Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Parametrické vyjádření přímky v rovině Mgr. Martin Krajíc 1.4.2014 matematika 3.ročník analytická geometrie Gymnázium Ivana Olbrachta Semily, Nad Špejcharem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Parametrické vyjádření přímky v rovině Mgr. Martin Krajíc 1.4.2014 matematika 3.ročník analytická geometrie Gymnázium Ivana Olbrachta Semily, Nad Špejcharem."— Transkript prezentace:

1 Parametrické vyjádření přímky v rovině Mgr. Martin Krajíc 1.4.2014 matematika 3.ročník analytická geometrie Gymnázium Ivana Olbrachta Semily, Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace Nad Špejcharem 574, 513 01 Semily, Česká republika Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0047 Název projektu: Moderní škola

2 Parametrické vyjádření přímky rozlišujeme čtyři typy rovnic přímek: 1. parametrické vyjádření 2. obecná rovnice 3. směrnicový tvar 4. úsekový tvar

3 Parametrické vyjádření přímky Směrový vektor: přímka je určena dvěma různými body v rovině přímka má nekonečně mnoho bodů přímku označujeme: p = AB pro libovolné dva různé body A,B přímky p = AB platí: vektor u = AB = B – A se nazývá směrový vektor přímky ABDCEABDCE u v w p Poznámka: směrový vektor přímky leží na přímce nebo je s danou přímkou rovnoběžný vektory u, v, w jsou směrové vektory přímky p

4 Parametrické vyjádření přímky Parametrické vyjádření přímky: ABXABX u v p dána přímka p = AB a bod X ɛ p vektory u = AB, v = AX jsou směrové vektory přímky p pro vektory u, v platí:v = t.u AX = t. u X – A = t. u X = A + t. u Rovnice X = A + t. u se nazývá parametrické vyjádření (rovnice) přímky p určené bodem A a směrovým vektorem u. Proměnná t je parametr a píšeme t ɛ R.

5 Parametrické vyjádření přímky vyjádříme body A, X a směrový vektor u v souřadnicích: A[a 1, a 2 ], X[x, y], u = (u 1, u 2 ) parametrické vyjádření v souřadnicích: x = a 1 + tu 1 y = a 2 + tu 2 t ɛ R Poznámka:  t ɛ R … přímka AB  t ɛ ˂ 0, 1 ˃ … úsečka AB  t ɛ ˂ 0, ∞) … polopřímka AB  t ɛ (-∞, 0 ˃ … polopřímka opačná k polopřímce AB

6 Parametrické vyjádření přímky Př: Napište parametrické vyjádření přímky p = AB, jestliže A[2, -5], B[1, 3]. vypočítáme souřadnice směrového vektoru: u = AB = B – A = (-1, 8) zapíšeme do parametrického vyjádření v souřadnicích: x = 2 + (-1)t y = -5 + 8tt ɛ R upravíme:x = 2 – t y = -5 + 8t t ɛ R

7 Parametrické vyjádření přímky Př: Určete číslo m tak, aby vektor u byl směrovým vektorem přímky AB, jestliže A[-1, 1], B[2, 3], u = (1 + m, 2 – m). musí platit: t.AB = u t(B – A) = u 3t = 1 + m2t = 2 - m z první rovnice vyjádříme m = 3t – 1,dosadíme do druhé rovnice po dosazení: 2t = 2 – (3t – 1) t = po dosazení za m = dostaneme: u = (, ) t(3, 2) = (1 + m, 2 – m) (3t, 2t) = (1 + m, 2 – m) dopočítáme m: m = 3t – 1 m = 3. - 1 =

8 Parametrické vyjádření přímky Př: Zjistěte, zda bod M[5, 0] leží na přímce CD, jestliže C[1, 2], D[-1, 3]. směrový vektor u = CD = D – C = (-2, 1) sestavíme parametrické vyjádření:x = 1 – 2t y = 2 + tt ɛ R do parametrického vyjádření dosadíme za x, y souřadnice M a zjišťujeme, zda existuje t ɛ R takové, aby soustava byla platná 5 = 1 – 2tt = -2 0 = 2 + tt = -2 z obou rovnic máme stejné řešení, bod M leží na přímce CD bod M získáme dosazením t = -2 do parametrického vyjádření

9 Parametrické vyjádření přímky Př: Zjistěte, zda bod N[1, 2] leží na přímce CD, jestliže C[2, 3], D[1, 5]. směrový vektor u = CD = D – C = (-1, 2) sestavíme parametrické vyjádření:x = 2 – t y = 3 + 2tt ɛ R do parametrického vyjádření dosadíme za x, y souřadnice N a zjišťujeme, zda existuje t ɛ R takové, aby soustava byla platná 1 = 2 – t t = 1 2 = 3 + 2t t = -0,5 z obou rovnic máme různé řešení, bod M neleží na přímce CD

10 Parametrické vyjádření přímky Př: Jou dány body K[-1, 0], L[3, -2], M[1, 5]. Určete souřadnice těžiště T trojúhelníku KLM. těžiště leží na těžnici (úsečka z vrcholu do středu protější strany) a to ve dvou třetinách její vzdálenosti od vrcholu platí: KT = KS K, LT = LS L, MT = MS M střed S K úsečky LM vypočteme: SK = SK = M S L S K T K S M L

11 Parametrické vyjádření přímky vypočteme souřadnice těžiště T ze vztahu: KT = KS K T – K = (S K – K) T = K + (S K – K) = K + ( - K) = K + T = K + T = vypočteme souřadnice těžiště T: t 1 = = 1 t 2 = = 1 T[1, 1]

12 Parametrické vyjádření přímky – samostatná práce Řešte příklady a na závěr doplňte citát (využijte písmen u správných řešení). Seneca: „…. se pro život, ne pro školu.“ 1. Napište parametrické vyjádření přímky p = MN, jestliže M[-2, 5], N[7, 3]:a) U…x = -2 + 9t, y = 5 – 2t b) Ž…x = -2 + 9t, y = 5 + 2t 2. Zjistěte, zda bod Z[7, -21] leží na přímce p z prvního cvičení: a) I…ANOb) Č…NE 3. Zjistěte, zda bod E[70,-11] leží na přímce p z prvního cvičení: a) I…ANOb) J…NE 4. Určete souřadnice těžiště T trojúhelníku KLM, K[-12, 13], L[5, -7], M[-2, -6]: a) T… [-3, 0] b) E… [3, 1]

13 Operace s vektory – správné řešení Seneca: „………. se pro život, ne pro školu.“ UČIT

14 Operace s vektory – použitá literatura Použitá literatura: KOČANDRLE, Milan a Leo BOČEK. Matematika pro gymnázia: Analytická geometrie. Praha: Prometheus, 2009 SVOBODA, Martin. Http://citaty.net [online]. [cit. 2014-04-01].


Stáhnout ppt "Parametrické vyjádření přímky v rovině Mgr. Martin Krajíc 1.4.2014 matematika 3.ročník analytická geometrie Gymnázium Ivana Olbrachta Semily, Nad Špejcharem."

Podobné prezentace


Reklamy Google