Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní pojmy výpočetní techniky Střední odborná škola Otrokovice www.zlinskedumy.cz Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní pojmy výpočetní techniky Střední odborná škola Otrokovice www.zlinskedumy.cz Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing."— Transkript prezentace:

1 Základní pojmy výpočetní techniky Střední odborná škola Otrokovice www.zlinskedumy.cz Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing. Miroslav Hubáček. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Charakteristika 1 DUM Název školy a adresaStřední odborná škola Otrokovice, tř. T. Bati 1266, 76502 Otrokovice Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0445 /2 AutorIng. Miroslav Hubáček Označení DUMVY_32_INOVACE_SOSOTR-Gu-IKT/1-VT-3/6 Název DUMZákladní pojmy výpočetní techniky Stupeň a typ vzděláváníStředoškolské vzdělávání Kód oboru RVP28-52-H/01 Obor vzděláváníGumař-plastikář Vyučovací předmětInformační a komunikační technologie Druh učebního materiáluVýukový materiál Cílová skupinaŽák, 15 – 16 let Anotace Výukový materiál je určený k frontální výuce učitelem, případně jako materiál pro samostudium, nutno doplnit výkladem; náplň: vysvětlení základních pojmů výpočetní techniky Vybavení, pomůckyPočítač, dataprojektor, interaktivní tabule Klíčová slovaPočítač, algoritmus, číselná soustava, informace Datum17. 7. 2013

3 Historie výpočetní techniky Náplň výuky Základní pojmy výpočetní techniky Algoritmy Číselné soustavy Informace

4 Počítač – stroj na zpracování informací Hardware – technické vybavení počítače Software – programové vybavení počítače Algoritmus – postup pro řešení určité úlohy, který v každém kroku říká, jak dále postupovat Program – algoritmus zapsaný v programovacím jazyce Programovací jazyk – umělý jazyk určený pro zápis programů Instrukce – předpis k provedení nějaké činnosti realizovaný přímo technickým vybavením počítače Základní pojmy

5 Paměť – zařízení které umožní uložit obsah informace, uchovat ji po požadovanou dobu a znovu ji získat pro další použití Procesor – složitý obvod, který zpracovává informace uložené v operační paměti počítače Řadič – část procesoru, která řídí činnost všech částí počítače Aritmeticko-logická jednotka – část procesoru, která provádí veškeré aritmetické a logické operace Sběrnice – skupina signálových vodičů umožňujících přenos dat a řídicích povelů mezi dvěma a více zařízeními Periferie – zařízení rozšiřující možnosti použití počítače Základní pojmy – HW

6 Počítačová síť – spojení dvou a více počítačů tak aby mohli navzájem sdílet své prostředky Topologie – systém propojení počítačů v počítačové síti IP adresa – adresa počítače, která umožňuje navázat spojení v síti TCP/IP – sada protokolů umožňujících komunikaci v počítačové síti, je hlavním protokolem celosvětové sítě Internet Aktivní síťový prvek – zařízení, které slouží ke vzájemnému propojení jednotlivých částí počítačových sítí Pasivní síťový prvek – zařízení sloužící k fyzickému přenosu dat v rámci počítačové sítě Základní pojmy – sítě

7 Operační systém – základní programové vybavení počítače umožňující uživateli ovládat počítač BIOS – programové vybavení, které je využíváno při startu počítače pro inicializaci a konfiguraci připojených hardwarových zařízení a následnému spuštění operačního systému Aplikační software – programové vybavení které umožňuje uživateli provádět nějakou činnost Antivirový program – slouží k identifikaci, odstraňování a eliminaci počítačových virů a jiného škodlivého software Grafický editor – program umožňující uživateli vytvářet a upravovat grafické soubory Základní pojmy – SW

8 Slovo algoritmus je odvozeno ze jména Arabského matematika Abu Ja'far Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi Al-Khwarizmi psal o hinduisticko-arabských číslicích a byl prvním, kdo použil nulu jako zástupce v pozičním bázovém zápisu Existují dva standartní způsoby k vyjádření algoritmu: pseudokód vývojový diagram Příklad pseudokódu: pokud je číslo kreditní karty platné, proveď přenos, založený na číslech kreditní karty a objednávky jinak zobraz chybové hlášení konec podmínky Algoritmus

