Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přístupy k analyzování předčasného ukončování studií vysokoškoláků – praktické poznatky Masarykovy univerzity Ondřej Hofírek Šárka Hrabinová Odbor pro.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přístupy k analyzování předčasného ukončování studií vysokoškoláků – praktické poznatky Masarykovy univerzity Ondřej Hofírek Šárka Hrabinová Odbor pro."— Transkript prezentace:

1 Přístupy k analyzování předčasného ukončování studií vysokoškoláků – praktické poznatky Masarykovy univerzity Ondřej Hofírek Šárka Hrabinová Odbor pro strategii Rektorát Masarykovy univerzity Seminář HKVŠ Telč, 22. 05. 2015

2 Identifikace problému Začátek celouniverzitní diskuze tématu – rok 2011: Pohled na data v časové řadě 10 let zpět - postupný růst neúspěšnosti po 1. roce a zároveň snižující se počet studentů, kteří dokončí studium ve standardní době. Podíly neúspěšnosti po prvním roce studia rostou Bc. – 2000: 30 %, 2013: 40 %; NMgr. – 2000: 7 %, 2013: 20 % Podíly absolventů ve standardní době studia klesají Bc. – 2000: 43 %, 2012: 23 %; NMgr. – 2000: 70 %, 2013: 40 % 2

3 Kdo však vlastně je „neúspěšný student“? Neexistence jednotné definice drop-outu/neúspěšnosti Návrh MŠMT (Oddělení analyticko-koncepční): „Neúspěšným ukončením terciárního vzdělávání je míněna situace, kdy se student po neúspěšném ukončení studia další tři roky neobjeví znovu jako student v terciéru.“ – makroúroveň, pro VŠ je však důležitá i mikroúroveň Studijní neúspěšnost X předčasné ukončování studií ne všechna předčasná ukončení studia představují „selhání“ studentů předčasné ukončení studia jako součást studijní strategie (nástup na preferovaný obor, dobrovolný odchod kvůli hrozbě vyloučení ze studia – u Bc. studií) 3

4 Kdo však vlastně je „neúspěšný student“? Je nutná reflexe - koho lze považovat za skutečně neúspěšného? VZoČ – každoroční vykazování počtů neúspěšných studentů – rozhodující jsou kódy ukončení studia: 67 ukončení studia pro nesplnění požadavků 70 přestup na jiný studijní program 71 přestup na jinou fakultu téže školy 72 přestup na jinou školu 81 zanechání studia nezapsáním v průběhu studia 82 zanechání studia písemným oznámením 83 úmrtí 84 zanecháni studia nezapsáním po přerušení 93 vyloučen ze studia pro přestupek 94 vyloučen ze studia pro podvod 97 ukončení změnou akreditace 98 ukončení studia - odnětí akreditace 99 ukončení studia - zánik akreditace 4

5 Průzkum příčin předčasného ukončování studií na MU Koho považujeme za „neúspěšného“ studenta v rámci průzkumu: 67 ukončení studia pro nesplnění požadavků 81 zanechání studia nezapsáním v průběhu studia 82 zanechání studia písemným oznámením 84 zanecháni studia nezapsáním po přerušení S ohledem na citlivost tématu zvolen název „Průzkum příčin předčasného ukončování studií na MU“: vhodně odráží referenční bod studia – složení státní závěrečné zkoušky nevztahujeme se k odstudované době studia (i zanechání Bc. studia v 8. semestru může být „předčasným“ ukončením studia) 5

6 Průzkum příčin předčasného ukončování studií na MU Aktuálně jako nepřetržité dotazníkové šetření v obdobích od 1.4. do 31.3. následujícího roku v IS MU Automatické zařazování předčasně ukončených studií do seznamu respondentů na základě nabití právní moci o ukončení studia a zanesení příslušných kódů do IS MU Automatické oslovování předčasně ukončených studií e-mailovou výzvou k participaci na průzkumu Cca. 17 % návratnost (zhruba 1200 respondentů) – samovýběr respondentů, spíše charakter ankety Export a analýza dat z průzkumu jednou ročně – pravidelná tvorba analytických zpráv pro vedení univerzity a fakult 6

7 Průzkum příčin předčasného ukončování studií na MU – shrnutí základních výsledků Nespokojenost s volbou oboru Odlišné/nenaplněné představy a očekávání (41 %) Odpor k některým předmětům (39 %) Zklamání z náplně oboru (39 %) Ztráta zájmu o obor (36 %) 2/3 respondentů opouštěly studium svého preferovaného oboru. 7

