Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Referendum Jitka Bělohradová. 2 Referendum Projev přímé formy demokracie –Jeho zvláštní projevy: plebiscit, veto –Další formy přímé demokracie: lidová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Referendum Jitka Bělohradová. 2 Referendum Projev přímé formy demokracie –Jeho zvláštní projevy: plebiscit, veto –Další formy přímé demokracie: lidová."— Transkript prezentace:

1 1 Referendum Jitka Bělohradová

2 2 Referendum Projev přímé formy demokracie –Jeho zvláštní projevy: plebiscit, veto –Další formy přímé demokracie: lidová iniciativa, petice, … Doplňuje zastupitelskou demokracii Dělení dle různých kritérií –Celostátní / krajské / místní –Ústavodárné / zákonodárné / plebiscit –Obligatorní / fakultativní –Závazné / konzultativní –Předběžné / následné (veto)

3 3 Ústavní východiska Čl.2 Ústavy –(1) Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní. –(2) Ústavní zákon může stanovit, kdy lid vykonává státní moc přímo. Čl. 100 Ústavy –(1) Územní samosprávné celky jsou územními společenstvími občanů, která mají právo na samosprávu. Čl. 21 LZPS –(1) Občané mají právo podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců.

4 Zakotvení na zákonné úrovni Zákon o obcích –§ 16 odst. 2: Občan obce, který dosáhl věku 18 let, má právo b) hlasovat v místním referendu za podmínek stanovených zvláštním zákonem –§ 60: Volby do zastupitelstev v obcích a místní referendum upravují zvláštní zákony. Zákon o hlavním městě Praze Zákon o krajích –§ 12: (2) Občan kraje, který dosáhl věku 18 let, má právo g) hlasovat v krajském referendu za podmínek stanovených zvláštním zákonem

5 Místní referendum Zákon č. 22/ 2004 Sb., o místním referendu („MR“) –3 novely, novela č. 169/2008 Sb. byla zásadní, neboť zmírnila podmínky pro platnost a závaznost MR V odborné literatuře se rozlišuje MR –Ratifikační (právně závazné) –Konzultativní (obec jako subjekt dotčený ve svém právu na samosprávu) Usnesení ÚS ze dne 31. 8. 2006, sp. zn. II. ÚS 706/04 Otázka kladená v MR nemůže směřovat k výslednému rozhodnutí ve zvláštním řízení, ale k postoji obce k danému řízení Oprávněná osoba - § 2

6 Předmět MR § 6: V místním referendu se rozhoduje o věcech, které patří do samostatné působnosti obce nebo statutárního města. –Viz zejm. § 35 zákona o obcích Věci vyloučené z projednávání v MR (§ 7) Otázka → ANO / NE

7 Průběh MR Podobný průběhu voleb, avšak v případě MR je Veškeré plnění úkolů obce výkonem samostatné působnosti Návrh přípravného výboru na konání MR a rozhodnutí zastupitelstva o jeho vyhlášení / usnesení zastupitelstva → vyvěšení usnesení na úřední desce (vyhlášení MR) → zřízení komisí → oznámení o době a místě konání (§ 31) → kampaň → samotné hlasování (na hlasovacích lístcích) → oznámení výsledku

8 Platnost a závaznost MR Podmínka platnosti rozhodnutí v MR –účast alespoň 35% všech oprávněných osob Podmínka závaznosti rozhodnutí v MR –Pro dané řešení se vysloví nadpoloviční většina hlasujících a zároveň –Pro dané řešení musí hlasovat alespoň 25% oprávněných osob Rozhodnutí v místním referendu je pro zastupitelstvo obce, zastupitelstvo statutárního města a orgány obce a statutárního města závazné. (§ 49)

9 Obrana Soudní –Soudní ochrana návrhu přípravného výboru –Návrh na vyslovení neplatnosti hlasování nebo neplatnosti rozhodnutí v MR

10 Témata proběhlých MR v oblasti stavebního práva Nejčastěji: Doprava – pozemní komunikace, vlakové nádraží, letové dráhy Větrné elektrárny Trvalé (hlubinné) úložiště jaderného odpadu –http://www.surao.cz/cze/Uloziste-radioaktivnich-odpadu/Budouci- hlubinne-uloziste/Zvazovane-lokalityhttp://www.surao.cz/cze/Uloziste-radioaktivnich-odpadu/Budouci- hlubinne-uloziste/Zvazovane-lokality Základna protiraketové obrany USA –http://www.nezakladnam.cz/cs/http://www.nezakladnam.cz/cs/

11 Krajské referendum Zákon č. 118/2010 Sb., o krajském referendu Obdobné formulace jako u MR Otázka využití krajského referenda v praxi

12 12 Děkuji za pozornost Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0198 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Stáhnout ppt "1 Referendum Jitka Bělohradová. 2 Referendum Projev přímé formy demokracie –Jeho zvláštní projevy: plebiscit, veto –Další formy přímé demokracie: lidová."

Podobné prezentace


Reklamy Google