Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SCO2005, Brno 25.-26.5.2005 Pohled na sdílitelné vzdělávací objekty z hlediska tvůrce vzdělávacího programu Libor Koníček Erika Mechlová Přírodovědecká.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SCO2005, Brno 25.-26.5.2005 Pohled na sdílitelné vzdělávací objekty z hlediska tvůrce vzdělávacího programu Libor Koníček Erika Mechlová Přírodovědecká."— Transkript prezentace:

1 SCO2005, Brno 25.-26.5.2005 Pohled na sdílitelné vzdělávací objekty z hlediska tvůrce vzdělávacího programu Libor Koníček Erika Mechlová Přírodovědecká fakulta Ostravská univerzita

2 SCO2005, Brno 25.-26.5.2005 Obsah 1.Ú vod 2.Význam sdílitelných vzdělávacích objektů pro tvůrce programu 3.Komponenty SCORMu 4.Konstruktivismus ve vzdělávání a SCORM 5.Úložiště sdílitelných vzdělávacích objektů a metadata 6.Studující jako uživatelé sdílitelných vzdělávacích objektů 7.Průzkum u studentů 8.Závěry

3 SCO2005, Brno 25.-26.5.2005 1 Úvod Mnoho LMS Tvůrce programu - využití –vytvořených digitálních objektů –digitálních objektů v databázích – knihovny objektů, veřejné portály Kvalita zdroje digitálního objektu versus recenzovaná knižní publikace Standardizace digitálních objektů –Iniciativa ADL - Advanced Distributed Learning –Vytvořila SCORM – Sharable Content Object Reference Model –PŘEDEVŠÍM PRO VZDĚLÁVÁNÍ PODPOROVANÉ WEBOVÝMI TECHNOLOGIEMI Použití standardizovaného e-learningového obsahu objektu pro různé LMS, LCMS –při tvorbě –při užití –při znovupoužití

4 SCO2005, Brno 25.-26.5.2005 2 Význam sdílitelných vzdělávacích objektů pro tvůrce programu Vlastnosti SCORMu Přístupnost – schopnost vyhledat a zpřístupnit vzdělávací jednotky (assets) na vzdáleném místě, distribuovat na jiná místa určení Interoperabilita – schopnost používat vzdělávací jednotky vyvinuté na jednom místě určitým souborem autorských nástrojů nebo na určitých platformách na jiném místě jinými softwarovými nástroji nebo na jiných platformách Životnost – schopnost vzdělávacího prvku odolávat technologickým změnám beze změny jejich návrhu, konfigurace nebo programu Znovupoužitelnost – umožňuje flexibilní využití vzdělávacích prvků ve více aplikacích a v různých souvislostech Cenová efektivnost – snížení nákladů na výuku redukcí financí a času

5 SCO2005, Brno 25.-26.5.2005 3 Komponenty SCORMu Model obsahu SCORMu – rámec pro popis těchto komponent : Vzdělávací jednotky (Assets) – distribuce prostřednictvím webu –text –obrázek –zvuk –media –webová stránka Sdílitelné obsahové objekty (Sharable Content Objects) – prezentace pomocí LMS a rozpoznání prostřednictvím LMS –jeden druh vzdělávacích jednotek –systém různých druhů vzdělávacích objektů Sdružení obsahu (Content Agregation) – organizace –vzdělávacích jednotek –sdílitelných obsahových objektů do komplexní vzdělávací jednotky – lekce, kurz

6 SCO2005, Brno 25.-26.5.2005 4 Konstruktivismus ve vzdělávání a SCORM Konstruktivismus – teorie jak se lidé učí Lidé konstruují –své vlastní porozumění a –následně vědomosti o světě prostřednictvím –zkoušení věcí a –vlastním přemýšlením o těchto zkušenostech

7 SCO2005, Brno 25.-26.5.2005 4 Konstruktivismus ve vzdělávání a SCORM Nová věc, informace –Porovnání s našimi představami a zážitky Změníme ve svém myšlení svůj názor Bezvýznamné pro nás, vypustíme z myšlení Aktivní tvůrci vědomostí –Kladení otázek –Zkoumání –Hodnocení toho, co již víme

8 SCO2005, Brno 25.-26.5.2005 4 Konstruktivismus ve vzdělávání a SCORM Vědecký pracovník –Kladení otázek –Řešení problémů Studující v rámci vytvořeného e -learningového programu –Naučit se takto pracovat otázky, problémy v programu otázky a problémy, které si klade sám

9 SCO2005, Brno 25.-26.5.2005 4 Konstruktivismus ve vzdělávání a SCORM Tvořený vzdělávací program –Studující by měl pochopit smysl informace v programu –Studující by měl sám najít informaci – učení založené na hledání informací Problémy a otázky – vhodné objekty Podpora správného pochopení – vhodné objekty

10 SCO2005, Brno 25.-26.5.2005 4 Konstruktivismus ve vzdělávání a SCORM Podpora správného pochopení Vzdělávací jednotky SCORMu –Text –Tabulka –Graf –Obrázek –Animace –Simulace –Videosekvence –Zvuk –Webová stránka –Další informace –Zpětnovazební test