8 Průzkum příčin předčasného ukončování studií na MU – shrnutí základních výsledků Souběžné studium, přecenění vlastních sil při souběžných studiích Problémy se zvládáním studia Časová náročnost studia Náročnost výuky a obtížnost studia Příliš vysoké požadavky ze strany vyučujících Přecenění vlastních sil 8

9 Průzkum příčin předčasného ukončování studií na MU – shrnutí základních výsledků Kolize s jinými aktivitami Nemožnost skloubit školu a zaměstnání Nutnost vydělávat peníze/ špatná finanční situace Upřednostnění kariéry 9

10 Průzkum příčin předčasného ukončování studií na MU – okolnosti ukončení studia 10 Více jak třetina respondentů pracovala Zhruba polovina respondentů měla v době předčasného ukončení další VŠ studium Téměř polovina respondentů si plánovala „v dohledné době“ podat znovu přihlášku ke studiu na MU

11 Průzkum příčin předčasného ukončování studií na MU – shrnutí základních výsledků – vstup na VŠ 11 Více než třetina předčasných odchodů je realizována v prvním semestru daného studia Nenaplněná očekávání ohledně obsahu studia jsou problémem spíše pro mladší studenty, kteří zřejmě nemají jasno v tom, co přesně by chtěli studovat Pro část našich respondentů byl vstup na vysokou školu z hlediska jejich očekávání poměrně nejasný a nejistý, až v průběhu jejich studia se jim tříbil názor na to, co vlastně by přesně chtěli studovat

12 Průzkum příčin předčasného ukončování studií na MU – komunikační kanál mezi studenty a univerzitou 12 Součástí dotazníku je i otevřená otázka, kde se mohou respondenti vyjádřit k okolnostem ukončení studia Zhruba třetina respondentů z posledního běhu průzkumu ji využila – celkem zhruba 400 volných odpovědí (za 3 roky se jedná o cca 900 odpovědí) Soubor otevřených odpovědí je cenným zdrojem poznatků

13 Průzkum příčin předčasného ukončování studií na MU – komunikační kanál mezi studenty a univerzitou 13 „Hlavním důvodem pro předčasné ukončení studia byl silný pocit vnitřního nenaplnění a touha věnovat svůj čas činnostem, které mě rozvíjí.“ „Můj nezodpovědný přístup ke studiu v jeho počátku mě nakonec dostal do situace, ze které už nešlo pokračovat.“ „Práce na plný úvazek a neuvolnění v práci kvůli škole.“ „Mám na MU dvě studia. Se zanecháním jednoho studia jsem počítal.“ „Studium byla pojistka, abych byla studentem do 26 let.“

14 Co lze zjistit z dat o základní populaci 14 Časování odchodů ze studia u základní populace (N = 7 664) – rok 2014

15 Co lze zjistit z dat o základní populaci 15 Podíly typů neúspěšných ukončení studia podle měsíce ukončení studia u základní populace (N = 7 664) – rok 2014

16 Co lze zjistit z dat o základní populaci 16 Křivky „přežití“ pro základní populaci neúspěšně ukončených studií podle typu ukončeného studia – rok 2014

17 Průzkum příčin předčasného ukončování studií na MU – praktické tipy pro realizaci průzkumu 17 jasně definovat cíl průzkumu a základní populaci - na MU oslovujeme pouze vybrané typy předčasného ukončení studia a u nich zjišťujeme, které hlavní faktory nejvíce přispěly k předčasnému ukončení promyslet načasování výzvy k účasti na průzkumu - respondenty oslovujeme po nabití právní moci rozhodnutí o ukončení studia automaticky rozesílaným e-mailem, nedochází tedy k větší časové prodlevě mezi ukončením studia a výzvou k vyplnění dotazníku, zároveň se tak vyhýbáme situaci, kdy by se student proti rozhodnutí odvolal a my mu v té době poslali oslovovací e-mail reflektovat problém samovýběru respondentů při interpretaci závěrů – jde o citlivé téma, častěji mohou odpovídat respondenti, kteří mají další aktivní studium oproti těm, u kterých došlo ke skutečnému studijnímu selhání

18 Systém institucionálních průzkumů na MU „Od prváka po absolventa“ 18

19 Děkuji za pozornost Odbor pro strategii Rektorátu MU http://strategie.rect.muni.cz/ 19


Stáhnout ppt "Přístupy k analyzování předčasného ukončování studií vysokoškoláků – praktické poznatky Masarykovy univerzity Ondřej Hofírek Šárka Hrabinová Odbor pro."

Podobné prezentace


Reklamy Google