Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

LEGISLATIVNÍ RÁMEC A LIMITY (POH kraje) :   snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO) ukládaných na skládky tak,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "LEGISLATIVNÍ RÁMEC A LIMITY (POH kraje) :   snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO) ukládaných na skládky tak,"— Transkript prezentace:

1 LEGISLATIVNÍ RÁMEC A LIMITY (POH kraje) :   snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO) ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky činil v roce 2010 nejvíce 75%, 2013 nejvíce 50% a výhledově v roce 2020 nejvíce 35% z celkového množství BRKO vzniklého v roce 1995.   Od 1.1.2010 lze na skládky ukládat pouze upravené komunální odpady obsahující maximálně 9% biologicky rozložitelné složky.   Od 1.1.2007 budou odděleně shromažďovány a dále materiálově využívány biologicky rozložitelné odpady ze soustředěných potravinářských zdrojů.

2 rok 2005 jednotka sklokovBRKOpapírplastzbytekNOcelkem t/rok961,581179,0043336,6121358,0711288,053276,613118,381 10040,32 kg/osoba/rok18,493,44 64,17 26,7124,7753,22 2,28 193,08 %9,581,7833,23 13,83 12,84 27,56 1,18 100 100 rok 2006 jednotkasklokovBRKOpapírplastzbytekNOcelkem t/rok829,40117,035819,251707,911219,93975,95372,0511040,12 kg/osoba/rok15,952,25111,9132,8423,4618,777,16212,31 %7,511,05 52,71 15,4711,058,843,37100

3 1.Co bylo na počátku? A. POH MĚSTA DĚČÍN - závazek zahájit v roce 2007 sběr bioodpadů - cílový stav – do roku 2011 v systému 2000 RD - zřídit jednotku na zpracování BRKO do r. 2008 B. ROZHODNUTÍ - KDE zahájit sběr – čtvrť, typ zástavby, - KDY - v jakém ročním období zahájit sběr, - JAK – sběrové nádoby, svozová technika, - KAM – výběr koncového zařízení

4 - projekt bude probíhat ve dvou lokalitách města - délka projektu byla stanovena od 09.2007 do 12.2008 - počet nádob bude max. 400 ks - jako sběrové nádoby bude použit produkt firmy SSI Schäfer - ke svozu budou použita vozidla s lineárním stlačováním - jako koncovka byla vybrána kompostárna s aerobní technologií zpracování bioodpadu pokud nebude k dispozici vlastní anaerobní digesce - kampaň bude zahájena v 05.2007a ukončena v 09.2007 - první svoz bude uskutečněn v 09.2007 - frekvence svozů byla stanovena na 1× za 14 dní V 02.2007 rozhodnuto, že :

5 2. Kampaň - měla být zahájena v 05.2007, - skutečnost – zahájení v 08.2007 - forma : - osobní kontakt se všemi vlastníky RD – celkem, - předání letáku ve dvou krocích, - besedy s občany, - využití místního tisku se zárukou širokého působení, - šoty do regionálního vysílání TV, - osobní předání composteineru proti podpisu, - předání vzorku substrátu každému účastníku systému 2. Kampaň - měla být zahájena v 05.2007, - skutečnost – zahájení v 08.2007 - forma : - osobní kontakt se všemi vlastníky RD – celkem 689, - předání letáku ve dvou krocích, - besedy s občany, - využití místního tisku se zárukou širokého působení, - šoty do regionálního vysílání TV, - osobní předání composteineru proti podpisu, - předání vzorku substrátu každému účastníku systému

6 Letáková akce DVĚ ÚROVNĚ LETÁKŮ a) INFORMAČNÍ - osobní předání všem potenciálním producentům - tři skupiny : - souhlasí teď hned se svojí účastí v systému – 40% - zásadně nesouhlasí – 20% - chtějí čas na rozmyšlenou – 40% b) ORGANIZAČNÍ - osobní předání skupině „na rozmyšlenou“ - souhlas s účastí v systému – 30% - osobní předání skupině „nesouhlasím“ - změna stanoviska – 25% - neosobní předání letáku skupině „souhlasím“ VÝSLEDEK : 391 (57%) účastníků systému k 06.11.2007

7 Composteiner - funkce

8 KALENDÁŘ - upravuje termíny svozů - opakovaně sděluje základní požadavky na kvalitu - sděluje základní informační údaje pro občany

9 4. Vlastní svoz bioodpadů datum RZ NA hmotnostSN ø hmotnost na SN [ kg ] [ t ]140240celkem140240průměr 22.9.2007 3U9 3497 9,878020328323,06139,53334,876 06.10.2007 3U9 3497 11,538922631524,20141,48736,603 20.10.2007 2U4 0067 10,519121630722,78439,05934,235 03.11.2007 2U4 0067 11,4812322334622,7238,94833,179

10 Časová náročnost přípravy projektu [ vyjádřeno v hodinách na 1 osobu ] 1.Příprava projektu : 3 osoby 60 hodin 2.Letáky, tisk : 1 osoba 15 hodin 3.Roznos letáků : 2 osoby 50 hodin 4.Rozvoz nádob : 6 osob 130 hodin 5.Evidence nádob : 1 osoba 10 hodin CELKEM 265 hodin CELKEM 265 hodin OSOBNÍ NÁKLADY 42 000 Kč 515 000 Kč OSOBNÍ NÁKLADY 42 000 Kč 515 000 Kč MATERIÁL 3 000 Kč MATERIÁL 3 000 Kč PROVOZNÍ NÁKLADY 20 000 Kč PROVOZNÍ NÁKLADY 20 000 Kč COMPOSTEINERY 450 000 Kč COMPOSTEINERY 450 000 Kč

11 Jednotková náročnost realizace projektu  Svoz bioodpadů zahajován vždy v 07. 00 hodin  Každou druhou sobotu z vystavených nádob  Dojezdová vzdálenost na kompostárnu 55 Km  Celkový počet km na rajonu – 18 km  Čas strávený osádkou – celkem – cca 7 hodin  Čas strávený osádkou na rajonu – cca 4 hodiny

12 Shrnutí zkušeností -besedy s občany jsou ztrátou času -organizace kampaně z jednoho místa -osobní kontakt s občany – letáky -přímá návaznost jednotlivých kroků (kampaň, nádoby, svoz) -výběr kvalitních nádob – minimalizace zápachu, úplný výsyp -osobní kontakt s občany při předávání nádob -předání vzorku kompostu jako výrobku z jejich odpadů -podpora „tento kompost je vyroben z mého bioodpadu“ -kvalifikovaný personál -dokumentovat jednotlivé kroky -využívání žlutých karet – kvalita BRKO – třetí je červená -mediální kampaň – TV a R s minimálním ohlasem, úspěšná je kampaň vedená na regionální úrovni v tisku


Stáhnout ppt "LEGISLATIVNÍ RÁMEC A LIMITY (POH kraje) :   snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO) ukládaných na skládky tak,"

Podobné prezentace


Reklamy Google