Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Programy optimalizace osobnosti

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Programy optimalizace osobnosti"— Transkript prezentace:

1 Programy optimalizace osobnosti
Fakulta sociální studií Masarykovy univerzity Bakalářská práce z oboru psychologie Vedoucí práce: PHDr. Vladimír Smékal Csc. Oponent: PHDr. Ivana Poleďnová Jan Machala (2009): Programy optimalizace osobnosti. Bakalářská práce. MU: Brno.

2 Programy optimalizace osobnosti
ÚVODEM: Optimalizace osobnosti – „Rozvinutí latentního osobnostního potenciálu jedince pomocí širokého spektra technik – v rámci koherentního názorového rámce – směřující k určitému, předem vytyčenému cíly.“ Optimalizační program – „Teoretické, názorově a postojově koherentní východisko, které uvádí, jakým způsobem provádět optimalizaci osobnosti a k jakému cíly tato optimalizace vede.“ (kapitola , str. 18) Podobnost s pojetími sebeaktualizace a seberozvoj Jan Machala (2009): Programy optimalizace osobnosti. Bakalářská práce. MU: Brno.

3 Programy optimalizace osobnosti
TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Psychologické subdisciplíny: Psychologie osobnosti, pedagogická psychologie, duševní hygiena, psychoterapie Psychologické školy: Humanistická psychologie, pozitivní psychologie, fenomenologická psychologie, existencialismus Jan Machala (2009): Programy optimalizace osobnosti. Bakalářská práce. MU: Brno.

4 Programy optimalizace osobnosti
METODOLOGIE – UŽITÉ POSTUPY: Systematologie (Madsen, 1972, 1979): systematologická analýza a 3 vrstvy abstrakce Matrice optimální osobnosti: cíl optimalizace (dle Coan, 1999) sedmipoložková matrice optimální osobnosti (ad hoc) Jan Machala (2009): Programy optimalizace osobnosti. Bakalářská práce. MU: Brno.

5 Programy optimalizace osobnosti
METODOLOGIE – POSTUP: Deskripce optimalizačního programu pomocí systematologických vrstev abstrakce Nalezení definic a hypotéz optimalizačního programu Rekonstrukce definic a hypotéz pomocí matrice optimální osobnosti Komparace optimalizačních programů v rámci matrice optimální osobnosti Interpretativní kontextualizace programů optimalizace osobnosti Závěrečné zhodnocení výsledků analýzy Jan Machala (2009): Programy optimalizace osobnosti. Bakalářská práce. MU: Brno.

6 Programy optimalizace osobnosti
VYBRANÉ PROGRAMY OPTIMALIZACE: Biblické poradenství Larryho Crabba Psychosyntéza Roberta Assagioliho Neurolingvistické programování – NLP Systém bobříků Jaroslava Foglara Abhidhamma Mirko Frýby Radžajóga Nagualismus Carlose Castanedy Jan Machala (2009): Programy optimalizace osobnosti. Bakalářská práce. MU: Brno.

7 Programy optimalizace osobnosti
VÝSLEDKY: Deskripce a standardizace analyzovaných programů Komparace analyzovaných programů Nalezení podobností a rozdílů: Podobnosti zejména v: Užívání konceptů vědomí a nevědomí Práce se změněnými stavy vědomí Etický kodex Altruismus a prosociální jednání Eliminace negativních (osobnostních) vlastností Příjmutí osobní odpovědnosti za své činy Jan Machala (2009): Programy optimalizace osobnosti. Bakalářská práce. MU: Brno.

8 Programy optimalizace osobnosti
OTÁZKY: Vedoucí práce: 1. Jak si autor představuje využití výsledků své bakalářské práce? 2. V čem vidí slabinu použité metodologie a v čem její sílu? 3. Jakou psychoterapeutickou či rozvojovou koncepci (např. pro formaci manažerů) by bylo vhodné zvolitv pokračování práce tohoto typu? Oponent: 1. Proč autor označuje analyzované přístupy k optimalizaci osobnosti za nevědecké, jaké je podle něho kritérium vědeckosti? 2. Jak autor vysvětlí své opakované tvrzení v textu, že optimalizace osobnosti je v psychologii minoritním tématem? 3. Je možné uvažovat na základě provedené systematologické analýzy o aplikačních doporučeních týkajících se analyzovaných přístupů (v osobnostních a situačních souvislostech)? Jan Machala (2009): Programy optimalizace osobnosti. Bakalářská práce. MU: Brno.

9 Programy optimalizace osobnosti
REFERENCE (v rámci prezentace): Coan, R. (1999): Optimální osobnost a duševní zdraví. Grada Publishing: Praha. Madsen, K.B. (1972): Teorie motivace. Academia: Praha. Madsen, K.B. (1979): Moderní teorie motivace. Academia: Praha. Jan Machala (2009): Programy optimalizace osobnosti. Bakalářská práce. MU: Brno.


Stáhnout ppt "Programy optimalizace osobnosti"

Podobné prezentace


Reklamy Google