Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Novela zákona o daních z příjmů JUDr. Ing. Michal Radvan.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Novela zákona o daních z příjmů JUDr. Ing. Michal Radvan."— Transkript prezentace:

1 Novela zákona o daních z příjmů JUDr. Ing. Michal Radvan

2 Použité zdroje Ing. Eduard Janota (MFČR): Finanční správa a rozvoj měst a obcí v České republice (soubor vybraných přednášek a prezentací z 8. celostátní konference SMO

3 Hlavní cíle novely Snížení daňové zátěže pro středně- a nízkopříjmové skupiny poplatníků Snížení daňové zátěže pro středně- a nízkopříjmové skupiny poplatníků Zjednodušení administrativní náročnosti Zjednodušení administrativní náročnosti Podpora mobility pracovních sil Podpora mobility pracovních sil

4 Snížení daňové zátěže Snížení daňových sazeb DPFO Snížení daňových sazeb DPFO - 1. pásmo: z 15% na 12%, - 2. pásmo: z 20% na 19% Rozšíření 1. pásma ze 109.200 Kč na 121.200 Kč (cca o 11%) Rozšíření 1. pásma ze 109.200 Kč na 121.200 Kč (cca o 11%) Nahrazeni vybraných nezdanitelných částí základu daně slevami na dani Nahrazeni vybraných nezdanitelných částí základu daně slevami na dani

5 Sazby DPFO (§ 16 odst. 1) Základ daně (od Kč do Kč) Daň Ze základu přesahujícího 0 – 121.200 12% 121.200 – 218.400 14 544 Kč + 19 % 121.200 218.400 – 331.200 33 012 Kč + 25 % 218.400 331.200 a více 61 212 Kč + 32 % 331.200

6 Zálohy na DPFO (§ 38h odst. 2) Základ pro výpočet zálohy (od Kč do Kč) Záloha Ze základu přesahujícího 0 – 10.100 12% 10.100 – 18.200 1.212 Kč + 19 % 10.100 18.200 – 27.600 2.751 Kč + 25 % 18.200 27.600 a více 5.101 Kč + 32 % 27.600

7 Slevy na dani (§ 35ba) 7.200 Kč na poplatníka, 7.200 Kč na poplatníka, 4.200 Kč na manželku, 4.200 Kč na manželku, 1.500 Kč, pobírá-li poplatník částečný invalidní důchod, 1.500 Kč, pobírá-li poplatník částečný invalidní důchod, 3.000 Kč, pobírá-li poplatník plný invalidní důchod, 3.000 Kč, pobírá-li poplatník plný invalidní důchod, 9.600 Kč, je-li poplatník držitelem průkazu ZTP/P, 9.600 Kč, je-li poplatník držitelem průkazu ZTP/P,

8 Slevy na dani (§ 35ba) – pokračování 2.400 Kč u poplatníka – studenta. 2.400 Kč u poplatníka – studenta. Ostatní nezdanitelné částky podle § 15 zůstávají zachovány a princip jejich použití při stanovení daňového základu a výpočtu daňové povinnosti se nemění.

9 Zjednodušení administrativní náročnosti … … zvýšením výdajových paušálů: předpo Zemědělci 50 % 80 % Řemeslníci 25 % 60 % Obchodníci poskytující služby 25 % 50 % Autoři, vynálezci 30 % 40 % Advokáti, sportovci, tlumočníci, znalci … 25 % 40 % Pronajímatelé 20 % 30 %

10 Podpora mobility pracovních sil Zaměstnavatelé mají nově možnost uplatnit daňově uznatelné výdaje: - vynaložené na přepravu zaměstnanců do místa výkonu práce dopravními prostředky charakteru hromadných dopravních prostředků, - výdaje na přechodné ubytování zaměstnanců v hromadných ubytovacích zařízeních.

11 Další změny obsažené v novele zbavení povinnosti platit daň z min. základu daně u poplatníků majících příjem pouze z lesního hospodářství nebo z dotace ze SR, zbavení povinnosti platit daň z min. základu daně u poplatníků majících příjem pouze z lesního hospodářství nebo z dotace ze SR, daňová podpora pořízeni nebo technického zhodnocení registračních pokladen — sleva na dani podle termínu zahájení provozu registrační pokladny: daňová podpora pořízeni nebo technického zhodnocení registračních pokladen — sleva na dani podle termínu zahájení provozu registrační pokladny: - do 30.6.2006 - 1/2 pořizovací ceny, max. 8.000 Kč na pokladnu, - do 31.12.2006 – 30 % hodnoty technického zhodnoceni, max. 4.000 na pokladnu.

