Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aritmetický průměr - střední hodnota Střední hodnota součtu náhodných veličin: (je rovna součtu středních hodnot) Speciálně: pro n-násobné opakování veličiny.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aritmetický průměr - střední hodnota Střední hodnota součtu náhodných veličin: (je rovna součtu středních hodnot) Speciálně: pro n-násobné opakování veličiny."— Transkript prezentace:

1 Aritmetický průměr - střední hodnota Střední hodnota součtu náhodných veličin: (je rovna součtu středních hodnot) Speciálně: pro n-násobné opakování veličiny x Aritmetický průměr: (Zákon velkých čísel)

2 Disperze aritmetického průměru A co disperze ? Disperze (variance) součtu náhodných veličin: Jsou-li x i nezávislé, Cov(x i, x j ) = 0 Pro aritmetický průměr:

3 Centrální limitní věta Náhodná veličina x je popsána rozdělením pravděpodobnosti p(x). - střední hodnota: - disperze: Aritmetický průměr při n-násobném opakování veličiny x: - je popsáno rozdělením - střední hodnota: - disperze: CLV: S rostoucím n se blíží normálnímu rozdělení Na typu rozdělení p(x) nezáleží!

4 Princip maximální věrohodnosti Věrohodnostní funkce náhodné veličiny: Funkce je úměrná pravděpodobnosti realizované hodnoty (pro diskrétní veličiny) hustotě pravděpodobnosti (spojité veličiny). Parametry rozdělení/hustoty pravděpodobnosti neznáme, ale předpokládáme, že tato věrohodnostní funkce je na nich závislá. Hledáme takové hodnoty parametrů rozdělení, ze kterých nejpravděpodobněji vyplývají realizované hodnoty, tj.pro které je hodnota věrohodnostní funkce největší.

5 Princip max. věrohodnosti - odhad parametrů Příklad: Odhad parametru binomického rozdělení z jediného experimentu. Hledáme tedy odhad pro pravděpodobnost realizace p - známe počet realizací k při N pokusech Hledáme hodnotu, pro niž je pravděpodobnost B N,k maximální. střední hodnota odhadu = střední hodnotě veličiny → nevychýlený odhad →→ (nepředpojatý, nestranný, unbiased estimate) (věrohodnostní funkce)

6 Princip max. věrohodnosti - odhad parametrů Odhad parametru binomického rozdělení z jediného experimentu. střední hodnota odhadu p: disperze odhadu p: Pro posouzení kvality (přesnosti) odhadů zkoumáme jejich střední hodnoty: odhad střední hodnoty: odhad disperze: nevychýlený odhad disperze: nevychýlený odhad → vychýlený odhad

7 Odhad parametru Poissonova rozdělení: odhad střední hodnoty: odhad disperze: Relativní nejistotu odhadu lze zlepšit zvýšením k: Obecně lze zlepšit odhad opakováním experimentu. nevychýlený odhad Princip max. věrohodnosti - odhad parametrů

8 Opakování nezávislého experimentu Odhad parametru binomického rozdělení z n-krát nezávisle opakovaného experimentu. Výsledkem opakovaného experimentu jsou hodnoty k 1, k 2,..., k n. Pravděpodobnost takového výsledku: Opět z podmínky získáme odhad p: srovn.:(pro 1 experiment) Takový odhad je aritmetickým průměrem odhadů získaných z jediného experimentu. nevychýlený odhad

9 Opakování nezávislého experimentu Binomické rozdělení: odhad střední hodnoty: odhad disperze: podobně pro Poissonovo rozdělení: odhad střední hodnoty: odhad disperze: nevychýlený odhad vychýlený odhad nevychýlený odhad

10 Odhad parametrů normálního rozdělení Normální rozdělení: n-krát opakujeme. Věrohodnostní funkce: Řešením podmínek získáme odhady parametrů  a  : Lze opět spočítat odhad střední hodnoty a disperze.

11 Odhad parametrů normálního rozdělení odhad střední hodnoty: odhad disperze: → nevychýlený odhad disperze: Výsledek měření veličiny x s normálním rozdělením bychom tedy mohli zapsat jako: - interpretujeme: x leží s pravděpodobností P v intervalu . ? jak ale získat P, když neznáme ,  ?.... známe pouze odhady:, tj. jak kompenzovat konečný počet měření? → Studentovo t-rozdělení nevychýlený odhad vychýlený odhad kde

12 Studentovo t-rozdělení: Náhodná veličina u má rozdělení N(0,1). Náhodná veličina v má rozdělení  2 (n), normované počtem stupňů volnosti (n-1). Konstrukce u a v: Odhad parametrů normálního rozdělení → veličina u má rozdělení N(0,1) → veličina v má rozdělení  2 s n-1 stupni volnosti

13 Hodnoty t P pro různé pravděpodobnosti P a pro různé počty stupňů volnosti (n-1): Výsledek n-krát opakovaného měření veličiny x: S rostoucím počtem stupňů volnosti (n-1), tj. s rostoucím počtem opakování měření (n), se t P blíží hodnotám pro normální rozdělení. (Důsledek CLV.) Zejména pro malé hodnoty n a vysokou P je korekce výrazná. - tj. máme-li malý počet měření, musíme pro dosažení stejně velké pravděpodobnosti P volit širší interval výskytu okolo.

14 Příklad - zpracování měření jedné veličiny Mikrometrem byla změřena tloušťka destičky, byly změřeny tyto hodnoty: Výsledek měření udejte: a) se střední kvadratickou chybou b) s mezní chybou (Vliv měřidla prozatím nezapočítáváme.) číslo měření 12345678910 d (mm) 2,452,382,412,712,572,482,392,432,492,55

15 Příklad - zpracování měření jedné veličiny 1) Spočítáme aritmetický průměr mm, 2) Odchylky jednotlivých hodnot. 3) Nevychýlený odhad standardní odchylky pro d i : 4) Vyloučíme hrubé chyby, Koeficient t P pro hladinu pravděpodobnosti 3  a n-1 = 9: 5) Odhad standardní odchylky aritm. průměru : číslo měření(mm) (mm 2 ) 12,45-0,040,0013 22,38-0,110,0112 32,41-0,080,0058 42,710,220,0502 52,570,080,0071 62,48-0,010,0000 72,39-0,100,0092 82,43-0,060,0031 92,490,000,0000 102,550,060,0041 (mm)2,486 0,0920

16 Příklad - zpracování měření jedné veličiny 6) Spočítáme výslednou nejistotu (korigovanou pomocí t P ) jako: a) standardní odchylku aritmetického průměru, P ~ 68.27 % (interval ±  ) (též směrodatná odchylka, střední kvadratická chyba) b) mezní chybu aritmetického průměru, P ~ 99,73 % (interval ± 3  ) 7) Zaokrouhlení a zápis: a)a) b)b)


Stáhnout ppt "Aritmetický průměr - střední hodnota Střední hodnota součtu náhodných veličin: (je rovna součtu středních hodnot) Speciálně: pro n-násobné opakování veličiny."

Podobné prezentace


Reklamy Google