Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DPFO: ZČ+FP a zálohy na daň Příjmy z pracovněprávního, členského nebo služebního poměru.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DPFO: ZČ+FP a zálohy na daň Příjmy z pracovněprávního, členského nebo služebního poměru."— Transkript prezentace:

1 DPFO: ZČ+FP a zálohy na daň Příjmy z pracovněprávního, členského nebo služebního poměru

2 DZD ZČ+FP ANO  Peněžní příjmy vyplacené zaměstnanci  Nepeněžní příjmy osobního charakteru Auto Byt  Nadlimitní náhrady NE  Pracovní pomůcky, cestovné do limitu (V)  Nepeněž. příjmy - prac. a soc. char. (O) Žádné daňově uznatelné výdaje!

3 Schéma výpočtu záloh + Hrubý příjem + Pojistné na SZ a VZP placené zaměstnavatelem - Příjmy osvobozené z hrubého příjmu = “Superhrubá” mzda = Základ daně (záloh) - nestandardní odpočty (jen vybrané) = Mzda ke zdanění x daňová sazba (15%) = Záloha na daň sražená zaměstnavatelem Nelze uplatnit žádné daňové výdaje!

4 Více zdrojů příjmů Více než jeden PP  Podle podpisu „Prohlášení“ U koho uplatňuje odpočty  Zálohy PP s prohlášením a nadlimitní další PP (>5000Kč)  Srážka Podlimitní vedlejší PP (<5000Kč)

5 Zúčtování záloh Provádí plátce (zaměstnavatel)  Není-li podáváno daňové přiznání DP má stejnou funkci jako zúčtování záloh  Příjmy pouze z „hlavního“ PP Kromě srážek a příjmů do limitu pro podání DP (<6000Kč)  Podepsané „prohlášení“ Je třeba žádat plátce Je třeba předložit „prohlášení“  bez prohlášení nelze uplatnit odpočty

6 DZD podnikání a SVČ – příjmy Příjmy prokazatelné  z živnosti  soukromých zemědělců, lesníků  ze svobodných povolání  expertů a profesionálů  z užití a poskytnutí práv z duševního vlastnictví  ze zisku společníků v.o.s. a komplementářů k.s.  správců konkursní podstaty Příjmy odhadnuté  pro stanovení daně paušální částkou

7 DZD podnikání a SVČ - Výdaje Výdaje prokazatelně vynaložené  je-li poplatník účetní jednotkou  má-li obchodní majetek  vede-li daňovou evidenci Výdaje paušální  nelze-li skutečné výdaje prokázat  kdykoli se poplatník pro toto rozhodne  pojistné na SP není uznatelným výdajem! Výdaje odhadnuté  pro stanovení daně paušální částkou

8 Paušální výdaje 80% z příjmů – ze zemědělství a lesnictví 60% – z příjmů z živností řemeslných 50% – z příjmů z živností ostatních 40% – z příjmů z prodeje a poskytnutí práv z duševního vlastnictví PV zjednodušují výpočet a zvýhodňují činnosti s nízkými náklady

9 DZD Příjmy z pronájmu Příjmy ze systematického pronájmu  nemovitostí nebo bytů a jejich částí  movitých věcí Předmět pronájmu není obch. majetkem Obdobně jako u podnikání a SVČ, ale:  volba mezi daňovou evidencí a účetní jednotkou  výdaje nesmí převýšit příjmy  výdaje lze uplatnit v prokazatelné výši včetně odpisů paušálně procentem z příjmů (30%)

10 DZD Ostatní příjmy Které příjmy zde zdanit?  z příležitostných čiností a z příležitostného pronájmu movitostí (A)  z dalších nepravidelných neosvobozených příjmů Osvobození  pokud příjmy (A) celkem nepřesáhnou 20000 Kč  příjmy z loterií a her se zvláštním povolením

11 Nestandardní odpočty Dary na veřejně prospěšné účely  obcím, krajům, složkám státu  právnickým osobám se sídlem v ČR  fyzickým osobám z ČR provozujícím vybrané činnosti Úroky z úvěru  hypotečního  ze stavebního spoření Příspěvky na penz. připojištění a živ. poj. Členské příspěvky odborářů (ke zrušení)

12 Zálohy na daň Zajišťují pravidelnější veřejné příjmy Výše a četnost záloh  podle předchozí výše daňové povinnosti  do 30000 Kč žádné zálohy Cetnost záloh  pololetní  čtvrtletní  měsíční Podle podílu DZD ZČ a FP na celkovém ZD  0%, 50%, 100% z původní výše

13 Zdanění příjmů ze zahraničí Podle dohod o zamezení dvojího zdanění Metoda zápočtu zahraniční daně  úplný zápočet započte se celá daň zaplacená v zahraničí  prostý zápočet započte se poměrná část dle podílu zahr. příjmů na ZD Metoda vynětí ze ZD  úplné vynětí  vynětí s výhradou progrese DS se přiřadí podle ZD včetně zahr. příjmů výpočet ze ZD bez zahr. příjmů


Stáhnout ppt "DPFO: ZČ+FP a zálohy na daň Příjmy z pracovněprávního, členského nebo služebního poměru."

Podobné prezentace


Reklamy Google