Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Zaměstnavatelé a zaměstnanci II.. 2 Plnění daňové povinnosti plnění daňové povinnosti zálohy na daň u ostatních, pokud nejsou splněny podmínky pro srážku.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Zaměstnavatelé a zaměstnanci II.. 2 Plnění daňové povinnosti plnění daňové povinnosti zálohy na daň u ostatních, pokud nejsou splněny podmínky pro srážku."— Transkript prezentace:

1 1 Zaměstnavatelé a zaměstnanci II.

2 2 Plnění daňové povinnosti plnění daňové povinnosti zálohy na daň u ostatních, pokud nejsou splněny podmínky pro srážku daně odměny členů orgánů, jednatelů,členů družstev, společníků, komanditistů vždy srážka daně u ostatních, pokud hrubý příjem <=5000 neplynou ze zahraničí není podepsáno prohlášení

3 3 Plnění daňové povinnosti záloha:  pokud je podepsáno prohlášení – dle tabulky sazeb pro zálohy  pokud není podepsáno prohlášení – dle tabulky, ale minimálně 20 % srážka:  samostatný základ daně zdaněný 15% zvláštní sazbou

4 4 Stanovení záloh – s prohlášením veškeré hrubé příjmy bez příjmů vyňatých a osvobozených zúčtované zaměstnavatelem zaokrouhleno na 100 Kč nahoru uplatnění sazby dle tabulek pro stanovení záloh snížení vypočtené daně o slevy na dani sražení zálohy

5 5 Stanovení záloh – bez prohlášení daň vypočtená podle tabulek pro měsíční zálohy se porovná s 20 % základu pro výpočet záloh – zálohu představuje vyšší z těchto dvou částek vypočtená výše zálohy se nesnižuje o slevy na dani

6 6 Stanovení záloh – měsíční slevy Na poplatníka600 Na dítě500 Na částečnou invaliditu125 Na plnou invaliditu250 Pro držitele ZTP/P800 Na studenta200

7 7 Stanovení záloh – měsíční daňové zvýhodnění daňová úleva na vyživované dítě dvě základní podoby – sleva a bonus – a jejich kombinace může uplatnit rodič, pokud:  s ním dítě žije ve společné domácnosti a  je nezletilé nebo  je mladší 26 let, nepobírá plný invalidní důchod a soustavně se připravuje na budoucí povolání nebo se nemůže připravovat nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc, úraz nebo dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav

8 8 Stanovení záloh – měsíční daňové zvýhodnění zvýhodnění lze kromě vlastního dítěte uplatnit i na dítě  osvojené,  v péči nahrazující péči rodičů,  druhého z manželů,  vnouče, pokud jeho rodiče nemají příjmy, u kterých by zvýhodnění mohly uplatnit uzavře-li dítě manželství, lze uplatnit zvýhodnění jen za specifických podmínek

9 9 Stanovení zálohy – měsíční daňový bonus jedna z forem daňového zvýhodnění na dítě (sleva, sleva + bonus, bonus) pokud příjem zaměstnance v daném kalendářním měsíci činí alespoň polovinu minimální mzdy zaokrouhlené na 100 dolů (3700 Kč) maximálně 2500 Kč minimálně alespoň 50 Kč, jinak není nárok

10 10 Stanovení zálohy sražené zálohy odvádí zaměstnavatel do 20. dne měsíce, kdy měla být srážka provedena zpravidla do 20. února následujícího roku je zaměstnavatel povinen podat vyúčtování daně

11 11 Zúčtování daně u zaměstnanců měl pouze jednoho zaměstnavatele, nebo několik zaměstnavatelů postupně za sebou a měl u těchto zaměstnavatelů podepsáno prohlášení souhrn jiných příjmů zahrnovaných do základu daně není vyšší než 6000 Kč požádá o provedení zúčtování nejpozději do 15. února po skončení zdaňovacího období zaměstnavatel povinen provést provádí poslední zaměstnavatel v roce

12 12 Zúčtování daně u zaměstnanců uplatní se i odpočty od základu daně:  dary na veřejně prospěšné účely  příspěvky na penzijní připojištění  pojistné na životní pojištění  úroky na bytové potřeby  členské příspěvky zaplacené odborové organizaci sleva na manželku/a bez vlastního příjmu

13 13 Zúčtování daně u zaměstnanců nejprve se uplatní slevy bez slevy na dítě následně se provede vyúčtování daňového zvýhodnění sleva na dítě se poskytne do výše vypočtené daně snížené o ostatní slevy daňové zvýhodnění snížené o poskytnutou slevu na dítě se vyplatí jako daňový bonus

14 14 Zúčtování daně u zaměstnanců daňový bonus se poskytne, pokud příjmy činí alespoň šestinásobek minimální mzdy (45 420 Kč) poskytuje se max. do výše 30 000 Kč, min. musí činit alespoň 50 Kč zaměstnavatel vyplatí nedoplatek na daňovém bonusu nebo přeplatek na dani nejpozději v březnové výplatě

15 15 Srážka daně příjem tvoří samostatný základ daně a daň je z něj sražena, pokud: jde o příjmy z pracovněprávního apod. poměru nebo funkční požitky příjem vyplácí zaměstnavatel se sídlem nebo bydlištěm nebo stálou provozovnou v ČR úhrn příjmů u zamětnavatele za měsíc nepřekročí 5 000 Kč zaměstnanec nepodepsal prohlášení k uplatňování slev a zvýhodnění

16 16 Srážka daně pro srážku činí sazba 15 % srážka se provádí při výplatě nebo poukázání, či připsání příjmu zaměstnanci sražená daň se odvádí do konce následujícího kalendářního měsíce do konce února následujícího roku je zaměstnavatel povinen podat přehled o sražené dani


Stáhnout ppt "1 Zaměstnavatelé a zaměstnanci II.. 2 Plnění daňové povinnosti plnění daňové povinnosti zálohy na daň u ostatních, pokud nejsou splněny podmínky pro srážku."

Podobné prezentace


Reklamy Google