Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Loď bláznů eva šlesingerová děti, blázni a čarodějnictví.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Loď bláznů eva šlesingerová děti, blázni a čarodějnictví."— Transkript prezentace:

1 loď bláznů eva šlesingerová děti, blázni a čarodějnictví

2 osnova konformita … normální/patologické
loď bláznů/dějiny šílenství - Michel Foucault moderní subjekt/člověk historická antropologie role medicíny etnopsychiatrie

3 konformita … normální/patologické
Durkheim a normalita idea solidarity, soudržnost touha být normální tvorba self a sociální identity – je lepší být normální, konformní ontologické bezpečí/anomie jak se bránit dezintegraci: rituály, náboženství … rituály přechodu (van Gennep, Turner) liminalita sociálních identit

4 normální/patologické
křehkost identit v obdobích narození/puberty/svatby/umírání… Goffmann – rituály každodennosti, etnometodologické experimenty „Jak se máš?“ „Jak to myslíš, vzhledem ke zdraví, k financím?“ „Hele, podívej, chtěl jsem být slušný …“ … „Kam deš?“ „Nikam“, „Kdy přijdeš?“ „Nevim“ normalita předpokládá sdílenost norem, která je rutinizovaná a podvědomá

5 normální/patologické a sociální exkluze
co leží pod každodenním sdíleným sociálním konsensem? kdo jsou lidé/sociální skupiny, které stojí mimo, za/pod/mimo tento „normální“ svět? sociologická a antropologická výzva ideji o univerzalitě dobra a morálky? Elias – hranice studu/hnusu/trapnosti Goffman – STIGMA (fyzické, chování,skupinové … AIDS, Židé …)

6 normální/patologické a sociální exkluze
nálepkování: slabomyslný, retard, blázen, kripl, debil, idiot, teplouš, děvka, divnej, cigán, šikmookej … NORMALITA x NE-NORMALITA normální/slušní lidé (udržení řádu) „normální“ je strategie prosazení MOCI/tlak na konformitu. spojení s morálkou, se systémem hodnot sebevražda, zločin, prostituce, mentální nemoci, choroby … ohrožení sociálního řádu

7 dějiny šílenství Sebastian Brandt (1497) - epická báseň Loď bláznů Narrenschiff pomatení lidé mají na velkých řekách severní Evropy k dispozici plavidlo, které občas zakotví u lidských sídel zásobí se tím, co jim bohulibí občané poskytnou nalodí na palubu jiné "blázny" (tj. vyděděnce, pomatence a další "zvláštní" jedince) pokračují v cestě odnikud nikam.

8 takoví lidé požívali SVOBODU x jenž si jinak zákona dbalý občan pomalu vznikající kapitalistické společnosti musel odepřít. svobodné potulování na sklonku středověku -POUTNICTVÍ překážkou tzv. správného vývoje společnosti posádkám nic nezakazovalo ani nepřikazovalo. Jedná se přece o BLÁZNY. dějiny šílenství

9 loď bláznů Loď bláznů - Hieronymus Bosch (1450-1516)
vizuálně ukazuje iracionální síly, ohrožující rozum člověka Michel Foucault: na společenský horizont vyděděnců-malomocných nastoupil vyděděnec-blázen zprvu svoboda a potom věznění v blázincích Démony sužovaný malíř tentokrát pojal výjev téměř vesele. Je to bárka, jež asi nikam nepluje a kterou nikdo neřídí. Posádka je zvláštní, ani jeden muž nevypadá jako plavec. Jsou to skutečně blázni, nebo jenom lidé oslavující nějaký svátek na lodi? Na palubě se hoduje, popíjí, hraje na strunný nástroj. Muž v pozadí vykřikuje nějaký názor, ale nikdo ho neposlouchá. Jiný chlápek osamoceně popíjí svůj likér zapomnění. Někdo spadl do vody. Další evidentně přebral, a tak zvrací. Učiněný hodokvas. Tak to vypadá, když lidé přijdou o rozum. Údajně to symbolizuje strom namísto stožáru. Je to vykořeněný strom vědění, který se kymácí na nejisté palubě, kde vládne velký NEROZUM.

