Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Studentské hodnocení výuky FF UK duben 2012. Specifika FF UK cca 7 500 Bc., Mgr. a NMgr. studentů cca 180 oborů (při rozlišení Bc., Mgr. A NMgr., ale.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Studentské hodnocení výuky FF UK duben 2012. Specifika FF UK cca 7 500 Bc., Mgr. a NMgr. studentů cca 180 oborů (při rozlišení Bc., Mgr. A NMgr., ale."— Transkript prezentace:

1 Studentské hodnocení výuky FF UK duben 2012

2 Specifika FF UK cca 7 500 Bc., Mgr. a NMgr. studentů cca 180 oborů (při rozlišení Bc., Mgr. A NMgr., ale bez kombinací) cca 2 700 hodnocených předmětů („obálek“) cca 45 000 „studentopředmětů“ (dotazníků)

3 Počty odevzdaných dotazníků v posledních letech

4 Strategie z jara 2010 Dosáhnout stabilní relativně uspokojivé návratnosti listinného hodnocení, zavést standardní způsoby využívání výsledků hodnocení, a obnovit tak důvěru v hodnocení Připravit souběžně lepší podmínky pro elektronické hodnocení vytvoření uživatelsky vstřícné webové aplikace mimo SIS (ale s využitím dat SIS) „konsolidace“ dat v SIS (elektronické rozvrhování, atd.) Pokusit se posléze přejít na elektronické hodnocení (s dočasným využitím souběhu obou forem)

5 Návratnost ZS 2011/2012 Listinné dotazníky: 18 352 dotazníků z 1 656 předmětů Elektronické hodnocení (avizované jako „pilotní“) 6 798 dotazníků z 2 565 předmětů

6 Některé základní rysy výsledků elektronického hodnocení ZS 2011/12 Menší návratnost (při duplicitě s listinným hodnocením a avizovaném „zkušebním“ charakteru hodnocení) Hodnoceno více předmětů, často však velmi nízkým počtem respondentů (průměr 2,6) Mírně větší kritičnost průměry statisticky nepříliš významné výrazně vyšší (relativně, někdy i absolutně) počet nejkritičtějších odpovědí

7 Zhodnoťte, prosím, předmět celkově.

8 Je vyučující podle Vás vynikající odborník či odbornice?

9 Bylo pro Vás setkání s ní/ním inspirativní a motivující pro další studium?

10 Projevuje vyučující skutečný zájem o studenty/ky a o jejich intelektuální a odborný růst?

11 Chodí vyučující na hodiny dobře připraven/a?

12 Je vyučující spolehlivý?

13 Byla látka vyložena jasně a srozumitelně?

14 Dokázal/a vyučující podněcovat a dobře moderovat diskusi?

15 Dostávali jste od vyučujícího přínosnou zpětnou vazbu

16 Nabídl Vám předmět možnost zdokonalit se ve Vašich odborných znalostech či dovednostech?

17 Byl pro Vás předmět intelektuálně stimulující?

18 Překrýval se předmět co do obsahu zbytečně s jiným předmětem či předměty?

19 Zhodnoťte, prosím, objem a náročnost probírané látky.

20 Zhodnoťte, prosím, náročnost požadované průběžné přípravy.

21 Celkové hodnocení předmětů.

22 Celkové hodnocení vyučujících.

23 Finanční náročnost listinného hodnocení Přímé náklady činí cca 100 000 Kč na semestr Ve srovnání s náklady jiných fakult jsou tyto náklady, nakolik víme, relativně velmi nízké. To je však možné pouze proto, že do evaluací vkládáme mnoho „dobrovolné“ či v nákladech přímo nevyčíslené práce zaměstnanců a studentů FF UK Používáme systém, který není dokonalý a má náchylnost k chybovosti

24 Chybovost listinného hodnocení Chybovost je způsobována řadou příčin (špatné vyplnění identifikačních údajů, chyby v digitalizaci apod.) Úplné odstranění chybovosti by vyžadovalo výrazně vyšší finanční náklady (jinak organizovaná distribuce a sběr dotazníků, vložení řady kontrolních kroků do celého procesu, dražší zpracování dotazníků atd.) V posledním listinném hodnocení došlo k výraznému nárůstu chybovosti (zpracovávající firma opomněla zpracovat cca 50 předmětů).

25 Elektronické hodnocení – nevýhody Pravděpodobně nižší návratnost Z menší návratnosti vyplývající snížení výpovědní hodnoty u jednotlivých předmětů (zvláště u předmětů s minimem odpovědí) Potřeba efektivní aplikace

26 Elektronické hodnocení – výhody Menší organizační a finanční náročnost Menší chybovost (viz chyby v posledním listinném hodnocení) Možnost rozšíření o další rozměry (hodnocení atestací, studijní agendy a studijních plánů) Možnost rozšíření o specifické otázky (jednotlivých oborů či pedagogů) Lepší zajištění anonymity (Potenciální větší kritičnost odpovědí)

27 Některé okruhy otázek k rozhodnutí Zda, jak a kdy zcela přejít na elektronické hodnocení Způsob zveřejňování slovních hodnocení Formy motivace k účasti na hodnocení Další využití výsledků hodnocení


Stáhnout ppt "Studentské hodnocení výuky FF UK duben 2012. Specifika FF UK cca 7 500 Bc., Mgr. a NMgr. studentů cca 180 oborů (při rozlišení Bc., Mgr. A NMgr., ale."

Podobné prezentace


Reklamy Google