Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dopravní dostupnost obcí v okrese Nový Jičín Prezentace ročníkového projektu Dopravní dostupnost obcí v okrese Nový Jičín Autor: Petr BALA Vedoucí: Dr.Ing.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dopravní dostupnost obcí v okrese Nový Jičín Prezentace ročníkového projektu Dopravní dostupnost obcí v okrese Nový Jičín Autor: Petr BALA Vedoucí: Dr.Ing."— Transkript prezentace:

1 Dopravní dostupnost obcí v okrese Nový Jičín Prezentace ročníkového projektu Dopravní dostupnost obcí v okrese Nový Jičín Autor: Petr BALA Vedoucí: Dr.Ing. Jiří Horák

2 Vymezení pojmu dostupnost Co je to dostupnost ? Co je to dostupnost ? - dostupnost je chápána jako určitý ukazatel, který na základě přístupnosti daného objektu k ostatním objektům určuje jeho postavení v rámci dané prostorové struktury. - dostupnost je chápána jako určitý ukazatel, který na základě přístupnosti daného objektu k ostatním objektům určuje jeho postavení v rámci dané prostorové struktury. [2] dle [2]

3 Vymezení pojmu dostupnost Jak se dostupnost stanovuje ? Jak se dostupnost stanovuje ? - dostupnost se stanovuje na základě vzdálenostních charakteristik v rámci bodových nebo liniových struktur - dostupnost se stanovuje na základě vzdálenostních charakteristik v rámci bodových nebo liniových struktur - teoretickým základem pro určování dostupnosti může být také teorie grafu - teoretickým základem pro určování dostupnosti může být také teorie grafu [2] dle [2]

4 Typy dostupnosti Topologická dostupnost Topologická dostupnost a) Přímá topologická dostupnost a) Přímá topologická dostupnost b) Nepřímá topologická dostupnost b) Nepřímá topologická dostupnost Metrická dostupnost Metrická dostupnost a) Přímá metrická dostupnost a) Přímá metrická dostupnost b) Reálná dopravní dostupnost [2] b) Reálná dopravní dostupnost dle [2]

5 Cíle projektu Analýza dopravní dostupnosti obcí v okrese Nový Jičín zahrnující: Analýza dopravní dostupnosti obcí v okrese Nový Jičín zahrnující: - individuální automobilovou dopravu - individuální automobilovou dopravu - veřejnou hromadnou dopravu - veřejnou hromadnou dopravu + autobusovou + autobusovou + železniční + železniční

6 Cíle projektu Dostupnost bude řešena do - vybraných správních obcí (na Pověřené - vybraných správních obcí (na Pověřené úřady, Stavební úřady a Úřady práce.) úřady, Stavební úřady a Úřady práce.) - do významných firem v okrese NJ - do významných firem v okrese NJ (do zaměstnání) (do zaměstnání)

7 Cíle projektu Srovnání modelu individuální automobilové dopravy a veřejné hromadné dopravy Srovnání modelu individuální automobilové dopravy a veřejné hromadné dopravy Srovnání modelu reálné dopravní dostupnosti s modelem řešeným přímou metrickou dostupností a topologickou dostupností Srovnání modelu reálné dopravní dostupnosti s modelem řešeným přímou metrickou dostupností a topologickou dostupností Domapování pěší chůze na/ze zastávky pro pokrytí celého území okresu NJ Domapování pěší chůze na/ze zastávky pro pokrytí celého území okresu NJ

8 Dostupná data Vlastní pořízená data Vlastní pořízená data - databáze s jízdními řády železniční dopravy - vrstva autobusových zastávek ČSAD Data z ČSAD Ostrava, a.s. Data z ČSAD Ostrava, a.s. - jízdní řády autobusové dopravy v digitální podobě - další doplňkové informace o dopravě Data z VTOPÚ Dobruška Data z VTOPÚ Dobruška - DMÚ 200 + vrstva silniční sítě + vrstva železniční sítě a stanic

9 Postup projektu Provedení úprav a odstranění chyb na použitých datech, příprava dat Provedení úprav a odstranění chyb na použitých datech, příprava dat Provedení vlastních analýz dostupnosti a) do vybraných správních obcí - reálná (dopravní) metrické dostupnost - přímá metrické dostupnost - topologické dostupnosti b) do vybraných firem v okrese NJ Provedení vlastních analýz dostupnosti a) do vybraných správních obcí - reálná (dopravní) metrické dostupnost - přímá metrické dostupnost - topologické dostupnosti b) do vybraných firem v okrese NJ Vyhodnocení analýz dostupnosti, závěry Vyhodnocení analýz dostupnosti, závěry

10 Reálná dopravní dostupnost D a =Σ d a,b D a …dostupnost obce A Σ …suma pro všechna b d a,b …min. cesta z A do B Nejlepší reálnou dopravní dostupnost má obec-uzel s nejmenší hodnotou D a vzdálenost d a,b Obec A Obec B

11 Analýzy - individuální doprava Rozšíření Network Analyst: Rozšíření Network Analyst: - nalezení optimální cesty (Optimum Routing) - nalezení nejbližšího místa (Closest Facility) - nalezení servisního území (Service Area) - nalezení optimální cesty (Optimum Routing) - nalezení nejbližšího místa (Closest Facility) - nalezení servisního území (Service Area) K provedení analýz je nutná ohodnocená liniová vrstva K provedení analýz je nutná ohodnocená liniová vrstva Reálná dopravní dostupnost

12 Nalezení optimální cesty (Optimum Routing) Obr. 1 a 2: Dialogové okno pro nalezení optimální cesty Obr. 3 a 4: Dialogové okno pro zadávaní kritérií