10 loď bláznů symbol lodi před vznikem psychiatrických institucí
loď bláznů je svrchovaným vizuálním symbolem prvotní, společensky nekontrolované svobody blázna. LOĎ je symbolem SVOBODY a zároveň UVĚZNĚNÍ. někam odplout - nejen ekonomická výměna a poznávací cesta tento fakt s sebou pokaždé nesl význam symbolický, zpravidla imaginární, ale přesto značně poučný. převozník Cháron, výpravy Argonautů, objevitelské cesty, plavbu neohroženého Odyssea, bezejmenný plavec, který při pohledu na zlatovlasou Lorelei utone ve vlnách Rýna.

11 dějiny šílenství 1657 vznik Všeobecného špitálu a „velké uvěznění“ chudiny a 1794 osvobození z pout Bicêtre. tento proces: šílenství jako mentální choroba Moderní člověk vs. Šílenec: mlčení, řád, abstraktní rozum, anonymní tlak skupiny, požadavek konformity dnes: zkušenost šílenství mlčí v klidu vědění, které toho ví tolik, až na ni zapomíná.

12 dějiny šílenství 19.století: Sigmund Freud
dvojice lékař-nemocný (psychoanalytická situace) Lékař – kvazi božská všemohoucnost. POHLED, OTEC, SOUDCE Autorita Rodiny, Viny, Chaosu narušujícího společenský řád.

13 zlo vs. zvíře v nás středověk: mentální choroby: posedlost, transcendentní příčiny. Cesta k Bohu. novověk: do přírody, zvíře v nás. svoboda a její protiklady, represe a manipulace jsou „tradiční“ témata. Jde totiž o téma civilizace, protože kultura (civilizace) je podle Freuda postavena na represi, není to „výsada“ jen totalitních režimů.

14 šílení blázinec jako metafora
Švankmajer (Poe, de Sade …) Poe: Zaživa pohřben a Šílený psychiatr. Markýz, postava inspirovaná markýzem de Sade děj celého filmu se zdánlivě odehrává začátkem 19.století ve Francii je však alegorií současného světa blázinec je jeho výstižnou kulisou absolutní svoboda, civilizační represe a manipulace jsou jeho tématem ... šílení blázinec jako metafora

15 šílení ideologický spor o to, jak vést blázinec
existují dva základní způsoby, jak řídit takový ústav na jedné straně absolutní svoboda na druhé osvědčený konzervativní přístup dohlížet a trestat. třetí princip, který kombinuje a kumuluje ty nejnegativnější stránky z obou systémů předcházejících, a „to je blázinec, ve kterém žijeme.“ vychutnat si normálnost šílenství v kontrastu s úchylnostmi civilizace, ve které žijeme

16 etnopsychiatrie od svého počátku na konci 18.stol klinická psychiatrie poznává, že mentální choroby mohou být způsobeny, ovlivněny společenskými rolemi, city … Některé choroby byly chápány jako univerzální Kroepelin (1904), Jáva Lokální kultura umísťuje nemoc do kategorií, které jsou odlišné od těch západních jako např. posedlost nebo povolání k šamanské roli Myslel, že rozezná univerzální nemoci od těch „kulturně pomněných“

17 etnopsychiatrie Jako jsou např.: dhat syndrom: zveličení hindu strachu z nečistoty, witiko/wendigo jako nutkání ke kanibalismu vyplývající z nedostatku jídla a odstavování od kojení Objidwa dětí, kayak angst jako arktická osamělost, pibloktoq jako arktická hysterie nebo nemoci pocházející od woodoo.

18 etnopsychiatrie Devereux, 50.tá léta
Šamanství, homosexualita, sny, sebevraždy, schizofrenie, znásilnění a potraty (Indiáni a Řekové) nyní: transkulturní psychiatrie, antropologie psychiatrie, kognitivní antropologie Západní culture-bounded syndromy: anorexie, post-traumatický stresový syndrom

19 historická antropologie a lidé nekonformní
Dülmen, R. Bezectní lidé. O katech, děvkách a mlynářích. sociální marginalizace, diskriminace a důraz na lidskou individualitu otázka cti a bezúhonnosti patřila k základním kategoriím raněnovověké společnosti jak byla čest konkrétně vnímána, manifestována a prožívána či bezectnost trestána jednotlivci (zločinci) i celé sociální skupiny (špinavá řemesla – např. pohodní), všech „lidí na okraji“.

