL-17+ lymfocyty Diagnostika HyperIgE sy- mutace pro transkripční faktor STAT-3 STAT-3 je hlavní transkripční faktor Th17 lymfocytů Vysoce zvýšené u chronické granulomatózy 0,7 0,1 HyperIgE sy Zdravá kontrola HyperIgE sy

14 Diagnostika CVID a dalších B buněčných imunodeficitů
Subtypy B lymfocytů CD19+ lymfocyty Diagnostika CVID a dalších B buněčných imunodeficitů Vlková J Immunol 2010

15 Funkční poruchy Nekontrolovatelná sekrece IL-1 autoinflamatorní sy
Stanovení IL-1beta v séru Terapie: blokáda IL-1 = antagonista IL-1 receptoru (Anakinra)

16 Náchylnost k určitým infekčním agens
Deficience TLR receptorů IRAK4, MyD88 – pneumokokové infekce TLR 3 – herpetické encefalitidy Stanovení produkce prozánětlivých cytokinů (IL-1beta, IL-6, atd.) po stimulaci mononukleárních buněk agonisty jednotlivých TLR receptorů

17 Deficience IFNgama nebo jeho receptoru
Mykobakteriální infekce Stanovení produkce IFNgama, IL-12, IL-23

18 Aktivní buněčná imunoterapie
Dendritické buňky Terapie nádorových onemocnění (DCVAC – ca prostaty, ovarii) Terapie autoimunitních onemocnění (tolerogenní DC) – T1D, RA CMV-specifické T lymfocyty Pacienti se SCID jsou ohroženi CMV infekcemi Reaktivace CMV po HSCT Stanovení efektorových T lymfocytů, které zajišťují dlouhodobou ochranu před CMV reaktivacemi Adoptivní transfer od příbuzných Tx pacientů

19 Závěr + Experimentální metody vedou k přesnější (někdy i rychlejší) diagnostice onemocnění nebo jeho podtypu a k možnostem specifické léčby s minimálními nežádoucími příznaky - Postupy nejsou standardizované


Stáhnout ppt "Experimentální diagnostické a terapeutické metody"

Podobné prezentace


Reklamy Google