12 Dopady novely na veřejné fondy Celkem veřejné rozpočty Státní rozpočet ObceKraje - 14,4 mld. Kč - 10 mld. Kč - 3,1 mld. Kč - 1,3 mld. Kč

13 Dopady novely na územní rozpočty (rok 2006) Bez novely S novelou Rozdíl KrajeObceKrajeObceKrajeObce DPFO celkem 12,839,711,536,6 - 1,3 - 3,1 - ze záv. čin. 10,726,59,423,4 - 1,3 - 3,1 - z podnikání 1,511,91,511,900 - zvl. sazba 0,61,30,61,300 DPPO11,125,711,125,700 CELKEM23,965,422,662,3 - 1,3 - 3,1

14 Příklad 1 – výpočet záloh na DPFO Zadání: Daňový subjekt pan Karel Vopička je zaměstnán jako zedník ve společnosti Zedník Šikula, s.r.o. Jeho měsíční HM činí 25.000 Kč. Má dvě děti a průkaz ZTP/P. Jakou zálohu na DPFO ze závislé činnosti zaplatí? Jaká je jeho čistá mzda?

15 Příklad 1 – výpočet záloh na DPFO - pokračování Výpočet (v Kč): HM 25.000 - SaZP (12,5 %)3.125 - SaZP (12,5 %)3.125 Zdanitelná mzda21.875 Zdanitelná mzda zaokrouhlená21.900 Záloha na DPFO brutto I3.676 - Sleva (§ 35ba odst.1 pís. a)600 - Sleva (§ 35ba odst.1 pís. a)600 - Sleva (§ 35ba odst.1 pís. e)800 - Sleva (§ 35ba odst.1 pís. e)800 Záloha na DPFO brutto II2.276 - Daňové zvýhodnění (sleva)1.000 - Daňové zvýhodnění (sleva)1.000 Záloha na DPFO netto1.276

16 Příklad 2 – výpočet DPFO Zadání: Pan Karel Vopička měl v roce 2006 tyto příjmy a výdaje (v Kč): 1) Závislá činnost: HM 300.000, SaZP 37.500, zálohy na DPFO 15.312 2) Živnost (zedník): P 420.000, V 180.000 3) Odborné články na téma štukování v časopise „Udělej si sám“: leden 2.300, duben 4.800, prosinec 720 4) Soudní znalectví: 25.000 5) Prodej RD, který tři roky vlastnil a kde i bydlel: 4,5 mil. Pan Vopička má dvě děti a průkaz ZTP/P. Jaká je jeho daňová povinnost k DPFO za rok 2006?

17 Příklad 2 – výpočet DPFO - pokračování OSVOBOZENÍ: příjem z prodeje RD - § 4 odst. 1 ZDP ZVLÁŠTNÍ SAZBA: články za leden a prosinec nedosahují 3.000 Kč - § 7 odst. 8 PAUŠÁLNÍ VÝDAJE:živnost 60 % - § 7 odst. 9 pís. b) - 252.000 Kč odborný článek 40 % - § 7 odst. 9 pís. e) - 1.920 Kč znalecká činnost 40 % - § 7 odst. 9 pís. e) - 10.000 Kč STANOVENÍ DZD: § 6: závislá činnost § 7: živnost, odb. článek, znalecká činnost

18 Příklad 2 – výpočet DPFO - pokračování Výpočet (v Kč): DZD § 6 (HM – SaZP)262.500 DZD § 7 (P - V)185.880 DZD § 7 (P - V)185.880 Základ daně448.380 Základ daně448.380 Základ daně zaokrouhlený448.300 DPFO brutto I98.684 - Sleva (§ 35ba odst.1 pís. a)7.200 - Sleva (§ 35ba odst.1 pís. a)7.200 - Sleva (§ 35ba odst.1 pís. e)9.600 - Sleva (§ 35ba odst.1 pís. e)9.600 DPFO brutto II81.884 - Daňové zvýhodnění (sleva)12.000 - Daňové zvýhodnění (sleva)12.000 DPFO netto69.884 - Uhrazené zálohy15.312 - Uhrazené zálohy15.312 DOPLATEK54.572

19 Výsledek novely Původní úprava: DPFO = 88.116 Kč Nová úprava:DPFO = 69.884 Kč ROZDÍL: 18.232 Kč


Stáhnout ppt "Novela zákona o daních z příjmů JUDr. Ing. Michal Radvan."

Podobné prezentace


Reklamy Google