11 SCO2005, Brno 25.-26.5.2005 4 Konstruktivismus ve vzdělávání a SCORM Pochopení nové informace studujícím –Možnost diskuse o nové informaci v LMS Řešení problému z praxe v malé skupině – kooperativní učení Řešení složitějšího problému z praxe v malé skupině – formou projektu Různé vzdělanostní úrovně společnosti –Národní tradice –Tradice ve vzdělávání –Možnost zakoupení vzdělávacích programů ze zahraničí –Vlastní tvorba vzdělávacích programů Vyšší efektivnost programů v mateřském jazyce

12 SCO2005, Brno 25.-26.5.2005 4 Konstruktivismus ve vzdělávání a SCORM Co bude tvůrce vzdělávacího programu založeného na konstruktivismu potřebovat z knihoven sdílitelných vzdělávacích objektů? Vzdělávací jednotky (Assets) – nejjednodušší prvky – interaktivnost – možnost změn objektů –Text (txt, doc, rtf, sxg,…, pdf…) –Tabulka (xls, doc, sxc, …) –Graf (xls, sxg,…, gif…) –Obrázek (cdr, wmf, …, gif, jpg,…) –Animace (avi,..., swf.. –Simulace (exe,…,fam,…) –Videosekvence (avi, wmv, mpeg, mpg,…,CD, VCD, SVCD, DVD…) –Zvuk (wav, mp3, ogg,…) –Webová stránka (html, php,…) –Další informace (cfg, zdrojové soubory,…) –Zpětnovazební test – pouze pro studujícího, nezapočítávat do hodnocení

13 SCO2005, Brno 25.-26.5.2005 4 Konstruktivismus ve vzdělávání a SCORM Sdílitelné obsahové objekty (Sharable Content Objects) –Animace nebo simulace doplněná textem nebo zvukem Sdružení obsahu (Content Agregation) –Celé lekce –Celé kurzy – pro inspiraci při zájmu kurz koupit

14 SCO2005, Brno 25.-26.5.2005 5 Úložiště sdílitelných vzdělávacích objektů a metadata Předpoklad - recenzování objektů Metadata – obor, podobor, typ vzdělávací jednotky, cílová skupina, klíčová slova, autor, recenzenti, anotace - diskuse Knihovny vzdělávacích objektů, portály –CELEBRATE - portál –DILLEO 2 – knihovna vzdělávacích objektů

15 SCO2005, Brno 25.-26.5.2005 6 Studující jako uživatelé úložiště sdílitelných vzdělávacích objektů Referáty a projekty –Word, PowerPoint –Zdroje a hodnocení zdroje 5 až 6 zdrojů Studující – potenciální uživatelé vzdělávacích objektů Různé zdroje – různé informace

16 SCO2005, Brno 25.-26.5.2005 7 Průzkum u studentů Dotazník - 26 studentů Studenti dávají přednost: a) knižním a časopiseckým 44 % b) internetu 56 % respondentů - studenti nižších ročníků - knižní a časopisecké zdroje Mezi konkrétními zdroji se nejčastěji objevují: www.google.com, www.seznam.cz, www.centrum.cz, www.referaty.cz, fyzweb atd. Způsoby vyhledávání a) kontextové 51 % b) fulltextové 49 % - starší studenti fulltextové vyhledávání Ověřování kvality informačních zdrojů - neověřují kvalitu, - porovnávají obsah různých zdrojů

17 SCO2005, Brno 25.-26.5.2005 7 Průzkum u studentů Forma dat, která studentům vyhovuje v % Forma dat, kterou studenti používají v referátech v % Stručná hesla1914 Souvislý text2640 Rozsáhlé publikace (40 str an ) 97 Schémata128 Grafy88 Obrázky a fotografie1820 Video83

18 SCO2005, Brno 25.-26.5.2005 8 Závěry Lisabonské cíle vzdělávání v evropském a národním kontextu Rozvíjet klíčové kompetence ve společnosti založené na znalostech Kompetence – dispozice absolventa k jednání – výstupní charakteristika absolventa, kterou v různé míře disponuje

19 SCO2005, Brno 25.-26.5.2005 8 Závěry Klíčové kompetence přenosný a univerzálně použitelný soubor vědomostí, dovedností a postojů, které potřebuje každý jedinec pro své osobní naplnění a rozvoj, pro zapojení se do společnosti a úspěšnou zaměstnatelnost. Komunikace v mateřském jazyce Komunikace v cizím jazyce Matematická gramotnost a kompetence v oblasti věd a techniky Kompetence v oblasti informačních a komunikačních technologií Kompetence k učení (learning to learn) Interpersonální sociální a občanská kompetence Podnikatelské dovednosti (entrepreneurship) Kulturní rozhled (cultural awareness)

20 SCO2005, Brno 25.-26.5.2005 8 Závěry Úložiště sdílitelných vzdělávacích objektů Recenzované objekty Pedagogická metadata Využívání –Tvůrci vzdělávacích programů –Studující – prezenčně, distančně

21 SCO2005, Brno 25.-26.5.2005 Děkujeme za pozornost!


Stáhnout ppt "SCO2005, Brno 25.-26.5.2005 Pohled na sdílitelné vzdělávací objekty z hlediska tvůrce vzdělávacího programu Libor Koníček Erika Mechlová Přírodovědecká."

Podobné prezentace


Reklamy Google