Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tvarosloví – slovní druhy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tvarosloví – slovní druhy"— Transkript prezentace:

1 Tvarosloví – slovní druhy
Střední odborná škola Otrokovice Tvarosloví – slovní druhy Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je PaedDr. Blanka Slováčková. Dostupné z Metodického portálu ISSN:  , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Charakteristika DUM Název školy a adresa
Střední odborná škola Otrokovice, tř. T. Bati 1266, Otrokovice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ /1 Autor PaedDr. Blanka Slováčková Označení DUM VY_32_INOVACE_SOSOTR-Mn-ČJ/1-CJ-2/1 Název DUM Tvarosloví – slovní druhy Stupeň a typ vzdělávání Středoškolské vzdělávání Kód oboru RVP 63-41-M/01 Obor vzdělávání Management hotelových a turistických služeb Vyučovací předmět Český jazyk Druh učebního materiálu Výukový materiál Cílová skupina Žák, 15 – 16 let Anotace Výukový materiál je určený k frontální výuce učitelem, případně jako materiál pro samostudium, nutno doplnit výkladem, náplň: slovní druhy a jejich charakteristika Vybavení, pomůcky Dataprojektor Klíčová slova Slovní druhy – ohebné, neohebné, substantiva, adjektiva, verba Datum

3 Tvarosloví – slovní druhy
Náplň výuky: Ohebné slovní druhy Podstatná jména Přídavná jména Zájmena Číslovky Slovesa Neohebné slovní druhy Příslovce Předložky Spojky Částice Citoslovce

4 Ohebné slovní druhy Skloňují se: Podstatná jména Přídavná jména
Zájmena Číslovky Časují se: Slovesa Obr. 1

5 Podstatná jména – substantiva
Označují názvy osob, zvířat, věcí, vlastností, dějů, činností a stavů Pes, stůl, láska, čtení, blýskání, beznaděj Přídavná jména – adjektiva Vyjadřují vlastnosti osob, zvířat, věcí nebo jevů Velký, včelí, tvrdý, rozmanitý, bratrův, rychlejší, mlád Obr. 2

6 Zájmena – pronomina Číslovky – numeralia
Zastupují jména nebo na ně ukazují, odkazují Ona, ten, takový, se, který, kdo, nějaký, cokoli, můj, jenž Číslovky – numeralia Slova číselného nebo kvantitativního významu Pět, první, šestero, pětkrát, dvojnásobný, málo, mnoho, předposlední, několikátý, trojí Obr. 3

7 Slovesa – verba Vyjadřují činnost, stav, změnu stavu nebo mají pomocné funkce Vidět, číst, rozmlouvat, zčervenat, chtít, muset, být Obr. 4

8 Neohebné slovní druhy Neskloňují se ani nečasují Příslovce Předložky
Spojky Částice Citoslovce Obr. 5

9 Příslovce – adverbia Předložky – prepozice
Označují okolnosti dějů a vlastností Domů, venku, dobře, rychleji, kde, proč, kdy, včera, včas Předložky – prepozice Význam získává ve spojení s podstatným jménem Na, podle, kolem, po, bez, k, kvůli, skrz Obr. 6

10 Spojky – konjunkce Částice – partikule
Slouží ke spojování větných členů i vět Aby, ale, protože, přestože, a, i, nebo, však, když, ačkoli Částice – partikule Uvozují samostatné věty a slouží k vyjádření rozkazu, otázky, překvapení… Ale to je úžasné! Což, pak, kéž, ať, nechť, ano, ne

11 Citoslovce – interjekce
Vyjadřují city, vůli mluvčího, hlasy, zvuky a nejsou větným členem Ouvej, hola, hej, bác, brr, krá, šup, bú, mňau Obr. 7

12 Kontrolní úkol Urči slovní druhy Malovat Po Kolem Mapa Čtení Ať Se
Moje Venku Troje Několik Mimo Naoko Mnohokrát Být Si

13 Kontrolní úkol Urči slovní druhy – řešení: Malovat (sloveso) Po (předložka) Kolem domu (předložka) Mapa (podstatné jméno) Čtení (podstatné jméno) Ať (částice) Se (zájmeno, předložka) Moje (zájmeno) Venku (příslovce) Troje (číslovka) Několik (číslovka) Mimo mě (předložka) Naoko (příslovce) Mnohokrát (číslovka) Být (sloveso) Si (zájmeno)

14 Seznam obrázků: Obr. 1: Vladino, [vid ], dostupné z: Obr. 2: Albert Ziganshin, [vid ], dostupné z: Obr. 3: Tatiana, [vid ], dostupné z: Obr. 4: Minerva studio, [vid ], dostupné z: Obr. 5: LoopAll, [vid ], dostupné z: color( )/ Obr. 6: Azuki, [vid ], dostupné z: Obr. 7: Deyzzp, [vid ], dostupné z:

15 Seznam použité literatury:
[1] SOCHROVÁ, Marie, Cvičení z českého jazyka v kostce, 1. vyd. Praha, Fragment 2008, s. 196, ISBN [2] MAŠKOVÁ, Drahuše, Český jazyk. Přehled středoškolského učiva, 1. vyd. Třebíč, PV 2006, s. 176, ISBN [3] SOCHROVÁ, Marie, Český jazyk v kostce pro střední školy, 2. vyd. Praha, Fragment 1999, s. 104, ISBN

16 Děkuji za pozornost 


Stáhnout ppt "Tvarosloví – slovní druhy"

Podobné prezentace


Reklamy Google