Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní pojmy výpočetní techniky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní pojmy výpočetní techniky"— Transkript prezentace:

1 Základní pojmy výpočetní techniky
Střední odborná škola Otrokovice Základní pojmy výpočetní techniky Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. Miroslav Hubáček. Dostupné z Metodického portálu ISSN:  , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Charakteristika 1 DUM Název školy a adresa
Střední odborná škola Otrokovice, tř. T. Bati 1266, Otrokovice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ /2 Autor Ing. Miroslav Hubáček Označení DUM VY_32_INOVACE_SOSOTR-Gu-IKT/1-VT-3/6 Název DUM Základní pojmy výpočetní techniky Stupeň a typ vzdělávání Středoškolské vzdělávání Kód oboru RVP 28-52-H/01 Obor vzdělávání Gumař-plastikář Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie Druh učebního materiálu Výukový materiál Cílová skupina Žák, 15 – 16 let Anotace Výukový materiál je určený k frontální výuce učitelem, případně jako materiál pro samostudium, nutno doplnit výkladem; náplň: vysvětlení základních pojmů výpočetní techniky Vybavení, pomůcky Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule Klíčová slova Počítač, algoritmus, číselná soustava, informace Datum

3 Historie výpočetní techniky
Náplň výuky Základní pojmy výpočetní techniky Algoritmy Číselné soustavy Informace

4 Základní pojmy Počítač – stroj na zpracování informací
Hardware – technické vybavení počítače Software – programové vybavení počítače Algoritmus – postup pro řešení určité úlohy, který v každém kroku říká, jak dále postupovat Program – algoritmus zapsaný v programovacím jazyce Programovací jazyk – umělý jazyk určený pro zápis programů Instrukce – předpis k provedení nějaké činnosti realizovaný přímo technickým vybavením počítače

5 Základní pojmy – HW Paměť – zařízení které umožní uložit obsah informace, uchovat ji po požadovanou dobu a znovu ji získat pro další použití Procesor – složitý obvod, který zpracovává informace uložené v operační paměti počítače Řadič – část procesoru, která řídí činnost všech částí počítače Aritmeticko-logická jednotka – část procesoru, která provádí veškeré aritmetické a logické operace Sběrnice – skupina signálových vodičů umožňujících přenos dat a řídicích povelů mezi dvěma a více zařízeními Periferie – zařízení rozšiřující možnosti použití počítače

6 Základní pojmy – sítě Počítačová síť – spojení dvou a více počítačů tak aby mohli navzájem sdílet své prostředky Topologie – systém propojení počítačů v počítačové síti IP adresa – adresa počítače, která umožňuje navázat spojení v síti TCP/IP – sada protokolů umožňujících komunikaci v počítačové síti, je hlavním protokolem celosvětové sítě Internet Aktivní síťový prvek – zařízení, které slouží ke vzájemnému propojení jednotlivých částí počítačových sítí Pasivní síťový prvek – zařízení sloužící k fyzickému přenosu dat v rámci počítačové sítě

7 Základní pojmy – SW Operační systém – základní programové vybavení počítače umožňující uživateli ovládat počítač BIOS – programové vybavení, které je využíváno při startu počítače pro inicializaci a konfiguraci připojených hardwarových zařízení a následnému spuštění operačního systému Aplikační software – programové vybavení které umožňuje uživateli provádět nějakou činnost Antivirový program – slouží k identifikaci, odstraňování a eliminaci počítačových virů a jiného škodlivého software Grafický editor – program umožňující uživateli vytvářet a upravovat grafické soubory

8 Algoritmus Slovo algoritmus je odvozeno ze jména Arabského matematika Abu Ja'far Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi Al-Khwarizmi psal o hinduisticko-arabských číslicích a byl prvním, kdo použil nulu jako zástupce v pozičním bázovém zápisu Existují dva standartní způsoby k vyjádření algoritmu: pseudokód vývojový diagram Příklad pseudokódu: pokud je číslo kreditní karty platné, proveď přenos, založený na číslech kreditní karty a objednávky jinak zobraz chybové hlášení konec podmínky

9 Vývojový diagram Vývojový diagram
slouží ke grafickému znázornění jednotlivých kroků algoritmu nebo obecného procesu Příklad: Vývojový diagram funkčnosti žárovky Obr. 1: Vývojový diagram

10 Číselné soustavy Desítková soustava – dekadická
soustava využívá symbolů 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9 je to v současnosti nejpoužívanější číselná soustava Dvojková soustava – binární soustava využívá symbolů 0 a 1 používá se v digitální a výpočetní technice Šestnáctková soustava – hexadecimální soustava využívá symbolů 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E a F využívá se ve výpočetní technice Osmičková soustava – oktalová soustava využívá osmi symbolů 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 využívá se ve výpočetní technice v unixových operačních systémech

11 Zápis čísel v různých číselných soustavách
Obr. 2: Zápis čísel v různých číselných soustavách

12 Informace Pojem informace patří k nejobecnějším kategoriím současného života Obecný pohled na informaci sdělení, zpráva  jazykový projev, ve kterém se co nejobjektivněji věcně a dokumentaristicky konstatují určitá fakta Jednotkou informace je 1 bit 1 bit reprezentuje informaci, získanou odpovědí na jednu otázku typu ano / ne Tyto odpovědi můžeme označit binárními číslicemi 0 a 1 Jednotka množství dat v informatice, zpravidla označuje osm bitů, tzn. osmiciferné binární číslo Základní jednotka kapacity paměťových médií je 1 Byte

13 Jednotky kapacity paměti
BIT nejmenší jednotka informace v paměti počítače označení b název vznikl z angl. BINARY DIGIT (dvojkové číslo) buď 0 nebo 1 BYTE – slabika skupina osmi bitů označení B (1 B = 8 b) WORD – slovo skupina několika byte – 2 B, 4 B, 8 B apod.

14 Násobky jednotky kapacity paměti
1 byte je dost malá jednotka, proto se kapacity dnešních pamětí udávají v jeho násobcích: kilo, mega, giga, tera 1kB = 210 B = B 1MB = 220 B = B 1GB = 230 B = B 1TB = 240 B = B v praxi se velmi často používá přepočet kapacity v dekadické soustavě, kdy se vychází z přibližného vztahu: 210  103, tedy 1024  1000 přibližně tak můžeme říci, že: 1 kB je asi B 1 MB je asi B 1 GB je asi B v případě údaje v MB je odchylka skoro 5 %, u kapacity udávané v GB už ale přesahuje 7 %

15 Kontrolní otázky: Definujte tyto základní pojmy: počítač, hardware, software, počítačová síť. Které číselné soustavy se využívají ve výpočetní technice? Vysvětlete jakým způsobem vyjadřujeme množství informace. Jak zapisujeme kapacitu disků?

16 Seznam obrázků: Obr. 1: Vývojový diagram. In: Wikipedia : the free encyclopedia [online] [vid ]. dostupné z: Obr. 2: vlastní

17 Seznam použité literatury:
[1] KRAS, R. Obsluha počítače pro začátečníky v kostce. Praha: FRAGMENT, ISBN [2] Informační technologie. In: Wikipedia : the free encyclopedia [online] [cit ]. dostupné z: [3] Slovní pojmů z výpočetní techniky. In: lfhk.cuni.cz/moodle2 [online] [cit ]. dostupné z:

18 Děkuji za pozornost 


Stáhnout ppt "Základní pojmy výpočetní techniky"

Podobné prezentace


Reklamy Google