Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozvaha – princip Střední odborná škola Otrokovice www.zlinskedumy.cz Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Marie Vašíčková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozvaha – princip Střední odborná škola Otrokovice www.zlinskedumy.cz Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Marie Vašíčková."— Transkript prezentace:

1 Rozvaha – princip Střední odborná škola Otrokovice www.zlinskedumy.cz Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Marie Vašíčková Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Charakteristika DUM Název školy a adresaStřední odborná škola Otrokovice, tř. T. Bati 1266, 76502 Otrokovice Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0445 /3 AutorMgr. Marie Vašíčková Označení DUM VY_32_INOVACE_SOSOTR-Mn-Úč/2-EK-1/11 Název DUMRozvaha – princip Stupeň a typ vzděláváníStředoškolské vzdělávání Kód oboru RVP63-41-M/ 01 Obor vzděláváníManagement hotelových a turistických služeb Vyučovací předmětÚčetnictví Druh učebního materiáluVýukový materiál Cílová skupinaŽák, 16 – 17 let Anotace Výukový materiál je určený k frontální výuce učitelem, případně jako materiál pro samostudium, nutno doplnit výkladem; náplň: uspořádání majetku ve firmě z hlediska formy a zdrojů krytí Vybavení, pomůckyDataprojektor Klíčová slovaMajetek, aktiva, pasíva, bilanční princip Datum12. 6. 2013

3 Rozvaha – princip Náplň učiva majetek podniku aktiva pasíva bilanční princip

4 Majetek podniku Majetek podniku jsou všechny hospodářské prostředky, které firma při své činnosti užívá. Pro účetnictví je charakteristické, že se na majetek dívá ze dvou hledisek: z hlediska formy, v jaké se ve majetek firmě objevuje z hlediska zdrojů, jimiž jsou hospodářské prostředky financovány

5 Aktiva Díváme-li se na majetek z hlediska jeho konkrétní formy, hovoříme o aktivech. Aktiva členíme podle jejich povahy na: aktiva stálá (fixní) aktiva oběžná

6 Aktiva stálá (fixní) Je pro ně charakteristické, že v průběhu užívání nemění svoji podobu, pouze se v některých případech opotřebovávají. Patří sem: dlouhodobý hmotný majetek dlouhodobý nehmotný majetek finanční majetek Pozn.: Firma do této kategorie může zařadit i dlouhodobý drobný nehmotný majetek, pokud jej nezařadí do kategorie oběžného majetku.

7 Pasíva Pasíva ukazují, z jakých zdrojů si firma majetek opatřila. Tyto zdroje dělíme na: vlastní zdroje cizí zdroje

8 Aktiva stálá Do této kategorie zařazujeme: dlouhodobý hmotný majetek – nemovitý majetek (např. budovy, pozemky) – movitý majetek (např. stroje, dopravní prostředky) dlouhodobý nehmotný majetek (např. licence, software) finanční majetek (např. obligace, cizí akcie)

9 Aktiva oběžná Zahrnují majetek, který ve firmě obíhá a mění svou podobu. Patří sem: -materiál -nedokončená výroba -polotovary -hotové výrobky -zboží -pohledávky -peněžní prostředky (v hotovosti i na BÚ)

10 Pasíva – vlastní zdroje Je to ta část zdrojů, které si firma vytvořila z vlastních vkladů, nebo svou činností. Tvoří je: -základní jmění (základní kapitál) -nerozdělený zisk -fondy tvořené ze zisku

11 Pasíva – cizí zdroje Jsou to zdroje, které si firma nevytvořila sama. Patří sem: -krátkodobé závazky (např. neuhrazené faktury, mzdové závazky, neuhrazená DPH apod.) -dlouhodobé závazky (např. dlouhodobé bankovní úvěry)

12 Bilanční princip Je logické, že žádný ekonomický subjekt nemůže mít více majetku (aktiv), než zdrojů (pasív). Při sestavování rozvahy tedy platí tzv. bilanční rovnost: A = P (To znamená, že součet aktiv se vždy musí rovnat součtu pasív.)

13 Kontrolní otázky: 1.Jak rozlišujeme pohled na majetek podniku? 2.Do jaké kategorie majetku patří zásoby? 3.Do jaké kategorie majetku patří úvěry? 4.Co je to bilanční rovnost?

14 Seznam obrázků:

15 Seznam použité literatury: [1] Vašíčková Marie, Didaktická analýza učiva vybraných tematických celků v odborném předmětu účetnictví, diplomová práce, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, Ostrava, 1999


Stáhnout ppt "Rozvaha – princip Střední odborná škola Otrokovice www.zlinskedumy.cz Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Marie Vašíčková."

Podobné prezentace


Reklamy Google