Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

LEGISLATIVNÍ RÁMEC A LIMITY (POH kraje) :   snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO) ukládaných na skládky tak,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "LEGISLATIVNÍ RÁMEC A LIMITY (POH kraje) :   snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO) ukládaných na skládky tak,"— Transkript prezentace:

1 LEGISLATIVNÍ RÁMEC A LIMITY (POH kraje) :   snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO) ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky činil v roce 2010 nejvíce 75%, 2013 nejvíce 50% a výhledově v roce 2020 nejvíce 35% z celkového množství BRKO vzniklého v roce   Od lze na skládky ukládat pouze upravené komunální odpady obsahující maximálně 9% biologicky rozložitelné složky.   Od budou odděleně shromažďovány a dále materiálově využívány biologicky rozložitelné odpady ze soustředěných potravinářských zdrojů.

2 rok 2005 jednotka sklokovBRKOpapírplastzbytekNOcelkem t/rok961,581179, , , ,053276,613118, ,32 kg/osoba/rok18,493,44 64,17 26,7124,7753,22 2,28 193,08 %9,581,7833,23 13,83 12,84 27,56 1, rok 2006 jednotkasklokovBRKOpapírplastzbytekNOcelkem t/rok829,40117,035819,251707,911219,93975,95372, ,12 kg/osoba/rok15,952,25111,9132,8423,4618,777,16212,31 %7,511,05 52,71 15,4711,058,843,37100

3 1.Co bylo na počátku? A. POH MĚSTA DĚČÍN - závazek zahájit v roce 2007 sběr bioodpadů - cílový stav – do roku 2011 v systému 2000 RD - zřídit jednotku na zpracování BRKO do r B. ROZHODNUTÍ - KDE zahájit sběr – čtvrť, typ zástavby, - KDY - v jakém ročním období zahájit sběr, - JAK – sběrové nádoby, svozová technika, - KAM – výběr koncového zařízení

4 - projekt bude probíhat ve dvou lokalitách města - délka projektu byla stanovena od do počet nádob bude max. 400 ks - jako sběrové nádoby bude použit produkt firmy SSI Schäfer - ke svozu budou použita vozidla s lineárním stlačováním - jako koncovka byla vybrána kompostárna s aerobní technologií zpracování bioodpadu pokud nebude k dispozici vlastní anaerobní digesce - kampaň bude zahájena v a ukončena v první svoz bude uskutečněn v frekvence svozů byla stanovena na 1× za 14 dní V rozhodnuto, že :

5 2. Kampaň - měla být zahájena v , - skutečnost – zahájení v forma : - osobní kontakt se všemi vlastníky RD – celkem, - předání letáku ve dvou krocích, - besedy s občany, - využití místního tisku se zárukou širokého působení, - šoty do regionálního vysílání TV, - osobní předání composteineru proti podpisu, - předání vzorku substrátu každému účastníku systému 2. Kampaň - měla být zahájena v , - skutečnost – zahájení v forma : - osobní kontakt se všemi vlastníky RD – celkem 689, - předání letáku ve dvou krocích, - besedy s občany, - využití místního tisku se zárukou širokého působení, - šoty do regionálního vysílání TV, - osobní předání composteineru proti podpisu, - předání vzorku substrátu každému účastníku systému

6 Letáková akce DVĚ ÚROVNĚ LETÁKŮ a) INFORMAČNÍ - osobní předání všem potenciálním producentům - tři skupiny : - souhlasí teď hned se svojí účastí v systému – 40% - zásadně nesouhlasí – 20% - chtějí čas na rozmyšlenou – 40% b) ORGANIZAČNÍ - osobní předání skupině „na rozmyšlenou“ - souhlas s účastí v systému – 30% - osobní předání skupině „nesouhlasím“ - změna stanoviska – 25% - neosobní předání letáku skupině „souhlasím“ VÝSLEDEK : 391 (57%) účastníků systému k

7 Composteiner - funkce

8 KALENDÁŘ - upravuje termíny svozů - opakovaně sděluje základní požadavky na kvalitu - sděluje základní informační údaje pro občany

9 4. Vlastní svoz bioodpadů datum RZ NA hmotnostSN ø hmotnost na SN [ kg ] [ t ]140240celkem140240průměr U , ,06139,53334, U , ,20141,48736, U , ,78439,05934, U , ,7238,94833,179

10 Časová náročnost přípravy projektu [ vyjádřeno v hodinách na 1 osobu ] 1.Příprava projektu : 3 osoby 60 hodin 2.Letáky, tisk : 1 osoba 15 hodin 3.Roznos letáků : 2 osoby 50 hodin 4.Rozvoz nádob : 6 osob 130 hodin 5.Evidence nádob : 1 osoba 10 hodin CELKEM 265 hodin CELKEM 265 hodin OSOBNÍ NÁKLADY Kč Kč OSOBNÍ NÁKLADY Kč Kč MATERIÁL Kč MATERIÁL Kč PROVOZNÍ NÁKLADY Kč PROVOZNÍ NÁKLADY Kč COMPOSTEINERY Kč COMPOSTEINERY Kč

11 Jednotková náročnost realizace projektu  Svoz bioodpadů zahajován vždy v hodin  Každou druhou sobotu z vystavených nádob  Dojezdová vzdálenost na kompostárnu 55 Km  Celkový počet km na rajonu – 18 km  Čas strávený osádkou – celkem – cca 7 hodin  Čas strávený osádkou na rajonu – cca 4 hodiny

12 Shrnutí zkušeností -besedy s občany jsou ztrátou času -organizace kampaně z jednoho místa -osobní kontakt s občany – letáky -přímá návaznost jednotlivých kroků (kampaň, nádoby, svoz) -výběr kvalitních nádob – minimalizace zápachu, úplný výsyp -osobní kontakt s občany při předávání nádob -předání vzorku kompostu jako výrobku z jejich odpadů -podpora „tento kompost je vyroben z mého bioodpadu“ -kvalifikovaný personál -dokumentovat jednotlivé kroky -využívání žlutých karet – kvalita BRKO – třetí je červená -mediální kampaň – TV a R s minimálním ohlasem, úspěšná je kampaň vedená na regionální úrovni v tisku


Stáhnout ppt "LEGISLATIVNÍ RÁMEC A LIMITY (POH kraje) :   snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO) ukládaných na skládky tak,"

Podobné prezentace


Reklamy Google