9 Vývojový diagram slouží ke grafickému znázornění jednotlivých kroků algoritmu nebo obecného procesu Příklad: Vývojový diagram funkčnosti žárovky Vývojový diagram Obr. 1: Vývojový diagram

10 Desítková soustava – dekadická soustava využívá symbolů 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9 je to v současnosti nejpoužívanější číselná soustava Dvojková soustava – binární soustava využívá symbolů 0 a 1 používá se v digitální a výpočetní technice Šestnáctková soustava – hexadecimální soustava využívá symbolů 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E a F využívá se ve výpočetní technice Osmičková soustava – oktalová soustava využívá osmi symbolů 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 využívá se ve výpočetní technice v unixových operačních systémech Číselné soustavy

11 Zápis čísel v různých číselných soustavách Obr. 2: Zápis čísel v různých číselných soustavách

12 Pojem informace patří k nejobecnějším kategoriím současného života Obecný pohled na informaci sdělení, zpráva jazykový projev, ve kterém se co nejobjektivněji věcně a dokumentaristicky konstatují určitá fakta Jednotkou informace je 1 bit 1 bit reprezentuje informaci, získanou odpovědí na jednu otázku typu ano / ne Tyto odpovědi můžeme označit binárními číslicemi 0 a 1 Jednotka množství dat v informatice, zpravidla označuje osm bitů, tzn. osmiciferné binární číslo Základní jednotka kapacity paměťových médií je 1 Byte Informace

13 BIT nejmenší jednotka informace v paměti počítače označení b název vznikl z angl. BINARY DIGIT (dvojkové číslo) buď 0 nebo 1 BYTE – slabika skupina osmi bitů označení B (1 B = 8 b) WORD – slovo skupina několika byte – 2 B, 4 B, 8 B apod. Jednotky kapacity paměti

14 1 byte je dost malá jednotka, proto se kapacity dnešních pamětí udávají v jeho násobcích: kilo, mega, giga, tera 1kB = 2 10 B = 1 024 B 1MB = 2 20 B = 1 048 576 B 1GB = 2 30 B = 1 073 741 824 B 1TB = 2 40 B = 10 99 511 627 776 B v praxi se velmi často používá přepočet kapacity v dekadické soustavě, kdy se vychází z přibližného vztahu: 2 10  10 3, tedy 1024  1000 přibližně tak můžeme říci, že: 1 kB je asi 1 000 B 1 MB je asi 1 000 000 B 1 GB je asi 1 000 000 000 B v případě údaje v MB je odchylka skoro 5 %, u kapacity udávané v GB už ale přesahuje 7 % Násobky jednotky kapacity paměti

15 Kontrolní otázky: 1.Definujte tyto základní pojmy: počítač, hardware, software, počítačová síť. 2.Které číselné soustavy se využívají ve výpočetní technice? 3.Vysvětlete jakým způsobem vyjadřujeme množství informace. 4.Jak zapisujeme kapacitu disků?

16 Seznam obrázků: Obr. 1: Vývojový diagram. In: Wikipedia : the free encyclopedia [online]. 2012 [vid. 16. 7. 2013]. dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Vyvojovy_diagram_zarovka.png http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Vyvojovy_diagram_zarovka.png Obr. 2: vlastní

17 Seznam použité literatury: [1] KRAS, R. Obsluha počítače pro začátečníky v kostce. Praha: FRAGMENT, 2004. ISBN 80-7200-589-8. [2] Informační technologie. In: Wikipedia : the free encyclopedia [online]. 2012 [cit. 16. 7. 2013]. dostupné z: http://www.cmsps.cz/~marlib/historie/historie.htmhttp://www.cmsps.cz/~marlib/historie/historie.htm [3] Slovní pojmů z výpočetní techniky. In: lfhk.cuni.cz/moodle2 [online]. 2012. [cit. 16. 7. 2013]. dostupné z: http://moodle.lfhk.cuni.cz/moodle2/mod/glossary/view.php?id=120 http://moodle.lfhk.cuni.cz/moodle2/mod/glossary/view.php?id=120

18 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Základní pojmy výpočetní techniky Střední odborná škola Otrokovice www.zlinskedumy.cz Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ing."

Podobné prezentace


Reklamy Google