20 historická antropologie a lidé nekonformní
GINZBURG Benandanti. Čarodějnictví a venkovské kulty v 16. a 17. století Inkviziční protokoly 16 a 17 stol. Problém čarodějnictví Nositelé kultu plodnosti narození v „košilce“ (tj. s částí placenty přichycenou na těle), jimž se ve Furlansku (kraj na severu Itálie) říkalo benandanti, Tzv. lidová zbožnost a proměna benandantů v čarodějníky

21 historická antropologie a lidé nekonformní
Svátky bláznů a karnevaly Heers Jacques francouzský medievalista Jacques Heers středověká karnevalová kultura a středověkému vztahu k zábavám a slavnostem. světské slavnosti, svátky bláznů, karnevaly. děti, jindy naopak tělesně postižení či blázni. kategorie blázna, i dvorského blázna, ve středověké společnosti, jež této postavě často přisuzovala divotvorné a magické vlastnosti.

22 subjekt mnohočetné identity
Subjekt je plně individualizovanou osobou, která ovládla tělo duchem a vášně rozumem. díky této sebevládě - vymanění se z předsudků své zvláštní skupiny a jednat podle obecně platných — racionálních — pravidel. život bohatého heterosexuálního bílého muže je tedy výrazem univerzálně lidské podstaty naopak životy blázna, ženy, divocha, Ira, Orientálce, homosexuála atd. jsou partikulárních skupinových kategorií definovaných duševní nemocí ("blázen"), pohlavním rodem ("žena"), sexuální úchylkou ("homosexuál"), nábožensky či kulturně ("islám", "Orient"), etnicky ("Ir") či rasově ("černoch"). Rozvoj moderních politických institucí a liberální kultury od konce 18. století byl mimo jiné charakterizován úsilím vyloučených a podmaněných skupin o zahrnutí do kategorie obecného lidství. Na jedné straně se dovolávaly univerzalistické ideologie svých poručníků, vtělené do ideje práv člověka, na straně druhé napadaly jejich výlučný nárok na rozhodování o tom, kdo patří do kategorie "člověk".

23 subjekt multičetné identity
Západ: jedno konzistentní Já, Dualita rozum a cit Gahuku-Gama (části těla) Bororo (řada identit: rodiče, přátelé, nepřátelé) Cuna Indiáni (8 Já – část těla, intelektuál/hlava, zloděj/ruka, romantik/srdce …) Zinacanteco (duše má 13 částí, rezervoár zemřelých duší, ne unikátní bytost, jedinec je fragmentem sociálního světa Zinancanteco) Antropologie emocí

24 chvála bláznovství "Nikdo nemůže čekat, že se bláznivost bude chovat jako všichni ostatní, nikdo ji nemůže definičně vymezit, protože je neohraničitelná. Bláznivost nemůžeme stísnit do hranic přesnějších pojmů, i když v jejím uctívání je svět tak jednotný.„ Erasmus Rotterdamský, Chvála bláznivosti (Stultitiae Laus) Kultura středověku i renesance se bez figury BLÁZNA neobešla. Vystupuje v literatuře, na obrazech, v hrách, lidových veselicích a žádný ČAS SVÁTEČNÍ se bez BLÁZNA nemůže uskutečnit. Je to ČAS VESELÝ, čas karnevalový, který koncentruje lidové sváteční veselí, kdy pro každého je hojnost, ba přímo nadbytek jídla a pití a kdy je v převleku sociálních rolí dovoleno každému cokoliv. Velebí se smyslnost a parodie, přestrojování a mystifikace, náznaky a uvolněnost. Nepřetržitost zásadních proměn života a smrti, věčný kolotoč práce a odpočinku. A postava BLÁZNA nám všem ukazuje, jak překonat naši každodenní hloupost, jak očistit mysl alespoň dočasně od všech povrchních a pomíjivých lidských starostí a PUSTIT VŠECHNO MIMO SEBE. Takové bylo BLÁZNOVSTVÍ a jeho nezaměnitelný představitel, BLÁZEN. Proto je obraz H. Bosche výrazem BLÁZNOVSTVÍ, a nikoliv šílenství, temnoty duševních chorob.


Stáhnout ppt "Loď bláznů eva šlesingerová děti, blázni a čarodějnictví."

Podobné prezentace


Reklamy Google