13 Nalezení optimální cesty (Optimum Routing) Legenda obce a města Silniční síť Optimální cesta Obr. 5: Optimální cesta Stavební úřad Fulnek Hladké Životice

14 Analýzy - veřejná doprava Na základě dotazu nad databází jízdních řádů byly nalezeny tyto údaje: Na základě dotazu nad databází jízdních řádů byly nalezeny tyto údaje: z: Hladké Životice,,kolonie odjezd: 7:18 do: Fulnek,,žel.st. příjezd: 7:40 z: Hladké Životice,,kolonie odjezd: 7:18 do: Fulnek,,žel.st. příjezd: 7:40 Jako kritérium pro výběr spoje byl stanoven čas v cíli do 8:00 z důvodů úředních hodin, pracovní den a jako druh spojení postupně autobusová, železniční a pak kombinace autobusová-železniční doprava. Jako kritérium pro výběr spoje byl stanoven čas v cíli do 8:00 z důvodů úředních hodin, pracovní den a jako druh spojení postupně autobusová, železniční a pak kombinace autobusová-železniční doprava. Výsledné údaje: Výsledné údaje: potřebný čas: 22 min ujetá vzdálenost: 10 km cena: 11 Kč potřebný čas: 22 min ujetá vzdálenost: 10 km cena: 11 Kč Reálná dopravní dostupnost

15 Analýzy - srovnání výsledků Výsledné údaje: Výsledné údaje: - veřejná autobusová doprava: - veřejná autobusová doprava: potřebný čas: 22 min ujetá vzdálenost: 10 km cena: 11 Kč potřebný čas: 22 min ujetá vzdálenost: 10 km cena: 11 Kč - individuální automobilová: - individuální automobilová: potřebný čas: 10 min ujetá vzdálenost: 6,87 km cena: 13,50 Kč potřebný čas: 10 min ujetá vzdálenost: 6,87 km cena: 13,50 Kč Reálná dopravní dostupnost

16 Přímá metrická dostupnost D a =Σ d a,b D a …dostupnost obce A Σ …suma pro všechna b d a,b …Euklidovská(vzdušná) vzdálenost mezi A,B vzdálenost mezi A,B d a,b =sqrt((x a -x b ) 2 + ((y a -y b ) 2 ) x a y a …souřadnice obce A x b y b …souřadnice obce B Nejlepší přímou metrickou dostupnost má obec-uzel s nejmenší hodnotou D a vzdálenost d a,b Obec A Obec B

17 Přímá metrická dostupnost K provedení analýz přímé metrické dostupnosti použito aplikace napsané v prostředí MS VisualBasic. K provedení analýz přímé metrické dostupnosti použito aplikace napsané v prostředí MS VisualBasic. Postupný výpočet přímých vzdáleností mezi obcemi z jejich souřadnic Postupný výpočet přímých vzdáleností mezi obcemi z jejich souřadnic Srovnání výsledků analýz přímé metrické a reálné dopravní dostupnosti Srovnání výsledků analýz přímé metrické a reálné dopravní dostupnosti

18 Přímá topologická dostupnost - Je rovna celkovému počtu přímých sousedů daného uzlu - Základem je teorie grafů, pracuje se jen s uzly a hranami 1 - existuje-li příme spojení 0 - neexistuje-li příme spojení Nejlepší přímou topologickou dostupnost má obec- uzel s největším počtem sousedů. Obec A Obec C Obec D Obec E Obec F Obec G Obec H 1 1 1 1 0 0

19 Přímá topologická dostupnost Pro analýzy přímé topologické dostupnosti bylo využito rastrového modelu Pro analýzy přímé topologické dostupnosti bylo využito rastrového modelu Založeno na rozpoznání jednotlivých silničních spojení mezi obcemi Založeno na rozpoznání jednotlivých silničních spojení mezi obcemi Srovnání výsledků analýz přímé metrické a přímé topologické dostupnosti Srovnání výsledků analýz přímé metrické a přímé topologické dostupnosti

20 Další postup Provedení analýz dostupnosti do významných firem v okrese NJ Provedení analýz dostupnosti do významných firem v okrese NJ (do zaměstnání) (do zaměstnání) Srovnání výsledků analýz, vyhodnocení Srovnání výsledků analýz, vyhodnocení Domapování pěší chůze na/ze zastávky pro pokrytí celého území okresu NJ Domapování pěší chůze na/ze zastávky pro pokrytí celého území okresu NJ

21 Programové prostředky ArcView GIS ver. 3.2 (ESRI) + Network Analyst + Spatial Analyst Microsoft Office 2000 (Microsoft) Microsoft Visual Basic 6.0 (Microsoft) Idrisi32 (Clark University)

22 Použitá literatura [1] Jánošík, P.: Vliv dopravní obslužnosti území na ukazatele nezaměstnanosti v okrese Nový Jičín. Diplomová práce, Ostrava, 2000 [2] Kusendová, D.: Analýza dostupnosti obcí Slovenska. Příspěvek z konference GIS Ostrava, 1999 [3] ESRI, Inc.: ArcView Networtk Analyst, příručka k programu, 148 stran, 1996

23 Konec Děkuji za pozornost Kontakt: Petr.Bala@seznam.cz


Stáhnout ppt "Dopravní dostupnost obcí v okrese Nový Jičín Prezentace ročníkového projektu Dopravní dostupnost obcí v okrese Nový Jičín Autor: Petr BALA Vedoucí: Dr.Ing."

Podobné prezentace


Reklamy Google